AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1711 → Kylät

Iisalmi henkikirja 1711

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alapitkä (Alapitkenby) 2253
Haajainen (Haiaissby) 2253
Haajaistaival (Haiastaipall) 2253
Haapajärvi (Hapaierfwi) 2253, 2254
Hautajärvi (Hautajerfwj) 2254
Heinämäki (Häinämäckj) 2254
Hernejärvi (Härnäjerfwi) 2254
Iisalmi (Idensallmj) 2254, 2255
Joutsenniemi (Joutzenemj) 2255
Juminen (Jummissby) 2255
Jynkänniemi (Jöngennemj) 2255
Kalliojärvi (Kalliojerfwj) 2257
Karvasalmi (Karfwasallmj) 2256
Kauppila (Caupila) 2253
Kilpisaari (Killpsarj) 2255, 2256
Kiuruvesi (Kiuruwässj) 2257
Kivistö (Kifwisto) 2256
Koivujärvi (Kåifwujerfwj) 2257
Koppola (Kåppåla) 2256
Korpijärvi (Kårpierfwi) 2256
Koskenkylä (Kåskenby) 2257
Kotaniemi (Kåttanemj) 2257
Kuivaniemi (Kuifwanemj) 2256, 2257
Kääriänsaari (Käräiäsarj) 2256
Laaka (Laaka) 2257
Lammassalo (Lammassalo) 2259
Lampaanjärvi (Lambaierfwj) 2258
Lappetelä (Lapwätelenby) 2258, 2259
Leppälahti (Läppälax) 2258
Lukkarila (Luckarilla) 2257, 2258
Luupuvesi (Luupuaby) 2259, 2260
Löytynjärvi (Löitejerfwj) 2259
Löytynmäki (Löitemeckj) 2259
Martikkala (Mardickala) 2260
Marttisenjärvi (Martisenjerfwj) 2260
Mikkajärvi (Mijkajerfwj) 2260
Naarvanlahti (Narfwanlax) 2261
Nerkoo (Närckoby) 2260, 2261
Niemisjärvi (Niemissierfwj) 2260
Niemismäki (Nemissmäckj) 2261
Nissilä (Nisselä) 2261
Oinasjärvi (Osmajerfwj) 2261
Ollikkala (Ollickala) 2261, 2262
Onkivesi (Ångiwässi) 2269
Osmanki (Åssmanby) 2269
Pajujärvi (Paijujerfwj) 2263, 2264
Pajumäki (Paijumeckj) 2264
Paloinen (Paloiss) 2263
Pappila (Idensalmi) 2269, 2270
Partala (Pardala) 2262, 2263
Petäjäjärvi (Peetäjerfwj) 2263
Pielavesi (Pielawässi) 2264
Porovesi (Pörwässi) 2263
Pyöreä (Pöriäby) 2263
Pyöriälä (Pöriäby) 2264
Pörsänmäki (Pörsenmeckj) 2263
Remeskylä (Rämexälä) 2265
Ruokonen (Rokosenby) 2265
Ruotaanlahti (Rotalax, Routalax) 2264, 2266
Ruotaanmäki (Routameckj) 2264, 2265
Rutakko (Rutakoby) 2264, 2265
Ryhälä (Ryhälä) 2264
Rytky (Ryttkäby) 2265
Salahmi (Sachlamaby) 2265
Salmijärvi (Sallmijerfwj) 2267
Sonkajärvi (Sångajerfwj) 2265, 2266
Sukeva (Suckeoby) 2265
Sulkava (Sullkawa) 2266
Sutela (Sutelaby) 2266
Sälevä (Säläfwaby) 2266
Taipale (Taipoilaby) 2267
Toivakko 2267
Tommonmäki (Tommonmeckj) 2267
Ulmala (Ullmala) 2268
Vaaraslahti (Warasslax) 2269
Valkeamäki (Wallkiameckj) 2267
Varpanen (Warpajerfwj) 2268
Vehmasjärvi (Wächmasjerfwj) 2268
Venetmäki (Wänänmäckj) 2269
Vianto (Wiando) 2268
Vieremäjärvi (Wirmasierfwj) 2267, 2268
Viitaa (Wijtaby) 2268
Väisälänmäki (Wässälänmeckj) 2268, 2269
Vänninmäki (Swänninmäkj) 2265

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023