AloitussivuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Juva henkikirja 1727

Sivu 2012B (aukeaman 2012 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - 5 - Hindrich Michellsson med hustrun 1 1 Caw: Auvinen
Bror Johan mh 1 1 Auvinen
Bror Michell 1 - Auvinen
2 - 2 - Anders Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
3 - 3 - Nills Nillsson mh 1 1 Caw: Auvinen
Bror Staffan 1 - Auvinen
4 - 3 - Johan Hackarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
D:r Hindrich Piedickein 1 - Pietikäinen
5 - 2 1 Mattz Mattsson 1 - Caw: Auvinen
Bror Lahrs 1 - Auvinen
Solld: Cnuth Snickarins hust - 1 Nikkarinen 40
1 Ahola - - 4 Mattz Kättuin mh 1 1 C:og: Kettunen
Bror Hindrich mh 1 1 Kettunen
2 - - 4 L:B: Olof Staffanss:n Laitin med hus trun 1 1 Musterskrif:s Bost Inf: Laitinen
Bror Thomas mh 1 1 Laitinen
3 - 1 - Johan Mustoin 1 - Caw: Mustonen
1 Coussmala/Kuosmala - 7 - Anders Ohlsson mh 1 1 Caw: Kuosmanen
Bror Issraell mh 1 1 Kuosmanen
Bror Olofz hustru 1 1 Kuosmanen
D:r Lahrs Pullckin 1 - Pulkkinen
Drag:n Simoins hustru - 1
2 - 4 - Aron Härckein mh 1 1 Caw: Härkönen
B:r S: Carll Härckain 1 - Härkönen
Mattz Lähickoins hust - 1 Lehikoinen
3 - 3 - Johan Lippsain mh 1 1 Caw: Lipsanen
Ellias Lippsains hust - 1 Lipsanen
4 - - - H:r Ryttmest: Nandelstadtz hemman - - Crono Upt: öde Nandelstadh
D:r Erich Dafwickain - - Niuter Löhn och Kåst Taavitsainen

Sivu 2013A (aukeaman 2013 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Härackäla/Härkälä - - 3 Lahrs Lahrsson Hullckoin med hus trun 1 1 C:og: Hulkkonen
D:r Michell Halloin 1 - Halonen
2 - - - Anders Härckeins - - Crono öde Härkönen
3 - 6 - Samuell Kåstiain mh 1 1 Caw: Kostiainen
Bror Mårten mh 1 1 Kostiainen
D:r Anders Kånstj mh 1 1 Konsti
4 - 3 - Mattz Illfwoin mh 1 1 Caw: Ilvonen
Geskin Härckätär 1 - Härkönen
5 - - 2 Jöran Simonsson Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
1 Håttila/Hottila - - 4 Mattz Kåhoin mh 1 1 C:og: Kohonen
Bror Hindrich Kåhoin mh 1 1 Kohonen
2 - 1 - Anders Johanss:n Håttin 1 - Caw: Hottinen
3 - - 2 Johan Purhoin mh 1 1 Inf: Purhonen
1 Härckälänemj/Härkälänniemi - - 5 Anders Purhoins hust - 1 C:og: Purhonen
B:M: Staffan Wästerin med hustrun 1 1 Vesterinen
D:r Påhl Lautiain mh 1 1 Lautiainen
2 - - 3 Peer Ihalain mh 1 1 C:og: Ihalainen
Styf Son Thomas 1 -
1 Heetaierfwj/Hietajärvi - - 3 Mattz Mattsson Puhackain med hustrun 1 1 C:og: Puhakainen
Bror Lahrs 1 - Puhakainen
2 - - - Nills el:r Peer Puhackains - - Crono öde Puhakainen
3, 4 - 5 - Peer Nillsson Kättuin 1 - Caw: Kettunen
Bror Påhl mh 1 1 Kettunen
Bror Johan 1 - Kettunen
Drag:n Mattz Grööns hust - 1 Grön
5 - - - Mårten el: Olof Kättuin - - Caw: öde Kettunen
6 - - - Mattz Lijmatains - - Caw: öde Liimatainen
7 - - - Anders Kättuins - - Caw: öde Kettunen
8 - - - Hindrich Såpains - - Caw: öde Sopanen
9 - - - Lahrs Kättuins - - Caw: öde Kettunen

Sivu 2013B (aukeaman 2013 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Haloila/Halola - 2 1 Påhl Säckin mh 1 1 Caw: Säkkinen
Solld Hindrich Pafwil:s hust - 1 Paavilainen 26
1 Haikarala/Haikarila - - 5 Anders Purhoin mh 1 1 C:og: Purhonen
Bror Peer mh 1 1 Purhonen
Bror Son Lahrs 1 - Purhonen
2 - 2 1 Erich Barck mh 1 1 Caw: Bark
Solld: Johan Peerssonn Läskins hustru - 1 Leskinen 31
3 - 1 - Peer Jacobsson Summain 1 - Caw: Summanen
4 - 2 - Mattz Harckein mh 1 1 Caw: Härkönen
1 Heinola - - 3 Bengdt Puhackain mh 1 1 Inf: Puhakainen
Bror Nills 1 - Puhakainen
2 - - 3 Nills Heinoin 1 - C:og: Heinonen
Bror Olofz hustru - 1 Heinonen 25
Solld: Johan Andersson Läskins hustru - 1 Leskinen 25
1 Hatzoila/Hatsola - - - Lahrs Kanckuins - - Crono öde Kankkunen
2 - 2 - Hindrich Paijuin mh 1 1 Caw: Pajunen
3 - 2 - Lahrs Pafwilain 1 - Caw: Paavilainen
Dåtter Maria - 1 Paavilainen
4 - - 3 Lahrs Michellsson KruussKåpp mh 1 1 C:og: Kruskopf
Bror Hindrich 1 - Kruskopf
5 - - - Olof Turakains - - Crono öde Turakainen
1 Hötenby/Hyötyy - 3 - Sigfredh Anderss:n mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
D:r Bengdt And:ss:n Wäissein 1 - Väisänen
2 - - 2 Eskell Hätelein mh 1 1 C:og: Hyötyläinen
1 Hännilä - - 2 Hindrich Hardtwijckss:s hust - 1 C:og: Hänninen
Son Simon 1 - Hänninen
1 Järfwenpä/Järvenpää 6 - - Lanssman Johan Assickain med hustrun 1 1 Caw: Asikainen
D:r Johan Kåndia 1 - Kontio
D:r Nills 1 -
D:r Påhl 1 -
Dåtter Sophia - 1 Asikainen

Sivu 2014A (aukeaman 2014 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Järfwenpä/Järvenpää - 5 - Johan Muttulain 1 - Caw: Muttulainen
Bror Abraham mh 1 1 Muttulainen
D:r Eskell Pöihein 1 - Pöyhönen
Drag:n Anders Wäteins hustru - 1 Väätäinen
1 Immoila/Immola - - 2 Michell Ickäheimoin med hustrun 1 1 Inf Ikäheimonen
1 Ingiläby/Inkilä 4 - - H:r Capitein Wahl mh 1 1 Caw: Wahl
D:r Påhl Heilain 1 - Heilanen
Pigan Maria - 1
1 Jåckela/Jokela - - - Lahrs Killckis - - Inf: öde Kilkki
Ilamäckj/Illainmäki - 1 - Tårp:n Påhl Otin 1 - Outinen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä - - - Under Jåckas Prästebohl - -
1 Kaihumäckj/Kaihunmäki - 2 - Lahrs Hångain mh 1 1 Caw: Honkanen
2 - - 3 Ellias Tietin mh 1 1 C:og: Teittinen
Bror Michell 1 - Teittinen
3 - - 2 Simon Hänninen mh 1 1 C:og: Hänninen
1 Kättula/Kettula - - 1 Christer Mardickain 1 - Inf: Martikainen
2 - 3 - Olof Åinoin mh 1 1 Caw: Oinonen
Bror Hindrich 1 - Oinonen
1 Kangais/Kangas - - 2 Jacob Hätelein 1 - C:og: Hyötyläinen
D:r Christer Paunoin 1 - Paunonen
2 - - 2 Anders Sigfredss:n mh 1 1 C:og: Oinonen?
3 - 2 - Johan Bruun 1 - Caw: Brun
Bror Hindrichz hustru - 1 Brun
4 - - - Thomas Muttul:s - - Crono öde Muttulainen
5 - 3 1 Bengdt Achoin 1 - Caw: Ahonen
Son Mattz Achoin mh 1 1 Ahonen
Solld: Abells hustru - 1 Pitkänen 32
1 Kiskilä/Kiiskilä - 5 - Bertell Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
Swåg:r Michell Karpin mh 1 1 Korpinen
St: Moor Bert: Kiskins hust - 1 Kiiskinen

Sivu 2014B (aukeaman 2014 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kaskis/Kaskii - 3 - Erich Taskin mh 1 1 Caw: Taskinen
Bror Anders hust - 1 Taskinen
1 - - 4 Hindrich Tannin mh 1 1 C:og: Tanninen
Swåg:r Olof Hackulin mh 1 1 Hakulinen
3 - - 3 Mattz Mattsson Routzalain med hustrun 1 1 C:og: Ruotsalainen
Solld: Petter Hamuins hust - 1 Hamunen 10
4 - 3 1 Lahrs Michellss:n Halloin 1 - Caw: Halonen
Bror Olof mh 1 1 Halonen
Solld: Peer Peerssons hust - 1 Härkönen 11
5 - 2 - Petter Rimpin 1 - Caw: Rimppi
Anders Rimpis hustru - 1 Rimppi
6 - - - Petter Wassaras - - Caw: öde Vasara
1 Kiskilännemj/Kiiskilänniemi - 4 - Petter Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
Johan Meetins hust - 1
D.r Simon Meetin 1 -
2, 3 - 4 - Claes Puhackain mh 1 1 Caw: Puhakainen
Bror Anders hustru - 1 Kiiskinen
Drag: Härckeins hustru - 1 Härkönen
4 - - 4 Petter Kupsain 1 - C:og: Kupsanen
Måg:n Petter Lautiain mh 1 1 Lautiainen
Solld: Anders Laut:s hust - 1 Lautiainen 13
5 - - 1 Påhl Kupssain 1 - C:og: Kupsanen
1 Kassintaipall/Kasintaipale - - 1 Hindrich Passoin 1 - Inf: Pasanen
1 Kaisslaierfwj/Kaislajärvi - - 5 Hardetwijck Johanss:n mh 1 1 C:og: Härkönen
Frende Johan Lahrsson 1 - Härkönen
Bror Hindrich mh 1 1 Härkönen
1 Kåikala/Koikkala - - - Under ett bruuk medh Randois Rusthålld - - Caw:
2 - - - Ickoins - - Crono öde Ikonen
3 - 2 - Lahrs Johanssonn mh 1 1 Caw: Härkönen
4 - - - Johan el:r Jacob Marains - - Caw: öde Maaranen
5 - - 2 Eskell Waitin mh 1 1 Inf: Väätäinen

Sivu 2015A (aukeaman 2015 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Knutilanmäckj/Knuutilanmäki - 2 - Gustaf Johansson 1 - Caw: Hämäläinen
Syster Carin - 1 Hämäläinen
2 - 1 - Mattz Cnuthsson Hämäl:s hustru - 1 Caw: Hämäläinen
3 - - - Ryttmest: Nandelstadtz Rusthålld - - Caw: Nandelstadh
1 Knutila/Knuutila - 2 - Mårten Pyllckein mh 1 1 Caw: Pylkkänen
1 Killpola/Kilpola - - - Kapitein Kreutleins Rusthålld - - Caw. Creutlein
2 - - 5 Johan Schadevitz med hust 1 1 C:og: Schadevitz
Bror Carll mh 1 1 Schadevitz
D:r Christer Kåndiains hust - 1 Kontiainen
3 - 5 - Erich Kardinen mh 1 1 Caw: Kaartinen
Swåg:r Carll mh 1 1
D:r Petter Marain 1 - Maaranen
4 - - - Olof Lämbins - - Crono öde Lampinen
5 - - 2 Mårten Päckurin mh 1 1 C:og: Pekurinen
1 Karckiama/Karkeamaa - 3 - Jacob Ersson Kiukas 1 - Caw: Kiukas
Jacob Kiuckas hustru - 1 Kiukas
Drag: Johan Oxes hust - 1 Oxe
2 - - 2 Anders Anderss:n mh 1 1 C:og: Pöyhönen
3 - - 2 Påhl Råpoin mh 1 1 C:og: Roponen
4 - - 2 Eskel Heinoin mh 1 1 C:og: Heinonen
5 - 2 1 Bengdt Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
Solldat:n Teitins hust - 1 Teittinen 57
1 Laukala/Laukkala - - 3 Jöran Hassein 1 - C:og: Häsänen
Anders Pernain mh 1 1 Pärnänen
2 - - - Under ett bruuk j Randasallmj S:n - - Caw:
3 - 6 - Lahrs Purhoin mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Samuell mh 1 1 Purhonen
Bror Gustaf 1 - Purhonen
Reserve Karl:n Samuell Pustin 1 - Puustinen

Sivu 2015B (aukeaman 2015 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Laukala/Laukkala - - 2 Nils Råckain mh 1 1 C:og: Rokkanen
5 - - 3 Abraham Mustoin mh 1 1 Inf Mustonen
Bror Påhl 1 - Mustonen
1 Laitiala/Lauteala - - 3 Lahrs Purhoin 1 - C:og: Purhonen
Bror Johan 1 - Purhonen
Modren Lahrs Purhoins hust - 1 Purhonen
1 Loumala/Luomala - 3 - Peer Hackulins hustru - 1 Caw: Hakulinen
D:r Lahrs Kankuin 1 - Kankkunen
D:r Michell Kämmil:n 1 - Kemiläinen
1 Läskilä/Leskelä - - 2 Johan Läskins hustru - 1 Inf: Leskinen
Son Johan 1 - Leskinen
2 - - 1 Påhl Läskin 1 - C:og: Leskinen
3 - - 5 Jöran Hackarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
Son Abraham mh 1 1 Haikarinen
Son Jöran 1 - Haikarinen
1 Liefwola/Lievola - - 2 Petter Råikoin mh 1 1 C:og: Roikonen
2 - - Löössd:r Lahrs Purhoin mh 1 1 Purhonen
2 - 4 1 Lahrs Råikoin mh 1 1 Caw: Roikonen
Bror Olof 1 - Roikonen
D:r Anders And:ss:n Läskin 1 - Leskinen
Solld: Nills Sparres hust - 1 Sparre 23
3 - - 2 Erich Lijmatain mh 1 1 C:og: Liimatainen
4 - - - Påhl Läskins - - Inf: öde Leskinen
1 Lipsala - - - H:r Capit:n Schultz hem:n - - Capit:n Bost: Inf: Schulte
1 - - Löössd:r Jacob Hirfwoin 1 - Hirvonen
1 Lähickoila/Lehikkola - 8 - Mattz Lähickoin mh 1 1 Caw: Lehikoinen
Bror Johan mh 1 1 Lehikoinen
F:B:S: Petter mh 1 1 Lehikoinen
F:B:S: Johan 1 - Lehikoinen
Drag:n Petter Bengdtins hust - 1 Penttinen
2 - - 3 Jöran Lähickoin 1 - C:og: Lehikoinen
Son Mattz Jöransson 1 - Lehikoinen
Solld: Lahrs Ruhoins hustru - 1 Ruhanen 50

Sivu 2016A (aukeaman 2016 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Männimäckj/Männynmäki 3 - - Höglarde H:r Probsten Poppi Rustholdh - - Caw: Poppius
D:r Anders Tanninen 1 - Tanninen
D:r Petter Rimpj 1 - Rimppi
Pigan Margareta Hipsatar - 1
2 5 - - Sacell:n H:r Abraham Poppius mh 1 1 Capl:s Bohl Poppius
D:r Thomas Wäissein 1 - Väisänen
Pigan Anders Pickz hust - 1 Piikki
Pigan Margareta - 1
- - 3 Petter Tirroin mh 1 1 C:og: Tirronen
Bror Carll 1 - Tirronen
3 - - - bebrukas af Sacell:n H:r Abraham Poppius - - 1st:a Capl:s Bohl Poppius
1 Mattila - 3 - Hindrich Simonss:n mh 1 1 Caw: Summanen
F:B:S: Johan 1 - Parkkinen
2 - - 3 Johan Wallentinss:n mh 1 1 C:og:
Son Johan Johansson 1 -
3 - - - Olof Pernains - - Crono öde Pärnänen
4 - - - Rässeins - - Crono öde Räsänen
1 Mäcköis/Mäköis - - 3 Mattz Aufwin mh 1 1 C:og: Auvinen
D:r Mattz Kaipoin 1 - Kaipainen
2 - - - Eskell Kommul:s - - Inf: öde Kemiläinen
3 - - 3 Anders Åinoins hustru - 1 C:og: Oinonen
Son Anders mh 1 1 Oinonen
4 - - - Grells el:r Joh: Kiskins - - Caw: öde Kiiskinen
1 Marala/Maarala - - 5 Anders Marain mh 1 1 Inf: Maaranen
Son Petter 1 - Maaranen
Son Påhl mh 1 1 Maaranen
2 - - 2 Hindrich Parckin mh 1 1 C.og: Parkkinen
3 - - 2 Erich Mårtenssons hust - 1 C:og:
D:r Anders Mönckein 1 - Mönkkönen
4 - 2 - Christer Marain mh 1 1 Caw: Maaranen

Sivu 2016B (aukeaman 2016 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Maifwala/Maivala - - 2 Johan Philipsson mh 1 1 C:og: Hämäläinen
- - 5 Staffan Härckein 1 - Inf: Härkönen
Bror Johan 1 - Härkönen
Bror Simon 1 - Härkönen
Bror Son Simon 1 - Härkönen
Solld: And: Teif:s hustru - 1 Teivainen 71
2 - 3 - Rassmus Kåndiain 1 - Caw: Kontiainen
Son Anders mh 1 1 Kontiainen
3 - - 4 Hindrich Hackarain mh 1 1 C:og: Haikarinen
B:r Mattz Hackarains hust - 1 Haikarinen
Solld: Hindrich Toifwas hust - 1 Teivainen 72
4 - 3 - Abraham Coussmain mh 1 1 Caw: Kuosmanen
Bror Mattz 1 - Kuosmanen
5 - - - Cornettens Bostelle - - Cawal:
- 2 - L:B: Hindrich Hackarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
6 - - 2 Lahrs Härckein mh 1 1 Inf: Härkönen
7 3 - 3 Olof Hännin mh 1 1 Inf: Hänninen
B:M: Petter Hållm 1 - Halinen
Trumbslagaren Jacob 1 - 2. rumpali
Trumbsl: Joh: Andick:n mh 1 1 Antikainen 1. rumpali
8 - - - Furerens Bostelle - - Inf: öde
1 Murdois/Murtois - - - Sergiantens Bostelle - - Inf:
- - 2 Hinddrich Hämmälein mh 1 1 Hämäläinen
2 - 1 - Carll Härckeins Enckia - 1 Caw: Härkönen
3 - - - Capitein Clementioffz H:n - - Caw: Klementjeff
D:r Gustaf Härckeins hust - - Niuta Löhn och Kåst Hooss adellssm:n Härkönen
Måns Månsson Sillfbäck - - Niuta Löhn och Kåst Hooss adellssm:n
Pigan Sophia - - Niuta Löhn och Kåst Hooss adellssm:n
1 Mietula/Miettula - - 3 Olof Tirroin 1 - C:og: Tirronen
D:r Lahrs Huiskain mh 1 1 Huiskanen
1 Näringe/Näärinki - 7 - Petter Tarckiains hustru - 1 Caw: Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen
M: Petter Ickoin mh 1 1 Ikonen
D:r Petter Lambain mh 1 1 Lampainen

Sivu 2017A (aukeaman 2017 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2, 3 Näringe/Näärinki - 6 - Anders Mullj mh 1 1 Caw: Mulli
Bror Peer mh 1 1 Mulli
B:S: Peer Eskellsson 1 - Mulli
Drag: Kuckos hustru - 1 Kukko
4 - 2 - Christer Kaipain mh 1 1 Caw: Kaipainen
5 - 3 - Cassper Linduin mh 1 1 Caw: Lintunen
Christer Härckeins hustru - 1 Härkönen
6 2 - - Capitein Kärckesudd mh 1 1 C:og: Kärkisudd
7 - - 4 Marckus Immoin mh 1 1 C:og: Immonen
D:r Hindrich Jora 1 - Jaara 30
Solld: Peer Hinderss:s hust - 1 38
8 - 2 1 Peer Routzalain mh 1 1 Caw: Ruotsalainen
Solld: Pöndins hustru - 1 Pöntinen 67
9 - 2 - Johan Muukoin 1 - Caw: Muikkunen
Son Johan 1 - Muikkunen
1 Narila - 4 - Mattz Puttkin mh 1 1 Caw: Putkinen
Syster Lijssbeta - 1 Putkinen
D:r Påhl Puhacka 1 - Puhakka
2 - 3 1 Hardtwijck Paunoin 1 - Caw: Paunonen
Bror Son Anders mh 1 1 Paunonen
Solld: Jeremias hust - 1 Paunonen 53
1, 2 Ollickala/Ollikkala - 4 - Lahrs Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
D:r Mattz Kohoin 1 - Kohonen
D:r Påhl Aufwin 1 - Auvinen
3 - - - H:r Regementz qwartermest:n Finnes hem:n - - Caw: Finne
- 1 - L:B: Påhl Muttul:n 1 - Muttulainen
4 - - 3 Lahrs Pätinn mh 1 1 C:og: Pätynen
Solld: Peer Laitins hust - 1 35
5 - - 5 Erich Nullpoin mh 1 1 C:og: Nulpponen
Swåg:r Sigfred Hyfwein mh 1 1 Hyvönen
Swåg:r Olof Hyfwein 1 - Hyvönen
6 - - - Anders Achoins - - Crono öde Ahonen
7 - 1 - Jöran Johanss:n Piedickein 1 - Caw: Pietikäinen
8 - - 2 Jöran Ohlsson mh 1 1 C og: Pietikäinen

Sivu 2017B (aukeaman 2017 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Ollickala/Ollikkala - - 2 Sigfredh Wäpssa 1 - C:og: Vepsa
Son Bertell 1 - Vepsa
1 Påikola/Poikola - 2 - Petter Pijck mh 1 1 Caw: Piikki
1 Pallois/Palonen - 2 - Anders Tuppurain mh 1 1 Caw: Tuppurainen
1 Pällckilä/Pelkilä - - - Härckeins el:r Otins - - Crono öde Härkönen
2 - - 2 Johan Immoin 1 - C:og: Immonen
1/2 Bror Petter 1 -
1 Pätejlä/Pätylä 2 - - Corporal:n Kexlers hust - 1 3:die Corp: Bost: Caw: Kexler
D:r Sigfred Åinoin 1 - Oinonen
1, 2 Patela/Paatela - 3 - Christer Pyllckein mh 1 1 Caw: Pylkkänen
Pigan Anders Härck:s hust - 1 Härkönen
3 - - - Lieutnantens Bost: - - Caw:
- 3 - L:B: Mattz Uckoin 1 - Ukkonen
D:r Petter Wijhawain mh 1 1 Vihavainen
1 Purhoila/Purhola - 4 - Lahrs Purhoin mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Son Olofz hustru - 1 Purhonen
Drag:n Lahrs hustru - 1
2 - 4 - Lahrs Axellss:n Purh:n mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Johan 1 - Purhonen
Bror Olof 1 - Purhonen
1 Påchiåis/Pohjois - - - Lahrs Narins - - Crono öde Narinen
2 - - 2 Anders Kåttros hustru - 1 C:og: Kotro
Styf Son Nills 1 -
3 - 1 - Abraham Tuukoin 1 - Caw: Tuhkanen
4 - - 2 Mattz Råckain mh 1 1 C:og: Rokkanen
5 - - - Lahrs Michellss: Kåckoins - - Crono öde Kokkonen
6, 7, 8, 9, 10 - - - Sahl: H:r Regementz q Carl Lillieschöldz Erf:rs - - Hem:n Lilliesköld
D:r Fredrich Kåttro mh - - Niuta Lohn och Kåst hooss adellsmannen Kotro
D:r Jöran Wijssain mh - - Niuta Lohn och Kåst hooss adellsmannen Viisanen
D:r Johan Kaipain mh - - Niuta Lohn och Kåst hooss adellsmannen Kaipainen
- 1 - Tårp:n Nills Kucko 1 - Kukko

Sivu 2018A (aukeaman 2018 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
11 Påchiåis/Pohjois - 2 - Bertell Walldoin mh 1 1 Caw: Valtonen
12 - - - Simon Coussmains - - Crono öde Kuosmanen
13 - - - Olof Michellss:n Kuckoins - - Crono öde Kukkonen
14 - - - Mattz Hindersson Kuckoins - - Crono öde Kukkonen
1 Pittkälax/Pitkälahti - 1 - Mårten Halloin 1 - Caw: Halonen
2 - 3 - Simon Ingin mh 1 1 Caw: Inkinen
D:r Påhl Kaipain 1 - Kaipainen
3 - 2 - Staffan Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
4 - - - bruukas af Lahrs Nåppoin - - Noponen
5 - - - Mattz Ickoins - - Caw: öde Ikonen
6 - 1 - Anders Teinus 1 - Caw: Teinus
7 - - - Anders Pullckins - - Crono öde Pulkkinen
8 - - - Härckein el:r Anders Ickoins - - Caw: öde Härkönen
9 - - - Olof Härckeins - - Crono öde Härkönen
10 - 2 - Johan Piedickein mh 1 1 Caw: Pietikäinen
11 - - - Petter Piedickeins - - Crono öde Pietikäinen
12 - 4 - Staffan Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Lahrs Ohlss:n Nåppoin mh 1 1 Noponen
13 - - 3 Christer Piedickein mh 1 1 C:og: Pietikäinen
Bror Påhl 1 - Pietikäinen
14 - - - Mattz Piedickeins - - Crono öde Pietikäinen
15 - 2 - Hans Wänein mh 1 1 Caw: Väänänen
16 - 2 - Petter Heikin mh 1 1 Caw: Heikkinen
17 - - 2 Jöran Seilain mh 1 1 C:og: Seilonen
18 - 4 - Petter Ickoin mh 1 1 Caw: Ikonen
B:S: Abrahams hust - 1 Ikonen
Bror Christer 1 - Ikonen
19 - 4 - Petter Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Bror Mattz mh 1 1 Noponen
1 Paijusalmj/Pajusalmi - - - Simon Heinoins - - Caw: öde Heinonen
1 Pullckila/Pulkkila - 1 - Petter Pullckin 1 - Caw: Pulkkinen
2 - - 2 Christer Pässoin 1 - C:og: Pasanen
Son Mattz Pässoin 1 - Pasanen

Sivu 2018B (aukeaman 2018 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pullckila/Pulkkila - 2 - Påhl Pullckin 1 - Caw: Pulkkinen
Bror Anders 1 - Pulkkinen
4 - 2 - Clemeth Malliain mh 1 1 Caw: Maljanen
5 - - 4 Johan Pullckin 1 - Pulkkinen
Bror Michell 1 - Pulkkinen
D:r Påhl Aufwin 1 - Auvinen
Solld: Staffans hustru - 1 Pulkkinen 55
1 Pyllckälä/Pylkkälä - - 3 Eskell Pyllckein mh 1 1 Inf: Pylkkänen
Bror Erich 1 - Pylkkänen
2 - - - Christer Lappal:s - - Caw: öde Lappalainen
1 Päckurila/Pekurila - 2 - Påhl Roukolain mh 1 1 Caw: Ruokolainen
1 Pättilä/Pellilä - 2 - Hindrich Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
1 Rångala/Ronkala - - 3 Gustaff Hardickain mh 1 1 C:og: Hartikainen
D:r Påhl Otin 1 - Outinen
- - 2 Mattz Rimpj mh 1 1 C:og: Rimppi
2 - - 4 Lahrs Kånstj mh 1 1 C:og: Konsti
B:M: Sigfred Immoin mh 1 1 Immonen
3 - 2 - Erich Wäijalain mh 1 1 Caw Veijalainen
4 - 2 - Anders Janhuin mh 1 1 Caw: Janhunen
1 Rassala/Rasala - 2 - Mattz Hackulin mh 1 1 Caw: Hakulinen
1, 2 Randois/Rantuu - 6 - Mattz Narin mh 1 1 Caw: Narinen
Bror Thomas 1 - Narinen
Bror Abraham 1 - Narinen
B:r S: Thomas Grellss:n 1 - Narinen
D:r Mattz Såpain 1 - Sopanen
3 - - - Simon och Ifwar Martins - - Crono öde Marttinen
4 - - - Michell Martins - - Crono öde Marttinen
5 - - - Achoin el:r Christer Lijmatain - - Crono öde Ahonen
6 - - - Peer Härckeins - - Crono öde Härkönen
7 - - 2 Mattz Läskin mh 1 1 Inf: Leskinen

Sivu 2019A (aukeaman 2019 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Remoierfwj/Remojärvi - 8 - Peer Michellssonn Halloin 1 - Caw: Halonen
Bror Lahrs hustru - 1 Halonen
B:r S: Michel mh 1 1 Halonen
Son Peer Peersson 1 - Halonen
Bror Michell Halloin 1 - Halonen
D:r Ellias Immoin 1 - Immonen
Drag: Simon Haikarains hustru - 1 Haikarinen
2, 3 - 5 - Jacob Kaipain 1 - Caw: Kaipainen
Bror Peer mh 1 1 Kaipainen
Bror Lahrs mh 1 1 Kaipainen
4 - - 3 Påhl Hämmälein med hustrun 1 1 C:og: Hämäläinen
Solld: Hindrich Leinoins hustru - 1 Leinonen 43
5 - - 4 Allexander Pafwilain med hustrun 1 1 C:og: Paavilainen
B:Son Påhl 1 - Paavilainen
Solld: Mårten Päckurins hustru - 1 Pekurinen 42
6 - 1 - Thomas Pullckin 1 - Caw: Pulkkinen
7 1 - - Lieutnanten Claes Sidensnöhr 1 - C:og: Sidensnöre
8 - - 2 Johan Hämmäl:n mh 1 1 C:og: Hämäläinen
9 - - 1 Gustaf Ficke 1 - C:og: Ficke
1 Rookola/Ruokola - 1 1 Olof Måndoin 1 - Caw: Montonen
Solld: Mattz Ållckoins hustru - 1 Ollikainen 60
2 - - 4 Johan Ickoin mh 1 1 C:og: Ikonen
Petter Ållickain mh 1 1 Ollikainen
3 - 2 - Zacharias Rookol:n mh 1 1 Caw: Ruokolainen
4 - 1 - Mattz Heiloin 1 - Caw: Heilanen
5 - - 4 Anders Kåckoins hust - 1 Kokkonen
Erich Kåckoin 1 - Wärd Kokkonen
Bror Petter 1 - Kokkonen
Bror Mattz 1 - Kokkonen

Sivu 2019B (aukeaman 2019 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Suurnemj/Suurniemi - 2 - Sigfredh Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
2 - - 3 Olof Rångain mh 1 1 C:og: Ronkainen
Bror Johan 1 - Ronkainen
3 - 5 - Mattz Rångain mh 1 1 Caw: Ronkainen
Bror Son Petter mh 1 1 Ronkainen
D:r Hans Soumalain 1 - Suomalainen
4, 5 - 4 - Johan Paunoin mh 1 1 Caw: Paunonen
Thomas Paunoins Enkia - 1 Paunonen
Drag:n Clemeth Marains hustru - 1 Maaranen
1, 2 Summala - 3 - Thomas Summain mh 1 1 Caw: Summanen
D:r Anders Summain 1 - Summanen
3 - 3 - Erich Rautiain mh 1 1 Caw: Rautiainen
Bror Johan Thomasson 1 - Rautiainen
1 Såinemj/Soiniemi - - - Olof Pardains - - Caw: öde Partanen
2 - 3 - Lahrs Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Son Lahrs 1 - Sorjonen
3 - - 3 Påhl Mattsson Tarckiain med hustrun 1 1 C:og: Tarkiainen
D:r Erich Purhoin 1 - Purhonen
4 - - - Erich Kuckoins - - Crono öde Kukkonen
5 - - - Peers Herrains - - Caw: öde Herranen
6 - - 3 Johan Huttuin mh 1 1 C:og: Huttunen
Son Johan 1 - Huttunen
7 - 2 - Jacob Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
2 Såpala/Sopala - - 2 Peer Peersson Puhackains hustru - 1 C:og: Puhakainen
Son Peer Puhackain 1 - Puhakainen
1 - - 3 Lahrs Aufwin mh och S:n Anders 2 1 C:og: Auvinen
1 Taipall/Taipale - 4 - Olof Teitin 1 - Caw: Teittinen
Bror Anders hustru - 1 Teittinen
Bror Mattz 1 - Teittinen
Drag:n Lahrs Ickoins hust - 1 Ikonen
2 2 - - Uppbördzskrif:n Petter Lindh 1 - Caw: Lind
D:r Cnuth Kåttilain 1 - Kotilainen

Sivu 2020A (aukeaman 2020 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tyrinmäckj/Tyrynmäki - 2 - Mattz Kaipain mh 1 1 Caw: Kaipainen
1 Teifwala/Teivaa 3 - - Sergiant: Weemans hust - 1 Inf: Weman
D:r Petter Nullpoin mh 1 1 Nulpponen
2 - - 4 Rassmus Hännin mh 1 1 Inf Hänninen
Bror Staffan 1 - Hänninen
Bror Petter 1 - Hänninen
3 - 1 - Michell Teifwain 1 - Caw: Teivainen
4 - 3 - Michell Teifwain mh 1 1 Caw: Teivainen
Bror Erich 1 - Teivainen
5 - - 2 Johan Mattsson mh 1 1 C:og: Teivainen
1 Turuckala/Turakkala - 7 - Olof Turackain mh 1 1 Caw: Turakainen
B:M: Johan Lahrss:n mh 1 1
Bror Peer mh 1 1 Turakainen
Bror Mattz 1 - Turakainen
1 Tuchkala/Tuhkala - - 3 Eskell Assilains hustru - 1 C:og: Asilainen
Son Eskell Eskellss:n mh 1 1 Asilainen
2 - 4 - Nills Myrelein mh 1 1 Caw: Myyryläinen
Bror Christer mh 1 1 Myyryläinen
3 - - 2 Petter Pennain mh 1 1 C:og: Pennanen
4 - - 4 Ellias Pöihein mh 1 1 C:og: Pöyhönen
Michell Pöihein 1 - Pöyhönen
Solld: Hans Kämpis hust - 1 Kämpe 68
5 - - 3 Johan Paijuin mh 1 1 C:og: Paajanen
D:r Jacob Lijmatain 1 - Liimatainen
6 - 4 - Påhl Hindersson mh 1 1 Caw: Hulkkonen
Bror Peer mh 1 1 Hulkkonen
1, 2, 3 Wächmaisby/Vehmaa 3 - - H:r Regementz qwarteermest: Finne 1 - C:og: Finne
D:r Mattz Janhuin mh 1 1 Janhunen
4 - - 2 Hindrich Tannins Enkia - 1 C:og: Tanninen
Bror Schwante 1 - Tanninen
5 - - 4 Eskell Tarckiain mh 1 1 C:og: Tarkiainen
D:r Thomas Härckein mh 1 1 Härkönen

Sivu 2020B (aukeaman 2020 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Wächmaisby/Vehmaa - - 2 Petter Wästerin 1 - C:og: Vesterinen
Jacob Wästerins hust - 1 Vesterinen
7 1 1 - Lieut:n Nordbergz hem:n - - Caw: Nordberg
Pigan Petter Ifwarssonns hustru - 1
Dragoun Bertells hust - 1
- 1 - Anders Muttulain 1 - Caw: Muttulainen
8 - 3 - Thomas Lipssain mh 1 1 Caw: Lipsanen
Bror Mattz 1 - Lipsanen
9 - 1 - Jacob Mardickains hust - 1 Caw: Martikainen
1 Warpaisenranda/Varparanta - 1 - Petter Wäijalain 1 - Caw: Veijalainen
1, 2 Wäijala/Veijala - 2 - Hindrich Kuppsain mh 1 1 Caw: Kupsanen
1 Wijssala/Viisala - 2 - Lahrs Purains hustru - 1 Caw: Puranen
Dåtter Margareta - 1 Puranen
2 - 3 - Wicentius Läskin med hustrun 1 1 Caw: Leskinen
Hindrich Ifwarssonns hustru - 1 Leskinen
1 Wourilax/Vuorilahti - 3 - Peer Mårtensson mh 1 1 Caw: Penttinen
Frende Påhls hustru - 1
2 - 6 - Johan Staffanssonn Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
Bror Son Påhl Jacobssonn med hustrun 1 1 Tarkiainen
B:r Petter Staffansson 1 - Tarkiainen
D:r Petter Schadewitz 1 - Schadevitz
2 Wourenma/Vuorenmaa - 3 1 Petter Pöihein 1 - Caw: Pöyhönen
Son Olof mh 1 1 Pöyhönen
Solld: Kuckoins hust - 1 Kaukonen 51
1 - 5 - Erich Warius 1 - Caw: Varjus
Bror Påhl mh 1 1 Varjus
D:r Nills Kiuckas 1 - Kiukas
Drag:n Hämmäleins hust - 1 Hämäläinen

Sivu 2021A (aukeaman 2021 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Wourenma/Vuorenmaa - - 4 Grells Lahrsson mh 1 1 C:og: Kaukonen
Bror Petter 1 - Kaukonen
Bror Mattz 1 - Kaukonen
4 - - 2 Petter Hämmälein 1 - C:og: Hämäläinen
Johan Hämmäl:s hust - 1 Hämäläinen
5, 6 - 5 - Anders Pisspain 1 - Caw: Piispanen
Bror Abraham mh 1 1 Piispanen
Bror Mattz mh 1 1 Piispanen
7 - - 2 Olof Hytiäin mh 1 1 C:og: Hyytiäinen
8 - - 2 Thomas Kandain mh 1 1 C:og: Kontiainen
9 - - 2 Påhl Påhlssonn Mullj med hus trun 1 1 C:og: Mulli
10 - 2 1 Anders Hätelein mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
Solld: Wäisseins hust - 1 Väisänen 52
1 Ylliwässi/Ylivesi - - - Hindrich Såikains - - Caw: öde Soikkanen
2 - 4 1 Staffan Harmain mh 1 1 Caw: Harmainen
Hindrich Påhlssons hust - 1 Harmainen
D:r Måns Kiskin 1 - Kiiskinen
Solld: Erich Pullckins hustru - 1 Pulkkinen 61
3 - 4 - Hans Johansson mh 1 1 Caw: Pohjalainen
Bror Mattz 1 - Pohjalainen
Bror Staffan 1 - Pohjalainen
4 - - - Hämmäleins el:r Mattz Parckins - - Caw: öde Hämäläinen
5 - - 3 Staffan Tuchkul:n mh 1 1 C:og: Tuhkalainen
Son Petter 1 - Tuhkalainen
6 - - - Olof Aufwins - - Crono öde Auvinen
7 - - 2 Mattz Uimis 1 - C:og: Uimi
Solld: Ellias hustru - 1 Uimi 46
8 - - - Lahrs Ohlsson Kättuins - - Crono öde Kettunen
9 - 3 1 Anders Anderssonn Kåndia 1 - Caw: Kontio
Bror Peer mh 1 1 Kontio
Solld: Påhls hustru - 1

Sivu 2021B (aukeaman 2021 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
10 Ylliwässi/Ylivesi - 3 - Anders Seilain mh 1 1 Caw: Seilonen
Syting Son Anders Piedickäin 1 - Pietikäinen
Pappilat ja virkamiestalot
-- 1 - - Brof: Allexand: Tackin 1 - Takkinen
-- 2 - - Uthrijd:n Påhl Leinoin mh 1 1 Leinonen
-- 7 - - Probsten och Kyrckioh:n Höglärde H:r Hind: Poppius mh 1 1 Poppius
-- D:r Anders Leinoin 1 - Leinonen
-- D:r Petter Pijck mh 1 1 Piikki
-- D:r Thomas Rimpj mh 1 1 Rimppi
-- 1 - - Klåckaren Johan Kåsterus 1 - Costerus

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1726

© Väinö Holopainen 2023