AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä → 1711

Savon keskinen kihlakunta

Joroinen henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Jorrois Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2211 Häyrilä
2212 Häyrilä, Joroisniemi, Järvikylä, Järvelä, Kaitainen
2213 Kaitainen, Katisenlahti
2214 Katisenlahti, Kerisalo, Kotkatlahti
2215 Kotkatlahti, Lahnalahti
2216 Lahnalahti, Maavesi, Montola, Ruokoniemi, Ruokojärvi
2217 Sydänmaa, Savuniemi, Syvänsi, Vättilä, Pappila
2218 Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss Witterligit warit ingen
af denne Mantahls Lengdh undandöllgdt el:r uth
sluta låtit som Mantahls Peningar betahla
bööra betyge wij weedh wår Siåles Saligheet
medh wåre Nampns och Signetes Undersättian-
de Dat:m Jårrois S:n och Heurilåby d: 3
Februarij A:o 1711
In Absentia Pastoris Subscribit Hen: Krogerus Sacell: in Jorois
N:J: Södermarck Häradzfougde
Hind Thijleman Crono Länsman
Nämbdemäns Nampn
Johan Kinnuin Anders Ringinen
Hindrich Tenhuin Oloff Åinoin
Petter Pullckinen

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 182.
Veroa maksaneita yhteensä 283 henkilöä (miehiä 149, naisia 134).
Veroluokittain 16 / 237 / 30 ; yhteensä 283 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 66 35.7 %
Mies ja vaimo 101 54.6 %
Vaimo 15 8.1 %
Leski 3 1.6 %
Kaikki yhteensä 185 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2211-2218
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023