AloitussivuSavon henkikirjatJoroisten pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Joroinen henkikirja 1711

Sivu 2211AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Heurilä/Häyrilä - 3 - Thomas Kettuin mh 1 1
Bror Anders mh 1 -
- 2 - Staffan Claessonn 1 -
Syster Johanna - 1
1 - - Klåck:n Christer Toloin 1 -
- 2 - Petter Tuchkin mh 1 1
- 2 - Leonhardt Lefwein mh 1 1
- 2 - Petter Aholain mh 1 1
- 2 - Samuell Wijhoin mh 1 1
- 4 - Tårsten Torstensson mh 1 1
D:r Peer Sijckain 1 -
D:r Erich Naukarin 1 -
- 2 - Jöran Hardickain mh 1 1
- 2 - Anders Lapwätel:n mh 1 1
- 2 1 Olof Kiskin mh 1 1
Solld: Lapwätel:s hust - 1
- 4 - Petter Thomassonn mh 1 1
Sonn Lahrs 1 -
Dåtter Maria - 1
- 4 - Mattz Tackinen mh 1 1
Bror Olof mh 1 1
- 2 1 Johan Kanssain mh 1 1
Solld: Hindrichz hustru - 1
2 - - Capl: H:r Hind: Krogerus medh hustru 1 1

Sivu 2212AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Heurilä/Häyrilä - 1 - Aron Simalinj Enkia - 1
- 3 - Bertell Liutins hust - 1
M: Mattz Heiskain mh 1 1
- 2 - Johan Grabbe mh 1 1
Joroisniemiby/Joroisniemi 2 - - Länss.m:n Joh: Wendel mh 1 1
1 - Anders Erichss:s Enk - 1
- 3 - Thomas Tettin mh 1 1
Son Anders 1 -
- 3 - Hemmingh Laitin mh 1 1
D:r Erich Sårmuin 1 -
- 3 - Niells Niellssonn 1 -
M: Hindrich mh 1 1
- 2 - Anders Janhuin mh 1 1
- 2 - Jonas Wallius mh 1 1
Järfwenkylä/Järvikylä - - 2 Erich Hinderssonn mh 1 1
- 6 - Hindrich Kossoin 1 -
Bror Mattz 1 -
B:r Tårsten mh 1 1
D:r Johan Tållo mh 1 1
- 4 - Påhl Suhoin 1 -
Dåtter Liskin - 1
M: Hemming Kiskin mh 1 1
Järfwälä/Järvelä - 3 - Johan Johanssonn 1 -
Bror Håckan mh 1 1
Kaitais/Kaitainen - 1 - Mattz Sijckains hust: - 1
- 2 - Schwante Kaipoin 1 -
Bror Son Hindrich 1 -

Sivu 2213AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaitais/Kaitainen - 3 - Christer Williackain mh 1 1
Drengh Johan 1 -
- - 4 Anders Härckeins hust - 1
Son Anders mh 1 1
Son Johan 1 -
- 2 - Påhl Linduin mh 1 1
- 2 - And:s Ohlss:n Jutin mh 1 1
- 2 - Anders Narin mh 1 1
- 2 - Thomas Tanninen mh 1 1
- 4 - Erich Nissinen mh 1 1
Bror Carll 1 -
Dåtter Anna - 1
- 2 - Mårten Heurin mh 1 1
- 2 1 Anders Pullkin mh 1 1
Soldate hustrun - 1
2 - Jacob Hynninen mh 1 1
- 1 - Lahrs Tarfwain 1 -
Katisalax/Katisenlahti - - 3 Påhl Hipsain mh 1 1
Solldat Michells hust - 1
- - 4 Petter Pullckin 1 -
S:S: Peer mh 1 1
Syster Greeta - 1
- 2 - Olof Fick mh 1 1
- - 4 Lahrs Towijn 1 -
Bror Michell 1 -
Bror Jöran 1 -
Syster Anna - 1
2 - Samuell Suttin mh 1 1

Sivu 2214AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Katisalax/Katisenlahti - - 2 Zachris Zachrissson mh 1 1
- 2 - Hindrich Staffansson mh 1 1
- 2 - Påhl Påhlsson Kinnuin 1 -
Syster Catharina - 1
- 2 - Lars Hipsain 1 -
D:r Peer Natuins hust - 1
Kärisahlo/Kerisalo - 4 - Abraham Erichss:n mh 1 1
Bror Erich mh 1 1
- 2 - Olof Hämälein mh 1 1
- 2 - Ifwar Jerfwelein mh 1 1
Capit:n Meurmans
D:r Zachris
1 - Ryttare hustru - 1
- 4 - Lahrs Paijuin 1 -
Bror Erich mh 1 1
Dåtter Catharina - 1
- 1 - Påhl Yloins hustru - 1
- 2 - Landb: Christer Immoin mh 1 1
- 3 - Landb: Johan Immoin 1 -
Bror Mattz 1 -
Bror Oloff 1 -
- 4 - Mattz Rautiain mh 1 1
Bror Påhl mh 1 1
Kåtkatlax/Kotkatlahti - - - Capit:n Grotenfälltz
D:r Mattz Wallkoin
D:r Anders Tofwain
D:r Olof Tofwain
1 - Ryttare hustrun - 1

Sivu 2215AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kåtkatlax/Kotkatlahti - 5 - Anders Ringin mh 1 1
D:r Jöran Kurckin mh 1 1
D:r Anders Purssiain 1 -
- 3 1 Mattz Purssiain mh 1 1
Bror Johan 1 -
Solldate hustrun - 1
- 2 - Bertill Wullff mh 1 1
2 - - Lieut:n Jonas Fallck mh 1 1
- 2 - Johnas Harckeins hust - 1
Bror Lahrs Tåloin 1 -
- 2 - Jöran Rässeins hust - 1
Sonn Jöran 1 -
4 - - Länssm:n Hind: Tijlickain mh 1 1
D:r Erich Luckarin 1 -
Syster N: N: - 1
- 3 - Jacob Tirckoin mh 1 1
D:r Anders Köneins hust - 1
- 2 - Johan Purssiain mh 1 1
- 2 - Johan Kinnuin mh 1 1
Lachnalax/Lahnalahti - 2 - Erich Wännäleins E:a - 1
D:r Anders Taminen 1 -
- 4 - Niells Räijoin mh 1 1
Bror Bertell mh 1 1
- 3 - Staffan Hillduin mh 1 1
Bror Oloff 1 -
- - 2 Aron Grabbe mh 1 1
- 3 - Petter Huppoin 1 -
Son Jöran 1 -
Dåtter Lijskin - 1

Sivu 2216AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lachnalax/Lahnalahti - 2 - Erich Erroin mh 1 1
Maawässi/Maavesi - 2 - Hindrich Tenhuin mh 1 1
- 4 - Anders Aholain mh 1 1
Bror Staffan mh 1 1
- 2 - Lahrs Ryttkein mh 1 1
- 2 1 Mårten Aholain 1 -
Sonn Oloff 1 -
Solld: Staffans hustru - 1
- 3 - Erich Tackins hustru - 1
Sonn Johan mh 1 1
- 3 - Erich Janhuin 1 -
Bror Carll mh 1 1
- 2 - Olof Åinoin mh 1 1
- 2 - Jerremias Karialain mh 1 1
Mondolameckj/Montola - - 4 Olof Kyllein 1 -
Sonn Peer mh 1 1
Dåtter N: - 1
- 2 - Niells Tupriain mh 1 1
- 1 - Landb: Samuell Purssiain 1 -
Rockonemi/Ruokoniemi - 2 - Mattz Immoin mh 1 1
- 2 - Johan Kåpoin 1 -
Syster Ingebårgh - 1
- 2 - Petter Pöllin mh 1 1
Rockoierfwi/Ruokojärvi - 3 - Johan Kinnuin mh 1 1
D:r Anders Suttinen 1 -
- 2 - Oloff Läskinen mh 1 1

Sivu 2217AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Syfwenma/Sydänmaa - 2 - Carll Wännälein mh 1 1
- 2 - Lahrs Juttin mh 1 1
Safwonemj/Savuniemi - 2 - Anders Rässein mh 1 1
- 2 - Michell Måndoin mh 1 1
- 2 - Anders Collemain mh 1 1
- 2 - Johan Suhoin mh 1 1
- 2 - Olof Suhoin mh 1 1
Söfwäiss/Syvänsi - 2 - Arfwedh Staff:nss: mh 1 1
- 2 - Påhl Marckain mh 1 1
- 2 - Staffan Coulemain mh 1 1
- 2 - Petter Huttuin mh 1 1
- 2 - Thomas Thomass:s hust - 1
Son Lahrs 1 -
Wättilä/Vättilä - 5 - Anders Kärfwin mh 1 1
Sonn Niells mh 1 1
Sonn Hindrich 1 -
- 2 - Olof Immoin mh 1 1
- 4 - Påhl Lefwein 1 -
Sonn Mattz mh 1 1
Bror Mattsses hust - 1
- 4 - Jochim Tuuresson mh 1 1
Bror Tuure mh 1 1
Pappila - 2 - Spoogubben Mattz mh 1 1

Sivu 2218AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pappila 1 - - Klåck: Johan Cantelius 1 -
2 - - Brofougd:n Påhl Johanss medh hustru 1 1
2 - - Kyrckioheerden H: Samuel Simalin mh 1 1
- 2 - Uthrijd:n Olof Ohlssonn Kåssoin mh 1 1

NimihakemistoKylätSivut kylittäin17081722

© Väinö Holopainen 2023