AlkuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1661 ruodutus- ja väenottoluettelo  ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1661

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Lappäwirda Sochn

Uthskrifningz Rulla öfwer Wijborgz och Nyslåtz Lähn pro Anno 1661


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och crono

Talolliset

Ruotu 16 KruunuLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1194

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Warkaus/Varkaus
Hinrich Jörensson 1/2
Anders Pardinen 1/2
Kurilaranda/Kurjalanranta
Hinrich Jönsson 1

Läänitykset

Hans Wachtmeisterin läänitys ♦ Rijkz Rådet Sal: H:r Hans Wachtmestars

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Walkiamäkia/Valkeamäki
Lars Mattsson Saikonen
Michel Ifwanainen
Larss Heiskainen
Anderss Heiskainen
Michel Harainen
Erich Heiskainen
Peer Olsson Tolfwain
Peer Kinnuinen
Hyttilamäki/Hyttilänmäki
Anders Hyttinen
Mattz Andersson Lapwetelein
Peer Tackuinen
Casper Parkoin
Thomas Hofwinen S:n Peer Thomasson Knecht
Mårten Pöhöinen
Hinrich Hinrichsson
Heinrich Soininen
Olof Tuppurain
Hinrich Wepselein
Samais/Saamainen
Sigfredh Hartikain
Olof Nissinen
Peer Peersson Haloin
Påhl Månsson Keinoin
Anderss Olsson Keinoin
Thomas Simoinen
Mattz Jörensson Leskin
Olof Swensson Hofwin
Anderss Clemeetsson Holopain

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1229

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Hyttinen
Peer Linduinen
Filpus Karjuinen
Erich Påhlsson
Clemet Christersson Hofwin
Anders Mustoin
Påhl Assiainen
Peer Pahlsson Pullkin
Keinälenmäki/Keinälänmäki
Anderss Keinoin
Jöns Peersson Rämsij
Olof Månsson Keinoin

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1229

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kannuslax/Konnuslahti
Peer Kinnuinen
Mattz Safwolainen
Påhl Mattsson Kinnuinen
Henrich Hinrichss Karfwin
Olof Karfwoinen
Erich Nillsson Lappalain
Olof Lappalain
Erich Hansson Kinuin
Nilss Arfwedsson Kinnuin
Staffanalmäki/Tahvanala
Staffan Staffansson
Peer Påhlsson Tuckiain
Hinrich Pulkinen
Olof Larsson Könnoin
Erich Olofsson Liukå
Hinrich Erichsson Kinnuin
Jören Peersson Karfwain
Påhl Olofsson Kinnuin
Hinrich Peersson Lappalain
Anderss Pullkinen
Olof Hansson Kinnuin
Kotalax/Kotalahti
Olof Olsson Laitinen
Peer Laitinen
Johan Laitin
Erich Naukarin
Olof Hackarains E:ka
Eskell Larsson Ittkoin
Peer Påhlsson Ittkoin
Mårten Safwålain
Påhl Olsson Leskin
Jöran Michelsson
Olof Nillsson Leskinen
Lars Staffansson
Hans Hansson Hans Hansson Nirainen Knecht
Erich Wechwileinen

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1229

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Påhl Lehikoinen
Grelss Herrainen
Lappäwirda/Leppävirta
Johan Erichsson
Erich Oloffsson Kinnuin
Anderss Pura
Peer Pulkinen
Påhl Larsson Könain
Sigfred Mustoinen
Larss Wåckulain
Larss Läppeinen
Sigfred Safwolain
Olof Pittkeinen
Isak Olofsson

Ruotu 3, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1230

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Clemet Cappelan H:
Hinrich Kåpåin
Anderss Kåpåin
Zacharias Suttinen
Mårten Hindersson
Osmajerf/Osmajärvi
Olof Kolemainen
Påhl Tackuinen
Hinrich Lakoinen
Hemming Laitinen
Markus Thenhuinen
Peer Hyfwoinen
Larss Mattsson Haring
Påhl Pasains Enckia
Påhl Olsson Pasain
Paukarlax/Paukarlahti
Olof Mattsson Jeskälein
Mattz Jalkainen
Hans Staffansson
Hinrich Olkoin Måg Larss Hinrichsson Karpinen Knecht
Lylimäki/Lylymäki
Hinrich Sopainen
Nillss Råppåinen
Anders Mattsson
Peer Jonsson Kåpåin
Michel Sigfredsson
Anderss Filpusson
Eskell Olsson Råpoinen

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1230

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jons Råppoinen
Påhl Larss Karpinen
Nilss Käinenen
Anders Kostinen
Kurialanranda/Kurjalanranta
Hanss Turuinen
Mattz Ollsson Saikonen
Hinrich Turuin
Mattz Olsson Soininen
Olof Olsson Turuinen
Olof Thirroinen
Erich Malinen
Anderss Olsson Keroinen
Anderss Lamainen
Mattz Leskinen
Påhl Sorssins
Greelss Mattsson Kopåin
Påhl Påhlsson Kåpåin
Hapamäcki/Haapamäki
Mattz Härkoin
Erich Andersson Mickoin
Anderss Suhoinen
Peer Hansson Kinnuinen
Hinrich Christerson Kåpåin
Larss Malinen
Timoilaby/Timola
Anderss Jönsson Kinuin
Olof Peersson Ackoss
Erich Lamainen
Jöran Jöransson Timoinen
Johan Nickinen
Johan Lappalain
Anderss Lappalain
Peer Hinrichsson Lappalain
Anderss Luttinen S: Larss Andersson Knecht
Peer Purdinen
Erich Staffansson

Ruotu 4, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1231

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Andersson Luttin
Jöns Pittkeinen
Nillss Hendersson Tuckain
Anderss Olsson Kåpåin

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1231

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Könoin
Påhl Pättkeinen
Hans Pittkeinen
Olof Kasoinen
Sarkamäki/Sarkamäki
Ifwar Könoinen
Mattz Wentinen
Hans Konoinen
Peer Pafwiain
Anderss Filpusson Kerffwin
Olof Tackuinen
Sachkarlax/Saahkarlahti
Staffan Kinnus
Peer Olsson Pijrain
Peer Hinrichsson Råppåin
Hinrich Andersson Heiskain
Wijsa Parfwiain
Peer Jönsson Parfwiain
Pålwijerfwi/Polvijärvi
Mattz Andersson Mattz Andersson Pijrain Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1231

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ninimäcki/Niinimäki
Olof Staffansson Nuppoin
Hans Olsson Immoin
Hinrich Tirkoin
Mattz Olsson
Mattz Törroinen
Olof Mattsson Kåsoin
Olof Turpeheinen
Pålwijerfwi/Polvijärvi
Michel Påhlsson Turuin
Olof Påhlsson Turuin
Michel Larsson Sopain
Anderss Andersson Pijrain
Rumukala/Rummukkala
Anderss Michelsson Lamain Knecht
Larss Larsson Haroin
Påhl Eskellsson Kinnuin
Erich Påhlsson Karpinen
Påhl Mattsson Rumukain
Sarkamäki/Sarkamäki
Willam Afleck Länssman
Rumukala/Rummukkala
Olof Peersson Rumukain

Henrik Spåran läänitys ♦ Henrich Månssons Erfwingers

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1231

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kurilaranda/Kurjalanranta
Clemet Holopain
Ihannus Purdinen
Erich Purdinen
Hinrich Thomesson Kåpåin
Hinrich Olsson Huttu
Staffan Lappalain
Jöns Olsson Kåpoin

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1661, Rulla 13
SVAR SE/KrA/0025/0/12 alkaen kuvasta 1228

Nimet aakkosjärjestyksessä16601662

© Väinö Holopainen 2022