AlkuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1692 → Nimihakemisto

Savon sotaväki: eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

Narvan linnoitustyön nimihakemisto 1692

Savon miehiä komennuksella linnoitustöissä Narvassa

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin luetteloihin.


-  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ä 
 -  A  B  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW  Å  Ä

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Gudmund Gudmundson, 5. komppania, Seulenbach

Hindrich Bertillsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Jöran Philipsson, 5. komppania, Seulenbach2

AAlkuun

Achtiain

Oloff Månsson, 1. komppanian ruotu 79, Meurman, 1. komppanian ruotu 79, Meurman2

Ahoin

Christer Jöransson, 2. komppanian ruotu 122, Seulenbach2

Johan Johanson, 8. komppania, Seulenbach

Oloff Philipsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2, komppanian ruotu 27, Seulenbach2

Pär Anderson, 2. komppanian ruotu 45, Seulenbach

Ahoinen

Christer Jöransson, 2. komppanian ruotu 122, Meurman, 2. komppanian ruotu 122, Meurman2

Aholain

Hindrich Larson, 1. komppanian ruotu 120, Seulenbach

Alf:oin

Mårten Christerson, 1. komppanian ruotu 50, Meurman, 1. komppanian ruotu 50, Meurman2

Ambiain

Hindrich Påelsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Aniaian

Petter Pettersson, 3. komppanian ruotu 1, Seulenbach2

Aniain

Erich Jöransson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Peer Peersson, 3. komppanian ruotu 1, Meurman, 3. komppanian ruotu 1, Meurman2

Asickain

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 23, Meurman, 8. komppanian ruotu 23, Meurman2

Awikain

Jöran Hindersson, 5. komppanian ruotu 5, Meurman, 5. komppanian ruotu 5, Meurman2

Jöran Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 5, Seulenbach2

BAlkuun

Biörn

Johan Staffanson, 1. komppanian ruotu 76, Meurman, 1. komppanian ruotu 76, Meurman2

CAlkuun

Carialain

Christer Christersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Elias, 8. komppanian ruotu 113, Meurman, 8. komppanian ruotu 113, Meurman2

Mattz Nielsson, 5. komppania, Meurman, 5. komppania, Meurman2

Niels Johansson, 6. komppania, Meurman, 6. komppanian ruotu 23, Meurman2

Carjal:n

Hindrich Christersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Carpin

Anders Christerson, 8. komppania, Seulenbach

Cuiwalain

Michel Påelsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppanian ruotu 7, Meurman2

EAlkuun

Erikain

Påhl, 2. komppania, Seulenbach

Eråin

Hindrich Grelson, 5. komppania, Seulenbach

FAlkuun

Frilla

Bertill Carlsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2, 6. komppania, Seulenbach2

HAlkuun

Hafwerin

Mattz Andersson, 2. komppanian ruotu 36, Meurman, 2. komppanian ruotu 36, Meurman2, 2. komppanian ruotu 36, Seulenbach2

Haiain

Påhl Larson, 3. komppanian ruotu 9, Seulenbach

Haloin

Christer Grelson, 8. komppania, Seulenbach

Haloinen

Lars Hansson, 6. komppania, Seulenbach2

Larss Hansson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Hannin

Hindrich Mattzson, 3. komppanian ruotu 26, Seulenbach

Hapal

Påhl Sigfredson, 6. komppania, Seulenbach

Hapoin

Mattz Andersson, 8. komppanian ruotu 89, Meurman, 8. komppanian ruotu 89, Meurman2, 8. komppanian ruotu 89, Seulenbach2

Hara

Anders Johanson, 1. komppanian ruotu 24, Seulenbach

Hardikain

Lars Bertillsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Hawerin

Anders Johansson, 2. komppanian ruotu 98, Meurman, 2. komppanian ruotu 98, Meurman2

Heiskain

Anders Oluffson, 1. komppania, Seulenbach

Jacob Ohlsson, 1. komppania, Seulenbach2

Hilduin

Olof Olofsson, 8. komppanian ruotu 76, Meurman, 8. komppanian ruotu 76, Meurman2

Oloff Ohlsson, 8. komppanian ruotu 76, Seulenbach2

Hilko

Mårthen Christersson, 2. komppania, Seulenbach2

Hilkå

Mårten Christersson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Himain

Hindrich Nielsson, 3. komppanian ruotu 81, Meurman, 3. komppanian ruotu 81, Meurman2

Michell Mårtenson, 3. komppanian ruotu 80, Seulenbach

Hirfwj

Sigfredh, 6. komppania, Seulenbach2

Hirwi

Sigfridh, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Hirwoin

Hans Hansson, 8. komppanian ruotu 128, Meurman, 8. komppanian ruotu 128, Meurman2

Peer Olofsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppanian ruotu 115, Meurman2

Hongain

Lars Larsson, 3. komppania, Seulenbach

Huhtiain

Lars Jacobsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Huilåin

Niels Simonson, 1. komppanian ruotu 10, Seulenbach

Hukoin

Erich Mattzson, 2. komppanian ruotu 56, Seulenbach

Hulko

Anders Andersson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Hulkoin

Jacob Olsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Hurskain

Anders Larsson, 6. komppanian ruotu 52, Seulenbach2

Anderss Larsson, 6. komppanian ruotu 52, Meurman, 6. komppanian ruotu 52, Meurman2

Olof Olsson, 6. komppanian ruotu 12, Meurman, 6. komppanian ruotu 12, Meurman2

Hyfwerin

Staffan Peersson, 8. komppanian ruotu 4, Meurman, 8. komppanian ruotu 4, Meurman2

Hyfwäin

Grels Påhlson, 1. komppanian ruotu 118, Seulenbach

Påhl, 6. komppanian ruotu 27, Seulenbach

Hyfwärin

Staffan Peersson, 8. komppanian ruotu 4, Seulenbach2

Håki

Philip Persson, 2. komppanian ruotu 41, Meurman, 2. komppanian ruotu 41, Meurman2

Hångain

Eskill Eskillson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Häckin

Hindrich Hindrichsson, 5. komppanian ruotu 8, Seulenbach2

Häkinen

Hindrich Hindersson, 5. komppanian ruotu 8, Meurman, 5. komppanian ruotu 8, Meurman2

Hämel:n

Johan Cnutsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Hämäl

Pär Larson, 8. komppanian ruotu 73, Seulenbach

Hämäl:

Erich Johansson, 1. komppanian ruotu 88, Seulenbach2

Samuel Hindrichsson, 8. komppania, Seulenbach2

Simon Anderson, 3. komppanian ruotu 94, Seulenbach

Hämäl:n

Erich Johansson, 1. komppanian ruotu 88, Meurman, 1. komppanian ruotu 88, Meurman2

Samuel Hindersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Härkäin

Pär Pärson, 2. komppanian ruotu 38, Seulenbach

IAlkuun

ifrån Padasjokj

Hans Oluffson, 3. komppania, Seulenbach

Ihalambj

Påhl Peersson, 8. komppanian ruotu 88, Seulenbach2

Ihalembin

Hindrich Hinderson, 8. komppanian ruotu 84, Seulenbach

Påel Peersson, 8. komppanian ruotu 88, Meurman, 8. komppanian ruotu 88, Meurman2

Ikoin

Mattz Larsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2, 8. komppania, Seulenbach2

Ingerin

Eskell Eskellson, 3. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Jöran Jacobsson, 3. komppanian ruotu 68, Meurman, 3. komppanian ruotu 68, Meurman2, 3. komppanian ruotu 68, Seulenbach2

IngermanL:

Jacob Ericksson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Ingermanland

Jacob Erichsson, 3. komppania, Seulenbach2

Innåin

Christer Michellson, 6. komppanian ruotu 67, Seulenbach

JAlkuun

Jaatin

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 114, Seulenbach2

Påhl Påhlsson, 2. komppania, Seulenbach2

Janhoin

Christer Hansson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Jaskelain

Hindrich Hindrichson, 1. komppanian ruotu 136, Seulenbach

Jatinen

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 114, Meurman, 1. komppanian ruotu 114, Meurman2

Julkoin

Anders Peersson, 8. komppanian ruotu 50, Meurman, 8. komppanian ruotu 50, Meurman2, 8. komppanian ruotu 50, Seulenbach2

Jumpoin

Mattz Mattzson, 2. komppanian ruotu 6, Seulenbach

Junnoin

Johan Person, 2. komppanian ruotu 77, Seulenbach

Jurwain

Hindrich Erichsson, 5. komppanian ruotu 25, Seulenbach2

Hindrich Eriksson, 5. komppanian ruotu 25, Meurman, 5. komppanian ruotu 25, Meurman2

Jutelain

Christer Hansson, 1. komppanian ruotu 56, Meurman, 1. komppanian ruotu 56, Meurman2

Jutinen

Påel Påelsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Jämpsä

Markus Peersson, 6. komppanian ruotu 58, Meurman, 6. komppanian ruotu 58, Meurman2

KAlkuun

Kackinen

Petter Michelsson, 6. komppanian ruotu 56, Meurman, 6. komppanian ruotu 56, Meurman2

Kainolain

Johan Thomasson, 1. komppanian ruotu 49, Seulenbach2

Kainulain

Johan Thomasson, 1. komppanian ruotu 49, Meurman, 1. komppanian ruotu 49, Meurman2

Kaipiain

Mattz Mattzson, 8. komppanian ruotu 119, Seulenbach

Pär Pärson, 1. komppanian ruotu 20, Seulenbach

Kankuin

Thomas Hindersson, 8. komppanian ruotu 90, Meurman, 8. komppanian ruotu 90, Meurman2

Karakain

Elias Månsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2, 2. komppania, Seulenbach2

Karial:

Christer Christersson, 3. komppania, Seulenbach2

Erich, 8. komppania, Seulenbach2

Michell Simonson, 3. komppanian ruotu 116, Seulenbach

Karialain

Hindrich, 3. komppanian ruotu 77, Seulenbach2

Mattz Nielsson, 5. komppania, Seulenbach2

Karinen

Jöran Christersson, 3. komppanian ruotu 69, Meurman, 3. komppanian ruotu 69, Meurman2

Karpin

Michel Isaksson, 2. komppanian ruotu 81, Meurman, 2. komppanian ruotu 81, Meurman2

Kaupain

Johan Michelsson, 2. komppania, Seulenbach2

Kettuin

Lars Larsson, 3. komppania, Seulenbach2

Kinnoin

Christer Påhls, 1. komppanian ruotu 52, Seulenbach

Kinnonen

Christer Peersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Kinnuin

Jacob Jacobsson, 6. komppanian ruotu 9, Seulenbach2

Michel Larsson, 1. komppanian ruotu 124, Meurman, 1. komppanian ruotu 124, Meurman2

Kinnuinen

Jacob Jacobsson, 6. komppanian ruotu 9, Meurman, 6. komppanian ruotu 9, Meurman2

Kinnun

Sigfredh Sigfredhsson, 8. komppanian ruotu 122, Seulenbach2

Kinuin

Hemingh Sigfredhsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Sigfridh Sigfridhsson, 8. komppanian ruotu 122, Meurman, 8. komppanian ruotu 122, Meurman2

Kiskin

Hindrich Hindrichsson, 2. komppania, Seulenbach2

Nils Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, Meurman, 3. komppanian ruotu 125, Meurman2

Kjskin

Niels Jöransson, 3. komppanian ruotu 125, Seulenbach2

Klostarin

Anders Påelsson, 2. komppanian ruotu 34, Meurman, 2. komppanian ruotu 34, Meurman2

Kopoin

Grels Påhlsson, 1. komppanian ruotu 127, Meurman, 1. komppanian ruotu 127, Meurman2

Olof Påelsson, 8. komppanian ruotu 22, Meurman, 8. komppanian ruotu 22, Meurman2

Korhoin

Eskell Larson, 1. komppanian ruotu 73, Seulenbach

Mattz Johanson, 3. komppania, Seulenbach

Påel Larsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Pär Jöransson, 1. komppanian ruotu 102, Seulenbach

Kuituin

Hans Påelsson, 6. komppanian ruotu 80, Meurman, 6. komppanian ruotu 80, Meurman2

Kuiwalain

Michel Påhlsson, 6. komppanian ruotu 7, Seulenbach2

Kuockain

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, Seulenbach2

Simon Larsson, 8. komppania, Seulenbach2

Kuokain

Mattz Larsson, 8. komppanian ruotu 46, Meurman, 8. komppanian ruotu 46, Meurman2

Simon Larsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Kurikainen

Påel, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Kuroin

Michel Anderson, 8. komppanian ruotu 59, Seulenbach

Kutwoin

Jacob Påelsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Kåistin

Hindrich Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 91, Meurman, 2. komppanian ruotu 91, Meurman2

Kåpoin

Grels Påhlsson, 1. komppanian ruotu 127, Seulenbach2

Mattz Påhlsson, Pieksämäen komppanian ruotu 98, Seulenbach2

Kåppoin

Matz Påelsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Kårhoin

Thomas Påhlsson, 1. komppanian ruotu 97, Meurman, 1. komppanian ruotu 97, Meurman2, 1. komppanian ruotu 97, Seulenbach2

Kåsso

Hans Påelsson, 3. komppanian ruotu 70, Meurman, 3. komppanian ruotu 70, Meurman2

Käckoin

Lars Larsson, 3. komppania, Seulenbach2

Sigfred Simonsson, 3. komppanian ruotu 103, Meurman, 3. komppanian ruotu 103, Meurman2

Kämpain

Johan Michelsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Kämärin

Anders Andersson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Kärri

Mårten Mårtensson, 1. komppanian ruotu 117, Meurman, 1. komppanian ruotu 117, Meurman2

Kärrj

Mårten Mårthensson, 1. komppanian ruotu 117, Seulenbach2

Kättu

Larss Larsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Köchkein

Lars Larsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Könönen

Olof Hindersson, 8. komppanian ruotu 93, Meurman, 8. komppanian ruotu 93, Meurman2

LAlkuun

Lagman

Michell Hinderson, 2. komppanian ruotu 54, Seulenbach

Lahikain

Niels Cnutsson, 5. komppanian ruotu 11, Meurman, 5. komppanian ruotu 11, Meurman2

Laitin

David Matsson, 3. komppanian ruotu 53, Seulenbach

Hindrich Hindrichson, 2. komppanian ruotu 10, Seulenbach

Oluff, 6. komppanian ruotu 16, Seulenbach

Laitinen

Petter, 6. komppanian ruotu 75, Meurman, 6. komppanian ruotu 75, Meurman2

Lakipää

Bertill Eriksson, 2. komppanian ruotu 84, Meurman, 2. komppanian ruotu 84, Meurman2

Lamain

Mattz Mattzsson, 2. komppanian ruotu 116, Meurman, 2. komppanian ruotu 116, Meurman2

Lambinen

Michel Andersson, 2. komppanian ruotu 39, Meurman, 2. komppanian ruotu 39, Meurman2

Landiain

Mårten Ohlsson, 1. komppanian ruotu 8, Meurman, 1. komppanian ruotu 8, Meurman2

Lapiäin

Sigfrid Sigfridhsson, 6. komppanian ruotu 22, Meurman, 6. komppanian ruotu 22, Meurman2

Lappalain

Olof Hindersson, 6. komppanian ruotu 88, Meurman, 6. komppanian ruotu 88, Meurman2

Lefwoska

Peer Simonsson, 2. komppania, Seulenbach2

Lepeiäin

Grels, 6. komppania, Seulenbach

Lepiäin

Sigfredh Sigfredhsson, 6. komppanian ruotu 22, Seulenbach2

Lewoin

Lars Ohlofson, 1. komppanian ruotu 121, Seulenbach

Lijkain

Anders Anderson, 2. komppanian ruotu 42, Seulenbach

Lijkoin

Johan Andersson, 3. komppania, Seulenbach

Lijmatain

Oluff Jöranson, 3. komppanian ruotu 141, Seulenbach

Liukoin

Olof Olofsson, 2. komppanian ruotu 43, Meurman, 2. komppanian ruotu 43, Meurman2

Liukoinen

Påel, 5. komppanian ruotu 10, Meurman, 5. komppanian ruotu 10, Meurman2

Liukåin

Hindrich Jörenssån, Majurin komppanian ruotu 24, Seulenbach

Luckarin

Mattz, 6. komppania, Seulenbach2

Petter Pettersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Luckarinen

Mattz, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Luckoin

Peer Michelsson, 2. komppanian ruotu 110, Meurman, 2. komppanian ruotu 110, Meurman2

Luukoin

Peer Michelsson, 2. komppanian ruotu 110, Seulenbach2

Lydikain

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, Meurman, 1. komppanian ruotu 122, Meurman2

Oluff Hanson, 3. komppanian ruotu 138, Seulenbach

Lydikäin

Michel Ifwarsson, 1. komppanian ruotu 122, Seulenbach2

Läskin

Erich Mattzsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, Seulenbach2

Michel Johansson, 6. komppanian ruotu 87, Meurman, 6. komppanian ruotu 87, Meurman2

Läskinen

Johan Johansson, 6. komppanian ruotu 10, Meurman, 6. komppanian ruotu 10, Meurman2

Läwiskä

Peer Simonson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Läxi

Christer Hindersson, 2. komppanian ruotu 95, Meurman, 2. komppanian ruotu 95, Meurman2

Christer Hindrichsson, 2. komppanian ruotu 95, Seulenbach2

Lödinen

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 103, Meurman, 2. komppanian ruotu 103, Meurman2

Lödiäin

Anders Larsson, 2. komppanian ruotu 103, Seulenbach2

MAlkuun

Mahain

Abraham Mattzsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Makoin

Christer Johansson, 1. komppanian ruotu 87, Meurman, 1. komppanian ruotu 87, Meurman2

Manikain

Olof Olsson, 2. komppanian ruotu 96, Meurman, 2. komppanian ruotu 96, Meurman2

Mannikain

Erick Hindrichson, 1. komppanian ruotu 17, Seulenbach

Manninen

Påel Påelsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Marain

Hindrich, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2, 8. komppania, Seulenbach2

Mardikain

Jacob Sigfredhsson, 3. komppania, Seulenbach2

Jacob Sigfredsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Martin

Simon Simonsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Maukarj

Erich Mattsson, 3. komppania, Seulenbach2

Moukeri

Erick Mattzsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Muldain

Samuel Nielsson, 6. komppanian ruotu 76, Seulenbach2

Muldoin

Samuel Michelsson, 6. komppanian ruotu 76, Meurman, 6. komppanian ruotu 76, Meurman2

Mustoin

Thomas Mattzson, 1. komppania, Seulenbach

Myckö

Johan Hindersson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Johan Hindrichsson, 1. komppania, Seulenbach2

Mykäin

Johan Mårtenson, 2. komppanian ruotu 3, Seulenbach

Mäkäräin

Hindrich Johansson, 6. komppanian ruotu 83, Meurman, 6. komppanian ruotu 83, Meurman2

NAlkuun

Nikulain

Johan Peersson, 6. komppania, Seulenbach2

Johan Persson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Niroin

Påhl, 6. komppania, Seulenbach

Niskain

Grels, 6. komppania, Seulenbach

Niskan

Erich Grelson, 8. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Nousiainen

Lars, 5. komppanian ruotu 7, Meurman, 5. komppanian ruotu 7, Meurman2

Nulpoin

Staffan Larsson, 1. komppanian ruotu 55, Meurman, 1. komppanian ruotu 55, Meurman2

Nykeinen

Påel Mattzsson, 6. komppanian ruotu 6, Meurman, 6. komppanian ruotu 6, Meurman2

Nykäin

Påhl Mattsson, 6. komppanian ruotu 6, Seulenbach2

Nyseinen

Petter Pettersson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Närfwäin

Erich Påhlsson, 1. komppanian ruotu 14, Meurman, 1. komppanian ruotu 14, Meurman2

OAlkuun

Olkinora

Lars Hansson, 2. komppanian ruotu 85, Meurman, 2. komppanian ruotu 85, Meurman2, 2. komppanian ruotu 85, Seulenbach2

Olkoin

Lars Anderson, 3. komppanian ruotu 17, Seulenbach

Ollin

Josep Mattzsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Joseph Mattsson, 3. komppania, Seulenbach2

Outin

Anders Sigfredson, 8. komppania, Seulenbach

PAlkuun

Packain

Hindrich Hindrichsson, 3. komppania, Seulenbach2

Pakarinen

Lars, 6. komppania, Meurman, 6. komppanian ruotu 69, Meurman2

Parandoin

Anders Person, 3. komppanian ruotu 59, Seulenbach

Pardain

Hindrich Bertillson, 6. komppanian ruotu 95, Seulenbach

Parkatin

Erich Christersson, 2. komppania, Seulenbach2

Erik Christersson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Parwiain

Hindrich Nielson, 8. komppanian ruotu 69, Meurman, 8. komppanian ruotu 69, Meurman2

Pasain

Jöran Sigfredhson, 3. komppania, Seulenbach

Pekaian

Erik Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, Meurman

Pekain

Erik Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, Meurman2

Hindrich Hindersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Pennain

Mattz Mattsson, 8. komppanian ruotu 26, Meurman

Pesiäin

Påhl Påhlson, 6. komppania, Seulenbach

Pettin

Hindrich Larsson, 2. komppania, Seulenbach2

Peura

Cnut Johansson, 6. komppanian ruotu 66, Meurman, 6. komppanian ruotu 66, Meurman2

Piedikein

Erik Mattzsson, 8. komppanian ruotu 125, Meurman, 8. komppanian ruotu 125, Meurman2

Pijrain

Anders Staffanson, 8. komppanian ruotu 117, Seulenbach

Peer Andersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2, 8. komppania, Seulenbach2

Pippuri

Erick Michelsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Pippurj

Erich, 3. komppania, Seulenbach2

Pitkäin

Abel Johanson, 1. komppanian ruotu 57, Seulenbach

Poikain

Erich Jacobsson, 5. komppanian ruotu 36, Seulenbach2

Ponttus

Jacob, 8. komppania, Seulenbach2

Puitinen

Eskell Pärsson, 1. komppania, Seulenbach

Pulliain

Påhl Larson, 3. komppanian ruotu 29, Seulenbach

Pullin

Hindrich Michelsson, 2. komppanian ruotu 130, Meurman, 2. komppanian ruotu 130, Meurman2

Pundain

Matt Sigfridhsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Sigfredh Mattsson, 1. komppania, Seulenbach2

Purhöin

Michell Johanson, 1. komppanian ruotu 54, Seulenbach

Putkin

Lars Hindersson, 6. komppanian ruotu 73, Meurman, 6. komppanian ruotu 73, Meurman2

Lars Johansson, 6. komppania, Seulenbach2

Larss Johansson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Puttkoin

Hans, 6. komppanian ruotu 47, Seulenbach

Pyrhin

Petter Jacobsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2, 3. komppania, Seulenbach2

Påkelain

Erick Mattzsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Pånttus

Jacob, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Påsiain

Staffan Olsson, 2. komppanian ruotu 138, Meurman, 2. komppanian ruotu 138, Meurman2

Pälkein

Hindrich Larsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Päukin

Mattz Mattzsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Pöihin

Anders Hinderson, 5. komppanian ruotu 21, Seulenbach

Pökäin

Johan Mårtensson, 1. komppanian ruotu 94, Meurman, 1. komppanian ruotu 94, Meurman2

Pölckin

Påhl Johansson, 3. komppanian ruotu 75, Seulenbach2

Pölkin

Påel Johansson, 3. komppanian ruotu 75, Meurman, 3. komppanian ruotu 75, Meurman2

Pölläin

Michell Israelson, 2. komppanian ruotu 50, Seulenbach

Påhl Anderson, 6. komppanian ruotu 31, Seulenbach

Pöndin

Lars Pärsson, 6. komppania, Seulenbach2

Pöndinen

Lars Peersson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Samuel, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2, 6. komppania, Seulenbach2

Pönkin

Mattz Pärson, 6. komppania, Seulenbach

RAlkuun

Radikain

Olof Philipsson, 2. komppanian ruotu 127, Meurman, 2. komppanian ruotu 127, Meurman2

Oluff Philipsson, 2. komppanian ruotu 127, Seulenbach2

Rahikain

Anders Eskillsson, 1. komppanian ruotu 13, Meurman, 1. komppanian ruotu 13, Meurman2

Raska

Johan Peersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Reinikain

Erich Peersson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Erich Pärsson, 6. komppania, Seulenbach2

Rennij

Olof Staffansson, 2. komppanian ruotu 74, Meurman

Risain

Påhl Hindrichsson, 8. komppania, Seulenbach2

Rissain

Påel Hindersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Roinin

Hindrich Andersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2, 8. komppania, Seulenbach2

Ruokoin

Johan Grelson, 8. komppania, Seulenbach

Råka

Pär Hanson, 2. komppania, Seulenbach

Rämäin

Jacob Peersson, 2. komppanian ruotu 108, Meurman, 2. komppanian ruotu 108, Meurman2, 2. komppanian ruotu 108, Seulenbach2

Påhl Peersson, 1. komppanian ruotu 101, Meurman, 1. komppanian ruotu 101, Meurman2

Räpoin

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, Seulenbach2

Räppoin

Lars Jönsson, 3. komppanian ruotu 16, Meurman, 3. komppanian ruotu 16, Meurman2

Niels Grelsson, 2. komppanian ruotu 1, Meurman, 2. komppanian ruotu 1, Meurman2

Röttköin

Lars Hindrichson, 6. komppanian ruotu 119, Seulenbach

SAlkuun

Sahwain

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 51, Meurman, 1. komppanian ruotu 51, Meurman2

Sakoin

Gabriel Johanson, 6. komppania, Seulenbach

Sihwoin

Hindrich Thomasson, 2. komppanian ruotu 102, Meurman, 2. komppanian ruotu 102, Meurman2, 2. komppanian ruotu 102, Seulenbach2

Sijkain

Michel Peersson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Michel Pärsson, 1. komppania, Seulenbach2

Sijtar

Påhl Larson, 5. komppania, Seulenbach

Sopain

Sigfred Hindrichson, 8. komppanian ruotu 1, Seulenbach

Suhoin

Michell, 6. komppania, Seulenbach

Swensk

Peer Nilsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Såckain

Johan Hindersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppanian ruotu 41, Meurman2

Såhwain

Johan Peersson, 1. komppanian ruotu 51, Seulenbach2

Såinin

Olof Staffansson, 2. komppania, Meurman2

Sämäin

Jöran, 6. komppania, Seulenbach

TAlkuun

Tackuin

Peer Christersson, 8. komppanian ruotu 92, Meurman, 8. komppanian ruotu 92, Meurman2

Staffan Christersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2, Everstiluutnantin komppanian ruotu 137, Seulenbach2

Tappoin

Mattz Eriksson, 3. komppanian ruotu 72, Meurman, 3. komppanian ruotu 72, Meurman2

Tarwain

Hindrich Peersson, 6. komppanian ruotu 79, Meurman, 6. komppanian ruotu 79, Meurman2

Tervoin

Anders Staffanson, 2. komppania, Seulenbach

Terwäin

Hindrich Mattzsson, 2. komppanian ruotu 40, Meurman, 2. komppanian ruotu 40, Meurman2

Tickain

Oluff Larson, 8. komppania, Seulenbach

Tikain

Jöran Påelsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Tilikain

Mattz Abrahamsson, 2. komppania, Meurman, 2. komppania, Meurman2

Tillikain

Jöran Jöranson, 2. komppanian ruotu 48, Seulenbach

Mattz Abrahamss., 2. komppania, Seulenbach2

Tirkoin

Lars Mattzson, 8. komppania, Seulenbach

Tirråin

Samuell Anderson, 2. komppanian ruotu 73, Seulenbach

Tiusin

Adam Person, 3. komppania, Seulenbach

Toiwain

Pär Anderson, 2. komppanian ruotu 37, Seulenbach

Toiwakain

Anders Hindersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Anders Hindrichsson, 3. komppania, Seulenbach2

Jöran Thomason, 1. komppanian ruotu 98, Seulenbach2

Jöran Thomasson, 1. komppanian ruotu 98, Meurman, 1. komppanian ruotu 98, Meurman2

Tolfwain

Daniel Pärson, 8. komppania, Seulenbach

Tomberin

Påhl Påhlsson, 6. komppania, Seulenbach2

Tomberinen

Påel Påelsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Torfwin

Johan, 8. komppania, Seulenbach

Torikain

Christer Johanson, 8. komppanian ruotu 101, Seulenbach

Tufolin

Johan Jöransson, 3. komppania, Seulenbach

Tuhkain

Anders Andersson, 6. komppanian ruotu 2, Meurman, 6. komppanian ruotu 2, Meurman2, 6. komppanian ruotu 2, Seulenbach2

Tuhkalain

Simon Pärson, 1. komppania, Seulenbach

Tuiska

Alexander Samsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Tuisku

Alexander Samsson, 3. komppania, Seulenbach2

Tukain

Anders Hinderson, 6. komppania, Seulenbach

Tunain

Gregorius Anderson, 2. komppanian ruotu 70, Seulenbach

Tuowinen

Niels Michelsson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Tuppurain

Hindrich Påelsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Hindrich Påhlsson, Kuopion komppanian ruotu 82, Seulenbach2

Tupurain

Lars Ohlsson, 8. komppanian ruotu 34, Meurman, 8. komppanian ruotu 34, Meurman2

Turdiain

Eskill Eskillsson, 1. komppanian ruotu 104, Meurman, 1. komppanian ruotu 104, Meurman2

Turdin

Måns Månsson, 2. komppanian ruotu 104, Seulenbach2

Turdinen

Månss Månsson, 2. komppanian ruotu 104, Meurman, 2. komppanian ruotu 104, Meurman2

Swen Larsson, 8. komppanian ruotu 91, Meurman2

Turuinen

Swen Larsson, 8. komppanian ruotu 91, Meurman

Tynkein

Staffan Thomasson, 2. komppanian ruotu 109, Meurman, 2. komppanian ruotu 109, Meurman2

Tålfwain

Elias Peersson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Tåranpää

Christer Mattzsson, 2. komppanian ruotu 137, Meurman, 2. komppanian ruotu 137, Meurman2

Tårfwin

Niels Michelsson, 3. komppania, Seulenbach2

Tårikain

Hindrich Johansson, 8. komppanian ruotu 38, Meurman, 8. komppanian ruotu 38, Meurman2, 8. komppanian ruotu 38, Seulenbach2

VWAlkuun

Waldoin

Oluff Eskellson, 3. komppanian ruotu 110, Seulenbach

Walkoin

Anders Hindersson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Petter Pettersson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Wanhain

Anders Peersson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2, Majurin komppanian ruotu 33, Seulenbach2

Påhl Jöransson, 1. komppanian ruotu 40, Seulenbach2

Påhl Jörensson, 1. komppanian ruotu 40, Meurman, 1. komppanian ruotu 40, Meurman2

Wanninen

Påhl Påhlsson, 2. komppania, Seulenbach2

Watain

Anders Casperson, 8. komppanian ruotu 103, Seulenbach

Wauckoin

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, Seulenbach2

Wauko

Thomas Andersson, 1. komppanian ruotu 123, Meurman, 1. komppanian ruotu 123, Meurman2

Waukoin

Johan Thomas, 6. komppania, Seulenbach2

Johan Thomasson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2

Weisäin

Oluff Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, Seulenbach2

Wenäläin

Anders Mattzsson, 8. komppania, Meurman, 8. komppania, Meurman2

Wesulain

Staffan Christersson, 1. komppanian ruotu 91, Meurman, 1. komppanian ruotu 91, Meurman2, 1. komppanian ruotu 91, Seulenbach2

Wijta

Påhl Oluffson, 6. komppania, Seulenbach

Wiliakain

Anders Clemetsson, 1. komppania, Meurman, 1. komppania, Meurman2

Williakain

Anders Clemetsson, Majurin komppanian ruotu 45, Seulenbach2

Winikain

Jacob Jacobsson, 6. komppania, Meurman, 6. komppania, Meurman2, 6. komppania, Seulenbach2

Wäisein

Olof Thomasson, 3. komppanian ruotu 39, Meurman, 3. komppanian ruotu 39, Meurman2

Wänäin

Christer Larsson, 8. komppanian ruotu 70, Meurman, 8. komppanian ruotu 70, Meurman2, 8. komppanian ruotu 70, Seulenbach2

Lars Jöransson, 3. komppania, Meurman, 3. komppania, Meurman2

Mattz Jöransson, 1. komppanian ruotu 99, Seulenbach

Staff, 8. komppania, Seulenbach

ÅAlkuun

Åwaskain

Oluff Påhlson, 6. komppanian ruotu 97, Seulenbach

ÄAlkuun

Äroin

Lars Anderson, 2. komppanian ruotu 51, Seulenbach

Tässä hakemistossa on yhteensä 382 nimeä

© Väinö Holopainen 2021