AlkuSavon ruodutusluettelotPuumalan pitäjä → 1649 nimihakemisto

Puumala ruodutusluettelo 1649

Ruodutus- ja väenottoluetteloVäenottoluettelo

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


B  C  H  K  L  M  N  R  S  VW 
 B  C  H  K  L  M  N  R  S  VW

BAlkuun

Bengdtinen

Hendrich Peersson, (Kietäwälä) Ruotu 2

CAlkuun

Cauppinen

Måns, (Cauppila) Ruotu 1

HAlkuun

Hamuinen

Peer, (Ninisaari) Ruotu 1

Huckainen

Johan, (Huckala) Ruotu 1

Härkä

Jöns, (Kietäwälä) Ruotu 2

KAlkuun

Kallinen

Lars, (Mangåla) Ruotu 1

Kietäwäinen

Johan, (Kietäwälä) Ruotu 2

Kiliainen

Anders Jönsson, (Mangåla) Ruotu 1

Kåckoinen

Lars, (Kåckåla) Ruotu 1

LAlkuun

Leskin

Lars, (Kietäwälä) Ruotu 2

Peer, (Kietäwälä) Ruotu 2

Lijmatainen

Anders Matzsson, (Lijmattala) Ruotu 1

Hendrich, (Lijmattala) Ruotu 1, (Lijmattala) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Jacob, (Lijmattala) Ruotu 1

Mårten, (Lijmattala) Ruotu 1

MAlkuun

Miettuinen

Pååll Pålsson, Irtolaiset:VäenO

Pååll Påållsson, Irtolainen

NAlkuun

Närhi

Jöns, (Lijmattala) Ruotu 1

RAlkuun

Råckainen

Anders Larsson, (Kitula) Ruotu 2

SAlkuun

Smålander

Michill, (Keriniemi) Ruotu 2

Sulju

Bengdt, (Kietäwälä) Ruotu 2

VWAlkuun

Waldainen

Lars, (Kietäwälä) Ruotu 2

Peer Madzson, (Kietäwälä) Vero- ja kruununtilat:VäenO

Wåldainen

Peer Matzsson, (Kietäwälä) Ruotu 2

Tässä hakemistossa on yhteensä 24 nimeä

© Maija-Liisa Laakso 2021