AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1700 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1700

Sivu 2545B (aukeaman 2545 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
_engdtilä/Penttilä 5 Johan Eskellsonn 1 2 2 Caval: Hämäläinen
_mahuha/Himahuuha 3 Anders Peersonn 1 2 Caval: Auvinen
4 Matz Hijmain 2 2 Caval: Himanen
_uhtima/Huhtimaa 2 Peer Timoin 1 1 Caval: Timonen
3 Johan Leskin 2 1 Caval: Leskinen
4 Matz Ihalain 2 2 Inf:e Ihalainen
Niinimäki 4 1 Påhl Kähärin 2 2 1 Cav: Kähäräinen
_uckalaby/Huuhkaala 7 Bertell Waldoin 1 4 2 Cav: Valtonen
3 Grelss Ihalain 1 2 Cav: Ihalainen
_amula/Hamula 2 Johan Kyllingh 2 Cav: Kyllönen
3 Matz Asilain 2 1 1 Cav: Asilainen
6 Måns Repoin 2 4 Inf:e Reponen
4 Matz Anderson Ryhain 2 2 Caval: Ryhänen
_ariunala/Ryhälä 2 Erich Ickeheimoin 2 Crono Ikäheimonen
Harmaala 3 Mårten Leskin 2 1 Caval: Leskinen
2 Peer Johansonn Ryhal:n 2 Crono Ryhänen
Junnimäkj/Junninmäki 5 Anders Laukoin 2 2 1 Caval: Luukkonen
_yrckoby/Kirkonkylä Fuhrer Carl Sabelstiernas Bostelle Adell
Pijga Lijsa går till disk och duuk hoos adelsman
_ietwälä/Kietävälä 8 Thomas Matsonn 2 4 2 Caval: Luukkonen
4 Johan Peersonn 2 2 Caval: Kietäväinen
3 Oloff Peersonn Kettwain 2 1 Crono Kietäväinen
3 Peer Peerson Lamains E:a 1 2 Caval: Laamanen
5 Påhl Johansonn Ikoin 2 2 1 Caval: Ikonen
2 Matz Lamain 2 Caval: Laamanen
Kåckola/Kokkola 3 Capit: Sturhes Bostelle Inf:e Sture
Landb: Johan Kangain 1 1 1 Kankainen
Killiäla/Kiljula 4 Peer Matsonn Killiein 2 1 1 Caval: Kiljunen

Sivu 2546A (aukeaman 2546 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Killiäla/Kiljula 3 Bertell Bertells. Killjon 2 1 Caval:e Kiljunen
Kittula/Kitula 5 Påhl Kittuin 1 2 2 Caval:e Kitunen
6 Påhl Bengdtin 1 2 2 1 Caval:e Penttinen
3 Erich Låikoin 1 2 Caval:e Luukkonen
4 Hindrich Hindrichs. Lukoin 2 2 Caval:e Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Markus Sairain 2 4 Caval:e Sorjonen
7 Matz Olofssonn 2 1 4 Caval:e Karvinen
Kaipola/Kaipaala 2 Hindrich Peersonn 2 Caval:e Kaipainen
3 Matz Peers: Kaipain 1 2 Caval:e Kaipainen
2 Thomas Pedikain 2 Crono Pietikäinen
Kylläla/Kyllölä 3 Johan Hinders. Kyllin 2 1 Caval: Kyllönen
5 Matz Huttuin 2 3 Caval: Huttunen
3 Påhl Matson Kyllin 2 1 Caval: Kyllönen
Kärniemj/Keriniemi 11 1 Matz Hackulin 1 7 3 1 Caval: Hakulinen
5 Grelss Hackulin 2 2 1 Caval: Hakulinen
Lambila/Lampila 4 Crister Erichs. Kåttrain 2 2 Inf:e Kotro
8 1 Johan Lambin 2 2 2 2 1 Caval: Lampinen
2 Munstersk: Johan Tålp: 2 Ståndzp:n Tolpo
5 Lb: Måns Soirain 1 4 Inf:e Sorjonen
Luukoila/Luukkola 8 Johan Luckoin 2 4 2 Caval: Luukkonen
7 Lars Luckoin 2 3 2 Caval: Luukkonen
6 Johan Johans. Luckoin 2 4 Caval: Luukkonen
7 Eskell Peers. Rynoin 2 2 2 1 Caval: Ryynänen
Limattala/Liimattala 2 Erich Luukoin 2 Caval: Luukkonen
4 Thomas Martin 2 2 Caval: Matinen
7 Hindrich Peersonn Limatain 2 4 1 Caval: Liimatainen
5 Oloff Anders. Limatain 2 3 Caval: Liimatainen

Sivu 2546B (aukeaman 2546 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Lindusalo/Lintusalo 3 Crister Lars. Kijllin 2 1 Caval: Kiljunen
4 Peer Råckain 2 2 Caval: Rokkanen
4 Matz Räpoin 2 2 Caval: Reponen
3 Anders Sakoin 2 1 Inf:e Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 4 Matz Cristerson Waldoin 2 1 1 Caval:e Valtonen
Magnula/Maunola 5 1 Greels Killiuin 1 2 2 1 Caval:e Kiljunen
2 Johan Killiuins h:o 1 1 Caval:e Kiljunen
4 Anders Killiuin 2 2 Caval:e Kiljunen
3 Thomas Karfwin 2 1 Caval:e Karvinen
5 Simon Olofs. Luukoin 2 2 1 Caval:e Luukkonen
Mietula/Miettula 7 Simon Kangain 2 4 1 Caval:e Kankainen
2 Matz Kjlpoin 2 Caval:e Kilponen
6 Peer Peersonn Mettijnn 2 3 1 Caval:e Miettunen
Harmala/Harmaala 2 Mårten Räpoin 2 Caval:e Reponen
Ninisarj/Niinisaari 6 Peer Peers. Turckiain 2 3 1 Caval:e Turkiainen
2 Anders Kettuin 2 Caval:e Kettunen
4 Thomas Påhls. Luckoin 2 2 Caval:e Luukkonen
4 Matz Olofsonn Kåttro 2 1 1 Caval:e Kotro
5 Matz Larson Hulkoin 2 3 1 Caval:e Hulkkonen
Ållila/Ollila 2 Johan Summa 2 Caval:e Summa
3 Marckus Hämälein 2 1 Caval:e Hämäläinen
Petäniemj/Petäjäniemi 3 Johan Aufwoin 2 1 Caval:e Auvinen
Pyrtimäkj/Pirttimäki 4 Oloff Kettuin 1 2 1 Caval:e Kettunen
Pirtimäkj/Pirttimäki 4 1 Mårten Larsonn 2 2 1 Caval:e Kietäväinen

Sivu 2547A (aukeaman 2547 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Pällilä/Pellilä 3 Johan Heckurin 2 1 Caval:e Heikkurinen
2 1 Peer Erichss: Sijnckoin 2 1 Caval:e Sinkkonen
Rokotaipal/Ruokotaipale 5 Peer Summain 2 2 1 Caval:e Summanen
3 Greelss Hujain 2 1 Caval:e Hujanen
Rokonsalo/Rokansalo 5 Peer Johans. Rackain 1 2 2 Caval:e Rokkanen
2 1 Påhl Rockoinen 2 1 Caval:e Rokkanen
4 Lars Larsons E:a 1 2 1 Caval:e Rokkanen
Repola 4 Erich Räpoin 2 2 Caval:e Reponen
Ryhylä/Ryhälä 4 Staffan Aufwoin 2 2 Caval:e Auvinen
2 Israell Bengtin 2 Caval:e Penttinen
3 Johan Clemets. Limatain 1 2 Caval:e Liimatainen
Säppälä/Seppälä 4 Peer Ohlson Tettwain 2 2 Caval:e Kietäväinen
2 Anders Olofsonn 2 Caval:e Päykkönen
5 Lars Hinders. Peukoin 2 2 1 Caval:e Päykkönen
Soroila/Sorjola 4 Anders Kåndin 2 2 Crono Kontinen
Sipilansarj/Sipilänsaari 4 Johan Hulkoin 1 3 Caval: Hulkkonen
Såpalaniemj/Sopala 2 Lars Kiettuwuin 2 Caval: Kietäväinen
Westinniemj/Vesiniemi 8 Påhl Luckoin 1 2 2 1 1 1 Caval: Luukkonen
7 Johan Kunjelain 2 1 4 Caval: Kainulainen
1 Hans Johanson Kåttros E:a 1 Caval: Kotro
1 Brofougd: Crister Kåtro 1 Ståndzp:n Kotro
8 Lars Larsonn Kåndein 1 6 1 Caval: Kontinen
Waldola/Valtola 2 Påhl Andersonn Waldoin 2 Caval: Valtonen
2 Påhl Waldoin 2 Caval: Valtonen

Sivu 2547B (aukeaman 2547 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Waldola/Valtola 2 Lars Waldoin 2 Caval: Valtonen
3 Matz Waldoin 2 1 Caval: Valtonen
Condiala/Kontila 8 Michel Abrahams. Kondin 1 5 1 1 Caval: Kontinen
Hurosalo/Hurissalo 4 Anders Peers. Luhoin 2 2 Caval: Leinonen
4 Lars Juckarin 2 2 Caval: Jukarainen
4 Anders Larsonn 2 2 Caval: Jukarainen
Hylkälä/Hylkylä 3 Påhl Wässain 1 2 Caval: Väisänen
2 Mårten Ingin 2 Caval: Inkinen
4 Simon Ingein 2 2 Caval: Inkinen
Hanhola/Hauhala 3 1 Peer Måndoin 2 1 1 Caval: Montonen
Ihala/Ihalainen 4 Anders Lenhuin 2 2 Caval: Leinonen
7 1 Cnut Mats. Sollo 2 5 1 Caval: Solla
5 Peer Sollo 2 3 Inf:e Solla
Ikoila/Ikola 7 Johan Måndoin 1 2 4 Caval: Montonen
Ihalainen 2 Peer Timmoin 1 1 Caval: Timonen
Maliola/Maljala 2 Thomas Påhls. Malin 2 Caval: Maljanen
4 Matz Larsonn Piskoin 1 1 2 Caval: Piskonen
3 Johan Jost 2 1 Caval: Kuivanen
3 Grelss Lähnoin 2 1 Caval: Leinonen
Pitkelax/Pitkälahti 2 Lars Pedickain 1 1 Caval: Pietikäinen
__skala/Piskola 4 Hindrich Piskoin 2 2 Caval: Piskonen
4 Lars Cristersonn 2 2 Caval: Piskonen
2 Anders Lars. Lappal:s E:a 1 1 Inf:e Lappalainen
4 Lars Jacobs. 2 2 Cav: Metelinen?
Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Ländzm: Elias Haralds. 1 1 Ståndzp:
Capit:n Stur medh sin fruu Adell Sture
dr: Matz Harmain denne niuter _hn och går till disk och duuk Harmainen
2 Lars Hinders. Kettuin 2 Caval: Kettunen
1 Färgekarl Staffan Kangain 1 Caval: Kankainen
1 Rustmest Esajas Rohianus h:o 1 Ståndzp: Rohianus

Sivu 2548A (aukeaman 2548 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 7 Kyrckioh: H:r Hind: Romanus 2 3 1 1 Ståndzp: Romanus
7 Cap: H:r Lars Rosenius 2 4 1 Ståndzp: Rosenius
2 Dödgref:n Crist: Pajuin 2 Cav: Pajunen
1 Crister Kåndin h:o 1 Cav: Kontiainen
1 Kyrckioh: dr Ant: Brudg:s dotter 1 Ståndzp: Breutigam
1 Kl: Johan 1 Ståndzp: Kosterus
1 Sochne Skomak: And:s Rock: 1 Ståndzp: Rokkanen
2 Spögubben Markus Putoin 2 Caval: Puttonen
2 Jacob Hindersonn 2 Ståndzp:
2 Samuell Pamp 2 Ståndzp:
1 Corporal: Johan Ömans h:o 1 Ståndzp:

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16991701

© Maija-Liisa Laakso 2023