AloitussivuSavon ruodutusluettelotMikkelin pitäjä → 1678 väenottoluettelo ☰ 

Mikkeli väenottoluettelo 1678

Nimet aakkosjärjestyksessä

S:t Michels S:n

Kårtt Rulla uppå 1678 Åhrs Skrefne Knechter...som komma under Öfwerstens Wälb: H:r Anders Muncks Reg:te


Vero- ja kruununtilat ♦ Skatte och Crono

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1224

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hirola/Hiirola
1 Mårten Tåifwakain
Rämälä/Rämälä
1 Niels Abramss Pajuin
1 Lars Ruokolain
Säppälä/Seppälä
1 Hans Matzon Keckoin
Kyrckioby/Kirkonkylä
1 Mickell Staffanson Kafwoin
Harjuma/Harjumaa
1 Mickell Hendersson
Hirola/Hiirola
1 Anders Andersson Kaipiain
1 Hans Hansson Kåkal:n
Paijula/Pajula
1 Påhl Paijunen
Norola/Norola
1 Lars Tarkiain

Läänitykset ♦ Frällse Knechter

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1224

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Excell:tz Richzdråtzens Högwälb H:r Peer Brahes F:e Brahelinna Lähn

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1226

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Wallela/Vatila
1 Lars Påhlson Landiain
1 Jöns Knutson Pönköin
Helpanala/Helppanala
1 Berendt Berendtson Hälpanain
Tickala/Tikkala
1 Påhl Mickellson Tickain
Manickala/Monikkala
1 Jöns Eskellsson
Lachnamaby/Lahnamäki
1 Simon Andersson
Hirfwensalmj/Hirvensalmi
1 Mårten Mårtenson Hångain
Peurila/Pöyry
1 Påhl Nilson Parkain
Kuitula/Kuitula
1 Thomas Larson Kuituin
Biörnilä/Pyörnilä
1 Johan Nielsson

Robert Lichtonin läänitys ♦ H:r Robbort Lichtonz F:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Wechmaisby/Vehmaskylä
1 Lars Mickellsson Finnj

Jonas Peerssonin läänitys ♦ Räntemäst: Jonas Peerssons F:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Hariuma/Harjumaa
1 Lars Hansson

Gustav Hornin läänitys ♦ Wälb: Gustaf Hoorns F:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Åhensalo/Ohensalo
1 Erich Hanson

Baranoffin läänitys ♦ Öfwerste Wälb: Claus Johan Baranoffz frällsse

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Måndola/Montola
1 Matz Hanson Måndoin
Marianemi/Marjoniemi
1 Christer Bertillson Wäisäin
Taipalby/Taipale
1 Peer Matzon Ortain

Gustav von Palenin läänitys ♦ Wälb: Gustaf v: Pahlens F:e

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Liukala/Liukkola
1 Påhl Påhlson Riepoin
Kattkawesi/Kotkatvesi
1 Johan Andersson Liukain
Wäisälä/Väisälä
1 Mickell Mickellson Wäisäin
Williakala/Viljakkala
1 Olof Eskellson Williakain
Wanhamäki/Vanhamäki
1 Påhl Påhlson Wilhu

Reinhold Wilhelm von Palenin läänitys ♦ Öf:st Reinholt Wilhelm v: der Palens F:r

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1228

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Randala/Rantakylä
1 Jöran Larson Hyfwäin

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1229

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Wallingo/Vuolinko
1 Anders Christersson Sallin
Kårpijerfwi/Korpijärvi
1 Staffan Henderson
Hariuma/Harjumaa
1 Matz Månson Antoin
Wanhamäkj/Vanhamäki
1 Påhl Påhlson Arpiain
Uckonemi/Ukonniemi
1 Hendrich Mårtenson Uckoin

Irtolaiset ♦ Löössdrifware

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1229

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
Ei kylätietoa

Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1230

Jousia Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentti
1 Lazarus

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige och Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1224

Nimet aakkosjärjestyksessä16771679

© Väinö Holopainen 2023