AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1654 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1654

Sivu 1300AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kitulansahlo/Kokkola 2 Jönss Larsson Lakoinen Kokkonen 1. h.1.
Kitula 6 Oluf Larsson Saikoinen ofärdigh Saikkonen h.1. B:r Peer 1. h.1. d:gh Sigfred Kanunginen 1. h.1. Ryttare h.1.
1 Sigfredh Seppeinen Seppänen 1.
5 Påål Kituinen gammal Kitunen Son Hindrich 1. h.1. B:r Oluf 1. h.1. Rytt:h.1.
7 Michill Safwolains h. Savolainen 1. Son Matz 1. B:r Son Bertill 1. h.1. B:r Matz 1. h.1. Rytt:h.1.
Luckula/Kitula 6 Thomas Larsson Lukoin Luukkonen 1. h.1. Son Lars 1. h.1. B:r Son Simon 1. Rytt:h.1.
Huuhkaala 3 Larss Persson Huukainen drag:n sielf Huuhkainen h.1. d:gh Lars 1. h.1.
2 Jönss Larsson Bengdtin Penttinen 1. Swagsyndt drag:n h.1.
4 Johan Hukain Huuhkainen 1. h.1. Son 1. h.1.
Kitula 6 Jöns Matzson Lukoin Luukkonen 1. B:r And: 1. h.1. ähn B:r Son Påål 1. Rytt:h.1. B:r Son Tomas 1.
1 Hindrich Pellins h. 1. Koo 1.
Luukkola 10 Thomas Matzson Lukoinen Luukkonen 1. Son Matz 1. h.1. Matz Westerss: 1. h.1. B:r Anderss 1. h.1. And: Olufson Lukoin 1. h.1. Peer Matzson Knecht h.1.
- - Annj Safwacko Savakko Koo 1.
Hechiniemj/Luukkola 4 Niels Parrj Parri 1. h.1. Kirstin Hukans dått:r 1. Koo 1. Caisa Pijspatar 1. Koo _
5 Oluf Larsson Lukoin Luukkonen 1. h.1. B:r Peer 1. h.1. drag:n h.1.
2 Christer Mårtenssons h. gammal Luukkonen d:gh Mårten 1. E:a 1.
3 Hindrich Jönsson Luukkonen 1. gammal hustru Son Anders 1. h.1.
3 Jöns Jönsson Lukoin Luukkonen 1. h.1. Moder 1.
Niinisaari 2 Matz Andersson Lijmatain Liimatainen 1. h.1.
Ninisahrj/Niinisaari 5 Peer Persson Turkiain Turkiainen 1. h.1. drag:n h.1. d:gh Peer Eskillsson 1. h.1.
1 Mårten Härkäins h. Häkkinen 1.
2 Lars Hulkoinen Hulkkonen 1. h.1.
3 Peer Hindrichss: Turkiain Turkiainen 1. h.1. dragon h.1.
3 Christer Kotro ofärdigh Kotro h.1. Son Erich 1. h.1.
Liimattala 3 Jöns Passoinen Pasanen 1. Styfson 1. h.1.
Lijmatala/Liimattala 2 Oluf Anderss Lijmatain Liimatainen 1. Syster 1.
2 Hindrich ibm Liimatainen 1. h.1.
1 Christer Närhes h. Närhi 1. Koo 1. Geether 2.
2 Jöns Matzson Lijmatain Liimatainen 1. h.1.
2 Anders Matzson ibm Liimatainen 1. h.1.
Lindusalo/Kitula 5 Madtz Jönsson Härkä Härkä 1. h.1. Olofz B:r Son 1. h.1. Olofz h. 1.
Maunola 1 Lars Kallinens h. Kallinen 1.
3 Jacob Mårtenssons h. Kiljunen 1. dott:r 1. d:gh 1.
2 Anders Johansson Killiuinen Kiljunen 1. h.1.
3 Peer Grelsson ibm Kiljunen 1. h dödh B:r Larss 1. h.1.
1 Hindrich Larsson Kiliuins h. Kiljunen 1.

Sivu 1301AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Maunola 2 Jönss Matzson Kutj Kuutti 1. hustrun odugligh drag:n h.1.
Lintusalo 3 Hindrich Månsson Vitikainen 1. B:r Son Oluf 1. Hind. Saikos h.1.
2 Swen Persson Kiliuin Kiljunen 1. h.1.
1 Madz Jönsson Härkä gammal Härkä h.1.
Kauppila 2 Hans Karfwinen gammal Karvinen Son Oluf 1. h.1. Anders Koo 1.
1 Måns Caupinen Kauppinen 1.
- - Lars Caupinen dragon på ödhe Kauppinen
Lintusalo 4 Måns Saikoinen Saikkonen 1. h.1. B:r Jöns 1. Rytt:h.1.
Repola 5 Mårten Repoin Reponen 1. h.1. B:r Måns 1. h.1. dåtter 1
Kiljula 2 Anders Persson Kiliuinen ofärdigh Kiljunen h. 1. dragon h.1.
Lintusalo 3 Madz Lijkainen Liikanen 1. h.1. drag:n h.1. Inhyses
2 Madz Råckain Rokkanen 1. h.1. Koo 1.
Repola 4 Månss Andersson Ihalain Ihalainen 1. h.1. B:r Jöns 1. h.1.
Kiljula 3 Peer Madzson Kiliuin Kiljunen 1. h.1. B:r Måns 1.
2 Lars Larsson Kiljunen 1. h.1.
Ollila 2 Anders Gabrielsson sielf drag:n Liikanen Mågh Bengdt 1. h.1.
Ollickala/Ollila 5 Madz Hämälein gammal Hämäläinen h.1. B:r Eskill 1. h.1. Son Bijrgell 1. h.1
2 Jören Hämälein Hämäläinen 1. h.1.
Kyllölä 4 Påål Kylloinen Kyllönen 1. B:r Hind. 1. h.1. Rytt:h.1.
Ruokotaipale 3 Peer Huiainen Hujanen 1. Son 1. h.1.
- - Oluff Persson ibm Knecht förrymbdh Hujanen
Råkansalo/Rokansalo 5 Thomas Råckainen Rokkanen 1. Son Johan 1. h.1. ähn B:r Son Anders 1. Rytt:h.1.
2 Anders Larsson ibm Rokkanen 1. h.1.
3 Christer Larsson Rokkanen 1. h.1. B:r Son Jöns 1.
Kirkonkylä 2 Påål Bengdtin Penttinen 1. h.1.
Lampila 1 Anders ibms h. Penttinen 1.
3 Madz Jönsson Lambinen Lampinen 1. h.1. B:r h.1.
3 Pååll Påålsson Lampinen 1. bolagzman Peer Sinckoinen 1. h.1.
Rokansalo - - Peer Råckains Rokkanen Koo 1. Qwiga 1.
Kirkonkylä 1 Jöns Andersson 1. Qwiga 1.
2 Sochnens Clåckare Madz Michillsson Bengdtin Penttinen 1. Sonen blindh. h.1. Koo 1. Stoodh 1.
1 Kirstin Kiskitar Kiiskinen 1
1 Anders Tickains h. Tikkanen 1.
- - Sunj Tolfwains dåtter Anna förrymbdh Tolvanen
Metula/Miettula 4 Påål Påålsson Meetuins h. Miettunen 1. B:r Peer 1. h.1. dått: 1.
4 Peer Persson ibm Miettunen 1. h.1. B:r Oluf 1. h.1.
3 Hindrich ibm Miettunen 1. h.1. B:r h.1.
- - Påål Kiukuinen Knecht förrymbdh Kokkonen?
- - Påål Jatins Jaatinen Kiör 2 st:n
4 Johan Kangainen Kankainen 1. h.1. B:r Eskill 1. h.1
Lampila 3 Påål Måndoinen Montonen 1. hustrun gammall Knecht Sonns hustru 1. Pijga 1.
Wesiniemj/Vesiniemi 4 Mårten Persson Kanungin Kanunkinen 1. h.1. B:r Peer 1. h.1.
3 Hindrich Persson Bengdtin Penttinen 1. h.1. B:r Peer 1.
5 Peer Lamainen Laamanen 1. h.1 Anders Olufss:n 1. h.1. Rytt:h.1.
Anders Olufss:n Laamanen
6 Christer Achtiainen Ahtiainen 1. h.1. Son Jöns 1. dått. 1. Rytt:h.1. Madz Turdiains K:t h.1.
1 Peer Amundssons h. 1. dott:r gift Stodh 1. Koo 1.
4 Eskill Hansson Terfwoin Taivainen 1. h.1 B:r Axell 1. Rytt:h.1.
B:r Axell Terfwoin Taivainen
2 Falentin Philipsonn Harmainen? 1. h.1

Sivu 1302AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wesiniemj/Vesiniemi - - Hindrich Meetuinen optagit ödhe Niuter frijheett Miettunen
4 Larss Mårtensson Saikoinen Saikkonen 1. h.1. Rytt:h.1. B:r Madz 1.
Harmala/Harmaala 3 Thomass Harmainen Harmainen 1. h.1. B:r h.1.
4 Påål Persson ibm Harmainen 1. h.1. bolagzman Staphan 1. h.1
2 Påål Persson ibm Pitkä Harmainen 1. h.1.
Pirtimäki/Pirttimäki 5 Larss Persson Hakulin Hakulinen 1. h.1. B:r Påål 1. h.1. Pijga 1.
2 Fältwäbell Johan Johanssons B:r h. Hakulinen 1. drengh Erich 1.
Hamuila/Hamula 2 Jacob Hamuinen Hamunen 1. h.1.
1 Madz Somalains dåtter Suomalainen Knechte h.1.
3 Peer Mustoinen Mustonen 1.h.1. och Knechte h.1.
Ryhälä/Hamula 2 Johan Andersson Ryheinen Ryhänen 1. h.1.
3 Peer Perssonn Suliu Sulju 1. h.1. B:r Bengdt 1. h.1.
1 Inhyses Seika Ketutar Kettunen Knecht h.1. Qwiga 1.
1 Nielss Ikeheimoin Ikäheimonen h.1. Koo 1. Stoodh 1. Fåår 1.
Ryhälä 3 Månss Nielsson Ollikain sielf Knecht Ollikainen h.1. Mågh Brusius 1. h.1.
4 Hanss Jönsson Kotro sielf Rytt: Kotro h.1. Bolagzman Jönss 1. h.1. dreng 1.
- - Oluf Persson Naukarinen gammal, uptagit ödhe Naukkarinen
1 Mårthen Janhuin Janhunen 1.
3 Månss Jönsson Lapwetelein Lapveteläinen 1. Son 1. h.1.
1 Inhyses Maiko Parratar hooss Lapwetelein Partanen 1
4 Anders Himainen Himanen 1 h.1. B:r 1. h.1.
Keriniemj/Keriniemi 5 Påål Hakulin Hakulinen 1. Son Peer 1. h.1. ähn B:r Påål 1. h.1.
3 Oluf Olufzson Hakulinen 1. Son Madz 1. h.1.
2 Larss Pellinen Pellinen 1. h.1.
1 Michill Staphansson Aufwin sielf dragon Auvinen h.1.
Kietewälä/Kietävälä 1 Påål Wolmarsson sielf dragon Auvinen dotter 1.
2 Mårthen Giliuson nys uptagit ödhe, dragon Kietäväinen 1. h.1.
2 Anders Johansson sielf dragon Kietäväinen Mågh dödh h.1. Knecht h.1.
4 Jönss Mårtensson Ketewäin Kietäväinen 1. h.1. B:r Mårten 1. Rytt:h.1.
3 Madz Lamainen Laamanen 1. B:r Hindrich 1. h.1.
Himahuuha 3 Grelss Lukoinen Luukkonen 1. dotter 1. d:gh Anders 1.
- - Larss Andersson Hakulin Hakulinen Stodh 1. Köör 2.
4 Johan Andersson Läwiä Leviä h.1. drag:h.1. drengh 1. h.1
3 Anderss Persson Aufwin Auvinen 1. h.1. B:r Peer 1.
- - Hindrich Kituins h. är allars fattigh Kitunen
Seppälä 6 Peer Olufzson Ketewein Kietäväinen 1. h.1. B:r Larss h.1. ähn B:r Thomas 1. h.1. dåtter 1.
Valtola 3 Madz Olufson ibm Kietäväinen 1. Son Olufz h.1. ähn Son Madz 1.
Son Oluf Ketewein Kietäväinen
Son Madz Ketewein Kietäväinen
Muuramäki 2 Larss Christersson Valtonen 1. dåtter 1.
Petäjäniemi 4 Anders Bertillsson Haatainen 1. h.1. B:r Madz 1. h.1.
Kietävälä 3 Anders Olufzson Lamain Laamanen 1. h.1. B:r Eskill Knecht h.1.
4 Larss Persson Kietewäin Kietäväinen 1. h.1. B:r Oluf 1. Knecht h.1.
2 Anders Biörlsson ibm Kietäväinen 1. h.1. Koo 1.
Sipilänsaari 2 Hindrich Hindrichsson Sipinen Sipinen 1. h.1.
- - Thomas Haloin dragon ifrån denne gården till Jäskis Halonen

Sivu 1303AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Pellilä 2 Oluff Madzson Pellin Pellinen 1. h.1.
3 Johan Persson ibm Pellinen 1. h.1. B:r 1.
2 Brusius Pellinen Pellinen 1. h.1.
Seppälä 1 Madz Christersson Ketewäin Kietäväinen 1.
3 Lars Pöyköin Päykkönen 1. h.1. Son Hindrich 1.
Valtola 4 Oluff Påålsson Valtonen 1. h.1. B:r Larss 1. ähn B:r Anders 1.
Sorjola 2 Larss Soriainen Sorjonen 1. h.1.
2 Måns Soriainen Uthgammall Sorjonen Son Lars 1. h.1.
3 Anders Hansson ibm Sorjonen 1. Son 1. h.1
6 Anders Soriain Sorjonen 1. h.1. B:r Son 1. h.1. Hindrich Påålsson Turkis 1. h.1
Huhtimaa 4 Grelss Leskinen Leskinen 1. h.1. B:r Jönss 1. h.1.
3 Brusius Narrinen sielf dragon Narinen h.1. Son Hindrich 1. h.1
Nassokinin läänitys
Kaipaala 6 Larss Caipain Kaipainen 1. h.1. Son 1.h.1. B:r Son 1. h.1.
5 Peer Larsson ibm Kaipainen 1. B:r Johan 1. h.1. ähn B:r Påål 1. h.1
2 Påål Keckoinen Kekkonen 1. h.1.
1 Lars Ladikains h. Laatikainen 1. Koo 1.
1 Pirko Halotar Halonen 1.
Wälb: Clas Johan Baranofus Frälsse
Piskola 3 Christer Hansson Pijskoin Piskonen 1. h.1. Son 1.
1 Anders Pijskoins h. Piskonen 1.
3 Christer Christersson Vesterfink 1. Son 1. h.1.
1 Lars Anderssons h. Piskonen 1.
2 Anders Jönsson Lappalain Lappalainen Mågh 1. h.1.
Hylkylä 3 Larss Påålsson Hylynen Hylkeinen 1. Son 1. h.1.
2 Peer Clemetsson ibm Hylkeinen 1. h.1.
1 Simon Larssons Inkinen Son Matz 1.
1 Clemet Inginen Inkinen 1.
2 Bengdt Inginen Inkinen 1. h.1.
2 Mårthen Inginen Inkinen 1. h.1.
Hauhala 2 Påål Olofson Ketäwäin Kietäväinen 1. h.1.
2 Madz ibm Kietäväinen 1. h.1.
Ikola 3 Pååll Ikoinen Ikonen 1. h.1. Son 1.
Maljala 3 Thomas Maliassmies Maljanen 1. Son 1. h.1.
1 Caupi Maliassmies Maljanen 1.
2 Påål Persson ibm Maljanen 1. h.1.
1 Larss Maliassmies Maljanen 1.
Ihalainen - - Peer Hansson Peldoins Son Peltonen 1. optagit ödhe
Kontila 2 Hans Timoinen Timonen 1. h.1.
3 Anders Persson Leinoinen Leinonen h.1. Son h.1.
8 Anders Condia Kontinen 1. B:r 3. h.3. B:r Son 1.
2 Påål Sålla Solla 1. Son 1.
Hurissalo 4 Erich Jukarainen Jukarainen 1. Söner 2. h.1.

Sivu 1304AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ihalainen 2 Johan Larsson Ihalain Ihalainen 1. h.1.
Hurissalo 1 Eskill Påålsson Heinoin Leinonen 1.
Ihalainen 1 Anderss Andersson Ihalain Ihalainen 1.
Kyllölä 2 Peer Sålla Leinoinen Solla 1. h.1.
3 Brusius Korhoinen Korhonen 1. h.1. B:r 1.
Pitkälahti 4 Oluff Lekoinen Laaskonen 1. h.1. Son 1. h.1
Piskola - - Christer Andersson Paiainen optagit ödhe Paajanen
Maljala - - Christer Hansson optagit ödhe Kuivanen
Hurissalo 1 Seicka Piskotar Piskonen 1. Koo 1.
Maljala 1 Caupi Persson Maliassmies Maljanen h.1. Koo 1.
1 Christer Lapweteleins h. Lapveteläinen 1. Koo 1.
Pappilat
Kirkonkylä 4 Kyrckioheerden H:r Staphan gammall medh sin hustru dått: 1. Pijgan 1. drengiar 2.
4 Sacellanus H:r Gabriel 1. h.1. drengh 1. Pijga 1.
Knechte hustrur
-- 1 Sigfredh Pitkeins h. Pitkänen 1.
-- 1 Larss Lijmatais h. Liimatainen 1.
-- 1 Peer Killius h. Kiljunen 1.
-- 1 Erich Klåckares Mågh h.1.
-- 1 Clemet Mickos h. Mikkonen 1.
-- 1 Elli Längitar Länkinen h.1.
-- 1 Jacob Kemnäs h. 1.

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16521655

© Maija-Liisa Laakso 2023