AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1702 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1702

Sivu 2936B (aukeaman 2936 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 4 Mattz Eskellson mh 2 Hämäläinen
M: Johan mh 2 Kontinen
Condiala/Kontila 11 Abraham Condin mh 2 Kontinen
B:r Mihells h:o 1 Kontinen
B:r Mattz 1 Kontinen
S Peer mh 2 Kontinen
B:r Lars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Rytt: hustru 1
d Stafan 1
Huchtima/Himahuuha 4 Anders Peerson mh 2 Auvinen
B:m: Grells mh 2 Summa
5 Matz Himain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
dåtter 1
Huchtima/Huhtimaa 2 Jönns Timoin 1 Timonen
B:r Hindrich 1 Timonen
5 Johan Leskin mh 2 Leskinen
B:r Grells mh 2 Leskinen
d. Lars Saik:n h 1 Saikkonen
2 Matz Ihalain h 2 Ihalainen
Niinimäki 5 Påhl Kohoin mh 2 Kähäräinen
B:r And: mh 2 Kähäräinen
B:r Mattz 1 Kähäräinen
Huchalaby/Huuhkaala 6 Anders Waldoin 2 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
werd Bertell 1 Valtonen
Piga Kiersten Kietewäin 1 Kietäväinen
4 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Olof mh 2 Ihalainen
Hamula 2 Johan Kylloin mh 2 Kyllönen

Sivu 2937A (aukeaman 2937 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamula 3 1 Peer Matzs: Asillainen 1 Asilainen
B:r Mårten mh 2 Asilainen
Sold: h:o 1 Kankainen 33
7 Måns Räpoin mh 2 Reponen
B Jöran mh 2 Reponen
B Peer 2 Reponen
B And: 1 Reponen
4 Matz Rjhain mh 2 Ryhänen
B:m: Peer mh 2
Hariumala/Harmaala 2 Ifwar Röndin mh 2 Röntynen
2 Peer Ryhein mh 2 Ryhänen
Hurisalaby/Hurissalo 4 Anders Lenhoin mh 2 Leinonen
B Peer mh 2 Leinonen
2 1 Mihell Jukarin h:o 1 Jukarainen
B Peer 1 Jukarainen
6 Anders Larson mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
S Johan 1 Jukarainen
Piga 1
Hyllköla/Hylkylä 2 1 Påhl Wesein mh 2 Väisänen
Sold h 1
2 Mårten Ingein mh 2 Inkinen
1 1 Simon Ingeins h:o 1 Inkinen
Sold h:o 1
1 Lars Inginen h:o 1 Inkinen
Hanhola/Hauhala 4 1 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Bm. Lamberin mh 2 Halonen
Sold. h:o 1
Junimäki/Junninmäki 4 And: Liukoin mh 2 Luukkonen
S Johan 1 Luukkonen
B:r Peers h:o 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 4 And: Lenhoin mh 2 Leinonen
B.m. And: mh 2 Hujanen
Hyllkölä/Hylkylä 2 Peer Stafanson Park: mh 2 Parkkinen

Sivu 2937B (aukeaman 2937 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihalainen 6 1 Cnuth Mattzson mh 2 Solla
B Stafan 1 Solla
B Benjam mh 2 Solla
B Påhl h 1 Solla
Sod h 1 Liukkonen 8
1 Peer Timoin 1 Timonen
8 Peer Salla mh 2 Solla
B:r Pahl mh 2 Solla
B Mårten mh 2 Solla
B Anders och Johan 2 Solla
Ikoila/Ikola 2 Johan Måndoinen 1 Montonen
B: S Påhl 1 Montonen
Kyrckioby/Kirkonkylä 2 2 L:b: Påhl Lambin mh 2 Lampinen
Föijaren Ömans h:o 1+1 Öman
Kietävälä 8 Thomas Matzson mh 2 Luukkonen
S Matz mh 2 Luukkonen
S Johan mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
6 Johan Peerson mh 2 Kietäväinen
B Peer mh 2 Kietäväinen
S Jacob 1 Kietäväinen
Piga Wållmars dåtter dubbelt 1
3 Hind: Kiettwäin 1 Kietäväinen
S Matz mh 2 Kietäväinen
3 Olof Peerson mh 2 Kietäväinen
d Hindrich h:o 1
4+1 Peer Lamains E:a 1 Laamanen
S Peer 1 Laamanen
B:r Lars mh 2 Laamanen
B S Påhl 1 Laamanen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kåikola/Kokkola Capit: Stures Bostelle Sture
Piga Maria, Kirstin niuta lön och Kåst 2
3 Lb: Johan Kang:n 1 Kankainen
d Joh:n mh 2

Sivu 2938A (aukeaman 2938 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Killiala/Kiljula 4 Peer Mattzson mh 2 Kiljunen
B:r Mattz mh 2 Kiljunen
5 Bertell Kollioin mh 2 Kiljunen
B:r S Anders mh 2 Kiljunen
B:r Johan 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 5 Påhl Kittuin h:o 1 Kitunen
S Mårten h:o 1 Kitunen
S Hnd: 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
7 Påhl Påhlson mh 2 Penttinen
S Mattz mh 2 Penttinen
B Lars mh 2 Penttinen
Rytt: h:o 1
6 Erich Luckoin mh 2 Luukkonen
B Lars mh 2 Luukkonen
S Måns mh 2 Luukkonen
5 Hind: Luckoin mh 2 Luukkonen
S Olof mh 2 Luukkonen
B:r Johan 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Markus Sairain 2 Sorjonen
B:r Lars mh 2 Sorjonen
B:r Jöran mh 2 Sorjonen
Kaipola/Kaipaala 3 Hind: Peersson mh 2 Kaipainen
Piga Maria 1
2 Matz Kajain 1 Kaipainen
Sold. And:s h:o 1 Kaipainen
4 1 Thomas e:r Lars Pedik:n mh 2 Pietikäinen
B:m: Mårten mh 2 Montonen
B Johans h:o 1 Pietikäinen

Sivu 2938B (aukeaman 2938 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyllölä 4 Johan Kyllöin mh 2 Kyllönen
B Matz mh 2 Kyllönen
6 1 Mattz Huttuin mh 2 Huttunen
B Thomas mh 2 Huttunen
B Hans mh 2 Huttunen
S hust:n 1
5 Påhl Kjlloin 1 Kyllönen
B:r Matz mh 2 Kyllönen
S Matz mh 2 Kyllönen
Kärinemi/Keriniemi 6 Eskel Hakulin mh 2 Hakulinen
S Matz mh 2 Hakulinen
B:r Olof mh 2 Hakulinen
5 Grells Haku:n mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
d Piskoin 1 Piskonen
Lambila/Lampila 3 Crister Kåttrain mh 2 Kotro
dåtter 1
7 1 Johan Lambin mh 2 Lampinen
B:r S Johan mh 2 Lampinen
B:r Matz h:o 1 Lampinen
Sold. h:o 1 Kotro 26
M. Johan Soirain 2 Sorjonen
4 Munstersk: Joh: Storkof: 2 Storckovius
d Olof Spara 1 Parri
Piga 1
Liukoila/Luukkola 9+1 Johan Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r And:s mh 2 Luukkonen
B:r Hind: mh 2 Luukkonen
M Mattz mh 2 Kiljunen
B Mattz mh 2 Luukkonen
7 Lars Liukoins h:o 1 Luukkonen
B Olof mh 2 Luukkonen
B S: Josep mh: B.S Hind: 4 Luukkonen

Sivu 2939A (aukeaman 2939 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Liukoila/Luukkola 8 Johan Liukoin mh 2 Luukkonen
S Johan 1 Luukkonen
B Jacobs h:o 1 Luukkonen
B Mihell mh 2 Luukkonen
S Thomas mh 2 Luukkonen
9 Eskell Rynnain mh 2 Ryynänen
B:r Syllwest:r mh 2 Ryynänen
S Olof mh 2 Ryynänen
B:r And:s mh 2 Ryynänen
S Olof 1 Ryynänen
Limatala/Liimattala 4 Erich Liukoin mh 2 Luukkonen
B:m: Mårten 1
d Thomas 1
4 Thomas Mattin mh 2 Matinen
B Lars mh 2 Matinen
6 Hind: Peersson mh 2 Liimatainen
B Peer mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
4 Lars Limatain mh 2 Liimatainen
B:r Olof 1 Liimatainen
B:r Peer 1 Liimatainen
Lindusalo/Lintusalo 2 Crister mh 2 Kiljunen
2 Simon Herkein mh 2 Härkönen
3 Peer Råckain h:o 1 Rokkanen
B:r Anders mh 2 Rokkanen
4 Mattz Räpoin mh 2 Reponen
B Mark: h:o 1 Reponen
B Thomas 1 Reponen
3 Anders Saikoin 2 Saikkonen
B Lars 1 Saikkonen
Muramäki/Muuramäki 4 1 Mattz Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Anders h:o 1 Valtonen
d Lars 1
Sold. h:o 1

Sivu 2939B (aukeaman 2939 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mångola/Maunola 4 Mattz Peers. Kiliuin mh 2 Kiljunen
B:r Peer mh 2 Kiljunen
3 Joh: nu And:s Anderss: mh 2 Kiljunen
S Johanns h:o 1 Kiljunen
3 Anders Killiuin mh 2 Kiljunen
S Lars Anderson 1 Kiljunen
4 Hans Karf: mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
5 Simon Liukoin mh 2 Luukkonen
B Hind: mh 2 Luukkonen
B:r Olof 1 Luukkonen
Mietula/Miettula 3 1 Simon Kangain 2 Kankainen
B.S. Mattz 1 Kankainen
Sold. h:o 1 Miettunen 28
4 Mårthen Leskin h:o 1 Leskinen
M Matz mh 2 Kilponen
d Johans h:o 1 Miettunen
7 Peer Martin mh 2 Miettunen
S Jöran mh 2 Miettunen
B S Peer mh 2 Miettunen
B Lars h:o 1 Miettunen
4 1 Johan Herkein mh 2 Härkönen
Sod: h:o 1
Piga Karin 1
Piga Anna 1
Malliala/Maljala 2 Thomas Malin mh 2 Maljanen
2 Hanns Måndoin mh 2 Montonen
4 Mattz Piskoin 1 Piskonen
B:r Peer 1 Piskonen
B:r Johan mh 2 Piskonen
2 Johan Jostson mh 2 Kuivanen
2 Grells Lehnoin mh 2 Leinonen

Sivu 2940A (aukeaman 2940 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisari/Niinisaari 6 Peer Turckain mh 2 Turkiainen
B Påhls h:o 1 Turkiainen
B S Peer 1 Turkiainen
B S Johan mh 2 Turkiainen
2 And:s Kiettuin mh 2 Kettunen
4 Pohl Lakoin mh 2 Luukkonen
B:r Peer mh 2 Luukkonen
2 Mattz Kåttras h:o 1 Kotro
B:r Peer 1 Kotro
5 1 Mattz Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
Sod: h:o 1
Syst: Lisa 1
Ollila 5 Markus Hemel:n mh 2 Hämäläinen
S S Böriell mh 2 Hämäläinen
d Johan 1
2 Påhl Hujuain mh 2 Hujanen
Pätäniemi/Petäjäniemi 5 Johan Aufwin mh 2 Auvinen
S Anders mh 2 Auvinen
dåtter 1
Pörtömäki/Pirttimäki 3 Påhl Kiettuin 1 Kettunen
d Anders mh 2 Rokkanen
2 Mårten Lason mh 2 Kietäväinen
2 Mattz Hakul:n mh 2 Hakulinen
Pällilla/Pellilä 2 Johan Heckurin mh 2 Heikkurinen
2 Peer Sinkoin mh 2 Sinkkonen
2 And:s Laukurin mh 2 Laurikainen
Pitkelax/Pitkälahti 3 Thomas Pedikain 2 Pietikäinen
B:r Mans 1 Pietikäinen
Piskola 4 Hind: Piskoin mh 2 Piskonen
B:r And:s mh 2 Piskonen
3 Påhl Ikoin 1 Ikonen
B:r Johan mh 2 Ikonen

Sivu 2940B (aukeaman 2940 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Piskola 2 1 Lars Cristerson mh 2 Piskonen
S h:o 1
2 Thomas Cristers: mh 2 Pietikäinen
3 And: Lapalains E:a 1 Lappalainen
S Anders 1 Lappalainen
dåtter 1
3 Lars Mättä mh 1 Metelinen?
B:r Crister mh 2 Metelinen?
Rokotaipall/Ruokotaipale 6 Peer Summa mh 2 Summa
B:r Månns mh 2 Summa
B:m: Jonas mh 2 Hujanen
4 Grells Huijain mh 2 Hujanen
B: Mattz mh 2 Hujanen
Rokonsalo/Rokansalo 5 Peer Råckain breckl: Rokkanen
S Thomas mh 2 Rokkanen
S Johan mh 2 Rokkanen
S Olof 1 Rokkanen
2 1 Påhl Råkain mh 2 Rokkanen
Sold: h:o 1
4 Johan Råkoin mh 2 Rokkanen
B:m: Johan mh 2 Kekkonen
Räpoila/Repola 4 Erich Räpoin mh 2 Reponen
B:m: Erich mh 2 Reponen
Ryhälä 5 Staff: Aufoin mh 2 Auvinen
R: h: 1 B. Matz mh 2+1
2 Erich Ikehemoin mh 2 Ikäheimonen
2 1 Israell Bengdtin mh 2 Penttinen
Sold: hust 1
3 Johan Clemets: Limat: 1 Liimatainen
M: Lars mh 2 Kontinen
Säppälä/Seppälä 2 1 Peer Katäuin mh 2 Kietäväinen
Sold. h:o 1
2 1 And:s Ohls. Päkoin h:o 1 Päykkönen
rätta werd Lars Ohlson mh 2 Päykkönen

Sivu 2941A (aukeaman 2941 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Säppälä/Seppälä 2 Lars Päukoin mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 2 4 Lanb: Anders Kåndin mh 2 Kontinen
d. Peers h:o 1 Härkönen
d. Philiph Harmain 1 Harmainen
H:r Hind: Marander mh 2 Marander
5 Månns Såirain mh 2 Sorjonen
B:r Mattz h:o 1 Sorjonen
B:r Peer mh 2 Sorjonen
Sipilansarj/Sipilänsaari 5 Johan Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
B Hindrich 1 Hulkkonen
Såpolaniemj/Sopala 3 Lars Kiettew:n mh 2 Kietäväinen
B Matz 1 Kietäväinen
Wasiniemi/Vesiniemi 7 Påhl Liukoin mh 2 Luukkonen
B Hind: mh B Eskell mh 4 Luukkonen
Rytt: h:o 1
7 Johan Kajnul:n 1 Kainulainen
B:r Mihell mh 2 Kainulainen
B:r Mårten mh 2 Kainulainen
B Bert: mh 2 Kainulainen
2 Hind. Kangainen mh 2 Kankainen
1 Brof: Christ:r Kåttrå 1 Kotro
7 Lars Kåndiains h:o 1 Kontiainen
B:r Grells mh 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
B:r Crist 1 Kontiainen
B:r h:o 1
Waldola/Valtola 2 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
2 Pahl Walldoin mh 2 Valtonen
2 Lars Walldoin mh 2 Valtonen
4 Matz Walldoin mh 2 Valtonen
Rytt: h:o 1
B Thomas Thomas: h:o 1 Valtonen

Sivu 2941B (aukeaman 2941 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrkioby/Kirkonkylä 2 Färgk: Lars Kiettuin mh 2 Kettunen
1 Färgk: Stafan Kangain 1 Kankainen
2 Corp: Elias Rohianus h:o 1 Rohianus
dåtter Karinen 1 Rohianus
1 Crister Kåndeins h:o 1 Kontiainen
1 Kyrckioh: Sahl: Brödegum dåtter Karin 1 Breutigam
2 Klåk: Johan mh 2 Kosterus
1 Anders Råcka 1 Rokka
1 Spogub:n Markus 1 Puttonen
1 Pipar Jacob Hind:ss: h:o 1
8 Capel: H:r Lars Rosenius 2 Rosenius
d Anders Ketw: mh 2 Kietäväinen
d Anders 1
d Johan Hamain 1
Piga Lisa e:r Karin 1
d Lars Läinoin 1 Leinonen
10 Kyrckioh: H:r Hind: Romanus mh 2 Romanus
d Peer Innoin mh 2 Immonen
d Crister Pajuin mh 2 Pajunen
Dragone h:o 1
d Johan Miettuin 1 Miettunen
Pigor 2
3 Lendzm: Elias Haralds: mh 2
d Peer Huijain 1 Hujanen
2 Skrif:n Harald 1
d Påhl 1 Ukkonen
2 Lars Lambains h:o 1 Lampainen
dåtter 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17011703

© Maija-Liisa Laakso 2023