AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1648 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1648

Nimet aakkosjärjestyksessäRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Leppäwirda Sochnn

Uthsriffningz och Rooteringz Rulla Öfwer Nye Schlotz Lähn .. för åhr 1648


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1, ruotuun kuuluu lisäksi 5 taloa Kuopiosta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Larss Madzsson Saikainen B Knecht
Walkiamäkj/Valkeamäki
Michill Michilss: Ifwanain B
Staphan Hilduinen B
Michill Harainen B
Olof Persson Tålfwainen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Heiskainen B
Erich Larsson Heishainen B
Hyttilänmäkj/Hyttilänmäki
Erich Ollsson Tuppurainen B
Anderss Anderss: Hyttinen B
Leipämäkj/Leppämäki
Peer Tockuinen B
Casper Parkuinen B
Hindrich Tuppurainen B
Mårthen Pöhöinen B
Hindrich Persson Leppein B Hindrich Soininen Måght Knecht
Hindrich Kåsuinen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tuppuralanmäkj/Tuppurinmäki
Olof Tuppurainen B
Hindrich Wäpsäläinen B
Samas by/Saamainen
Sigfredh Hartikainen B
Olof Persson Nissinen B
Peer Andersson Haloinen B
Månss Keinåinen B Sonen Pååll Månsson Keinoinen Knecht
Anderss Ollsson Keinoinen B
Thomass Simoinen B
Abraham Såininoinen B
Hindrich Huåfwinen B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Simon Soininen B
Christer Huåfwinen B
Christer Ahoinen B Knecht
Philpuss Jöransson Kariuinen B
Christer Asiainen B
Kienelenmäkj/Keinälänmäki
Anderss Påålss: Mustoinen B
Anderss Perss: Keinoin B
Jönss Persson Ramsij B
Konnuslax/Konnuslahti
Madz Safwolainen B
Peer Keinoinen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Kinnuinen B
Olof Karfwåinen B
Erich Nielsson Lappalainen B
Jönss Ollsson Haloinen B
Hindrich Paloinen B
Petranmäkj/Petromäki
Arfwedh Kinnuinen B
Jöran Kinnuinen B
Stafanalanmäkj/Tahvanala
Staphan Stafanainen B
Pååll Tuckiainen B
Larss Anderss: Harmainen B
Thomas Persson Könäinen Knecht

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 39

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Keinoinen B
Hindrich Pulckinen B

Ruotu 6, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Erich Ollsson Liukå B
Erich Månsson Kinnuin B
Peer Ollsson Karfwåin B
Erich Ollsson Kinnuin B
Peer Nielsson Lappalain B
Anderss Pulckin B
Erich Hansson Kinnuinen B Olof Hansson Kinnunen broder Knecht
Kåtalax/Kotalahti
Thomass Ollsson Laitin B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påålsson Laitinen B
Larss Påålsson Itkoinen B Knecht
Hemmingh Påålsson Laitin B
Olof Hackarainen B
Mårthen Safwolainen B
Peer Påålsson Itkoinen B
Pååll Ollsson Leshinen B
Peer Staphansson Leshinen B
Olof Nielss: Leshin B
Hanss Nijrainen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Larss Wechwileinen B
Nielss Arfwedzss: Kinuinen B
Nielss Arfwedzsson B ähn
Leppwirdaby/Leppävirta
Pååll Staffanainen B
Larss Tijkainen B
Hanss Leppeinen B
Sigfredh Mustoinen B
Larss Känöinen B
Larss Leppeinen B
Larss Larss: Wåckulainen B Knecht

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Sigfredh Safwolainen B
Anderss Jönss: Nickinen B broder Son Jönss Andersson Nickin Knecht
Bertill Wijliäinen B
Hindrich Kåpåinen B
Larss Andersson Kåpåinen B
Peer Sutinen B
OsmaJärfwj/Osmajärvi
Johan Erichzsson B
Olof Cålemainen B
Pååll Tackuinen B
Peer Laakoinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Tålpainen B
Pååll Andersson Laakoin B
Madz Haringh B
Pååll Passainen B
Olof Passainen B
Madz Jäskeleinen B
Peer Hyfwäinen B
Hanss Staffanss: Haikoin B
Olof Hyfwäinen B
Madz Jalkoinen B Knecht

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lylymäkj/Lylymäki
Hindrich Ålkåinen B
Hindrich Såpåinen B
Anderss Råpåinen B
Anderss Madzsson Afweldinen B
Seijerlax/Saijanlahti
Sigfredh Knnuinen B
Olof Andersson Philpuxinen B Knechct
Jönss Jönsson Kåpåinen B
Pååll Larsson Karpoinen B
Nielss Keinåinen B
Oloff Pöxä B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 40

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oloff Hendersson Kåpåinen B
Sigfredh Kinnuinen B
Kurialanranda/Kurjalanranta
Michill Larsson Hirfwåinen B
Madz Olsson Saikainen B
Oloff Saininen B Sonen Madz Ollson Saininen Knecht
Thomass Tuppurainen B

Ruotu 12, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hindrich Anderss Turuinen B
Erich Mickoinen B
Oloff Keråinen B
Grellss Ollsson Turuinen B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Hofwinen B Knecht
Madz Staphansson Leshin B
Pååll Sårsainen B
Madz Kåpåinen B
Påål Påålsson Kåpåinen B
Pååll Jönsson Sarsainen B
Waristaifwal/Varistaipale
Larss Thomasson Malinen B
Timåla/Timola
Jönss Kinnuinen B
Mårthen Jämssä B
Oloff Ahokass B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Madz Härkäinen B
Peeer Persson Mickoinen B Peer Perss: Mickoinen Son Knecht
Anderss Suhåinen B
Anderss Kåssåinen B
Jönss Timåinen B
Lappinmäkj/Lapinmäki
Cauppi Kåpåinen B
Johan Staffanss: Lappalain B
Anderss Lappalainen B
Hindrich Lappalainen B
Madz Ollsson Lappalainen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Waristaiwal/Varistaipale
Hindrich Christerss: Kåpåinen B
Lapinmäkj/Lapinmäki
Peer Lappalainen B
Warkaussby/Varkaus
Jönss Jönsson Purdinen B
Erich Staffanss: Luttinen B
Olof Andersson Luttinen B
Wellam Affläck B
Jöran Pitkäinen B
Hanss Sigfredzsson Pitkäin B
Lars Herrainen B
Olof Kåpåinen Kaxoin B

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Staphansson Turpohoin B Knecht
Kurålanlax/Kuronlahti
Jönss Käwinen B
Larss Wenttinen B
Olof Påålsson Kåpåinen B
Oloff Kåssåinen B
Sarkamäkj/Sarkamäki
Hindrich Madzsson Könoin B
Anderss Ollsson Kåpåin B
Oloff Könöinen B
Madz Wänttinen B
Peer Månsson Parfwiain B

Ruotu 17Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staphan Michillss: Könoinen B
Sahkarlax/Saahkarlahti
Staphan Kinnuinen B
Olof Pijrainen B
Hindrich Persson Råpåinen B
Anderss Parfwiainen B Son Olof Andersson Parfwiainen Knecht
Jönss Staphanss: Parfwiain B
Nijnmäkj/Niinimäki
Staphan Ruppoinen B
Jönss Andersson Parfwiain B
Oloff Hansson Immåinen B
Hindrich Persson Tirckoin B

Ruotu 18Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 41

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Olof Ollsson Tirckoinen B Knecht
Mårthen Törräinen B
Madz Kåssåinen B
PålfwiJärfwj/Polvijärvi
Anderss Peersson Pijrainen B
Michill Andersson Turuinen B
Pååll Ollsson Turuinen B
Larss Ollsson Såpainen B
Anderss Grelsson Pijrain B

Ruotu 18, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 42

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rumuckala/Rummukkala
Michill Lamainen B
Peer Anderss: Rumukainen B

Tulevat mukaan seuraavaan ruodutukseen

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 42

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Pååll Jönsson Kinnuinen B
Pååll Påålsson Karpinen B
Walkiamäkj/Valkeamäki
Christer Ifwanainen B

Irtolaiset ♦ Löösdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 42

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa
Anders Jönsson Kåstinen
Ifwar Larsson Kettuinen

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1648, Rulla 626-627
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 39, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16471649

© Väinö Holopainen 2023