AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1638 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1638

Sivu 336DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Laamala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 3 Pååll Hakulinen Hakulinen
-- 2 Christer Anderssonn
-- 5 Oluf Madzssonn
-- 3 Madz Madzssonn
-- 2 Mickell Smålander Smolander
-- 4 Mårten Peerson
-- 1 Aegidij Hendersons E: Kietäväinen
-- 1 Madz Ragualdsons hust: Kietäväinen
-- 1 Jåhan Peerssonn
-- 2 Anders Börnssonn Kietäväinen
-- 2 Johan Ollssonn
-- 5 Peter Aufuinen Auvinen
-- 4 Grells Luukoinen Luukkonen
-- 2 Peter Keteueinen Kietäväinen
-- 3 Oluf Laamainen Laamanen
-- 5 Bertill Anderssonn
-- 2 Pååll Walldoin Valtonen
-- 2 Oluf Knutssonn Raaska
-- 2 Oluf Waittinen Vaittinen
-- 4 Lars Christersonn
-- 2 Lase Walldons Hussman Valtonen
-- 5 Madz Ollssonn
-- 3 Madz Christofferssonn
-- 3 Lars Ollssonn
-- 2 Henrih Laamain Laamanen
-- 3 Pååll Mondoinen Montonen
-- 1 Pååll Bengdtson Penttinen
-- 3 Lars Bengdtin Penttinen
-- 4 Påika Bengdtinen Penttinen
-- 1 Anders Anderssons hustro
-- 2 Jöran Eshellsonn
-- 4 Jöns Laamainen Laamanen
-- 1 Pååll ibms hustro Laamanen
-- 6 Peer Henderssonn
-- 2 Pååll Harmain Harmainen
-- 6 Peer Laamainen Laamanen
-- 6 Lars Achtiainen Ahtiainen
-- 9 Hans Dirichsson
-- 2 Jöns Sårfuain Sorvanen
-- 2 Jåhan Hakulin Hakulinen
-- 2 Anders Larsson ibm Hakulinen
-- 2 Hooskona Madz
-- 5 Peter Peterssonn
-- 1 Peter Larssonn
-- 1 Johan Peerssonn
-- 4 Peer Cnutsonn
-- 4 Henrih Henrihssonn
-- 4 Peer Peerssonn
-- 3 Pååll Peersson
-- 1 Oluf Matins hustro Mattinen
-- 1 Jöns Saxas hustro Saksa
-- 4 Mårten Saikoinen Saikkonen
-- 1 Pååll Huhkas hustro Huuhka
-- 3 Peer Peerssonn
-- 1 Anders Saikons dotter Saikkonen
-- 3 Philpus Harmain Harmainen
-- 4 Peer Ollsonn
-- 3 Peer Påållssonn
-- 4 Hans Andersonn

Sivu 337DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Lars Andersonn
-- 2 Pååll Larssonn
-- 2 Anders Hanssonn
-- 3 Måns Hanssonn
-- 5 Pååll Lijkinen Liikanen
-- 2 Brusius
-- 4 Jacob Haamuin Hamunen
-- 3 Madz Såmalain Suomalainen
-- 2 Bengt Thomason
-- 1 Inga Jacobsdotter
-- 1 Anderss Persson Tijhoinen Tiihonen
-- 1 Carll Diricksonn
-- 1 Madz Somalans Hossk:a Suomalainen
-- 6 Mårten Aufuinen Auvinen
-- 2 Mårten Janhuinen Janhunen
-- 2 Hans Lapuetelain Lapveteläinen
-- 3 Stafan Madzssonn
-- 1 Lastika Hendersdått
-- 5 Peer Partain Partanen
-- 1 Christoffer Brusiusson
-- 2 Wålmar Brusiusson
-- 1 Henrih Peerssons hust
-- 2 Lars Pöliain Pöllänen
-- 3 Jacob Brusiusson
-- 3 Anders Heiwä Häivä
-- 5 Anders Himain Himanen

Lindusalo Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Lars Kockoinen Kokkonen
-- 3 Lars Saikoin Saikkonen
-- 5 Pååll Nilson Kituin Kitunen
-- 1 Witus Jacobssonn
-- 6 Lars Peerssonn
-- 2 Lars Huuchkoin Huuhkainen
-- 3 Johan Peerssonn
-- 5 Michell Sauolain Savolainen
-- 4 Jöns Madzssonn
-- 1 Henrih Sallis hustro Sälli
-- 3 Jönns Påållssonn
-- 4 Oluf Larssonn
-- 4 Morten Jönssonn
-- 2 Christer Mortenssonn
-- 8 Madz Thomassonn
-- 3 Oluf Anderssonn
-- 2 Michell Pulkoin
-- 3 Anders Munck
-- 2 Madz Herkoin Härkönen
-- 2 Lars Bengtinen Penttinen
-- 4 Michell Larssonn
-- 4 Cnut Loikain Loikkanen
-- 3 Bertill Tukia Turkiainen
-- 4 Hendrih Henderson
-- 4 Lars Larssonn
-- 4 Peer Månsson
-- 6 Måns Saikoin Saikkonen
-- 2 Madz Lijkoinen Liikanen
-- 5 Suen Kiluinen Kiljunen
-- 4 Peer Thomasonn
-- 8 Jöns Herkä Härkä
-- 4 Morten Lijmata Liimatainen
-- 3 Madz Madzssonn
-- 2 Anders Madzssonn
-- 4 Henrih Henrihssonn
-- 2 Nilis Madzson Limata Liimatainen
-- 2 Lars Kallinen Kallinen
-- 1 Anna
-- 2 Abraham Hanson
-- 4 Jacob Mortenssonn
-- 4 Peer Jonssonn
-- 2 Grells Jönssonn
-- 5 Lars Henrihssonn

Sivu 338DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Nilis Peerssonn
-- 4 Anders Ihalain Ihalainen
-- 6 Morten Toijoin
-- 2 Hans Ollssonn
-- 2 Måns Cauppinen Kauppinen
-- 2 Lars Larssonn
-- 4 Peer Peerssonn
-- 2 Suen Peerssonn
-- 2 Lars Jönssonn
-- 2 Hanss Olofsson
-- 4 Peer Peerssonn
-- 2 Per Persson Hyfuoinen Hyvönen
-- 2 Madz Hemelein Hämäläinen
-- 5 Anders Lijkain Liikanen
-- 2 Jören Hemelein Hämäläinen
-- 2 Bertill ibidem Hämäläinen
-- 2 Knut Madzssonn
-- 1 Eshell Madzssonn
-- 5 Pååll Påållsson
-- 4 Henrih Larssonn
-- 4 Bertill Madzssonn
-- 2 Anders Stafansson
-- 2 Madz Påållssonn
-- 7 Lars Nijrainen Niiranen
-- 11 Lucas Peerssonn
-- 5 Johan Peerssonn
-- 2 Jöns Peerssonn
-- 3 Peter Pellinen Pellinen
-- 2 Oluf Madzssonn
-- 2 Tappen
-- 3 Henrih Hansson
-- 2 Pååll Wållmass:
-- 3 Förrige Kyrkioheerde
-- 8 Pastor D: Stephanus Laur:
-- 3 Dn: Gabriell Carolj

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 2 Madz Korhoinen Korhonen
-- 2 Madz Christerssonn
-- 2 Jönns Ollssonn
-- 2 Lars Larssonn
-- 3 Erich Hendersson
-- 2 Hans Hanssonn
-- 2 Pååll Madzssonn
-- 3 Peer ibidem
-- 4 Christer Pishoinen Piskonen
-- 2 Anders Ikoin Ikonen
-- 2 Pååll ibidem Ikonen
-- 1 Jöns Kieteuens hust: Kietäväinen
-- 2 Henrih Nillssonn
-- 3 Christer Pishoinen Piskonen
-- 2 Clemet Simonssonn
-- 3 Bengdt ibm
-- 4 Lars Larssonn
-- 1 Peter Hylkes hust: Hylkeinen
-- 1 Pååll Ollssonn ibm Hylkeinen
-- 1 Simon Larssonn
-- 2 Lars Larssonn
-- 2 Thomas Grelssonn
-- 2 Jacob Anderssonn
-- 2 Peter Larssonn
-- 5 Lars Anderssonn
-- 2 Christer Hanssonn
-- 2 Hans Hanssonn
-- 6 Peter Leinoinen Leinonen
-- 4 Christer Lauoin

Sivu 339DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

W: Jacob Nassakz Frellsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 4 Pååll Påållssonn Kaipainen
-- 3 Pååll Brussussonn Kaipainen
-- 3 Lars Peerssonn Kaipainen

Lengden opå Uthfattiga och Oförmögna aff Puumala S:

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
-- 1 Anders Hackulins E Hakulinen
-- 1 Jöns Hannukaises E Hannukainen
-- 2 Aegidij Henrih: E Kietäväinen
-- 1 Johan Keteueins hust: Kietäväinen
-- 1 Pååll Nillssonn ibm Kietäväinen
-- 1 Pååll Lambin Lampinen
-- 1 Pååll Hyleh Hylkeinen
-- 1 Peer Taifuains E Taivainen
-- 1 Henrih Nehuns E
-- 1 Peer Kangais hustro Kankainen
-- 1 Johan ibms hustro Kankainen
-- 1 Oluf Matin Mattinen
-- 1 Jönns Saxa Saksa
-- 1 Jöns Wijchtin Vihtinen
-- 1 Peer Kackois E: Kakkonen
-- 1 Peer Grelson Petuin
-- 1 Erich Michellssonn
-- 1 Oluf Kuroinen Kuronen
-- 1 Christopher Partain Partanen
-- 1 Henrih ibidem Partanen
-- 1 Peer Arwedssonn
-- 1 Anders Bengtsons E:
-- 1 Lars Andersons hustro
-- 1 Peter Madzson Luukoin Luukkonen
-- 1 Henrih Sallj Sälli
-- 1 Sigfer Kangain Kankainen
-- 1 Oluf Andersons hust:
-- 1 Lars Saikons E: Saikkonen
-- 1 Madz Limatain Liimatainen
-- 1 Pååll Påållsonn Iarska

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020