AloitussivuSavon ruodutusluettelotLeppävirran pitäjä → 1649 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Leppävirta ruodutus- ja väenottoluettelo 1649

Nimet aakkosjärjestyksessäNihdinlunastusmaksuluetteloRuodutuksesta poissaolleetVäenottoluettelo

Leppäwirda Sochnn

Uthskriffningz Och Rooteringz Rulla Öffwer Ny Schlåtz Lähn pro Anno 1649


Vero- ja kruununtilat

Talolliset

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Walkiamäki/Valkeamäki
Oluff Larsson Saickainen B
Michill Michillsson Ifwanainen B
Staffan Hilduinen B
Christer Ifwanainen B
Christer Ifwanainen B ähn för 648 åhrs Uth skrifningh, Knecht
Michill Harainen B
Oluff Peersson Tålfwainen B
Oluff Heiskainen B
Hyttilänmaki/Hyttilänmäki
Erich Ollsson Tuppurains B hustru
Anders Andersson Hyttinen B

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Leppämäki/Leppämäki
Peer Tackinen B för Eshill Kåsåins jord
Peer Tackinen B för sitt Skatthemman, Christer Persson Tackinen Son Knecht
Peer Caspersson Parckoinen B
Hendrich Tuppurainen B
Mårten Pöyhäinen B
Hendrich Hendersson Kåsåinen B
Tuppuralanmäki/Tuppurinmäki
Hendrich Hendersson Såininen B
Oluff Tuppurainen B
Hendrich Wepsäläinen B
Saaamais/Saamainen
Sighfredh Hardikainen B

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 158

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Nissinen B
Peer Andersson Haloinen B
Måns Keinåinen B
Anders Ollsson Keinäinen B
Thomas Thomasson Simoinen B
Hendrich Abrahamsson Såininen B Knecht
Oluff Swensson Huofwinen B
Jören Christersson Huofwinen B
Hendrich Huåfwinen B
Peer Michilsson Linduinen B

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Christer Ahoinen B
Swen Huåfwinen B för Rauskas öde
Philpus Jörensson Kariuinen B
Anders Påållsson Mustoinen B
Christer Assiainen B Knecht
Keinälänmäki/Keinälänmäki
Anders Peersson Keinåinen B
Jöns Peersson Råmssj B
Oluff Månsson Keinåins B hustro
Peer Peersson Kinuuinen B
Hendrich Hendersson Karfwinen B

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Karfwoinen B
Erich Nillsson Lappalainen B
Matz Saffwålainen B för Oluff Kyfweläins iordh
Jöns Ollsson Haloinen B
Hendrich Paalainen B Matz Hendersson Paalainen Son Knecht
Peer Matzsson Lauckains B hustro för ödhe
Petrunmäki/Petromäki
Jören Kinnuinen B
Staffanalanmäki/Tahvanala
Pååll Tukiainen B
Mustinmäki/Mustinmäki
Erich Ollsson Liucku B
Hendrich Ersson Kinnuinen B

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Peersson Tarfwainen B
Mårten Ollsson Kinnuinen B
Peer Nillsson Lappalainen B Knecht
Anders Pulckinen B
Hendrich Hansson Kinnuinen B
Kåttkatlax/Kotalahti
Thomas Ollsson Laitinen B
Hendrich Laitinen B
Lars Påållsson Itkåinen B
Hemmingh Påållsson Laitinen B
Mårten Saffwolainen B

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer Påållsson Itkåinen B
Oluff Nillsson Leskinen B
Lars Wechwiläinen B
Pååll Jäspersson Lehikåinen B Knecht
Leppäwirda/Leppävirta
Bertill Erichsson B
Pååll Staffanainen B
Lars Tijkainen B
Hans Leppäinen B
Sigfredh Mustainen B
Lars Leppäinen B

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Wuåkalainen B
Sighfredh Saffwolainen B Jöns Nickinen __ Knecht
Anders Johansson Nickinen B
Bertill Wijloinen B
Hendrich Kåpåinen B
Lars Andersson Kåpåinen B
Peer Suutinen B
Johan Erichsson B
Johan Nickinen B för Malinens ödhe
OssmaJärff/Osmajärvi
Pååll Tackinen B

Ruotu 9Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Peersson Laakainen B
Peer Tulpainen B
Oluff Peersson Pitkäinen B
Peer Hyfwäinen B
Pååll Pasainen B
Pååll Ollsson Pasainen B
Pååll Andersson Laakoin B Knecht
Paukanlax/Paukarlahti
Matz Jäskeläinen B
Matz Jalkainen B
Hans Staffansson Haikoinen B

Ruotu 10Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 159

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Knut Candainen B
Hendrich Olkåinen B
Lylymäki/Lylymäki
Hendrich Såpåin B
Anders Råppåinen B

Ruotu 10, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Anders Arfweldinen B Erich Ollsson Arfweldineb broder Knecht
Seijerlax/Saijanlahti
Pååll Sigfredsson Kinnuinen B
Anders Philpuxinen B
Eshill Ollsson Kåpåinen B
Jöns Jönsson Kåpåinen B
Pååll Larsson Karppainen B

Ruotu 11Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Nills Keinåinen B
Oluff Pöxä B
Karialanranda/Kurjalanranta
Michill Larsson Hirfwoins B Enckia
Matz Ollsson Saickoinen B
Oluff Soininens B Enckia
Thomas Tuppurainen B
Hendrich Andersson Turuinen B
Grells Ollsson Turuinen B Matz Ollsson Turuinen broder Knecht
Erich Mickoins B hustro
Oluff Keinåinen B

Ruotu 12Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Thomas Huåfuins B hustro
Matz Leskinen B
Greels Matzsson Kåpåinen B
Pååll Påållsson Kåpåinen B Knecht
Hapamäki/Haapamäki
Matz Härkäinen B
Peer Mickoinen B
Anders Suhoinen B
Waristaifuall/Varistaipale
Oluff Thomasson Malinen B
Timala/Timola
Johan Kinnuinen B
Mårten Jämssä B

Ruotu 13Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Ahokas B
Anders Andersson Kasainen B
Cauppi Cauppisson Kåpåinen B
Lapinmäki/Lapinmäki
Johan Staffansson Lappalainen B
Anders Lappalainen B
Henddrich Lappalainen B
Matz Lappalainen B Knecht
Warkaus/Varkaus
Jöns Jönsson Purdinen B
Erich Luttins B hustro
Oluff Andersson Luttinen B

Ruotu 14Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Pitkäinen B
Hans Sigfredsson Pitkäinen B
Lars Herrainen B
Kurialanlax/Kuronlahti
Jöns Könöinen B
Pååll Ollsson Ryngäinen B
Lars Wenttinen B
Oluff Ollsson Kåpåinen Koxoi B
Sarkamäki/Sarkamäki
Anders Ollsson Kåpåinen B Knecht
Eshill Colemains B hustro
Oluff Könöinen B

Ruotu 15Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Staffan Michillsson Könöinen B
Sachkarlax/Saahkarlahti
Oluff Pijrainen B
Hendrich Peersson Råpåins B hustro
Anders Parfwiainen B
Jöns Staffansson Parfwiainen B
Ninimaki/Niinimäki
Oluff Hendersson Immäinen B
Oluff Tirckoinen B
Mårten Törröinen B
Matz Kåssåinen B
Staffan Andersson Pijrainen B Knecht ingen annan rådh i Heele Rootan

Ruotu 16Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 160

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Oluff Durpeheinen B
PalloJärffwij/Polvijärvi
Pååll Michillsson Turuinen B
Oluff Påållsson B
Lars Ollsson Såpainen B
Rummuckala/Rummukkala
Anders Grellsson Pijrainen B
Michill Lamainen B
Peer Andersson Rummukainen B Brusius Peersson Rummukainen Son Knecht
Lars Andersson Harainen B
Eshel Jönsson Kinnuinen B
Pååll Jönsson Sårssa B

Ruotu 1 Kuopio, nämä talot kuuluvat Kuopion ruotuun 1 Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 161

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Pååll Pållsson Karppinen B
B ähn för 648 åhrs Utskrifningh
Eshill Jönsso: Kinnuin B för 648 dito

Läänitykset

Kustaa Illen läänitys ♦ Giöstaff Illes Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 182

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Ei kylätietoa
Clemet Hålåpainen B

Erik Slangin läänitys ♦ Erich Sehlangs Erffwingars Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 182

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Purdinen B
Hans Purdinen B

Henrik Spåran läänitys ♦ Hendrich Månssons Erffwingars Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 183

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jöns Ollsson Kåpåinen B
Hendrick Peersson Kåpåinen B

Niilo Maununpojan läänitys ♦ Nills Månssons Erfwingars Frelsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 183

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Ollsson Kåpåinen B
Staffan Lappalainen B

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Viborg och Nyslott, 1649, Rulla 628-629
SVAR SE/KrA/0025/0/191 alkaen kuvasta 158, rullan sisältö

Nimet aakkosjärjestyksessä16481653

© Väinö Holopainen 2023