AlkuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1693 → Nimihakemisto

Joroinen henkikirja 1693

Nimihakemisto


-  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abram (Kerisalo) 2079A

Anders Erichsson (Joroisniemi) 2078A

Anna (Kaitainen) 2078B

Erich Abrahamson (Kerisalo) 2079A

Giösta Eskillsson (Kaitainen) 2078B

Hindrich (Kotkatlahti) 2079A

Ifwar (Kerisalo) 2079A

Israel Bertellsson (Kaitainen) 2078B

Johan (Häyrilä) 2078A

Johan (Joroisniemi) 2078A

Johan (Järvelä) 2078A

Johan (Kerisalo) 2079A

Johan Johanssonn (Järvelä) 2078A

Johan Påhlsson (Kotkatlahti) 2079A

Jonas (Kotkatlahti) 2079A

Jöran (Kotkatlahti) 2079A

Lars (Syvänsi) 2080A

Madtz Nillsson (Kaitainen) 2078B

Marina (Kaitainen) 2078B

Michell (Maavesi) 2079B

Michell Hindersson (Kotkatlahti) 2079A

Nills Nillsson (Joroisniemi) 2078A

Peer Michellsson (Maavesi) 2079B

Sallmun (Joroisniemi) 2078A

Samuel Påhlsson (Kotkatlahti) 2079A

Thönes Thomasson (Häyrilä) 2078A

Tårsten Bengtson (Häyrilä) 2078A

Zacharias Josepssson (Joroisniemi) 2078A

AAlkuun

Ahnoin

Peer (Kotkatlahti) 2079A

Asikain

Lars Larsson (Häyrilä) 2078A

Aufwinen

Sigfred Bengtss: (Joroisniemi) 2078A

CAlkuun

Creutzman

Philip (Montola) 2079B

Cuolemain

Nills (Häyrilä) 2078A

EAlkuun

Eroin

Erich (Ruokoniemi) 2079B

Johan (Ruokoniemi) 2079B

Michell (Häyrilä) 2078A

FAlkuun

Fallck

Johan (Kotkatlahti) 2079A

GAlkuun

Grotenfeldt

Nills (Kotkatlahti) 2079A

HAlkuun

Heinin

And: (Kerisalo) 2079A

Heiskain

Leneardt (Kaitainen) 2078B

Olof Påhlsson (Kaitainen) 2078B

Peer (Kerisalo) 2079A

Hemelein

Bengdt (Kerisalo) 2079A

Hersten

Hind: (Kotkatlahti) 2079A

Heskain

Peer (Häyrilä) 2078A

Hijpsein

Matz (Katisenlahti) 2078B

Hoppain

Peer Matzs: (Lahnalahti) 2079B

Thomas (Lahnalahti) 2079B

Hossenen

Lars (Kerisalo) 2079A

Huckain

Johan Påhlsson (Kotkatlahti) 2079B

Lijsa (Kotkatlahti) 2079B

Matz (Ruokojärvi) 2079B

Oloff (Ruokojärvi) 2079B

Hurskain

Erich (Kerisalo) 2079A

Huskain

Olof (Kaitainen) 2078B

Hyfwoin

Hind: (Vättilä) 2080A

Hyminen

Hind: Thomass. (Syvänsi) 2080A

Thomas (Syvänsi) 2080A

Hynemoin

Hans: (Lahnalahti) 2079B

Lars (Lahnalahti) 2079B

Hynnein

Lars Michellss. (Ruokoniemi) 2079B

Hynnin

Jacob (Kaitainen) 2078B

Mårt: Erichss. (Savuniemi) 2080A

Hynninen

Simon (Kerisalo) 2079A

Hypsein

Ifwar (Katisenlahti) 2078B

Lars (Katisenlahti) 2078B

Peer (Katisenlahti) 2078B

Hyroin

Matz (Kaitainen) 2078B

Oloff (Kaitainen) 2078B

Sstaffan (Kaitainen) 2078B

Hyrynen

Israel (Häyrilä) 2078A

Häiräin

And: (Kaitainen) 2078B

Hämelein

Erich (Kerisalo) 2079A

Hämeläin

Johan (Sydänmaa) 2079B

Mårten (Sydänmaa) 2079B

Härkäin

And: (Kaitainen) 2078B

Oloff (Kaitainen) 2078B

IAlkuun

Ickehein

Ifwar (Katisenlahti) 2078B

Ickeheinon

Hindrich (Ruokojärvi) 2079B

Michell (Ruokojärvi) 2079B

Michell Abrahamss (Ruokojärvi) 2079B

Ihalain

Anders (Savuniemi) 2079B

Immoin

Hind: (Kerisalo) 2079A

Pehr (Pappila) 2080A

JAlkuun

Jahnuin

And: (Joroisniemi) 2078A

Anders (Joroisniemi) 2078A

Jahunen

Lars (Lahnalahti) 2079B

Peer (Lahnalahti) 2079B

Janhuin

Eskill Brusiuss: (Maavesi) 2079B

Jatien

Oloff (Kerisalo) 2079A

Jutein

Laars (Kaitainen) 2078B

Jutinen

And: Olofsson (Kaitainen) 2078B

Hindrich (Kaitainen) 2078B

Juttin

Anders (Kaitainen) 2078B

KAlkuun

Kapoin

Oloff (Kotkatlahti) 2079A

Kappain

Germannus (Kaitainen) 2078B

Kirstin (Kaitainen) 2078B

Kappein

Hind; (Katisenlahti) 2078B

Karfwinen

Peer Nillsson (Vättilä) 2080A

Karoin

Matz (Katisenlahti) 2078B

Kauckoin

Laars (Kaitainen) 2078B

Marin (Kaitainen) 2078B

Matz Grelss. (Kaitainen) 2078B

Kaupin

Erich (Savuniemi) 2080A

Kinnuin

Jöran Månss. (Kotkatlahti) 2079A

Jören (Kotkatlahti) 2079A

Larss (Katisenlahti) 2078B

Peer (Katisenlahti) 2078B

Påhl Johanss: (Katisenlahti) 2078B

Kinuin

Johan (Katisenlahti) 2079A

Peer (Kerisalo) 2079A

Påhl (Katisenlahti) 2079A

Klemetinen

Thomas Ohlss. (Häyrilä) 2078A

Klostarin

Peer (Häyrilä) 2078A

Krogerius

Hind: (Häyrilä) 2078A

Kunin

Hindrich (Ruokojärvi) 2079B

Johan (Ruokojärvi) 2079B

Kuroin

Busius (Kotkatlahti) 2079A

Kyllein

Olof (Montola) 2079B

Swanter (Maavesi) 2079B

Kåpoinen

Matz (Kerisalo) 2079A

Kåssin

Adam (Häyrilä) 2078A

Matz (Häyrilä) 2078A

Påhl (Häyrilä) 2078A

LAlkuun

Laitin

Hemming (Syvänsi) 2080A

Johan (Kotkatlahti) 2079A

Lappain

Inga (Häyrilä) 2078A

Lappalain

Lars Nillss. (Häyrilä) 2078A

Lapwetel:n

Hind: (Vättilä) 2080A

Lapwetelein

Madtz (Häyrilä) 2078A

Peer (Häyrilä) 2078A

Latin

Påhl (Lahnalahti) 2079B

Laukain

Laars (Kaitainen) 2078B

Lefwoin

Johan (Maavesi) 2079B

Mårt: (Maavesi) 2079B

Liukarin

Hemming Påhlss: (Katisenlahti) 2078B

Luckarin

Påhl (Kerisalo) 2079A

Lydikein

And: (Häyrilä) 2078A

Läytinen

Bert: Johanss: (Häyrilä) 2078A

MAlkuun

Mondein

Michell Peersson (Montola) 2079B

Pehr Thomass: (Montola) 2079B

Munius

Michell (Katisenlahti) 2078B

Muur

(Häyrilä) 2078A

Måndoin

Nills Thomasson (Montola) 2079B

Sigfredh (Montola) 2079B

Thomas (Montola) 2079B

Thomas Nillss: (Montola) 2079B

NAlkuun

Nissinen

Erich (Kaitainen) 2078B

Peer Erichss. (Kaitainen) 2078B

Peer Peerss: (Savuniemi) 2080A

Nylander

Hind: (Kotkatlahti) 2079A

OAlkuun

Oijnoin

Jöran (Maavesi) 2079B

Olof Hinders: (Kaitainen) 2078B

Oloff (Maavesi) 2079B

Ottein

Matz (Kerisalo) 2079A

Påhl (Kotkatlahti) 2079A

Ottuin

Nillss (Savuniemi) 2080A

Outin

Hend: Olofsson (Lahnalahti) 2079B

Outtin

Lars (Sydänmaa) 2079B

Oloff (Sydänmaa) 2079B

PAlkuun

Pajain

Hind: (Häyrilä) 2078A

Peckoin

Anders (Savuniemi) 2080A

Pitkein

Jören (Kerisalo) 2079A

Pitkin

Påhl (Katisenlahti) 2078B

Poranius

Hind: (Häyrilä) 2078A

Portanius

(Häyrilä) 2078A

Pursiainen

Lars (Kotkatlahti) 2079A

Matz (Kotkatlahti) 2079A

Pöllein

Abraham (Ruokoniemi) 2079B

Nills (Ruokoniemi) 2079B

Oloff (Ruokoniemi) 2079B

RAlkuun

Raska

Anders (Maavesi) 2079B

Mårten (Maavesi) 2079B

Staffan (Maavesi) 2079B

Rautiain

Påhl (Vättilä) 2080A

Rautiainen

Daniel (Kaitainen) 2078B

Olof (Kaitainen) 2078B

Reppoin

Elias (Häyrilä) 2078A

Ringin

And: (Kotkatlahti) 2079A

Erich (Kerisalo) 2079A

Michel (Kerisalo) 2079A

Michell (Kotkatlahti) 2079A

Riutian

Erich (Kaitainen) 2078B

Ruskain

Lars (Ruokoniemi) 2079B

Ryttkoin

Germun (Maavesi) 2079B

Peer (Maavesi) 2079B

SAlkuun

Snöbol

(Häyrilä) 2078A

Sormoin

Daniel (Syvänsi) 2080A

Stållhana

(Häyrilä) 2078A

Suhoin

Larss (Savuniemi) 2080A

Oloff (Savuniemi) 2080A

Påhl Olofss: (Savuniemi) 2080A

Påhl Påhlss. (Savuniemi) 2080A

Surenoin

Christer (Lahnalahti) 2079B

Peer (Lahnalahti) 2079B

Surman

(Kerisalo) 2079A

Surmoin

Bertell (Vättilä) 2080A

Matz Matzs: (Vättilä) 2080A

Påhl (Vättilä) 2080A

Sutuen

Zacharias (Katisenlahti) 2078B

Swan

Hind: (Joroisniemi) 2078A

Sällinen

Eskell Michellss. (Häyrilä) 2078A

TAlkuun

Tammien

Hind: Larss. (Kaitainen) 2078B

Lars (Kaitainen) 2078B

Thomas (Kaitainen) 2078B

Tanhsoin

Lars (Kaitainen) 2078B

Tanhuinen

Erich (Syvänsi) 2080A

Erich Erichss. (Syvänsi) 2080A

Madtz (Syvänsi) 2080A

Tanin

Matz Larss. (Lahnalahti) 2079B

Tannin

Anders (Lahnalahti) 2079B

Lars (Lahnalahti) 2079B

Tarkuin

Lars (Syvänsi) 2080A

Staff: Ohlsson (Syvänsi) 2080A

Teloin

Jöran (Katisenlahti) 2078B

Peer (Katisenlahti) 2078B

Tenhuin

Hindrich (Maavesi) 2079B

Johan (Maavesi) 2079B

Oloff (Syvänsi) 2080A

Tenhuinen

Bergell Ohlsson (Syvänsi) 2080A

Påhl (Syvänsi) 2080A

Terkoin

Peer (Kotkatlahti) 2079A

Samuel (Kotkatlahti) 2079A

Tetinen

Samuel (Joroisniemi) 2078A

Thomas (Joroisniemi) 2078A

Torkuin

Matz Swenss: (Häyrilä) 2078A

Toryn

Lars (Katisenlahti) 2078B

Tuckain

Johan (Häyrilä) 2078A

Tuckoin

Påhl (Häyrilä) 2078A

Tuinen

Anders (Kotkatlahti) 2079A

Måns (Kotkatlahti) 2079A

Måns Peerss. (Kotkatlahti) 2079A

Pehr (Kotkatlahti) 2079A

Turoinen

Hind: (Kerisalo) 2079A

Tyllein

Giösta (Kotkatlahti) 2079B

Tynoin

Johan (Kaitainen) 2078B

Madtz (Kaitainen) 2078B

Peer (Kaitainen) 2078B

Tåhlain

Christer (Häyrilä) 2078A

Tålain

Lars (Katisenlahti) 2078B

Lars Staffanss. (Katisenlahti) 2078B

Mårthen (Katisenlahti) 2078B

Tållinen

Anders (Häyrilä) 2078A

UAlkuun

Utriain

Anders (Savuniemi) 2079B

Uttriain

Biösta (Järvikylä) 2078A

Hans (Järvikylä) 2078A

Peer (Järvikylä) 2078A

VWAlkuun

Wanelain

Erich Matzss (Lahnalahti) 2079B

Wauckoin

Johan (Kerisalo) 2079A

Wenoin

Michel (Montola) 2079B

Wihonen

Matz (Joroisniemi) 2078A

Wilkoin

Christer (Lahnalahti) 2079B

Wirolain

Peer (Järvikylä) 2078A

Witzkoin

Anna (Kaitainen) 2078B

Matz Olofsson (Kaitainen) 2078B

Oloff (Kaitainen) 2078B

Wänäin

Peer (Häyrilä) 2078A

YAlkuun

Yllein

Johan (Savuniemi) 2080A

Yltin

Olof (Kerisalo) 2079A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 259 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020