AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä → 1693

Savon keskinen kihlakunta

Joroinen henkikirja 1693

Otsikkotiedot

Jorois Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2078A Häyrilä, Joroisniemi, Järvikylä, Järvelä
2078B Kaitainen, Katisenlahti
2079A Katisenlahti, Kerisalo, Kotkatlahti
2079B Kotkatlahti, Lahnalahti, Maavesi, Montola, Ruokoniemi, Ruokojärvi, Sydänmaa, Savuniemi
2080A Savuniemi, Syvänsi, Vättilä, Pappila

Allekirjoitukset

Föregående Mantals Längd är utj Corones Befallningzman el: i dess Fullmech-
tiges, wederbörande Prästerskapetz, Ländz och nembdemennernes sampt
Kyrckiones Sexmäns och Meninge Allmogens Nährwaro efter een Noga
Inquisition och alfwarsam förmaningh, till Sanningens beken-
nelse efter alles deres Eenhellige Intygan af Underskrefwne Op-
rättadt det betygar, under egen Handh och Signete
Matts Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 259.
Veroa maksaneita 435 henkilöä.
Veroluokittain 347 / 91 ; yhteensä 438 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 78 30.0 %
Mies ja vaimo 153 58.8 %
Vaimo 12 4.6 %
Leski 8 3.1 %
Muu merkintä 9 3.5 %
Kaikki yhteensä 260 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kahdessa veroluokassa (16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8709f Tositekirja, f. 2054-2462 1693-1693, sivut 2078-2080
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8709f
Mikrofilmi LT934

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1708

© Väinö Holopainen 2023