AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä → 1644

Pien-Savon alinen kihlakunta

Puumala henkikirja 1644

Otsikkotiedot

Lengdh hwar efter Qwarntolls Contribu=
tion sampt Ihnhysses och Hwssmäns Boskaps hiel=
pen uthgåå bör pro Anno 1644
Pwmala Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Allekirjoitukset

Länsman och Nempnden
Jöns Härkä Lars Achtiainen
Jöns Lwckoin Oloff Hakulinen
Phillpus Harmainen Madz Hämeleinen
Peter Auffwjnen Peter Canunginen
Lars Peersson Lwckoin Grells Lwckoin
Peer Laamainen Thomas Madzsson
Stephanus Laur:tij Pastor Ecctae in Pwmala
Dhätta så wara witnadt och bekenndt aff Kyrckie
heerden, Lhänsman, Nempnden och Kyrckiones
Sexmän, Uthi begges wåre Underskrefnes Närwaro
till wisse bekräfte wij medh egne henders Un=
derskrifuande. Datum Pumala Lhänsmansgårdh
den 29 Maij Åhr 1644.

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 222.
Yhteensä 519 henkilöä.

Lisätietoja tästä henkikirjasta

Kirjassa on nimetty seuraavat alueet: Lintusalon, Laamalan ja Partalan kymmeneskunnat sekä Baranoffin (Carl Hastferin) ja Nassokinin läänitykset.
Partalaan sisältyvät myös ne Telalahden asukkaat, jotka eivät siirtyneet Sulkavaan.
Ratsumiehet ja tilattomat on lueteltu omina ryhminään.
Lopussa on erillinen luettelo maksusta vapautetuista nihdeistä ja maksukyvyttömistä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto
Tiedot Henkilöiden erittely. Katso Tiedot -sarake henkikirjoissa 1633 - 57

Sarakkeet on tässä ryhmitelty eri tavalla kuin alkuperäisessä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8576 Savonlinnan läänin tositekirja 1644-1644, sivut 138-141
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8576

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin16381645

© Maija-Liisa Laakso 2023