AloitussivuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä → 1711

Savon keskinen kihlakunta

Iisalmi henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Safwolax Medledehls Härads
mantahls Längdh Pro Anno 1711
Idensallmi S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2253 Alapitkä, Kauppila, Haajaistaival, Haajainen, Haapajärvi
2254 Haapajärvi, Hernejärvi, Heinämäki, Hautajärvi, Iisalmi
2255 Iisalmi, Juminen, Jynkänniemi, Joutsenniemi, Kilpisaari
2256 Kilpisaari, Korpijärvi, Kivistö, Koppola, Karvasalmi, Kääriänsaari, Kuivaniemi
2257 Kuivaniemi, Kotaniemi, Koivujärvi, Kalliojärvi, Koskenkylä, Kiuruvesi, Laaka, Lukkarila, Kalliojärvi
2258 Lukkarila, Lampaanjärvi, Leppälahti, Lappetelä
2259 Lappetelä, Löytynmäki, Lammassalo, Löytynjärvi, Luupuvesi
2260 Luupuvesi, Marttisenjärvi, Martikkala, Mikkajärvi, Niemisjärvi, Nerkoo
2261 Nerkoo, Naarvanlahti, Niemismäki, Nissilä, Oinasjärvi, Ollikkala
2262 Ollikkala, Partala
2263 Partala, Pyöreä, Paloinen, Porovesi, Petäjäjärvi, Pörsänmäki, Pajujärvi
2264 Pajujärvi, Pyöriälä, Pielavesi, Pajumäki, Ryhälä, Ruotaanmäki, Ruotaanlahti, Rutakko
2265 Ruotaanmäki, Rutakko, Ruokonen, Rytky, Remeskylä, Salahmi, Vänninmäki, Sukeva, Sonkajärvi
2266 Sonkajärvi, Sälevä, Sutela, Sulkava, Ruotaanlahti
2267 Salmijärvi, Toivakko, Taipale, Tommonmäki, Valkeamäki, Vieremäjärvi
2268 Vieremäjärvi, Viitaa, Ulmala, Vehmasjärvi, Varpanen, Vianto, Väisälänmäki
2269 Väisälänmäki, Venetmäki, Vaaraslahti, Onkivesi, Osmanki, Pappila
2270 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket åss witterligit warit
ingen af denne Mantahls Lengdh undandölgdt eLr Uth-
sluta Låtit som Mantahls Penningar betahla
bööra betyga wij meedh wår Siähls Saligheet
medh wåre Nampn och Signetes Undersättian-
de Datm Idensallmi Länssmans Gårdh
Kålliåla d: 16 Februarij Ao 1711
Johannes Sinius Sacell:in Idensalmi
Erich Mechäliin Adjunct: ibidem
Samuel Anderson Cajanus _ Landm_
Nämbdens Nampn
Oloff Nissinen Anders Karackain Petter Hynnin
Påhl Huttuin Mattz Tenhuin
Att migh så mycket witterligit warit _ wederböran-
denes Intygande ingen Uthslutit eLr undandöllgdt som Man-
tahls Penningar betahla bööra betyge med Siähls Salig-
heet medh mitt Nampns och Signetes Undersättiande
Datm Idensallmj d: 17 Februarij Ao 1711
Pettr Strengbergh

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 447.
Veroa maksaneita yhteensä 737 henkilöä (miehiä 349, naisia 388).
Veroluokittain 22 / 585 / 130 ; yhteensä 737 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 87 19.0 %
Mies ja vaimo 272 59.4 %
Vaimo 75 16.4 %
Leski 24 5.2 %
Kaikki yhteensä 458 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2253-2270
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1209

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023