AloitussivuSavon ruodutusluettelotRistiinan pitäjä → 1679 ruodutus- ja väenottoluettelo ☰ 

Ristiina ruodutus- ja väenottoluettelo 1679

Nimet aakkosjärjestyksessäVäenottoluettelo

Christina Sochn

Uhtskrijfning Rulla öfwer Wijborgz och Nyslottz sampt Kymmänägårds lähn Pro: A:o 1679


Läänitykset

Pietari Brahen läänitys ♦ Hans Hög Gref: Excell:tz Richzdrotzens Högwälb:ne H:r Pehr Brahes Frellsse

Ruotu 1Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 994

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kåssola/Kosola
Jöns Larsson Outin 1
Hendrich Erichsson Lesken 1
Wittziälä/Vitsiälä
Peer Simonsson Ruihu 1
Hans Hansson Lydikäin 1
Peer Påhlsson Witziein 1
Jöns Jönsson 1 B:S:
Lars Persson Laitiain 1
Lars Johansson Himoin 1
Peer Peersson Pöndin 1
Peer Larsson Pöndin 1
Michell Larsson Pöndin 1
Jöns Larsson 1 B:r
Hackola/Haikola
Lars Andersson Repo 1
Peer Matsson Haikoin 1
Påhl Påhlsson Haikoin 1
Mattz Hendersson Parkatin 1

Ruotu 1, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Jören Hendersson 1 B:r
Taipaleby/Taipale
Jören Jörensson Taipaalin 1 Knecht

Ruotu 2Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Såckala/Sokkala
Peer Larsson Såckain 1
Erich Andersson Dito 1
Peer Larsson Sockain 1 Knecht
Mattz Peersson Pettin 1
Pundala/Puntala
Mårten Påhlsson Pettin 1
Sigfredh Matsson Pundain 1
Jacob Matsson Ibm 1
Laitiala/Laitiala
Olof Olofsson Laitiain 1
Rassmus Kåfwiakain 1 M:
Dafwidh Frantsson Laitiain 1
Påhl Påhlsson Laitiain 1
Peer Påhlsson 1 B:r
Hangastenma/Hangastenmaa
Lars Clemetsson Laihiain 1
Christere Andersson Pyllkäin 1
Ambrusius Pyllkäin 1
Mattz Påhlsson Pållack 1
Eskell Olofsson Oitin 1
Korhoila/Korhola
Hendrich Matsson Korhoin 1

Ruotu 3Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Mattsson Korhoin 1
Jören Påhlsson Korhoin 1
_ongarila/Inkarila
Påhl Hansson Parckin 1
Hans Hansson 1 B:r
Anders Andersson Lijkain 1
Mattz Jacobsson Ingarin 1
Jufwola/Juvela
Peer Peersson Wittziäin 1
Kuomiolax/Kuomilahti
Peer Matsson Mattilain 1
Michell 1 B:r
_öwesj/Yövesi
Anders Larsson Melain 1 Knecht
Lars Larsson 1 b:r
Lars Andersson Himain 1
Amders Maattsson Matilain 1
Lindunemj/Lintuniemi
Markus Mardikaiin 1
Hans Mårtensson Dito 1
Kårpela/Korpela
Jacob Jacobsson Karpelain 1
Anders Larsson Korpelain 1
Jacob Jacobsson Dito 1

Ruotu 4Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_ettylä/Pettilä
Johan Påhlsson Pettyin 1
Lars Johansson Pettyin 1
Jöns Johansson 1 B:r
Hendrich Hansson Pettuin 1
Tåijala/Toijala
Olof Olofsson Toijain 1
Anders 1 B:r
Mattz Erichsson Kyro 1
Erich Johansson 1 Zyttings Son, Knecht
Eskell Christersson 1
Mattz Christersson 1 B:r
Taipaleby/Taipale
Hendrich Thomasson Taipalain 1
Anders Thomasson 1 B:r
Mickell Larsson 1 B:S:n
Erich Erichsson Taipalin 1
Erich Larsson 1 B:S:
Thomas Daniellsson Taipalin 1
_ahikala/Rahikkala
Anders Andersson Ollin 1
_ärfwenpä/Järvenpää
Jören Johansson Järfwenpä 1

Ruotu 5Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 995

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
_malansarj/Himalansaari
Thomas Thomasson Himain 1

Ruotu 5, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Hendrich Johansson Ilfwes 1
Johan Hanssson Himain 1
Mattz Erichsson Ucko 1
Peter Påhlsson Håtacka 1
Lars Larsson Pettin 1
Jacob Jacobsson Tapain 1
Hardikala/Hartikkala
Erich Michellsson Hardikain 1
Johan Baltzarsson Bulle 1
Niels 1 B:r
Heikilä/Heikkilä
Erich Erichsson Pyllkäin 1
Latzola/Laasola
Oloff Påhlsson Latzoin 1
Påhl Erichsson Latzoin 1
Mäckelä/Mäkelä
Hendrich Johansson Mäkläin 1
Jören Hendersson Makäläin 1 Knecht
Hendrich Jörensson 1 Son
Himalansarj/Himalansaari
Anders Johansson Tapain 1
Jacob Erichsson Dito 1

Ruotu 6Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Greels Phillipsson Mäkäläin 1
Karhila/Karhila
Anders Larsson Himain 1
Kerinemi/Keriniemi
Mattz Erichsson Randalain 1
Käennemj/Käenniemi
Oloff Matsson Paaskoin 1
Peer Matsson 1 B:r
Tijrola/Tiirola
Cnut Larsson Heinikain 1
Eskell Hendersson Dito 1
Machola/Mahkola
Johan Peersson Parda 1
Mårten Peerson Halin 1
Påhl Påhlsson Mackoin 1
Olof Arfwedsson Machkoin 1
_urnoby/Surnu
Niels Nielsson Surni 1
Lars Nielsson Dito 1
_nenemj/Heinniemi
Cnut Matsson Kiprin 1
_karala/Jukarila
Christer Thomasson 1
_ttela/Sattila
Peer Mattsson Sattelain 1
Jören Erichsson Sattelain 1 Knecht
Syfwenma/Syvänmaa
Johan Påhlsson Pynnöin 1

Ruotu 7Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Kurfwela/Kurvila
Christer Andersson Kurfwin 1
Johan Eskellsson 1 M:
Syfwenma/Syvänmaa
Anders Mickellsson Dito 1
Christer 1 B:r
Närhilä/Närhilä
Jacob Erichsson Närhin 1
Lars Mårtensson Närhin 1
Kuomioby/Kuomio
Påhl Andersson Palain 1
Påhl Bertillsson 1 St:S:
Alasjerfwj/Alasjärvi
Påhl Michellsson Kurfwin 1
Staffan Olofsson Dito 1
Safwela/Savela
Peer Hendersson Säppäläin 1
Thomas Mattsson Olkoin 1
Mattz Matsson Olckoin 1
Laurickala/Laurikkala
Peer Peersson Laurikain 1
Johan Påhlsson Säppäläin 1
Olof Olsson Laurikain 1
Simoila/Simola
Mårten Jacobsson Simoin 1 Knecht
Walkoila/Valkola
Hendrich Johansson Walkoin 1

Ruotu 8Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 996

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Johan Hendersson Walkoin 1
Kåifwakala/Koivakkala
Peer Peersson Torrinoin 1
Lars Larsson Kautiain 1

Ruotu 8, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Lars Larsson Kautiain 1 St:B:, Den yngre, Knecht
Eskell Påhlsson Pynnin 1
Jöns Jönsson Petoin 1
Lars Jönsson 1 B:r
Kålliola/Koljola
Jören Matsson Kållioin 1
Michell Mårtensson Dito 1
Erich Simonsson Dito 1
Simon Jörensson Liukoin 1
Mattz Jörensson 1 B:r
Eskell Mattsson Soriain 1
Hijrenmäkj/Hiirimäki
Johan Peersson Tiukoin 1
Minkilä/Minkkilä
Herrich Matsson Saickoin 1
Mattz Matsson Hämäläin 1
Niels Peersson Martin 1
Hytölä/Hytölä
Johan Jönsson Hytein 1

Ruotu 9, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 997

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Niels Nielsson Hytöin 1
Thomas Nielsson 1 B:r
Hendrich Påhlsson Hytöin 1
Mårten Matsson 1
Johan Olofsson Noitu 1
Peter Olofsson 1 B:r
Niels Hytöin 1
Mattz Matsson 1 Faar B;r S;
Ylöläby/Ylölä
Peer Mattzsson Ylöin 1
Mattz Peersson 1

Ruotu 20Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1000

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Rahikala/Rahikkala
Peer Andersson Repå 1
Lars Peersson Repå 1
Hindrich Hindrichsson dito 1
Niels Peersson Kauperoin 1 Knecht
Sigfredh Peersson Rahikain 1
Lars Mattsson Rahikain 1
Mattz Mattzsson 1 B:r
Lijkala/Liikala
Peer Andersson Lijkain 1
Heikilä/Heikkilä
Mårten Larsson Nuijamees 1
Gerhardt Anndersson Hana 1
8 bekommes af Der opförde odugl:e bogar Dito frälsse

Baranoffin läänitys ♦ Öfw. Wälb:ne Claes Johan Baronofz Frällsse

Ruotu 3Baranof, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Huttula/Huttula
Johan Sigfredsson Huttuin 1
Mattz Andersson 1
Sigfredh Clausson Huttuin 1 Knecht
Peer Larssom Huttuin 1
Michell Ollsson Korhoin 1
Outila/Outila
Oloff Ollsson 1
Oloff Larsson Outin 1

Ruotu 4BaranofLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1002

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Tarhola/Tarhola
Johan Påhlssom 1
Påhl Matsson 1
Påhl Jönsson 1
Peer Påhlsson Käriäin 1
Peer Markusson 1
Lappilanmäkj/Lappilanmäki
Markus Peersson 1
Lars Thomasson Lappal:n 1
Lars Johansson Lappalain 1
Cnut Purdain 1
Marionemj/Marjoniemi
Simon Simonsson Pispain 1
Mårten Pispain 1
Lars Pispain 1
Thomas 1 B:r, Knecht

Ruotu 4Baranof, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1003

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mattz Peersson Taipalain
Michell Andersson Pasain 1
3 Bogat af Dee Bogar som frelsser förledit åhr blifwit Skylldigh

Fritz Lefwen läänitys ♦ Leutn: Wälb: Fritz Lefwes F:e

Ruotu 1LefweLuettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Parkatinnemj/Parkatniemi
Peer Matsson 1
Peer Hindersson 1
Thomas Peersson 1
Mattz Peersson 1
Lars Parkatin 1
Olof Andersson Rahikain 1
Lars Hindersson Rahikain 1 Knecht
Kylänlax/Kylänlahti
Mattz Matsson Mainin 1
Mattz Mattsson 1 S:
Tiusala/Tiusala
Mattz Peersson Tiusain 1
Johan Johansson Tiusain 1
Michell Mattsson 1
Lars Mattsson 1
Hindrich Hindrichsson 1
Hindrich Hindrichsson 1 Son
Jotila/Juottila
Mattz Andersson Jotin 1
Niels 1 B:r
Lars Peersson Jotin 1

Ruotu 2Lefwe, osa ruodusta Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1004

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Peer 1 B:r
Hauska/Hauska
Johan Hindrichsson 1
Innala/Innala
Johan Innain 1
Johan 1 Son
Hindrich Hindrichsson 1
Syriälä/Syrjälä
Peer Toiunsson Syriäläin 1
Kapola/Kapala
Peer Peersson Kapoin 1
Erich Nielsson 1
Lydikälä/Lyytikkälä
Daniel Lydikäin 1
Hendrich 1 Son
Peer Larsson 1
Johan Cnutsson 1
Oloff 1 B:r

Ruotu 2Lefwe, jatkuu Luettelon alkuunLinkki tähän kohtaanSVAR kuva 1005

Etunimi Patronyymi Sukunimi Jousia Kommentti
Mårten 1 B:r. Knecht
Kaipiala/Kaipiala
Thomas Peersson Caipiain 1
Thomas Thomasson 1
Heramäkj/Heramäki
Niels Mårtensson 1

Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 994

Nimet aakkosjärjestyksessä16781685

© Väinö Holopainen 2023