AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1651 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1651

Sivu 162B (aukeaman 162 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kitulansalo/Kokkola 2 Johan Larsson Kockoinen Kokkonen 1 h1
Kitula 5 Oluf Larsson Saikoinen Saikkonen 1 h1 B:r Peer 1 h1 Rytt:h1
7 Pål Kituinen Kitunen 1 B:r Oluf 1 h1: Son Hind: 1 h1 d:gh Jöns Sällj 1 h1
7 Michel Safwolains h Savolainen 1: B:r Matz 1 h1: Son Erih 1 h1: Son Bertill 1 h1
6 Thomas Larsson Luckoinen Luukkonen 1 h1: B:r Son Thomas 1 h1: Son Peer 1 h1
Huckala/Huuhkaala 2 Johan Huckoinen Huuhkainen 1 h1
Kitula 5 Jöns Luckoinen Luukkonen 1 h1 B:r Anders 1 h1 Rytt:h1
1 Huusskona Hindrich Sällis h Sälli 1
Häihuniemi/Luukkola 10 Thomas Madzon Luckoin Luukkonen 1: B:r S Madz 1: ähn B:r Son Madz 1 h1: ähn B:r Son And: 1 h1: Son Madz 1 h1: ähn Son Peer Madzon 1 h1
2 Nils Michelsson Parti Parri 1 h1
1 Huusskona Kati Ollintytär Pispan Piispanen
1 Husskona Anni Safwuako Savakko
Luckoila/Luukkola 4 Oluf Larsson Luckoin Luukkonen 1 h1: B:r Peer 1 h1
3 Christer Mårthensson Luckoin Luukkonen 1 h1: d:gh h1
3 Hindrich Jönsson Luckoin Luukkonen 1 Son And: 1 h1
2 Jöns Luckoinen Luukkonen 1 h1
Ninisari/Niinisaari 1 Madz Härkäinen Härkönen 1
2 Peter Turkiainen Turkiainen 1 h1
2 Lars Larsson Hulckoinen Hulkkonen 1 h1
2 Peer Hindrichsson Hamuinen Hamunen 1 h1
2 Peer Hindrichsson Turkiainen Turkiainen 1 h1
Kurensalo/Kitula 5 Jöns Härkä Härkä 1 Son Madz 1 h1: B:r Son Per 1 h1
1 Anders Andersson Limatain Liimatainen 1
Limatala/Liimattala 1 Mårthen Limatains h Liimatainen 1
1 Anders Madzon ibm Liimatainen 1
2 Anders Staphansson Pettin Pätynen 1 h1
2 Hindrich Limatain Liimatainen 1 h1
1 Jönss Madzon Limatain Liimatainen 1
Lindusalo/Maunola 1 Lars Kallus h Kallinen 1
1 Jacob Mårthensson Kiliuis h Kiljunen 1
2 Anders Jönsson ibm Kiljunen 1 h1
4 Peer Grelsson ibm Kiljunen 1 h1 B:r Lars 1 h1
1 Hindrich Larsson Kiliuins h Kiljunen 1
3 Måns Jönsson Kutinen Kuutti 1 h1 B:r h1

Sivu 163A (aukeaman 163 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Jyrkilä/Lintusalo 3 Hindrich Olufsson Saikoinen Saikkonen 1 h1: B:r Son Hind: 1:
2 Suen Peersson Kiliuinen Kiljunen 1 h1
1 Madz Jönsson Harkä Härkä 1
Caupila/Kauppila 2 Oluf Hansson Karfuinen Karvinen 1 h1
1 Månss Caupinen Kauppinen 1
1 Huusskona Anders Ahokas h Ahokainen 1
1 Lars Caupinen Kauppinen 1
Lintusalo 4 Månss Saikoinen Saikkonen 1 h1 B:r Oluf 1 h1
1 Madz Likainen Liikanen 1
Repoila/Repola 4 Månss Andersson Ihalainen Ihalainen 1 h1 B:r Jönss 1 h1
4 Mårthen Repoinen Reponen 1 h1 B:r Månss 1. h1
Kiliula/Kiljula 3 Suen Peersson Kiliuinen Kiljunen 1 h1 B:r h1
2 Madz Persson ibm Kiljunen 1 h1
2 Lars Jönsson Kiliuinen Kiljunen 1: Son Lars 1
Ollikala/Ollila 1 Anders Gabrielssons dotter Liikanen 1
4 Madz Hämäläin Hämäläinen 1: B:r Eskel 1 h1: Son Bierge 1
2 Jören Jörensson ibm Hämäläinen 1 h1
Kyllölä 4 Påål Pålsson Kyllöin Kyllönen 1 h1 B:r Hind: 1 Rytt:h1
Råkotaipal/Ruokotaipale 3 Peer Huiainen Hujanen 1: Son Nils 1 h1
2 Jönss Peersson Sunainen Summanen 1 h1
Råkansalo/Rokansalo 6 Thomas Råckainen Rokkanen 1 h1: B:r Son Jönss 1 h1: d:gh Christer Råckainen 1 h1
2 Anders Råckainen Rokkanen 1 h1
Kyrkiobyn/Kirkonkylä 2 Pål Påshasson Bengdtinen Penttinen 1 h1
Lambila/Lampila 1 Anders Andersson Bengtins h Penttinen 1
4 Tiburssius Lambinen Lampinen 1 h1 B:r Madz 1 h1
4 Pål Pålsson Lambinen Lampinen 1 h1 B:r Peer 1 h1
Miettula 1 Husskona Hindrich Olufzon Metus h Miettunen 1
3 Pål Mondoin Montonen 1 Mågh Eskel 1 h1
Metula/Miettula 3 Peer Metuinen Miettunen 1 h1 B:r Oluf 1
4 Pål Pålsson Metuin Miettunen 1 h1 B:r Peer 1 h1
4 Hindrich Metuin Miettunen 1 h1 B:r Jöns 1 h1
1 Jöran Laitinen Laitinen 1
3 Johan Johansson Kangain Kankainen 1 h1 B:r h1
Wesinemi/Vesiniemi 4 Mårthen Persson Kanungin Kanunkinen 1 h1: B:r Per 1 h1
2 Hindrich Peersson Bengtinen Penttinen 1 h1
5 Peer Lamainen Laamanen 1 h1: Son Per 1 h1
5 Christer Ahtiainen Ahtiainen 1 h1: Ryt:h1
3 Anders Tickins h Tikkanen 1 B:r h1: Jönss Passoin 1

Sivu 163B (aukeaman 163 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Häihinnemi/Vesiniemi 2 Anders Nekis h Näkki 1: Son Falentin 1
4 Mårthen Saikoinen Saikkonen 1 h1: Son Lars 1 h1
Harmala/Harmaala 2 Thomas Harmainen Harmainen 1 B:r h1
2 Pål Peersson Harmainen Harmainen 1 h1
2 Pål Peersson ibm Harmainen 1 h1
Pirtimäki/Pirttimäki 4 Peer Peersson Hakulinen Hakulinen 1 h1 B:r Son Lars Lambin 1 h1
1 Johan Johanssons dreng Petter Hakulinen 1
1 Anders Olufzon Hakulin Hakulinen 1
Hamuila/Hamula 2 Jacob Hamuinen Hamunen 1 h1
2 Madz Somalain Suomalainen 1 h1
2 Carll Dirichssonss Mågh Peer Wätäin 1 h1
2 Johan Andersson Ryhäinen Ryhänen 1 h1
2 Peer Bengdtsson Suliu 1 h1
1 Nils Ikäheimois hustro Ikäheimonen 1
Ryhälä 2 Hindrich Löppös h Löppönen 1 d:gh h1
4 Hanss Jönsson Lauritzains h Lauritsainen 1: d:gh Jöns Kanungin 1 h1: ähn Sigfredh Ifuoinen 1
1 Christer Kotros Son Erih Kotro 1
1 Mårthen Janhuin Janhunen 1
2 Jönss Lapueteläin Lapveteläinen 1 Erasmus h1
1 Husskona Brita Persdotter Aufuitar Auvinen 1 i Ryhälä
2 Anders Himainen Himanen 1 h1
Kerinemi/Keriniemi 3 Pål Tönsson Hakulins h Hakulinen 1: Son Pål 1 h1
3 Oluf Olufzon ibm Hakulinen 1 Son Madz 1 h1
2 Lars Jörensson Pellinen Pellinen 1 h1
1 Michel Smålanders mågh Smolander h1
Kietauälä/Kietävälä 1 Pål Wålmarssonss h Auvinen 1
1 Anders Johanssons h Kietäväinen 1
3 Jöns Mårthensson Kietäuäin Kietäväinen 1 h1 d:gh Michel Bengtin 1
Hapasari/Kietävälä 3 Hind: Hindrichsson Lamain Laamanen 1: Son Madz 1 Sona h1
Wiliakansalo/Himahuuha 2 Grels Luckoin Luukkonen 1 dotter 1
2 Johan Andersson Leviä 1 h1
6 Anders Peersson Aufuin Auvinen 1 h1: B:r Peer 1 d:gh Jöns Larss: 1 h1: ähn d:gh Oluf Pardoinen 1
2 Jöns Olufsson Pardain Partanen 1 dotter 1: huufolk
Sepänkylä/Seppälä 6 Peer Olufzon Kietäuän Kietäväinen 1 h1: B:r Lars 1 h1: B:r Thomas 1 h1
2 Madz Christersson Kietäuain Kietäväinen 1 Son 1
2 Lars Päykäin Päykkönen 1 h1
Waldoila/Valtola 3 Pål Waldoin Valtonen 1 h1 Son Oluf 1
3 Madz Olufzon Kietäuäin Kietäväinen 1 Son Oluf 1 h1
Muuramäki 1 Lars Christersson Waldoin Valtonen 1

Sivu 164A (aukeaman 164 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Petäjäniemi 6 Anders Bertilsson Hatainen Haatainen 1 h1: B:r Madz 1 h1: B:r Bertel 1 h1
Kietävälä 2 Anders Olufzon Laamanen 1 h1
2 Lars Peersson Kietäuain Kietäväinen 1 B:r Oluf 1
1 Husskona Anders Biörnssonss h Kietäväinen 1
Sipilänsaari 2 Hindrich Larsson Sipins Styfson Thomas Haloin Sipinen 1 h1
Pellilä 3 Johan Peersson Pellinen Pellinen 1 h1 B:r h1
2 Oluf Madzon Pellin Pellinen 1 h1:
2 Husskona Brusius Olufzon Pellinen 1 h1
Kirkonkylä 2 Madz Bengtinens Penttinen Son 1 Hind:1: h1
6 Kyrkioherden H:r Staphan 1 h1 dött:r 2: Bolagz Karl 1 h1
4 H:r Gabriel 1 h1 Bolagzman Sigfred Kangain 1 h1
Edle och Wäb: Carl Hastfärdz Frelse af Dito S:n
Condiala/Kontila 7 Anders Condiain Kontinen 1: B:r Peer 1 h1: ähn B:r Hind: 1 h1: ähn B:r Lars 1 h1
2 Hans Timoinen Timonen 1 h1
Kyllölä 3 Madz Korhoinen Korhonen 1 Son 1 h1
1 Peer Solla Solla 1
Hurisalo/Hurissalo 4 Erih Jukarainen Jukarainen 1 h1: Son 1 h1:
Ikoila/Ikola 3 Pååll Ikoinen Ikonen 1 h1: Son 1
Hauhola/Hauhala 2 Jöns Kietäuäin Kietäväinen 1 h1
3 Hindrich Hauhoin Hauhanen 1 Mågh 1 h1
Piskoila/Piskola 2 Christer Piskoin Finke Piskonen 1 h1
Kontila 2 Anders Leinoinen Leinonen 1 h1
2 Pål Solla Solla 1 h1
Ihalainen 1 Anders Ihalain Ihalainen 1
2 Lars Ihalain Ihalainen 1 dotter 1
Piskoila/Piskola 1 Anders Lappalains dotter Lappalainen 1
4 Christer Pishoinen Piskonen 1 h1 Son 1 Husskona Seika 1
Hylkölä/Hylkylä 1 Simon Ingins dotter Inkinen 1
2 Bendt Inginen Inkinen 1 h1
2 Mårthen ibm Inkinen 1 h1
2 Lars Peersson Hylköin Hylkeinen 1 h1
Maliala/Maljala 2 Caupi Maliasmees Son Maljanen 1 h1
1 Lars ibm Maljanen 1
3 Thomas ibm Maljanen 1 Son 1 h1
1 Pål ibm Maljanen 1
Piskola 2 Anders Piskoinen Piskonen 1 h1
Nassokinin läänitys
Kaipaala 4 Peer Larsson Caipain Kaipainen 1 h1 B:r 1 h1
6 Pål Pålsson ibm Kaipainen B:r 2 h3: S1
3 Bengt Mertain Marttinen 1 mågh 1 h1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16501652

© Maija-Liisa Laakso 2023