AlkuSavon sotaväkiLinnoitustyö Narvassa1692 → Kasper Seulenbach

eversti Joakim von Cronmanin rykmentti

kapteeni Kasper Seulenbachin komentama joukko linnoitustöissä Narvassa

Nimihakemisto

Alkuperäiset kuukausiluettelot sisältävät vain ensimmäisen sarakkeen. Sarakkeet 2 .. 5 ovat syöttäjän tulkintaa.

Nimien kirjoitusasut ovat hyvin vaihtelevia; ensimmäiselle sarakkeelle on otettu vanhin esiintyvä muoto.

Nimet on järjestetty alkuperäisessä komppanioittain, ei kuitenkaaan ruotunumeroittain. Komppanian vaihtumista tai ruotunumeroita ei ole ilmaistu. Näissä listoissa on vanha järjestelyjä 1695 edeltävä komppaniajako. Onneksi nimet ovat kaikissa luetteloissa samassa järjestyksessä, paitsi joitakin yksittäisiä poikkeuksia.

Vain Savon pitäjien nimet on kerätty; alkuperäisissä luetteloissa on myös pieni määrä Hämeen itäosan pitäjiä.

1692 (tämä) 1685 katselmus 1700 (Riika) Läsnä 1692
Nimi Ruotu Nimi Ruotu Nimi 04 05 06 07 08 09
1. komppania
Hindrich Jörenssån Liukåin maj 24 Hindrich Jöransson Liukoin
Niels Simonson Huilåin 10 Niels Simonsson Heilain maj 51 Nielss Simonsson Häilain
Erick Hindrichson Mannikain 17 Erich Hendersson Mannikain puu 100 Erich Mannikain
Pär Pärson Kaipiain 20 Peer Peersson Kaipiain
Eskell Larson Korhoin 73 Eskell Larsson Kårhoin
Eskell Pärsson Puitinen
Mattz Jöransson Wänäin 99 Matz Jöransson Wänäin puu 124 Mattz Jörenson Wänäin
Pär Jöransson Korhoin 102 Peer Jöransson Kårhoin
Anders Johanson Hara 24 Anders Johansson Hara juv 70 Anders Johansson Hare
Thomas Mattzson Mustoin
Christer Påhls Kinnoin 52 Christer Påhlsson Kimija
Michell Johanson Purhöin 54 Michell Johansson Puhrainen juv 66 Michel Johansson Purhonen
Abel Johanson Pitkäin 57 Abell Johansson Pitkäinen juv 19 Abel Johansson Pitkoin
Simon Pärson Tuhkalain
Grels Påhlson Hyfwäin 118 Gregorius Påhlsson Hyfwäin
Hindrich Larson Aholain 120 Hendrich Larsson Ahulain juv 100 Hindrik Larsson Aholain
Lars Ohlofson Lewoin 121 Lars Olofsson Lefwäin juv 108 Lars Olsson Lewoin
Anders Oluffson Heiskain
Hindrich Hindrichson Jaskelain 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin juv 80 Hindrik Hindriksson Jäskelein
2. komppania
Pär Hanson Råka
Johan Mårtenson Mykäin 3 Johan Mårtenss Myckein
Mattz Mattzson Jumpoin 6 Matz Matss Jumpinn
Hindrich Hindrichson Laitin 10 Hindrich Henderss Laitinen eve 24 Hindrich Hindersson Laitin
Pär Anderson Ahoin 45 Peer Anderss Ahoin
Pär Anderson Toiwain 37 Peer Anderss Tåifwain puu 54 Peer Anderson Tåif:ain
Pär Pärson Härkäin 38 Peer Påhlsson Härckein
Anders Anderson Lijkain 42 Anders Anderss Lijkain
Jöran Jöranson Tillikain 48 Jören Jörenss Tillikain eve 20 Jöran Jöransson Tijlikain
Michell Israelson Pölläin 50 Michell Israelss Pöllein eve 19 Michel Issraelsson Pöllein
Lars Anderson Äroin 51 Laars Anderss Ärrein
Michell Hinderson Lagman 54 Michell Henderss Lagmain
Erich Mattzson Hukoin 56 Erich Matss Håkoin
Gregorius Anderson Tunain 70 Gregorius Andersson Tanninen
Anders Staffanson Tervoin
Samuell Anderson Tirråin 73 Samuel Anderss Tirroin puu 73 Samuell Anderson Tirroin
Johan Person Junnoin 77 Johan Peerss: Immoin puu 80 Johan Peerson Innain
Påhl Erikain
3. komppania
Michell Mårtenson Himain 80 Michell Mårthenson Himmain hen 46 Michel Mårthenson Himain
Oluff Eskellson Waldoin 110 Oluff Eskilson Waldoin
Påhl Larson Haiain 9 Påhll Larson Haijain hen 4 Påhl Larsson Hajain
Lars Anderson Olkoin 17 Lars Anderson Ålckoinen hen 54 Lars Anderson Ålkoin
Hans Oluffson ifrån Padasjokj
Påhl Larson Pulliain 29 Påhll Larson Pulliain
Johan Jöransson Tufolin
David Matsson Laitin 53 Dawidh Mattzson Laitin hen 7 Dawid Mattson Laitinen
Eskell Eskellson Ingerin 52 Eskiell Eskelson Ingerin maj 106 Eskill Eskillsson Ingorin
Johan Andersson Lijkoin
Anders Person Parandoin 59 Anders Person Parandain
Adam Person Tiusin
Simon Anderson Hämäl: 94 Simon Andersson Hämäläin
Jöran Sigfredhson Pasain
Hindrich Mattzson Hannin 26 Hindrich Mattzson Hännin
Lars Larsson Hongain
Mattz Johanson Korhoin
Oluff Hanson Lydikain 138 Oluff Hanson Lydikäin puu 31 Oloff Hanson Lydickein
Oluff Jöranson Lijmatain 141 Oluff Jörenson Lijmatain
Michell Simonson Karial: 116 Michell Simonson Kirjalain
6. komppania
Michell Suhoin
Oluff Laitin 16 Oloff Erichss Laitinen pie 25 Oloff Erichson Laitinen
Jöran Sämäin
Påhl Hyfwäin 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin iis 35 Påhl Ohlsson Hyffwerin
Påhl Anderson Pölläin 31 Påhl Andersson Pöllein iis 10 Påhl Andersson Pöllein
Hans Puttkoin 47 Hans Johansson Putkoin
Christer Michellson Innåin 67 Christer Michellss Junnoin
Mattz Pärson Pönkin
Grels Lepeiäin
Hindrich Bertillson Pardain 95 Hindrich Bertillss Pardain
Oluff Påhlson Åwaskain 97 Oloff Påhlsson Owaskin iis 38 Oluff Påhlson Offwaskoin
Grels Niskain
Lars Hindrichson Röttköin 119 Laars Hinderss Rytkein iis 68 Larss Henderson Rytkoin
Anders Hinderson Tukain
Påhl Sigfredson Hapal
Gabriel Johanson Sakoin
Påhl Oluffson Wijta
Påhl Påhlson Pesiäin
Påhl Niroin
Hämeen piitäjien miehiä
5. komppania
Hindrich Grelson Eråin
Påhl Larson Sijtar
Anders Hinderson Pöihin 21 Anders Hendersson Pöhinen
Gudmund Gudmundson
Hämeen piitäjien miehiä
8. komppania
Christer Johanson Torikain 101 Christer Johanson Tårikain kuo 102 Christer Johansson Torikain
Michel Anderson Kuroin 59 Michell Anderson Kuroin
Sigfred Hindrichson Sopain 1 Sigfredh Hendersson Sopainen pie 121 Sigfred Hinderson Såpain
Erich Grelson Niskan 31 Erich Grehlsson Niskanen
Staff Wänäin
Johan Torfwin
Daniel Pärson Tolfwain
Pär Larson Hämäl 73 Petter Larson Hämäläin
Hindrich Hinderson Ihalembin 84 Hindrich Hinderson Ihalembin kuo 79 Hindrik Hindersson Ihalembin
Johan Johanson Ahoin
Anders Casperson Watain 103 Anders Casperson Wattanen
Anders Sigfredson Outin
Anders Christerson Carpin
Anders Staffanson Pijrain 117 Anders Staffanson Pjronen eve 130 Anders Staffanss: Pijrain
Mattz Mattzson Kaipiain 119 Mattz Mattzson Kaipain eve 132 Matz Mattsson Kaipiain
Johan Grelson Ruokoin
Christer Grelson Haloin
Lars Mattzson Tirkoin
Oluff Larson Tickain
Hämeen pitäjien miehiä

Nimiä yhteensä: 99, näistä tunnistettu 61 (61.6 %)
Tunnistettu 1685 katselmuksessa: 60
Tunnistettu 1700 Riiassa: 32

Tietoa luetteloista

Sarake Paikka Katselmus Savon miehiä Sisältää myös rykmenttiä Yhteensä miehiä Alkaen kuvasta
1692.04 Narfwen 1.4.1692 99 Zacharias Aminoff 294 1026 (1023)
1692.05 Narva 1.5.1692 0 Zacharias Aminoff 291 1047 (1043)
1692.06 Narva 1.6.1692 0 Zacharias Aminoff 289 1065 (1062)
1692.07 Narfwa 1.7.1692 0 Zacharias Aminoff 283 1083 (1080)
1692.08 Narfwa 1.8.1692 0 Zacharias Aminoff 279 1101 (1098)
1692.09 Narva 1.9.1692 94 Zacharias Aminoff 278 1119 (1116)

Viipurin läänin länsiosan jalkaväkirykmentin miehet jätetty pois (Zacharias Aminoff).

© Väinö Holopainen 2021