AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1644 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1644

Sivu 138B (aukeaman 138 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Lindusalo Tijendh Lintusalon kymmenes

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Lars Cockoinen Kokkonen 1. h.1. dot-1.
-- 4 Johan Peersson Huchkain Huuhkainen 1. h.1. bolagzm.1. h.1.
-- 5 Oloff Larsson Lwckoin Luukkonen 1. h.1. Brod-1. h.1. Pijga-1.
-- 4 Mårthen Jönsson Lwuckoinen Luukkonen 1. h.1. Brod-1. h.1.
-- 4 Jöns Pållsson Luukkonen 1. h.1. dot-1. dr.1.
-- 3 Christian Mårtenss: Lwckoin Luukkonen 1. Son.1. h.1.
-- 3 Anders Erichsson Muncki Munk 1. h.1. Son-1.
-- 2 Madz Härköinen Härkönen 1. dott-1.
-- 4 Michill Hullkoinen Hulkkonen 1. h.1. mog-1. h.1.
-- 2 Berthill Turkiainen Turkiainen 1. h.1.
-- 2 Peer Hendrichss: Hamuinen Hamunen 1. h.1. ligger siuk för död
-- 2 Mårthen Nihlsson Lijmatain Liimatainen 1. h.1.
-- 2 Hendrich Hendss: ibm Liimatainen 1. h.1.
-- 4 Jacob Hendss: ibm Liimatainen 1. h.1. S.1. h.1.
-- 4 Jöns Madzson ibm Liimatainen 1. h.1. Br.1. h.1.
-- 3 Anders Madzson ibm Liimatainen 1. h.1. dot-1.
-- 2 Lars Callinen Kallinen 1. h.1.
-- 2 Jacob Mårthensson Kiljuin Kiljunen 1. h.1.
-- 2 Anders Jonsson ibm Kiljunen 1. Mod-1.
-- 4 Grells Jönsson ibm Kiljunen 1. h.1. Son-1. dot-1.
-- 2 Lars Hendrichsson ibm Kiljunen 1. dot-1.
-- 3 Mågns Kutti Kuutti 1. S.1. doter-1.
-- 4 Anders Ihalainen Ihalainen 1. Son-2. h.1.
-- 4 Swen Peersson Kiljuinen Kiljunen 1. h.1. Br.1. h.1.
-- 2 Madz Pedersson Kiljuinen Kiljunen 1. h.1.
-- 2 Lars Jönsson ibm Kiljunen 1. h.1.
-- 2 Anders Lijkainen Liikanen 1. h.1.
-- 4 Madz Hämeleinen Hämäläinen 1. h.1. Br.1. P.1.
-- 3 Jören ibm Hämäläinen 1. h.1. Son 1.
-- 3 Peter Peersson Hujain Hujanen 1. S.1. h.1.
-- 2 Jöns P. Summain Summanen 1. h.1.
-- 2 Hans Karfuoinen Karvinen 1. h.1.
-- 2 Mågns Cauppin Kauppinen 1. Br dot-1.
-- 4 Peter Witikainen Vitikainen 1. h.1. Br Son 1. h.1.
-- 3 Swen Peersson Jyrkiein Jyrkinen 1. h.1. Br.dott-1
-- 3 Lars Rockainen Rokkanen 1. h.1. Br.1.
Ryttare
-- 4 Lars Ollsson Saickoin Saikkonen 1. S.1. h.1. Ryttare h.1.
-- 4 Påwell Nillss: Kituin Kitunen 1. h.1. B.1. hustru 1.
-- 7 Lars Peerss: Lwckoinen Luukkonen 1. S.1. h.1. Br.Son 1. h.1. S.1. h.1.
-- 4 Michill Safwolainen Savolainen 1. h.1. Brod-1. h.1.
-- 3 Jöns Madzsson Lwckoin Luukkonen 1. h.1. Ryttare hust.1.
-- 9 Thomas Madzsson ibm Luukkonen 1. h.1. FadBrod-1. h1. Br.1. h.1. Br.1. h.1. än Brod 1.
-- 4 Hendrich Turkiainen Turkiainen 1. h.1. S.1. h.1.
-- 8 Jöns Härkä Härkä 1. Br.1. S.1. h.1. Farbr.S.1. h.1. Mog 1. h.1.
-- 5 Mårthen Repoinen Reponen 1. h.1. Br.1. h.1. dreng.1.

Sivu 139A (aukeaman 139 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Mågns Saickoinen Saikkonen 1. h.1. Br.1. h.1.
-- 6 Peter Rockainen Rokkanen 1. h.1. S.1. h.1. Br.1. h.1.
-- 2 Påfwall Mågnss: ibm Rokkanen 1. h.1.

Lamala Tijendh Laamalan kymmenes

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Påwell Tönesson Hakulin Hakulinen 1. h.1.
-- 4 Christiern Kotroi Kotro 1. h.1. Pijg.1. dr.1.
-- 3 Oloff Hakulinen Hakulinen 1. h.1. Pijg.1.
-- 2 Michill Smoland Smolander 1. h.1.
-- 2 Påfwall Wolmarss: Auvinen 1. h.1.
-- 3 Cossma Johanss: Kietäwäinen Kietäväinen 1. h.1. Syst.1.
-- 4 Grells Lwckoin Luukkonen 1. h.1. S.1. dot.1.
-- 2 Jons Andersson Lewiä Leviä 1. h.1.
-- 2 Biörn Peersson Kietäwein Kietäväinen 1. Mod-1.
-- 2 Anders Ollsson Laamain Laamanen 1. Mod-1.
-- 5 Anders Bertillsson Haatain PostB:de Haatainen 1. h.1. Br.1. S.1. dot-1.
-- 2 Pååll Waldoinen Valtonen 1. h.1.
-- 2 Lars Päycköin Pöykkönen 1. h.1.
-- 2 Madz O. Kietäwein Kietäväinen 1. h.1.
-- 2 Madz Christiernss: ibm Kietäväinen 1. h.1.
-- 2 Hendrich Hend.ss: Laam Laamanen 1. h.1.
-- 2 Pååll Mondoin Montonen 1. h.1.
-- 2 Påwell Poskasson Bengtin Penttinen 1. h.1.
-- 4 Jöns Lambinen Lampinen 1. h.1. S.1. dot-1.
-- 3 Påfwell Pållsson Lambin Lampinen 1. hustro 1. Pijga 1.
-- 2 Jören Laitiainen Laitinen 1. h.1.
-- 5 Peter Miettuinen Miettunen 1. h.1. BrSöner-2. h.1.
-- 3 Påfwall Peersson ibm Miettunen 1. h.1. S.1.
-- 2 Johan Kangainen Kankainen 1. h.1.
-- 4 Phillpus Harmainen Harmainen 1. S.1. h.1. dreng 1.
-- 4 Peer Olsson Harmain Harmainen 1. S.1. h.1. Pijg.1.
-- 3 Peter Pållsson ibm Harmainen 1. h.1. Syster 1.
-- 3 Anders Ollsson Hakulin Hakulinen 1. h.1. Syst.1.
Ryttare
-- 4 Peter P. Hakulinen Hakulinen 1. h.1. dr.1. Pijg.1.
-- 4 Mårthen Kietäwein Kietäväinen 1. h.1. B.1. h.1.
-- 4 Peter Aufwinen Auvinen 1. Sön:r-2. h.1.
-- 4 Oloff Ollsson Kietäuäin Kietäväinen 1. h.1. Br.1. Ryttare h.1.
-- 7 Peter Kanunginen Kanunkinen 1. S.1. h.1. Br.2. BrSon.1. h.1.
-- 7 Peter Laamainen Laamanen 1. Br.2. h.2. Br.Son-1. h.1.
-- 6 Lars Achtiainen Ahtiainen 1. h.1. B.1. h.1. Son.1. Rytt hustr.1.
-- 5 Hans Dirichsson 1. h.1. Br.1. h.1. Ryt-hust-1.
-- 5 Peter Nijrainen Niiranen 1. h.1. S.1. dreng2
-- 4 Hendrich Miettuin Miettunen 1. h.1. S.1. h.1.
-- 4 Mårthen Larsson Saickoin Saikkonen 1. h.1. Br.1. h.1.
Ihnhysses
-- 1 Johan Curoinen Kuronen 1.
-- 2 Brita Pålsdott Cardit: Kaartinen 1. Syst.1. get-1. får-2.
-- 1 Anna Pulkitar Pulkkinen 1. Koo-1. Quig.1.
-- 1 Elin Eshilsdott Hakulitar Hakulinen 1.
-- 1 Elin Peersdott ibm Hakulinen 1. Koo-1.
-- 1 Martha Peersdott ibm Hakulinen 1.
-- 1 Britha Ketutar Kettunen 1. Koo-1.
-- 1 Maicko Pohiotar Pohjalainen 1.

Sivu 139B (aukeaman 139 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Anders Rockainen Rokkanen 1. h.1. dot-1. Stodh-1. Koo-1.
-- 4 Madz Hakulinen Hakulinen 1. h.1. Mog 1. h.1. Köör-2.
-- 1 Lars Bengtins hust. Penttinen 1. Ko-1.
-- 2 Christiern Lapwetelein Lapveteläinen 1. h.1.
-- 1 Kirstin Hendrichsdot: Tarfuatar Tarvainen 1. Koo-1
-- 1 Maisa Ollssdott Mietutar Miettunen 1. Koo-1. f.2
-- 1 Simon Bengtins E:a Penttinen Koo-1.
-- 2 Peer Larsson Kangahin Kankainen 1. dot-1. Koo-1.
-- 1 Lijsa Larsdott Maljatar Maljanen 1.
-- 1 Birko Lafwotar Lavonen 1. Ko.1. g.1. f.2.
-- 2 Anders Larsson Hakulin Hakulinen 1. h.1. Ko.1. f.2.
-- 1 Peter Pullkins hustr. Pulkkinen 1. Ko.1.
-- Peter Laurkaninen wettwilling och Bräkfällig Laurikainen Koo 1.
-- 1 Walborg Tarfuatar Tarvainen 1. Ko-1.
-- 1 Caisa Andersdott Saikotar Saikkonen 1. Koo-1.
-- 2 Lars Hendsson Cuhainen Kuhanen 1. h.1. Koo-1. geet-1 w.geet-1
Hwssmän af Lindusal T.
-- 1 Gertrudh Thomassdotter 1.
-- 1 Caisa Jönsdotter Honta Honta 1. Quig.1.
-- 1 Caisa Olofzdott Pijspatar Piispanen 1. Quig.1.
-- Anders Peersson Lwckoin utgammall, blind Luukkonen Koo-1
-- 1 Margeta Peersdott Hwchkatar Huuhkainen 1.
-- 1 Elin Peersdotter 1.
-- 1 Peter Arfuedhsson Hamuins h. Hamunen 1.
-- 1 Margeta Nillsdotter Liimatainen 1.
-- 2 Anders Sta:nss: Pettyin Pettinen 1. h.1.
-- 2 Britta Andersdotter Parri Parri 1. dott.1.
-- 2 Nihlls Madzsson Lijmatainen Liimatainen 1. h.1. Koo-1.
-- 2 Elin Jönsdott. 1. Son.1. Koo-1.
-- 2 Anders Swensson Ahokainen Ahokainen 1. h.1. Koo-1.
-- 2 Madz Andersson Rockainen Rokkanen 1. h.1. Quig.1.
-- 1 Caisa Hansdott Taskitar Taskinen 1.
-- 1 Anna Keloitar Kelo 1.
-- 1 Elin Madzdott Ahokain Ahokainen 1. Koo-1.
-- 2 Mårthen Påållsson Häckinen Häkkinen 1. h.1.
-- 2 Peter Madzsson Ahokainen Ahokainen 1. h.1.
-- 2 Anders Andersson Mouhu Mouhu 1. h.1.

Partala Tijendh Partalan kymmenes

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Anders Himainen Himanen 1. h.1. S.1. h.1.
-- 2 Johan Lapweteleinen Lapveteläinen 1. h.1.
-- 2 Cauppi Hamuinen Hamunen 1. h.1.
-- 3 Madz Somalainen Suomalainen 1. h.1. dot-1.
-- 1 Anders Ryheinen Ryhänen 1.
-- 2 Bengt Suliu Sulju 1. h.1.
-- 2 Mågns Sårjoin Sorjonen 1. h.1.
-- 2 Lars ibm Sorjonen 1. h.1.
-- 2 Påfwall ibm Sorjonen 1. h.1.
-- 2 Brussius Narjnen Narinen 1. h.1.
-- 2 Anders Hansson Sorjoinen Sorjonen 1. h.1.
Ryttare
-- 3 Hans Andersson Sorjoinen Sorjonen 1. h.1. Br.1.
-- 6 Pååll Leshjnen Leskinen 1. h.1. B.1. h.1. BrS.1. h.1.

Sivu 140A (aukeaman 140 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 2 Oloff Madzson Pelljnen Pellinen 1. h.1.
-- 4 Johan Peersson ibm Pellinen 1. h.1. Br.1. h.1.
-- 3 Hendrich Hansson Sipinen Sipinen 1. StiufzSon 1. h.1.
-- 5 Pastor Dn. Stephanus Laurentij 1. hustr.1. dot:r 1. dreng-1. pijga-1. Stodh-1. Köör-2. Quig:r 2. Får-2.
-- 3 Caplan Dn. Gabriël Caroli 1. h.1. Pijga-1.
-- 2 Klockare Madz Michellss: Bengtin Penttinen 1. h.1. Stodh-1. Koo-1. f1. vf1.
Ihnhysses
-- 1 Malin Hansdotter 1.
-- 2 Peter Himainen Himanen 1. h.1. Koo-1. Q.1. g.1. Rijssb.1.
-- 2 Nihlls Ikeheimoinen Ikäheimoinen 1. h.1. K.1. f.1.
-- 2 Peter Ryheinen Ryhänen 1. h.1. Koo-1. Q.1.
-- 1 Caissa Andersdotter 1. Koo-1.
-- 2 Påll Kächkoinen Kähkönen 1. h.1.
-- 1 Påll Narjnen Narinen 1.
-- 1 Oloff Pellins E:a Pellinen 1.

Sivu 140B (aukeaman 140 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

W. Jacob Nasaakz frelse-bönders hione-taall Nassokinin läänitys

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 4 Peter Larsson Caipainen Kaipainen 1. h.1. Br.1. h.1.
-- 4 Påwell Pållsson ibm Kaipainen 1. h.1. B.1. h.1.
-- 3 Kosoi Hottinen Hottinen 1. h.1. Syst.1.

Wälbörd. Carll Hatzfertz Frellsse Baranoffin läänitys

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
-- 3 Madz Ollsson Corhoinen Korhonen 1. h.1. Son 1.
-- 1 Madz Christiernss: Kyllöin Kyllönen 1.
-- 3 Peter Solla Solla 1. Son 1. hust.1.
-- 3 Jöns Ollsson Ihalainen Ihalainen 1. B.1. h.1.
-- 2 Lars Larsson ibm Ihalainen 1. dot:r 1.
-- 2 Anders ibidem Ihalainen 1. h.1.
-- 3 Erich Jukarjnen Jukarainen 1. S.1. h.1.
-- 2 Christiern Anderss: Wäster Vester 1. h.1.
-- 2 Anders A. ibm Vester 1. h.1.
-- 2 Lars A. ibm Vester 1. h.1.
-- 3 Pååll Jönsson Ikoinen Ikonen 1. h.1. dot:r 1.
-- 2 Jöns Jönsson Kettäweinen Kietäväinen 1. hust.1.
-- 3 Hendrich Nillss: ibm Kietäväinen 1. h.1. dot:r 1.
-- 2 Simon Larsson Inginen Inkinen 1. dot:r 1.
-- 3 Clemet Inginen Inkinen 1. Son 1. h.1.
-- 4 Bengdt Simonss: ibm Inkinen 1. h.1. B.1. h.1.
-- 4 Christiern Piskoinen Piskonen 1. h.1. Son 1. dreng 1.
-- 1 Anders Piskoinen utg. K:t. Piskonen dott-1.
-- 2 Oloff Peersson Hyllkyin Hylkeinen 1. h.1.
-- 3 Lars Larsson Haloinen Halonen 1. S.1. h.1.
-- 3 Cauppi Anderss: Maljain Maljanen 1. h.1. Son 1.
-- K:t Lars Larsson ibm Maljanen
-- 2 Thomas Grellss: ibm Maljanen 1. dot:r 1.
-- 1 Cauppi Peerss: ibm Maljanen 1.
-- 2 Christiern Hendss: Maljanen 1. h.1.
-- 1 Peter Hansson Kächköinen Kähkönen
-- 6 Lars Condjnen Kontinen 1. Son 2. h.2. än Son 1.
-- 2 Hans Tijmoinen Timonen 1. h.1.
-- 3 Hendrich Peerss: Leinoin Leinonen 1. h.1. Br.1.
-- 2 Pååll Madzsson ibm Leinonen 1. h.1.
-- 2 Lars Påållss: ibm Leinonen 1. h.1.
-- 2 Anders Jönss: Lappalain Lappalainen 1. h.1.
-- 1 Hans Hansson Kylloinen Kyllönen 1.
-- 3 Pååll Pållss: ibm Kyllönen 1. h.1. Son 1.
-- 4 Christiern Hanss: Kuifuain Kuivanen 1. h.1. B.1. dot:r 1.
-- 1 Hans Kehkoinen Kähkönen 1.

Sivu 141B (aukeaman 141 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Effter:ne äre Wthgamble, bräklige, förlammade, blinde, och Knechter mz theras hustrur Henkirahasta vapautettuja

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lindusalo Tijendh
-- Peter Arfuedzsson Hamuinen Hamunen gammal odugligh
-- Lars Pedersson Hwchkainen Huuhkainen Knecht 1. h.1.
-- Mårten Nillssons Hemeleins Brod Hämäläinen Knecht 1. h.1.
-- Hendrich Larsson Kiljuinen Kiljunen Knecht 1. h.1.
-- Nihlls Peerssons Summains Brod Summanen K:t
-- Mågns Cauppins hustr. Kauppinen Blind
-- Lars Larsson Cauppinen Kauppinen wetlös derhoss fattig
-- Elin Månssdott Caupitar Kauppinen wetwilling, tigger sig föda
-- Caisa Andersdott utharm, tigger sigh födha
-- Hendrich Hendsson Jyrkiätin Jyrkinen Blindh
-- Madz Lijkainen Liikanen K:tt
-- Lars Larsson Rockains Brod Rokkanen Knecht
Laamala Tijendh
-- Påll Tönnessons Hakulins Son Hakulinen Knecht
-- Anders Bengtjnen Penttinen Knecht 1. h.1.
-- Pååll Pållsson Lambinen Lampinen Uthgammall
-- Peer Pållsson Herains Son Herranen Knecht 1. h.1.
-- Peer Pulkinen Pulkkinen Blindh
-- Caisa Ollssdott Hakulitar Hakulinen bräklig, förlammat
-- Anders Biörnsson Kietänweinen mz sin hust. Kietäväinen förrymd
-- Påll Cardins hustr. Kaartinen utgammall
-- Paulus Bengtinen Penttinen gammall, tigger sig födha
-- Lars Bengtinen Penttinen Blindh
Partala Tijendh
-- Mårten Janhuinen Janhunen Kt. 1. h.1.
-- Carll Dirichzsson Knecht 1. h.1.
-- Påll Leshjnen Leskinen wtgammall

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16381645

© Maija-Liisa Laakso 2023