AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1661 nimihakemisto

Leppävirta ruodutusluettelo 1661

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Mattsson (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Anderss Filpusson (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Clemet (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Erich Påhlsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Erich Staffansson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Hans Hansson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Hans Staffansson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hinrich Hinrichsson (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hinrich Jönsson (Kurilaranda) [Talolliset] Ruotu 16 Kruunu:Ruod+V

Hinrich Jörensson (Warkaus) [Talolliset] Ruotu 16 Kruunu:Ruod+V

Isak Olofsson (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Johan Erichsson (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Jöran Michelsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Lars Staffansson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Mattz Andersson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Mattz Olsson (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Michel Sigfredsson (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Mårten Hindersson (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Peer Thomesson (Hyttilamäckj) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Staffan Staffansson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

AAlkuun

Ackoss

Olof Peersson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Afleck

Willam (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Assiainen

Påhl (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

HAlkuun

Hackarain

Olof (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Haloin

Peer Peersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Harainen

Michel (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Haring

Larss Mattsson (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Haroin

Larss Larsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Hartikain

Sigfredh (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Heiskain

Hinrich Andersson (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Heiskainen

Anderss (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Erich (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Larss (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Herrainen

Grelss (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hofwin

Clemet Christersson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Olof Swensson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Hofwinen

Peer Thomasson (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Thomas (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Holopain

Anderss Clemeetsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Clemet (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Huttu

Hinrich Olsson (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Hyfwoinen

Peer (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hyttinen

Anders (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Olof (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Härkoin

Mattz (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

IAlkuun

Ifwanainen

Michel (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Immoin

Hans Olsson (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Ittkoin

Eskell Larsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Påhlsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

JAlkuun

Jalkainen

Mattz (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Jeskälein

Olof Mattsson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

KAlkuun

Karfwain

Jören Peersson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Karfwin

Henrich Hinrichss (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Karfwoinen

Olof (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Karjuinen

Filpus (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Karpinen

Erich Påhlsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Larss Hinrichsson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Larss (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kasoinen

Olof (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Keinoin

Anderss (Keinälenmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Anderss Olsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Olof Månsson (Keinälenmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Påhl Månsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Kerffwin

Anderss Filpusson (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Keroinen

Anderss Olsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kinnuin

Erich Oloffsson (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hinrich Erichsson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Nilss Arfwedsson (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Olof Hansson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Påhl Eskellsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Påhl Olofsson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Kinnuinen

Peer (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Hansson (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Påhl Mattsson (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Kinnus

Staffan (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Kinuin

Anderss Jönsson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Erich Hansson (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Kolemainen

Olof (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Konoinen

Hans (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Kopåin

Greelss Mattsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Korpinen

Larss Hinrichsson (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Kostinen

Anders (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kåpoin

Jöns Olsson (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Kåpåin

Anderss (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Anderss Olsson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Hinrich (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Hinrich Christerson (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Hinrich Thomesson (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Peer Jonsson (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Påhlsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Kåsoin

Olof Mattsson (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Käinenen

Nilss (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Könain

Påhl Larsson (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Könnoin

Olof Larsson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Könoin

Jöns (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Könoinen

Ifwar (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

LAlkuun

Laitin

Johan (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Laitinen

Hemming (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Olof Olsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Lakoinen

Hinrich (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Lamain

Anderss Michelss (Rumuckala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Anderss Michelsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Lamainen

Anderss (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Erich (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Lappalain

Anderss (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Erich Nillsson (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Hinrich Peersson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Johan (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Olof (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer Hinrichsson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Staffan (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Lapwetelein

Mattz Andersson (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Lehikoinen

Påhl (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Leskin

Mattz Jörensson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Påhl Olsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Leskinen

Mattz (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Olof Nillsson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Linduinen

Peer (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Liukå

Erich Olofsson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Luttin

Olof Andersson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Luttinen

Anderss (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Larss Andersson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Läppeinen

Larss (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

MAlkuun

Malinen

Erich (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Larss (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Mickoin

Erich Andersson (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Mustoin

Anders (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Mustoinen

Sigfred (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

NAlkuun

Naukarin

Erich (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Nickinen

Johan (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Nirainen

Hans Hansson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Hanss Hansson (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Nissinen

Olof (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Nuppoin

Olof Staffansson (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

OAlkuun

Olkoin

Hinrich (Paukarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

PAlkuun

Pafwiain

Peer (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pardinen

Anders (Warkaus) [Talolliset] Ruotu 16 Kruunu:Ruod+V

Parfwiain

Peer Jönsson (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Wijsa (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Parkoin

Casper (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Pasain

Påhl (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Påhl Olsson (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Pijrain

Anderss Andersson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Mattz Andersson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V (Polfwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Väenottoluettelo

Peer Olsson (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pittkeinen

Hans (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Jöns (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Olof (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Pulkinen

Hinrich (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Peer (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Pullkin

Peer Pahlsson (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Pullkinen

Anderss (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Pura

Anderss (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Purdinen

Erich (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Ihannus (Kurilaranda) [Henrik Spåran läänitys] Ruodutus- ja väenottoluettelo

Peer (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Pättkeinen

Påhl (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Pöhöinen

Mårten (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

RAlkuun

Rumukain

Olof Peersson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Påhl Mattsson (Rumukala) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Råpoinen

Eskell Olsson (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Råppoinen

Jons (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Råppåin

Peer Hinrichsson (Sachkarlax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Råppåinen

Nillss (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Rämsij

Jöns Peersson (Keinälenmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

SAlkuun

Safwolain

Sigfred (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Safwolainen

Mattz (Kannuslax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Safwålain

Mårten (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Saikonen

Lars Mattsson (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Mattz Ollsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Simoinen

Thomas (Samais) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Soininen

Heinrich (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Mattz Olsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Sopain

Michel Larsson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Sopainen

Hinrich (Lylimäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Sorssins

Påhl (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Suhoinen

Anderss (Hapamäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Suttinen

Zacharias (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

TAlkuun

Tackuinen

Olof (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Peer (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Påhl (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Thenhuinen

Markus (Osmajerf) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Thirroinen

Olof (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Timoinen

Jöran Jöransson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Tirkoin

Hinrich (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Tolfwain

Peer Olsson (Walkiamäkia) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Tuckain

Nillss Hendersson (Timoilaby) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Tuckiain

Peer Påhlsson (Staffanalmäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Tuppurain

Olof (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Turpeheinen

Olof (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Turuin

Hinrich (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Michel Påhlsson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Olof Påhlsson (Pålwijerfwi) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

Turuinen

Hanss (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Olof Olsson (Kurialanranda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 4:Ruod+V

Törroinen

Mattz (Ninimäcki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 6:Ruod+V

VWAlkuun

Wechwileinen

Erich (Kotalax) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 2:Ruod+V

Wentinen

Mattz (Sarkamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 5:Ruod+V

Wepselein

Hinrich (Hyttilamäki) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 1:Ruod+V

Wåckulain

Larss (Lappäwirda) [Hans Wachtmeisterin läänitys] Ruotu 3:Ruod+V

Tässä hakemistossa on yhteensä 201 nimeä

© Väinö Holopainen 2021