AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä1711 → Nimihakemisto

Iisalmi henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Heinämäki) 2254

Anders (Iisalmi) 2255

Anders (Koskenkylä) 2257

Anders (Niemisjärvi) 2260

Anders (Ollikkala) 2262

Anders Anderss (Nerkoo) 2261

Anders Johanssonn (Iisalmi) 2255

Anders Staffanssonn (Osmanki) 2269

Brussius Jöranss (Pappila) 2270

Christer Ohlsson (Martikkala) 2260

Christer Peersson (Martikkala) 2260

Christer Peerssonn (Martikkala) 2260

Eenwalldt Eenw:ss:n (Leppälahti) 2258

Ellias Ohlssonn (Koivujärvi) 2257

Ellias Staffansson (Laaka) 2257

Grells (Pörsänmäki) 2263

Hans (Sutela) 2266

Hans Peersson (Sutela) 2266

Hemming (Ollikkala) 2262

Hemmingh (Nerkoo) 2261

Hindrich (Ollikkala) 2262

Hindrich (Pielavesi) 2264

Hindrich (Taipale) 2267

Hindrich (Vaaraslahti) 2269

Hindrich Bertellss (Lappetelä) 2258

Hindrich Lahrssonn (Kiuruvesi) 2257

Hindrich Mårtensson (Haapajärvi) 2253

Hindrich Peerssonn (Kalliojärvi) 2257

Hindrich Peerssonn (Ollikkala) 2262

Ifwar (Iisalmi) 2255

Ifwar (Ollikkala) 2262

Ifwar Staffanssonn (Ollikkala) 2262

Ingeborgh (Martikkala) 2260

Issack (Iisalmi) 2254

Jacob Gabriellss: (Koskenkylä) 2257

Jeremias (Korpijärvi) 2256

Jeremias Bertellssonn (Jynkänniemi) 2255

Jeremias Lahrsson (Korpijärvi) 2256

Johan (Kuivaniemi) 2256

Johan (Ollikkala) 2262

Johan (Pielavesi) 2264

Johan (Vieremäjärvi) 2268

Johan Anderss: (Ollikkala) 2262

Johan Anderssonn (Luupuvesi) 2259

Johan Christerssonn (Kauppila) 2253

Johan Johansson (Lammassalo) 2259

Johan Johanssonn (Ollikkala) 2262

Johan Johanssonn (Salmijärvi) 2267

Johan Mattsson (Ulmala) 2268

Johan Mattssonn (Pielavesi) 2264

Johan Ohlssonn (Lampaanjärvi) 2258

Johans (Kivistö) 2256

Johans (Pyöriälä) 2264

Jssack (Haapajärvi) 2253

Julliana (Martikkala) 2260

Jöns Bertellss:n (Vieremäjärvi) 2267

Kirstin (Ollikkala) 2262

Lahrs (Haapajärvi) 2254

Lahrs (Iisalmi) 2255

Lahrs (Ruotaanmäki) 2265

Lahrs (Valkeamäki) 2267

Lahrs Carllssonn (Pörsänmäki) 2263

Lahrs Johansson (Lammassalo) 2259

Lahrs Nielssonn (Ollikkala) 2262

Lahrsses (Lukkarila) 2258

Lars (Naarvanlahti) 2261

Marckus (Sukeva) 2265

Mattz (Kotaniemi) 2257

Mattz (Naarvanlahti) 2261

Mattz (Rutakko) 2264

Mattz (Sukeva) 2265

Mattz Påhlsson (Remeskylä) 2265

Michell (Iisalmi) 2255

Michell Peerssonn (Varpanen) 2268

Niells Johanssonn (Ollikkala) 2262

Niells Johanssons (Naarvanlahti) 2261

Niells Lahrss: (Ulmala) 2268

Niells Mattsson (Nissilä) 2261

Niells Sigfredhsson (Naarvanlahti) 2261

Oloff Andersson (Pörsänmäki) 2263

Oloff Eskellssonn (Sonkajärvi) 2265

Oloff Lahrssonn (Lukkarila) 2258

Oloff Niellsson (Ollikkala) 2262

Oloff Peerssonn (Petäjäjärvi) 2263

Oloffz (Salmijärvi) 2267

Peer (Sonkajärvi) 2265

Peer Andersson (Remeskylä) 2265

Peer Hanssonn (Ollikkala) 2262

Peer Jacobssonn (Niemisjärvi) 2260

Peer Peersson (Remeskylä) 2265

Peers (Lukkarila) 2258

Peers (Leppälahti) 2258

Peers (Naarvanlahti) 2261

Peers (Sälevä) 2266

Petter Påhlsson (Taipale) 2267

Påhl (Kiuruvesi) 2257

Påhl (Ollikkala) 2262

Påhl (Sulkava) 2266

Påhl (Vaaraslahti) 2269

Påhl Bertellsson (Ulmala) 2268

Påhl Ohlssonn (Luupuvesi) 2259

Påhl Ohlssonn (Tommonmäki) 2267

Påhl Peerssonn (Rytky) 2265

Påhl Wijssasson (Partala) 2262

Påhls (Naarvanlahti) 2261

Påhls (Salahmi) 2265

Samuell (Rytky) 2265

Staffan (Koppola) 2256

Staffan (Ollikkala) 2262

Staffan (Pielavesi) 2264

Staffan Anderssonn (Ollikkala) 2262

Staffan Ohlsson (Sulkava) 2266

Staffan Staffanssonn (Ollikkala) 2262

Thomas Lahrsson (Kalliojärvi) 2257

Thomasses (Korpijärvi) 2256

Zachris Michellssonn (Kuivaniemi) 2256

Zachris Staffanssonn (Koppola) 2256

AAlkuun

Ackoin

Lahrs (Ollikkala) 2262

CAlkuun

Caijanus

Carl (Iisalmi) 2255

Cajanus

Sam: (Iisalmi) 2254

Costianus

Mårt (Lammassalo) 2259

CumbuLn

Oloff (Haajaistaival) 2253

Wijssa (Haajaistaival) 2253

CummeL

Lahrs (Heinämäki) 2254

Mattz (Heinämäki) 2254

EAlkuun

Eskellin

Inga Peers d:r (Haapajärvi) 2253

HAlkuun

Haloin

Peer (Pörsänmäki) 2263

Petter (Varpanen) 2268

Haracka

Lahrs (Lappetelä) 2258

Harmain

Jacob (Vaaraslahti) 2269

Heiskain

Anders (Juminen) 2255

Anders (Kääriänsaari) 2256

Lahrs (Juminen) 2255

Lahrs (Kääriänsaari) 2256

Påhl (Juminen) 2255

Hillduin

Clemeth (Naarvanlahti) 2261

Ifwar (Alapitkä) 2253

Ifwars (Naarvanlahti) 2261

Lahrs (Naarvanlahti) 2261

Mattz (Naarvanlahti) 2261

Mårten (Alapitkä) 2253

Hilli

Mattz (Sukeva) 2265

Hillj

Johan (Sukeva) 2265

Hindlzain

Hindrich (Sulkava) 2266

Hoffren

Jacob (Lammassalo) 2259

Huijain

Hans (Alapitkä) 2253

Hindrich (Ulmala) 2268

Niells (Lampaanjärvi) 2258

Huttuin

Anders (Viitaa) 2268

Christer (Ruotaanmäki) 2264

Johan (Heinämäki) 2254

Johan (Kilpisaari) 2256

Lahrs (Oinasjärvi) 2261

Michell (Oinasjärvi) 2261

Oloff (Heinämäki) 2254

Petter (Rutakko) 2264

Påhl (Viitaa) 2268

Thomas Ohlssonn (Pörsänmäki) 2263

Hyfwerin

Oloff (Niemisjärvi) 2260

Hyfwärin

Oloff (Sulkava) 2266

Hynninen

Petter (Paloinen) 2263

Hynnyn

Hemmingh (Juminen) 2255

Hynynen

Hemmingh (Juminen) 2255

Michell Hemminghsson (Juminen) 2255

Hywoin

Michell (Pajumäki) 2264

Hörckäs

Petter (Pörsänmäki) 2263

IAlkuun

Ianuin

Lahrs (Kotaniemi) 2257

Ihalain

Lahrs (Löytynmäki) 2259

Niells (Löytynmäki) 2259

JAlkuun

Jauhiain

Staffan (Sulkava) 2266

Junduin

Johan (Haajainen) 2253

Oloff (Haajainen) 2253

Juutin

Bertell (Korpijärvi) 2256

Christer (Korpijärvi) 2256

Johan (Korpijärvi) 2256

JåckeLn

Hindrich (Kilpisaari) 2255

Jäckelain

Oloff (Kilpisaari) 2256

Jäskelein

Hindrich (Väisälänmäki) 2269

KAlkuun

Kackin

Johan (Pappila) 2270

Kaikoin

Hindrich (Niemisjärvi) 2260

Johan (Kiuruvesi) 2257

Niells (Kiuruvesi) 2257

Påhl (Niemisjärvi) 2260

Kainulain

Hindrich (Rutakko) 2264

Knuth (Rutakko) 2264

Påhl (Sonkajärvi) 2265

Kaipoin

Johan (Vänninmäki) 2265

Karackain

Anders (Iisalmi) 2255

Karakain

Anders (Pappila) 2269

Karckain

Petter (Kalliojärvi) 2257

Karhutar

Carin (Iisalmi) 2255

Kattajain

Ifwar (Lappetelä) 2258

Påhl (Lappetelä) 2258

Kaupin

Daniell Johanss:n (Iisalmi) 2255

Johan (Petäjäjärvi) 2263

Johan (Vänninmäki) 2265

Kaupinen

Johan Mattsson (Kauppila) 2253

Kerckein

Gabriell (Kalliojärvi) 2257

Kettuin

Anders (Kiuruvesi) 2257

Hindrich (Marttisenjärvi) 2260

Hindrich (Paloinen) 2263

Johan (Kiuruvesi) 2257

Kockarin

Erich (Pajujärvi) 2264

KommuLn

Johan (Sukeva) 2265

Konnoin

Oloff (Luupuvesi) 2259

Kumbulain

Hindrich (Vehmasjärvi) 2268

Kurfwin

Jeremias (Vieremäjärvi) 2267

Kutwonen

Thomas (Kilpisaari) 2255

Kåckoin

Erich (Lampaanjärvi) 2258

Hindrich (Vieremäjärvi) 2267

Hindrich (Väisälänmäki) 2269

Peer (Lampaanjärvi) 2258

Samuell (Martikkala) 2260

Kårhoin

Philip (Hernejärvi) 2254

Staffan (Ryhälä) 2264

KåteLn

Oloff (Partala) 2263

Staffan (Partala) 2263

Kåtilain

Lahrs (Pappila) 2270

Kächkin

Lahrs (Nerkoo) 2260

Käikoin

Johan (Valkeamäki) 2267

Kämärein

Peer (Luupuvesi) 2260

Påhl (Luupuvesi) 2260

Kämärin

Hindrich (Niemisjärvi) 2260

Lahrs (Luupuvesi) 2259

Mattz (Luupuvesi) 2259

Peer (Luupuvesi) 2259

Kärckein

Johan (Kalliojärvi) 2257

Jossep (Partala) 2262

Oloff (Hautajärvi) 2254

Påhl (Kalliojärvi) 2257

Kärckerin

Petter (Heinämäki) 2254

Kärckj

Cassper (Kalliojärvi) 2257

Kärkein

Johan (Marttisenjärvi) 2260

Kärroin

Anders (Sulkava) 2266

LAlkuun

Lakarin

Johan (Sutela) 2266

Lappalain

Anders (Leppälahti) 2258

Hindrich (Ruotaanmäki) 2264

Jacob (Ruotaanmäki) 2264

Lahrs (Haapajärvi) 2254

Mattz (Pörsänmäki) 2263

Oloff (Ruotaanmäki) 2264

Petter (Haapajärvi) 2253

Petter (Valkeamäki) 2267

Petter (Pappila) 2269

Påhl (Valkeamäki) 2267

Thomas (Valkeamäki) 2267

LappaLn

Hindrich (Kiuruvesi) 2257

Lahrs (Nerkoo) 2261

Lahrs (Ruotaanlahti) 2266

Oloff (Ruotaanlahti) 2266

Peer (Ruotaanlahti) 2266

Peer Hansson (Juminen) 2255

Thomas (Sutela) 2266

LapwateLn

(Lappetelä) 2258

Erich (Lappetelä) 2258

LapwäteL

Ellias (Leppälahti) 2258

Påhl (Leppälahti) 2258

LapwäteLn

Mattz (Lappetelä) 2259

Leinoin

Bertell Michelss (Pyöreä) 2263

Lepin

Michell (Pappila) 2270

Lipoin

Eskell (Lampaanjärvi) 2258

Mårten (Venetmäki) 2269

LippoiL

Mattz (Iisalmi) 2255

Lippoin

Eskell Lahrssonn (Heinämäki) 2254

Mårten (Heinämäki) 2254

Luckarin

Hemmingh (Lukkarila) 2258

Wallborgh (Lukkarila) 2258

Lydickein

Ifwar (Löytynmäki) 2259

Peer (Löytynmäki) 2259

Lyra

Johan (Niemisjärvi) 2260

Peer (Haapajärvi) 2253

Läskinen

Peer (Pörsänmäki) 2263

MAlkuun

Marckoin

Anders (Salahmi) 2265

Eskell (Salahmi) 2265

Mardickain

Christer (Ollikkala) 2261

Hindrich (Ollikkala) 2261

Ifwar (Ollikkala) 2261

Jöran (Ollikkala) 2261

Jörans (Ollikkala) 2261

Kirstin (Ollikkala) 2261

Peer (Ollikkala) 2261

Peer Peersson (Ollikkala) 2262

Philip (Ollikkala) 2261

Mecklin

Erich (Pappila) 2269

Mehoin

Johan (Ulmala) 2268

Myckein

Samuell (Onkivesi) 2269

Mähoin

Staffan (Pappila) 2269

Mäten

Hans (Heinämäki) 2254

Hindrich (Heinämäki) 2254

NAlkuun

Nijrain

Erich (Heinämäki) 2254

Erich (Valkeamäki) 2267

Nirain

Hindrich (Porovesi) 2263

Lahrs (Porovesi) 2263

Peer (Porovesi) 2263

Niskain

Anders (Lammassalo) 2259

Ellias (Kalliojärvi) 2257

Johan (Lammassalo) 2259

Mattz (Pielavesi) 2264

Påhl (Ruotaanlahti) 2264

Påhl Ohlsson (Pielavesi) 2264

Samuell (Lammassalo) 2259

Niskatar

Margetta (Lammassalo) 2259

Nissin

Anders (Vieremäjärvi) 2268

Erich (Sonkajärvi) 2266

Oloff (Nerkoo) 2260

Oloff (Sälevä) 2266

Oloff (Vieremäjärvi) 2268

Påhl (Vieremäjärvi) 2268

Nissinen

Oloff (Lampaanjärvi) 2258

Noussiain

Anders (Sulkava) 2266

Lahrs (Vaaraslahti) 2269

Mårten (Vaaraslahti) 2269

Påhl (Sulkava) 2266

Påhl (Vaaraslahti) 2269

OAlkuun

Olander

Christer (Pappila) 2270

PAlkuun

Pardain

Erich (Haapajärvi) 2253

Lahrs Ersson (Pörsänmäki) 2263

Marckus (Nerkoo) 2261

Thomas (Luupuvesi) 2259

Parfwoin

Anders (Löytynmäki) 2259

Pechkoin

Mattz (Haapajärvi) 2253

Pessoin

Christer (Kivistö) 2256

Mattz (Haapajärvi) 2253

Oloff (Haapajärvi) 2253

Piedickein

Lahrs (Vaaraslahti) 2269

Påhl (Sulkava) 2266

Piöxa

Oloffs (Hautajärvi) 2254

Peer Ohlssonn (Hautajärvi) 2254

Pullka

Anders (Valkeamäki) 2267

Hindrich (Valkeamäki) 2267

Oloff (Valkeamäki) 2267

Peer (Ryhälä) 2264

Peer Anderss (Heinämäki) 2254

Pullkin

Sigfredh (Taipale) 2267

Puroin

Christer (Vianto) 2268

Puuhoin

Erich (Haapajärvi) 2254

Puuroin

Hans (Väisälänmäki) 2268

Påikoin

Mattz (Lappetelä) 2259

RAlkuun

Randström

(Pappila) 2270

Rautaparda

Erich (Pörsänmäki) 2263

Lahrs (Pörsänmäki) 2263

Oloff (Toivakko) 2267

Philip (Lappetelä) 2258

Remexin

Hindrich (Kiuruvesi) 2257

Routzalain

(Pielavesi) 2264

Anders (Onkivesi) 2269

Brussius (Lampaanjärvi) 2258

Erich (Joutsenniemi) 2255

Hemmingh (Pajujärvi) 2263

Hindrich (Ruokonen) 2265

Johan (Joutsenniemi) 2255

Johan (Ruokonen) 2265

Lahrs (Mikkajärvi) 2260

Oloff (Pajujärvi) 2263

Peer (Joutsenniemi) 2255

Peer (Mikkajärvi) 2260

Philip (Alapitkä) 2253

Philip (Onkivesi) 2269

Påhl (Vianto) 2268

Påhl (Onkivesi) 2269

Påhls (Ruokonen) 2265

Ryhoin

Oloff (Sonkajärvi) 2266

Peers (Sonkajärvi) 2266

Ryhäin

Lahrs (Rutakko) 2264

Oloff (Rutakko) 2264

Rynein

Peer (Kivistö) 2256

Påhl (Kivistö) 2256

Rynna

Oloff (Leppälahti) 2258

Rynnein

Påhl (Karvasalmi) 2256

Rynnä

Philip (Karvasalmi) 2256

Ryttkein

Brijta (Taipale) 2267

Mattz (Jynkänniemi) 2255

Petter (Taipale) 2267

Ryttkoin

Mattz (Ulmala) 2268

Råifwain

Christer (Korpijärvi) 2256

Lahrs (Partala) 2262

Mattz (Partala) 2262

Rångain

Påhl (Haajainen) 2253

Rämexäin

Lahrs (Valkeamäki) 2267

Peer (Valkeamäki) 2267

Rämäxein

Hindrich (Remeskylä) 2265

Johan (Remeskylä) 2265

Mattz (Remeskylä) 2265

Rässein

Hindrich (Vaaraslahti) 2269

Jacob (Vaaraslahti) 2269

Oloff (Vaaraslahti) 2269

Rönckä

Niells (Rutakko) 2265

Rönckäin

Mattz (Rutakko) 2264

Röngä

Petter (Löytynjärvi) 2259

Påhl (Löytynjärvi) 2259

SAlkuun

SafwoLn

Christer (Lukkarila) 2258

Lahrs (Lukkarila) 2258

Sastamoin

Ellias (Taipale) 2267

Marckus (Taipale) 2267

Sifwoin

Hindrich (Ollikkala) 2262

Sigfwoin

Oloff (Ulmala) 2268

Sinius

Jah: (Vieremäjärvi) 2268

Sirfwein

Petter (Rutakko) 2264

Smedh

Olof (Haapajärvi) 2253

Sonnin

Jssack (Ollikkala) 2262

Soumalain

Erich (Ruotaanmäki) 2265

Sourain

Bertell (Kilpisaari) 2256

Lahrs (Kilpisaari) 2256

Sutin

Mattz Lahrss (Sutela) 2266

Suttin

Johan (Sutela) 2266

Oloff (Pyöriälä) 2264

Påhl (Sutela) 2266

TAlkuun

Tapoin

Michell (Kalliojärvi) 2257

Petter (Kalliojärvi) 2257

Wallborg (Kalliojärvi) 2257

Tenhuin

Lahrs (Hautajärvi) 2254

Lahrs (Sulkava) 2266

Mattz (Pörsänmäki) 2263

Påhl (Hautajärvi) 2254

Tickain

Anders (Niemisjärvi) 2260

Hindrich (Kiuruvesi) 2257

Lars (Kiuruvesi) 2257

Peer (Lampaanjärvi) 2258

Påhl (Rytky) 2265

Tickoin

Christer (Ulmala) 2268

Oloff (Ulmala) 2268

Tijckain

Påhl (Rutakko) 2264

Tijckoin

Ellias (Vaaraslahti) 2269

Jossep (Niemisjärvi) 2260

Towin

Erich (Vehmasjärvi) 2268

Tåpin

Mattz (Pappila) 2270

Tåssavin

Lahrs (Kuivaniemi) 2257

Törneqwist

Johan (Pielavesi) 2264

UAlkuun

Ulemain

Johan (Sutela) 2266

Ullmain

Ellias (Ulmala) 2268

Peer (Ulmala) 2268

Uttriain

Samuell (Heinämäki) 2254

VWAlkuun

Weissein

Johan (Nerkoo) 2261

Wäissein

Christer (Väisälänmäki) 2269

Hemmingh (Väisälänmäki) 2269

Peer (Nerkoo) 2260

Påhl (Nerkoo) 2260

Staffan (Nerkoo) 2261

ÅAlkuun

Ållickain

Erich (Niemismäki) 2261

Gabriell (Pajujärvi) 2263

Lahrs (Lukkarila) 2257

Oloff (Iisalmi) 2255

Oloff (Kivistö) 2256

Peer (Lukkarila) 2257

Påhl (Ollikkala) 2262

Thomas (Iisalmi) 2255

Ållikain

Påhl (Kivistö) 2256

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 447 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023