AlkuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → 1679 nimihakemisto

Mikkeli ruodutusluettelo 1679

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  B  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  B  C  D  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham, (Alama) Ruotu 27

Abraham Erichsson, (Koskentaipal) Ruotu 1Assikain

Anders, (Hariuma) Ruotu 28, (Asila) Ruotu 28, (Hariiuma) Ruotu 29

Anders Anderson, (Harjuma) Ruotu 31

Anders Larsson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Anders Persson, (Ripatila) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Anders Pålsson, (Asila) Ruotu 28

Aron Johansson, (Kåffwala) Robert Lichtonin läänitys

Berndt Anderson, (Kåskentaipal) Ruotu 32

Christer, (Parandala) Ruotu 28, (Pajula) Ruotu 32

Christer Bengtsson, (Uckonemi) Reinhold Wilhelm von Palenin läänitys:VäenO

Christer Ifwarsson, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Christer Matsson, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Cnut, (Lachnamäkj) Ruotu 12Brahe

Cnut Simonsson, (Huirila) Ruotu 16Brahe

Daniel Marthensson, (Harjujerfwj) Ruotu 28

Erich, (Seppola) Ruotu 32, (Närfwälä) Ruotu 1GPahlen

Erich Andersson, (Månickala) Ruotu 12Brahe

Erich Christersson, (Suosalmj) Ruotu 15Brahe

Erich Eskellsson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Erich Jörensson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Erich Larsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Erich Nielsson, (Wäsulax) Gert von Skrönsmenin läänitys, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Erich Nilsson, (Åhensalo) Gustav Hornin läänitys:VäenO

Erich Peersson, (Laitiala) Ruotu 54

Erich Pålsson, (Asila) Ruotu 28

Eskell, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Eskell Erichsson, (Tårnialanmäkj) Ruotu 14Brahe

Eskell Eskellsson, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Eskell Larsson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Hanss, (Säppäleby) Ruotu 3Baranof

Hendrich, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Hendrich Cnutsson, (Heinlaxby) Ruotu 11Brahe

Hendrich Erichsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Hendrich Nielsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Henrich Anderson, (Wanhala) Ruotu 29

Hindrich, (Seppola) Ruotu 32

Hindrich Anderson, (Kåskentaipal) Ruotu 32

Hindrich Johanson, (Hirola) Ruotu 32

Hindrich Mårtenson, (Norola) Ruotu 29

Isack Bengtsson, (Norola) Ruotu 27

Johan, (Wanhala) Ruotu 30, (Wehmais) Ruotu 32, (Williukala) Ruotu 1GPahlen

Johan Andersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Johan Jacobsson, (Wachwamäkj) Ruotu 16Brahe

Johan Jörensson, (Tuukala) Ruotu 12Brahe

Johan Mårtensson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Joseph Michelsson, (Wanhala) Ruotu 30

Jöran, (Wanhala) Ruotu 31

Jören Erichsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Jören Greelsson, (Tiusala) Ruotu 11Brahe

Jören Niellsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Lars, (Asila) Ruotu 31, (Wechmais) Ruotu 33, (Assila) Gert von Skrönsmenin läänitys, (Ohensalo) Ruotu 1Horn, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen, (Repola) Ruotu 3RWPahlen

Lars Christerson, (Wechmais) Ruotu 29

Lars Larsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Lars Peersson, (Harjujerfwj) Ruotu 28, (Hariujerfwj) Talolliset:VäenO

Larss, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Mattz Johansson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Mattz Matsson, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Mattz Nielsson, (Parkoila) Ruotu 15Brahe

Mattz Peersson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Matz Jacobson, (Wanhala) Ruotu 31

Matz Thomason, (Norola) Ruotu 32

Micfhell Eskillsson, (Hämenmäkj) Ruotu 16Brahe

Mårten Mårtensson, (Assila) Gert von Skrönsmenin läänitys

Mårten Nilsson, (Alama) Talolliset:VäenO

Mårthen Matson, (Kyrkioby) Ruotu 29

Mårthen Nielson, (Alama) Ruotu 32

Niels Christersson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Olof Christersson, (Haukakorola) Ruotu 2Baronof

Oloff Mårtensson, (Malfwanemj) Ruotu 15Brahe

Peer, (Wanhala) Ruotu 29, (Wanhala) Ruotu 31, (Parkila) Ruotu 2Baronof, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Peer Christersson, (Hariuma) Jonas Peerssonin läänitys:VäenO

Peer Grelsson, (Norola) Ruotu 32

Peer Larsson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Pehr Christersson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Pettter, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Påhl, (Norola) Ruotu 27, (Kofwala) Ruotu 28, (Häyrylä) Ruotu 11Brahe, (Måndola) Ruotu 1Baronof, (Siskola) Ruotu 1Baronof, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Påhl Andersson, (Siskola) Ruotu 1Baronof

Påhl Bertillsson, (Mariannemj) Ruotu 1Baronof

Påhl Jacobsson, (Ripatila) Ruotu 15Brahe

Påhl Larsson, (Harjuma) Ruotu 31

Påhl Mårtensson, (Repola) Ruotu 3RWPahlen

Påhl Peersson, (Alama) Ruotu 27

Påhl Påhlsson, (Nurola) Ruotu 1Baronof

Påll Christerson, (Kåfwola) Ruotu 29

Sigfred, (Kyrkioby) Ruotu 31

Sigfred Eskillsson, (Puttila) Ruotu 31

Sigfred Mårtensson, (Malfwanemj) Ruotu 15Brahe

Sigfredh Jörensson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Sigfredh Larsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Simon, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Thomas Månsson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Thomas Peersson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

AAlkuun

Aniain

Peer Olofsson, (Anianemj) Ruotu 11Brahe

Annin

Anders Simonsson, (Kykylä) Ruotu 11Brahe

Antoin

Hendrich Månson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Arpiain

Johan Persson, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Lars Månsson, (Wänämäkj) Ruotu 1GPahlen

Michell Mattsson, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Asil:n

Hind. Bertilson, (Sosarj) Ruotu 30

Asilain

Hindrich H., (Asila) Ruotu 28

Aufwikain

Peer Peersson, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Ausickoin

Anders Jönsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Peer Hemmingsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

BAlkuun

Bengtin

Erich, (Ihastjerf) Ruotu 32

Matz Larsson, (Ihastjerf) Ruotu 27

Biörnin

Johan Johansson, (Biörnilä) Ruotu 16Brahe

Sigfredh Påhlsson, (Biörnilä) Ruotu 16Brahe

Båck

Påhl Peersson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

CAlkuun

Carialain

Sigfred Arfwedsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Caupin

Sigfred Påhlsson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Clostarin

Augustus, (Rämälä) Ruotu 29

DAlkuun

Danck

Peer Christersson, (Pursiala) Ruotu 9Brahe

FAlkuun

Finne

Eskell, (Wächmais) Robert Lichtonin läänitys

Lars Michellsson, (Wächmais) Robert Lichtonin läänitys

HAlkuun

Halin

Christer, (Alama) Ruotu 27

Peer Christersson, (Harjuma) Ruotu 27

Hallinen

Peer Larsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Halloin

Peer Johansson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Hapataipal

Thomas Matsson, (Hapataipall) Ruotu 1Baronof

Hattzoin

Anders Latsson, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

Hendrich Latsson, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

Hemeläin

Matz Matson, (Rahula) Ruotu 33

Hindzikain

Jöns Eskellsson, (Månickala) Ruotu 13Brahe

Peer Jönsson, (Månickala) Ruotu 13Brahe

Hipele

Hans Thomasson, (Huirila) Ruotu 16Brahe, (Hurrila) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Huttuin

Thomas Påhlsson, (Hapataipall) Ruotu 1Baronof

Hynnin

Niels, (Alama) Ruotu 28

Hyrkäin

Lars Peersson, (Hachkala) Ruotu 10Brahe

Hyryläin

Peer Andersson, (_yrylä) Ruotu 10Brahe

Hytiäin

Lars Mahellsson, (Korpijerfwj) Ruotu 1RPahlen

Håckain

Lars Thomasson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Matz Matsson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Pehr Mattsson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Thomas Hendersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Håckainen

Johan, (Håckala) Ruotu 2GPahlen

Hångain

Lars Larsson, (Huirila) Ruotu 16Brahe

Markus Erichsson, (Parkoila) Ruotu 15Brahe

Simon Erichsson, (Huirila) Ruotu 15Brahe

Håttarj

Hans Påhlsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Häckein

Hans Matson, (Seppelä) Ruotu 30

Häckin

Lars Jörenss., (Pajula) Ruotu 32

Häilain

Johan Larsson, (Wänämäkj) Ruotu 1GPahlen

Hämmeläin

Mattz, (Ollkola) Krister Gyllenhjärtan läänitys

Hämäläin

Hendrich, (Taipaleby) Ruotu 13Brahe

Jören Olofsson, (Taipallby) Ruotu 2Baronof

Markus Jörensson, (Taipallby) Ruotu 2Baronof

Måns Jönsson, (Hariiuma) Ruotu 1Pettersson

Niels Nielsson, (Lelkola) Ruotu 13Brahe

Peer Sigfredsson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Häyrin

Matz Matson, (Hariuma) Ruotu 28

Matz Peerson, (Wanhala) Ruotu 29

Häyryin

Erich, (Häyrylä) Ruotu 11Brahe

Höräin

Mattz Matsson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Höyrin

Mattz Matsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

IAlkuun

Ihalain

Johan, (Harjuma) Ruotu 31

Ikoin

Anders Pålson, (Wehmaiis) Ruotu 30

Ingerin

Jören Eskellsson, (Randakylä) Ruotu 3RWPahlen

JAlkuun

Jockelain

Peer Peersson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Jokelain

Elias, (Wehmais) Ruotu 32

Markus, (Wechmais) Ruotu 30

Samuel, (Wechmais) Ruotu 29

Jusseroin

Johana, (Hariujerfwj) Ruotu 30

KAlkuun

Kapain

Markus Nielsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Påhl Påhlsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Karpin

Jacob Philipson, (Seppola) Ruotu 32

Karstoin

Hendrich, (Karstoila) Ruotu 11Brahe

Karstuin

Samuel, (Karstoila) Ruotu 12Brahe

Kartoin

Lars Larsson, (Mariannemj) Ruotu 1Baronof

Keroin

Hendrich, (Taipaleby) Ruotu 13Brahe

Simon Nielsson, (Taipaleby) Ruotu 13Brahe

Kilckj

Peer Jönsson, (Kilckilä) Ruotu 14Brahe

Påhl Hemingsson, (Kilckilä) Ruotu 14Brahe

Kilkj

Hans Hansson, (Kilckilä) Ruotu 14Brahe

Pehr Hansson, (Tårnialanmäkj) Ruotu 14Brahe

Killckj

Michell Larsson, (Wålingåby) Reinhold Wilhelm von Palenin läänitys:VäenO

Killkj

Michell Larsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Kirialain

Påhl Simonsson, (Hirfwensalmj) Ruotu 15Brahe

Knutin

Bertill Jörensson, (Tuukala) Ruotu 12Brahe

Kofwain

Mårthen, (Kofwala) Ruotu 28

Staffan, (Kyrkioby) Ruotu 29

Koikal:

Lars Hanson, (Hirola) Ruotu 32

Korhoin

Thomas Larsson, (Wänämäkj) Ruotu 1GPahlen

Korpj

Hans Johansson, (_aikola) Ruotu 10Brahe

Kufwain

Andeers A., (Wanhala) Ruotu 31

Anders Andersson, (Wanhala) Talolliset:VäenO

Hendrich, (Norola) Ruotu 31

Lars Henderson, (Norola) Ruotu 31

Mattz Andersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Matz Christerson, (Wanhala) Ruotu 31

Kufwoin

Peer Peersson, (Korpijerfwj) Ruotu 1RPahlen

Kuituin

Michell Larsson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Påhl Thomasson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Kurkj

Peer Hendersson, (Sijskoila) Ruotu 11Brahe

Simon Matson, (Pekola) Ruotu 33

Kylläin

Eskell Larsson, (Taipallby) Ruotu 1Baronof

Kåmpj

Lars Bertillsson, (Kuittula) Ruotu 17Brahe

Kårhoin

Mattz Påhlsson, (Haukakorola) Ruotu 2Baronof

Kåtilain

Mårten Michelsson, (Pietiläby) Ruotu 12Brahe

Kächkoin

Peer Thomasson, (Käkolaby) Ruotu 1Baronof

Käckain

Matz Matsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Käremees

Cnut, (Suosalmj) Ruotu 15Brahe

Lars Larsson, (Suosalmj) Ruotu 15Brahe

Käriein

Anders, (Laurikala) Ruotu 29

Johan Larsson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Lars Larsson, (Säppäleby) Ruotu 3Baranof

Mattz Matsson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Peer Påhlsson, (Käriäleby) Ruotu 3Baranof

Käriäin

Peer, (Seppola) Ruotu 27

Käriöin

Johan Peerss:, (Alama) Ruotu 28

LAlkuun

Ladikain

Erich, (Wehmais) Ruotu 27

Mårthen, (Norola) Ruotu 33

Lahman

Oloff, (Rämälä) Robert Lichtonin läänitys

Laijha

Christer Hindrichsson, (Käkolaby) Ruotu 1Baronof

Laitin

Erich Christersson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Lambin

Michel Pålss, (Asila) Ruotu 28

Landiain

Lars Påhlsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Laukain

Anders Andersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Launiain

Berent, (Norola) Ruotu 33

Erich, (Norola) Ruotu 27, (Norola) Talolliset:VäenO

Påhl, (Norola) Ruotu 27

Laurikain

Hindrich H., (Hariuma) Ruotu 28

Jacob, (Laurikala) Ruotu 30

Påll, (Laurikala) Ruotu 30

Lelkoin

Olof Påhlsson, (Lelkola) Ruotu 13Brahe

Lettru

Mårten Mårtensson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Linkin

Lars Jönsson, (Hirfwenlax) Gustav von Palenin läänitys:VäenO

Liukain

Mattz Johansson, (Repola) Ruotu 3RWPahlen

Mattz Peersson, (Repola) Ruotu 3RWPahlen

Peter Johansson, (Liukala) Ruotu 3RWPahlen

Liukin

Påhl Simonsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Liukoin

Hendrich Larsson, (Närfwälä) Ruotu 1GPahlen

Hendrich Olufsson, (Ohensalo) Ruotu 1Horn

Johan Andersson, (Kåtkatwässj) Ruotu 1GPahlen

Luckoin

Lars Jönsson, (Hirfwenlax) Ruotu 2GPahlen

Lutta

Eskell Eskellsson, (Wanhamäkj) Ruotu 2RPahlen

Låcka

Jören Frantsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Lång

Nils, (Norola) Ruotu 32

Lånkj

Peer Matsson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Läijoin

Mattz, (Ollkola) Krister Gyllenhjärtan läänitys

MAlkuun

Mainin

Thomas Jacobsson, (Kuittula) Ruotu 17Brahe

Mannin

Eskell Larsson, (Kuittula) Ruotu 17Brahe

Martin

Anders, (Kyrkioby) Ruotu 31

Eskell Larsson, (Wachwamäkj) Ruotu 16Brahe

Hindrich, (Kilckilä) Ruotu 14Brahe

Lars Bengtson, (Ihastjerf) Ruotu 27

Peer Påhlsson, (Wachwamäkj) Ruotu 16Brahe

Siimon Larsson, (Wachwamäkj) Ruotu 16Brahe

Thomas Peersson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Matilain

Matz Matson, (Norola) Ruotu 27

Michel, (Norola) Ruotu 27

Matiskain

Påhl Påhlson, (Alama) Ruotu 27

Mesiain

Anders Matsson, (Lachnama) Ruotu 13Brahe

Messiäin

Jacob Larsson, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

Minkin

Peer Jönsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Mondoin

Påhl Påhlsson, (Mondola) Baranoffin läänitys:VäenO

Muinoin

Jöns Andersson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Jören Påhlsson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Myrimies

Anders, (Wächmais) Robert Lichtonin läänitys

Myrmies

Abraham, (Wehmais) Ruotu 29

Måndoin

Johan Påhlsson, (Måndola) Ruotu 1Baronof

NAlkuun

Nerfwen

Oloff Larsson, (Närfwälä) Ruotu 1GPahlen

Nikoin

Mattz Johansson, (Måndola) Ruotu 1Baronof

Nikul:

Anders Matson, (Hariiuma) Ruotu 29

Nuroin

Anders Mattsson, (Nurola) Ruotu 1Baronof

Nykein

Hindrich A., (Alama) Ruotu 28

Närfwäin

Johan Bertillsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Johan Clemetsson, (Malfwanemj) Ruotu 15Brahe

Peer Mårtensson, (Malfwanemj) Ruotu 15Brahe

OAlkuun

Olkoin

Lars Peersson, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Ollikain

Matz Matson, (Wehmais) Ruotu 29

Ollikaina

Hendrich Andersson, (Lachnama) Ruotu 13Brahe

PAlkuun

Paakinen

Anders, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Paarandain

Påhl, (Parandala) Ruotu 28

Pafwilain

Thomas, (Wehmais) Ruotu 32

Paijain

Hindrich, (Laurikala) Ruotu 29

Paijuin

Anders Matsson, (Kåtkatwässj) Ruotu 1GPahlen

Paiuin

Jacob Henersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Palain

Anders Christersson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Johan, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Johan Hendrichsson, (_andakylä) Ruotu 10Brahe

Lars Erichsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Parandain

Johan Matsson, (Parandala) Ruotu 2GPahlen

Peer Peerson, (Norola) Ruotu 32

Påhl, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Parkain

Peer Peersson, (Parkila) Baranoffin läänitys:VäenO

Parkin

Jacobsson, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Erich Johansson, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Mattz Peerssom, (Parkila) Ruotu 2Baronof

Parkoin

Påhl Nielsson, (Parkoila) Ruotu 15Brahe

Påhl Nilssoon, (Parkoila) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Pasoin

Cnut Anderson, (Asila) Ruotu 31

Pastin

Hendrich Matsson, (Korpijerfwj) Ruotu 1RPahlen

Peckain

Johan Mattsson, (Lachnamäkj) Ruotu 12Brahe

Lars Larsson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Mattz Thomasson, (Ripatila) Ruotu 15Brahe

Påhl Jönsson, (Lelkola) Ruotu 13Brahe

Påhl Påhlsson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Peckoin

Hendrich, (Häyrylä) Ruotu 11Brahe

Jöns Larsson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Peinen

Mattz Matsson, (Kåttkatwässj) Ruotu 2GPahlen

Peitzar

Johan Erichson, (Kyrkioby) Ruotu 31

Pelloin

Christer Bengtsson, (Uckonemj) Ruotu 2RPahlen

Picka

Påhl Larsson, (Ripatila) Ruotu 15Brahe

Pistyin

Oloff Simonsson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Pohialain

Lars, (Norola) Ruotu 33

Matz, (Wechmais) Ruotu 30

Pukoin

Niels, (Taipalby) Ruotu 31

Staffan, (Asila) Ruotu 32

Pulliain

Lars, (Ihastjerfwj) Ruotu 1Assikain

Thomas, (Suosarj) Ruotu 31

Pullin

Påll Matson, (Ihastjerf) Ruotu 30

Pumalain

Johan Michelsson, (Wanhala) Talolliset:VäenO

Punka

Mattz Nillsson, (Soikala) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Pursiain

Mattz Jacobsson, (Pursiala) Ruotu 9Brahe

Puuka

Hans Andersson, (Tuukala) Ruotu 12Brahe

Mattz Nielsson, (Soikalaby) Ruotu 12Brahe

Pylkoin

Mårten, (Wechmais) Ruotu 33

Pyllkäin

Erich, (Säppäleby) Ruotu 3Baranof

Lars, (Wächmais) Talolliset:VäenO

Pyrhöin

Markus Markusson, (Helpona) Ruotu 11Brahe

Pystin

Hendrich Mattsson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Pårkain

Lars, (Hariuma) Ruotu 28

Päykäin

Jöns Cnutsson, (Wattila) Ruotu 10Brahe

Lindert Classon, (Kykylä) Ruotu 11Brahe

Påhl Erichsson, (Kuittula) Ruotu 16Brahe

Pörrin

Peer Peersson, (Randakylä) Ruotu 3RWPahlen

Pöyry

Bertell Olofsson, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

Cnut, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

Olof Bertellsson, (Pöyryla) Ruotu 14Brahe

RAlkuun

Rahikain

Hind:, (Kyrkioby) Ruotu 31

Mårthen, (Lahnama) Ruotu 33

Olof Olofson, (Matiskala) Ruotu 30

Rahuin

Matz Staffanson, (Norola) Ruotu 27

Randalain

Anders Mårtensson, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Rasain

Påhl Peersson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Remoin

Hendrich Påhlsson, (Randakylä) Ruotu 3RWPahlen

Michell Michellsson, (Randakylä) Ruotu 3RWPahlen

Repoin

Thomas Thomasson, (Repola) Ruotu 3RWPahlen

Rijtin

Anders Andeersson, (Lachnama) Ruotu 13Brahe

Måns Grelsson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Peer Larsson, (_itelaby) Ruotu 10Brahe

Påhl Andersson, (Merasmäkj) Ruotu 13Brahe

Ripatj

Erich Jacobsson, (Ripatila) Ruotu 15Brahe

Erich Olofsson, (Kilckilä) Ruotu 14Brahe

Ripattj

Anders Persson, (Ripatilaby) Ruotu 14Brahe

Christer Peersson, (Ripatilaby) Ruotu 14Brahe

Eskell Oloffssonn, (Hirfwensalmj) Ruotu 14Brahe

Mattz Christersson, (Ripatilaby) Ruotu 15Brahe

Ritin

Måns Grelsson, (Merasmäkj) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Ruhain

Christer Hindrichsson, (Hämenmäkj) Ruotu 16Brahe

Lars Mattsson, (Hämenmäkj) Ruotu 16Brahe

Råkål

Carell Mårtensson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Råtin

Lars Erichsson, (Rahula) Ruotu 1Assikain

Rämäin

Thomas Larsson, (Salmela) Ruotu 2GPahlen

SAlkuun

Sairin

Olof Johanson, (Sosarj) Ruotu 30

Sallin

Anders Christersson, (Wålingoby) Ruotu 1RPahlen

Salmelain

Erich, (Salmela) Ruotu 2GPahlen

Sijtar

Christer Larson, (Hariuma) Ruotu 30

Påll Jacobson, (Ihastjerf) Ruotu 33

Sijtare

Peter Jönsson, (Wäsulax) Gert von Skrönsmenin läänitys

Sikain

Johan Matsson, (_ietilanlax) Ruotu 10Brahe

Siskoinn

Lars Månsson, (Siskola) Ruotu 1Baronof

Smålender

Johan Sigfredsson, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Sylfwester

Hendrich, (_itelaby) Ruotu 10Brahe

Lars Matsson, (Tuukala) Ruotu 12Brahe

Såckain

Hendrich Jönsson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Såikain

Påhl Hendersson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Säpppäläin

Mattz Peersson, (Kaipiala) Ruotu 11Brahe

Säppäläin

Hendrich Hendersson, (Säppäleby) Ruotu 3Baranof

TAlkuun

Taipall

Olof Olofsson, (Taipallby) Ruotu 1Baronof

Tanttu

Påhl Christersson, (Suosalmj) Ruotu 15Brahe

Tarkiain

Johan Cnutsson, (Heinlaxby) Ruotu 11Brahe

Taroin

Michell Michellsson, (Hariuma) Ruotu 2RPahlen

Teet

Jacob, (Norola) Ruotu 32

Tickain

Lars Påhlsson, (Pekola) Ruotu 33

Olof Påhlsson, (Tickala) Ruotu 13Brahe

Påhl Hansson, (Tickala) Ruotu 13Brahe

Sigfred Månsson, (Randakylä) Ruotu 3RWPahlen

Tijhoin

Påll Pålsson, (Hariiuma) Ruotu 29

Tiusa

Mattz Michellsson, (Tiusa) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Tiussain

Mattz Jörensson, (Tiusala) Ruotu 11Brahe

Mattz Michelsson, (Tiusala) Ruotu 11Brahe

Toifwakain

Lars, (Hyrola) Ruotu 30

Thomas, (Heinlaxby) Ruotu 11Brahe

Torfwj

Jacob Jönson, (Norora) Ruotu 30

Tuppuraain

Lars Mårtensson, (Kyrkioby) Ruotu 9Brahe

Tårniain

Erich Erichsson, (Tårnialanmäkj) Ruotu 14Brahe

UAlkuun

Uckoin

Lars, (Käkolaby) Ruotu 1Baronof

Påhl Bengtsson, (Uckonemj) Ruotu 2RPahlen

VWAlkuun

Walkoin

Erich Andersson, (_yrylä) Ruotu 10Brahe, (Hyrylä) Pietari Brahen läänitys:VäenO

Påll Larson, (Rämälä) Ruotu 30

Walliaka

Sigfredh Andersson, (Månickala) Ruotu 12Brahe

Wanhain

Hendrich Andersson, (Wanhala) Talolliset:VäenO

Johan J., (Wechmais) Ruotu 30

Jören, (Wanhala) Ruotu 29

Wappoin

Hendrich, (Wappola) Ruotu 11Brahe

Wilhu

Anders Påhlsson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Thomas Påhlsson, (Wänämäkj) Ruotu 2GPahlen

Williukain

Lars Larsson, (Williukala) Ruotu 1GPahlen

Oluf Olofsson, (Williukala) Ruotu 1GPahlen

Wäisein

Staffan Hinderss:, (Kyrkioby) Ruotu 27

Wäissöin

Anders Peerssom, (Wäiselä) Gustav von Palenin läänitys:VäenO

Wäisäin

Andere Persson, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Matz Jönsson, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Michel Michelsson, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Oluf Andersson, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Påhl Andersson, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Samuel, (Wäiselä) Ruotu 1GPahlen

Thomas Greelsson, (Hirfwensalmj) Ruotu 14Brahe

Wänäin

Lars Johansson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Lars Matsson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Thomas Johansson, (Wänäläby) Ruotu 2Baronof

Wäsäläin

Mattz, (Månickala) Ruotu 12Brahe

Wätäin

Peer Nielsson, (Wätämensalmj) Ruotu 1Baronof

ÅAlkuun

Åroin

Mattz Mickelsson, (Kykylä) Ruotu 11Brahe

Tässä hakemistossa on yhteensä 416 nimeä

© Väinö Holopainen 2021