AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1652 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1652

Sivu 1203DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Kitulansalo/Kokkola 2 Johan Larss: Kackoin Kokkonen
Kitula 5 Oluff Larssonn Saikkonen
7 Pååll Kituin Kitunen
7 Michell Safwålain Savolainen
5 Thomas Larss: Luckoin Luukkonen
Huuhkaala 2 Johan Huckainen Huuhkainen
Huckalaby/Kitula 6 Jöns Matzss: Luckoin Luukkonen
Haihniemi/Luukkola 10 Thomas Matss: Luuki Luukkonen
2 Nielss Michelss: Parrj Parri
1 Anna Safwoiko Savakko
Luukoilaby/Luukkola 4 Oluf Larss: Luukoin Luukkonen
3 Christ: Mårtenss: ibm Luukkonen
3 Hindrich Jönsson Luukkonen
2 Jöns Luukoin Luukkonen
Nijnisari/Niinisaari 1 Matz Härkäin Härkänen
2 Peer Turdiain Turkiainen
2 Larss Larss: Hulckoin Hulkkonen
2 Gustaff Cotro Kotro
4 Peer Hind. Turdiain Turkiainen
Kuhansalå/Lintusalo 5 _ns Härkä Härkä
Limatala/Liimattala __? Lijmatain Liimatainen
2 Anders Matzsson ibm Liimatainen
2 Anders Staphansson Pettinen
2 Hindrich Limatain Liimatainen
1 Jöns Matszsson ibm Liimatainen
Lindusalo el:r Magnola/Maunola 1 Larss Kallinen Kallinen
1 Jacob Mårtenss: Killiun Kiljunen
2 Anders Jönsson ibm Kiljunen
4 Peer Grelsson ibm Kiljunen
1 Hindrich Larsson Killiuin Kiljunen
3 Måns Jönsson Kutinn Kuutti
Lintusalo 3 Hindrich Olsson Saickoin Saikkonen
Yrkilä/Lintusalo 2 Swän Peersson Killiuin Kiljunen
2 Matz Jönsson Härkä Härkä
Caupila/Kauppila 2 Oluff Hansson Karfwin Karvinen
1 Måns Kaupinenn Kauppinen
Lintusalo 4 Måns Saickoin Saikkonen
Ryhäläby/Ryhälä 3 Hindrich Leppein Löppönen
3 Hans Jönsson Lauritzain Lauritsainen
1 Mårthen Janhuin Janhunen
2 Jussj Lapwetäläin Lapveteläinen
2 Britta Peersd:r Aufwitar Auvinen
2 Anders Himmainn Himanen
Keriniemi 3 Pååll Cosmasson Hakulin Hakulinen
3 Oluf Olufsson ibm Hakulinen
2 Larss Jörensson Pellin Pellinen
1 Michell Smålander Smolander
2 Mats Ticka Tikka
4 Måns Ihalain Ihalainen
Ketäwälä/Kietävälä 1 Anders Johanssons dreng Peer
3 Jöns Mårtensson Kietäwäin Kietäväinen
Hapasari/Kietävälä 3 Hindrich Hindrichsson Lamain Laamanen
Wiliakansalo/Himahuuha 2 Grelss Luukoinenn Luukkonen
4 Johan Hinderssonn
3 Anders Peersson Aufwinn Auvinen
1 Oluff Olsson Pardain Partanen
1 Giliussons hustru Kietäväinen
Seppenkylä/Seppälä 6 Peer Olsson Kietäwäin Kietäväinen
3 Matz Christersson Ketäwäin Kietäväinen
2 Larss Peukain Pöykkönen
Waldoila el:r Kietäwälä/Valtola 3 Pååll Waldoinn Valtonen
2 Matz Oluffsson Ketäwäin Kietäväinen
Muuramäki 1 Larss Christersson Waldoin Valtonen
Petäjäniemi 6 Anders Bert: Hatain Haatainen
Kietävälä 3 Anders Olufssonn Laamanen
2 Lars Peersson Ketewäin Kietäväinen
Sipilänsaari 3 Hindrich Larsson Sipinn Sipinen
Pellilä 3 Johan Peersson Pellinn Pellinen
2 Oluff Matzsson ibm Pellinen
2 Brussius Olufssonn Pellinen
Kirkonkylä 2 Hindrich Matzsson Bengtin Penttinen
6 Kyrkioheerde H:r Staphan
4 H:r Gabriell

Sivu 1204DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Efterskrefne hafwa uptagit ödhe och sittia på sitt frijheetz åhr ähn
Lars Peersson Hukain Huuhkainen
Jöns Larsson Bengtin Penttinen
Lars Caupinenn Kauppinen
Gustaff Larsson Rockoin Rokkanen
Pååll Wålmarsson Auvinen
Mårten Giliusson Kietäväinen
Sigfredh Ifwonen Iivonen
Kaupila/Kauppila 2 Matz Lijkain Liikanen
Repola 4 Måns Andersson Ihalainen
Repåla/Repola 4 Mårten Repoin Reponen
Kiliulaby/Kiljula 2 Swän Peerss: Killiuin Kiljunen
4 Matz Peerssonn ibm Kiljunen
3 Larss Jönssonn Kiljunen
Ollickala/Ollila 3 Anders Gabrielsson Liikanen
4 Matz Hämäläin Hämäläinen
2 Jöran Jöranss: ibm Hämäläinen
Kölölä/Kyllölä 4 Pååll Påållss: Kyllöin Kyllönen
Rokotaipall/Ruokotaipale 2 Peer Hyfwain Hujanen
2 Jöns Peerss: Summain Summanen
Rokansalo 5 Thomas Råckainn Rokkanen
2 Anders Råckainn Rokkanen
Kyrckiobyn/Kirkonkylä 2 Pååll Pååskass: Bengtinn Penttinen
Lambila el:r Ketäwälä/Lampila 1 Anders And: Bengtinn Penttinen
2 Matz Jönssonn Lambin Lampinen
4 Pååll Påållsson Lambin Lampinen
3 Pååll Måndoin Montonen
Metulaby/Miettula 3 Peer Miettuinen Miettunen
4 Pååll Påållss: Miettuin Miettunen
4 Hindrich Miettuin Miettunen
1 Jören Laitinn Laitinen
3 Johan Johansson Kangin Kankainen
Wesiniemi el:r Kietäwälä/Vesiniemi 4 Mårten Peerss: Kanugin Kanunkinen
2 Hindrich Peerss: Bengtin Penttinen
5 Anderss Lamainn Laamanen
5 Christer Achtiainenn Ahtiainen
3 Anderss Tickainen Tikkanen
Huchtima/Huhtimaa 3 Anderss Näckj Näkki
3 Mårten Saickoin Saikkonen
Harmalaby/Harmaala 2 Thomas Harmainn Harmainen
2 Pååll Peerss: Harmain Harmainen
2 Pååll Olufsson ibm Harmainen
Pirtimäki/Pirttimäki 4 Peer Peersson Hakulinn Hakulinen
1 Johan Johansson Hakulinen
1 Anders Olss: Hakulin Hakulinen
Hamulaby/Hamula 2 Jacob Hamuin Hamunen
1 Matz Suåmalainn Suomalainen
2 Peer Watäin Väätäinen
2 Johan Anderss: Ryhein Ryhänen
2 Peer Bengtss: Sulin
1 Nielss Ikäheimoin Ikäheimoinen
Edle och Wälb: Johan Karll Branoufz Frelse af Dito S:
Piskola 3 Christer Hanss: Piskoin Piskonen
1 Anderss Piskoins dått:r Piskonen
3 Christer Piskoinn Piskonen
1 Christer Narchis Husk:
1 Anders Jönss: Lapalin Lappalainen
1 Larss Andersson Piskon Piskonen
Hylkylä 3 Larss Påållss: Hylkyn Hylkeinen
3 Peer Clemetzsson Haloin Hylkeinen
3 Bengt Inginen Inkinen
3 Mårten ibm Inkinen
Hauhola/Hauhala 2 Hend. Kietäwäins Mågh Kietäväinen
1 Jöns Kietäwäins Son Kietäväinen
Ikoila/Ikola 3 Pååll Ikoinenn Ikonen
Maliala/Maljala 2 Thomas Maliasmies Son Pååll Maljanen

Sivu 1205DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Maliala/Maljala 2 Anderss ibm Maljanen
1 Pååll Peerssonn Maljanen
Kondiala/Kontila 8 Anderss Kondiainn Kontinen
2 Hans Tijmoinn Timonen
3 Anders Leijnoin Leinonen
3 Påll Sålla Solla
Hurissalo 3 Hindrich Jukarain Jukarainen
Ihalainen 1 Anders Andersson Ihalain Ihalainen
1 Anders ibm Ihalainen
Kyllölä 3 Matz Olufsson Kårhoin Korhonen
2 Peer Sålla Solla

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020