AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1704 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1704

Sivu 6512AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 4 Mattz Eskelsson mh 2 Hämäläinen
S: Jöran mh 2 Hämäläinen
Condiala/Kontila 10 Thomas Abrahamss: mh 2 Kontinen
B:r Michells h:o 1 Kontinen
B:r Mattz Laarss 1 Kontinen
B:r Peer mh 2 Kontinen
B:r Laars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Himaheuhaby/Himahuuha 5 Anders Aufwoin mh 2 Auvinen
S. Thomas 1 Auvinen
B.m. Grelss Suma mh 2 Summa
4 Mattz Hijmain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
Huchtema/Huhtimaa 3 Jonas Tijmoin mh 2 Timonen
B:r Hindrich 1 Timonen
Mattz Ihalain mh, dubbelt vide nedanföre 2 Ihalainen
2 Hindrich Löskin 1 Leskinen
Rytt. hust:r 1
Niinimäki 5 Påhl Kährein mh 2 Kähäräinen
B:r Anders 1 Kähäräinen
B:r Mattz mh 2 Kähäräinen
Hiukalaby/Huuhkaala 5 Bertell Waldoin 1 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
B:r Laars mh 2 Valtonen
Sold. hust:r 1
2 Matz Ihalain mh 2 Ihalainen
Hamulla/Hamula 5 Peer Matss. Asilain 1 Asilainen
B:r Morten mh 2 Asilainen
B:r Mattz mh 2 Asilainen
6 Manns Räpoin mh 2 Reponen
B:r Peer mh 2 Reponen
B:r And. - 1, B:r Peers h:o 2 Reponen

Sivu 6513AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamulla/Hamula 4 Mattz Ryhoin mh 2 Ryhänen
Bm Laars el: Peer mh 2
Hariumala/Harmaala 2 Peer Rönden mh 2 Röntynen
2 Peer Johanss: mh 2 Ryhänen
Hurisalo/Hurissalo 4 Anders Lenhoin 1 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
S. Peer Andss 1 Leinonen
3 1 Michell Juckarins E 1 Jukarainen
B:r Michell el: Påhl mh 2 Jukarainen
Sold. hust:r 1
5 Anders Laarss. mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
S. Johan 1 Jukarainen
Hylckala/Hylkylä 2 1 Påhl Wässoin mh 2 Väisänen
Sold hustru 1
2 Morten Ingein mh, dubbelt vide her näst 2 Inkinen
2 1 Simon Ingein mh, dubbelt vide her näst 2 Inkinen
Sold hust:r, dubbelt vide her näst 1
2 Mårthen Ingen mh 2 Inkinen
2 1 Simon Ingein mh 2 Inkinen
Såldt:z hust 1
2 Lars Ingeins hust 1 Inkinen
Son Matz 1 Inkinen
2 1 Pär Staffanson Portin mh 2 Parkkinen
Sold:s hust 1
2 Lambert Haloin mh 2 Halonen
Hauhola/Hauhala 2 Pär Måndoin mh 2 Montonen
Junmäki/Junninmäki 4 Anders Lukoin 1 Luukkonen
Son Johan Påhlson mh 2 Luukkonen
S:n Matz Johanson 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 2 Anders Huiain mh 2 Hujanen
5 1 Knut Matzson Sollo 1 Solla
B:r Staffan 1 Solla
B:r Påls hust: 1 Solla
B:r Benjam mh 2 Solla
Soldatz hust 1 Liukkonen 8

Sivu 6514AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihala/Ihalainen 6 Påhl Sallo mh 2 Solla
Bror Pährs hust 1 Solla
B:r Marckus mh 2 Solla
B:r Anders 1 Solla
Ikoila/Ikola 2 Påhl Måndoin 1 Montonen
Mohr Lastika 1
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 Landb: Påhl Hujain mh 2 Hujanen
dräng Påhl Laukain 1 Lampinen
Kietäwälä/Kietävälä 8 Tomas Matzon 1 Luukkonen
Son Matz mh 2 Luukkonen
Son Jöran mh 2 Luukkonen
Son Henrich mh 2 Luukkonen
Ryttare hust 1
3 Jöran Pährson 1 Kietäväinen
Son Pähr mh 2 Kietäväinen
5 Henrich Mårthenson Kettw: 1 Kietäväinen
Son Matz mh 2 Kietäväinen
Son Johan mh 2 Kietäväinen
4 Olof Pärson Kettwain mh 2 Kietäväinen
d. Jacob mh 2 Summa
6 Pär Pärson Lamains E:a 1 Laamanen
Son Pähr mh 2 Laamanen
B:r Anders mh 2 Laamanen
B:r Son Påhl 1 Laamanen
2 Matz Lamain mh 2 Laamanen
Kackola/Kokkola 4 Capit Stuhrs Boställe Sture
Landb: Johan Kardein mh 2 Kaartinen
d. Johan Kangain 1 Kankainen
d: Johan Harmain 1 Harmainen
Killiula/Kiljula 3 Pär Matzson Killiunen mh 2 Kiljunen
B:r Matz 1 Kiljunen
5 Bertill Killiuin mh 2 Kiljunen
B:r And: Pährson mh 2 Kiljunen
B:r Son Johan 1 Kiljunen

Sivu 6515AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kittula/Kitula 6 Påhl Kituins hust 1 Kitunen
Son Mårten mh 2 Kitunen
Son Henrich 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
5 Matz Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Påhl mh 2 Penttinen
Ryttare hust 1
5 Erich Luckoin 1 Luukkonen
Son Lars mh 2 Luukkonen
Son Måns mh 2 Luukkonen
5 Hend: Mårthenson Lukoin mh 2 Luukkonen
Son Olof mh 2 Luukkonen
B:r Johan 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Marckus Såroins hust 1 Sorjonen
B:r Lars mh 2 Sorjonen
B:r Jöran mh 2 Sorjonen
B:r Henrich Anderson 1 Sorjonen
Kaipoila/Kaipaala 3 Henrich Pährson mh 2 Kaipainen
Pijga Maria 1
1 1 Matz Pährson 1 Kaipainen
Sold: Anders hust: 1 Kaipainen
6 Lars Pedikain mh 2 Pietikäinen
Bm: Mårthen Måndoin mh 2 Montonen
B:r Johan mh 2 Pietikäinen
Kyllälä/Kyllölä 4 Johan Hend:son Kyllein mh 2 Kyllönen
B:r Matz mh 2 Kyllönen
6 Matz Huttuin 1 Huttunen
B:r Tomas mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
Son Tomas Matzson 1 Huttunen

Sivu 6516AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyllälä/Kyllölä 4 1 Matz Kyllin mh 2 Kyllönen
Son Mårten mh 2 Kyllönen
Sold: Olof Wachwains hust 1
Käriniemi/Keriniemi 5 Eskil Hakulin 1 Hakulinen
Son Matz mh 2 Hakulinen
B:r Olof Olofson mh 2 Hakulinen
6 Grels Hakulin mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
d. Jöran Kietwain mh 2 Kietäväinen
Lambila/Lampila 3 Christer Erichson Kåttras mh 2 Kotro
dotter 1
7 Johan Larson mh 2 Lampinen
B:r Matz mh 2 Lampinen
M: Johan Sorgoin mh 2 Sorjonen
d: Christers hust: 1
4 Munsterskrif:n Johan Ståckaswius mh 2 Storckovius
d: Olof Porre 1 Parri
d: Hamuin 1 Hamunen
Lukoila/Luukkola 8 Johan Lukoin 1 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B:r Henrich mh 2 Luukkonen
B:r Matz mh 2 Luukkonen
Måg Matz Kylloins hust 1 Kiljunen
9 Lars Luckoins hust 1 Luukkonen
B:r Henrich Olofson mh 2 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
B:r Son Joseph mh 2 Luukkonen
B:r Son Henrich Henrichss mh 2 Luukkonen
6 Johan Johanson Luckoin mh 2 Luukkonen
Son Pähr mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen

Sivu 6517AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lukoila/Luukkola 10 Eskill Pehrson Rynein 1 Ryynänen
Son Matz 1 Ryynänen
B:r Sylfwester mh 2 Ryynänen
B:r Olof mh 2 Ryynänen
B:r Anders mh 2 Ryynänen
Son Olof 1 Ryynänen
Pijga 1
Lijmatala/Liimattala 3 Erich Luckoin 1 Luukkonen
B:m: Mårthen mh 2
4 Tohmas Matein mh 2 Matinen
B:r Lars mh 2 Matinen
5 Hend: Pährson mh 2 Liimatainen
B:r Pährs hust 1 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
5 Lars Lijmatain mh 2 Liimatainen
B:r Olof mh 2 Liimatainen
B:r Berendt 1 Liimatainen
Lindusahlo/Lintusalo 2 Christer Larson Skyttin mh 2 Kiljunen
2 Simon Härcköin mh 2 Härkönen
3 Pähr Råckains hust 1 Rokkanen
B:r Anders mh 2 Rokkanen
4 Matz Månson Räpoin mh 2 Reponen
B:r Marckus hust 1 Reponen
B:r Tomas 1 Reponen
3 Anders Sakoin mh 2 Saikkonen
B:r Johan 1 Saikkonen
Muramäki/Muuramäki 4 Matz Christerson Waldoin mh 2 Valtonen
Son Jöran 1 Valtonen
Son Anders hust 1 Valtonen
Magnula/Maunola 3 And: Anderson mh 2 Kiljunen
B:r Johans hustr: 1 Kiljunen
3 Anders Killiuin 1 Kiljunen
Son Lars mh 2 Kiljunen
3 Matz Peerss. mhB. Peer 2+1 Kiljunen

Sivu 6518AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Magnula/Maunola 4 Hans Karfwins hust 1 Karvinen
B:r Tåmas mh 2 Karvinen
Såldat Lyckas hust 1
5 Simon Olson Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Henrich mh 2 Luukkonen
B:r Olof 1 Luukkonen
Mietula/Miettula 4 Simon Kangain mh 2 Kankainen
B:r S: Matz mh 2 Kankainen
4 Matz Kilpoin mh 2 Kilponen
Son Simon 1 Leskinen
d: Pähr Häskains hust 1 Heiskanen
3 Pär Pärson Meteins hust 1 Miettunen
Son Jöran mh 2 Miettunen
4 Pähr Hendersson mh 2 Miettunen
B:r Simon mh 2 Miettunen
Maliola/Maljala 2 Tomas Påhlson Malin mh 2 Maljanen
2 Hans Mondoin mh 2 Montonen
5 Matz Larson Piskoin 1 Piskonen
B:r Pähr mh 2 Piskonen
B:r Johan mh 2 Piskonen
2 Johan Jostson mh 2 Kuivanen
1 Greel Löhnöin 1 Leinonen
Ninisari/Niinisaari 6 Pähr Jacobson Turckain mh 2 Turkiainen
B:r S: Pähr Hendson mh 2 Turkiainen
B:r Son Johan mh 2 Turkiainen
2 And: Kettuin mh 2 Kettunen
5 Påhl Lakoin mh 2 Luukkonen
B:r Pähr mh 2 Luukkonen
B:r Henrich 1 Luukkonen
2 Matz Olsons Kåttros hust 1 Kotro
4 1 Matz Larss Hulkoin mh 2 Hulkkonen
2
1
Ållila/Ollila 4 Marckus Hemelain mh 2 Hämäläinen
S:S: Birgell mh 2 Hämäläinen

Sivu 6519AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ållila/Ollila 4 Jacob Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Tomas mh 2 Luukkonen
Pitkaniemi/Petäjäniemi 7 Johan Aufwoin mh 2 Auvinen
Son Anders mh 2 Auvinen
Son Samul 1 Auvinen
dotter 1
Pijga 1
Pijrtimäki/Pirttimäki 4 Johan Läskin mh 2 Leskinen
d: Påhl Kättuin mh 2 Kettunen
2 Mårthen Larsson mh 2 Kietäväinen
2 Matz Matzson Hakulin mh 2 Hakulinen
Pällilä/Pellilä 2 Johan Hulckorin mh 2 Heikkurinen
3 Pähr Erichson Silckoin mh 2 Sinkkonen
Corpral Jacob Henderson hust: 1
2 And: Matzson Laurickain mh 2 Laurikainen
Pitkälax/Pitkälahti 5 Tomas Pedickain mh 2 Pietikäinen
Son Magnus mh 2 Pietikäinen
Corpral Philip hust 1
Piskala/Piskola 4 Hend: Piskoin mh 2 Piskonen
B:r Anders mh 2 Piskonen
4 Påhl Johanson Ikoin mh 2 Ikonen
d: Christer Månson mh 2
2 1 Lars Christerson mh 2 Piskonen
Soldatz hust 1
2 Thomas Christerson mh 2 Pietikäinen
2 Anders Anderson Lappal:n 1 Lappalainen
dotter Maria 1 Lappalainen
2 Lars Jacobson Möttes h: 1 Metelinen?
B:r Christer 1 Metelinen?
Rokotaipal/Ruokotaipale 6 Pähr Summa mh 2 Summa
B:r Måns mh 2 Summa
B:m: Jonas Hujain mh 2 Hujanen

Sivu 6520AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokotaipal/Ruokotaipale 3 Greels Hujains hust 1 Hujanen
Son Matz mh 2 Hujanen
Rokansahlo/Rokansalo 5 1 Thomas Råckain mh 2 Rokkanen
B:r Johohan mh 2 Rokkanen
B:r Olof 1 Rokkanen
Soldatz hust 1
2 1 Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
Soldatz hust 1
4 Johan Råckain mh 2 Rokkanen
B:M: Johan Keckoin mh 2 Kekkonen
Räpola/Repola 4 Erich Räpoin mhust 2 Reponen
B:r Son Erich Henderson mh 2 Reponen
Ryhala/Ryhälä 6 Staffan Aufwoin mh 2 Auvinen
B:r Matz mh 2 Auvinen
Rytt: hust: 1
B:r Anders h:o 1 Auvinen
3 Erich Ikohinnen 1 Ikäheimonen
Son Erich mh 2 Ikäheimonen
4 1 Israel Bengtin mh 2 Penttinen
B:M: Lars Bengtin mh 2 Penttinen
Såldatz hust 1
3 Johan Clemetson Lijmatin 1 Liimatainen
Måg Lars Kåndins E:a 1 Kontinen
d. Lars Ihalain 1 Ihalainen
Säppälä/Seppälä 2 1 Pär Olson Ketawain mh 2 Kietäväinen
Såldat hust 1
2 Lars Olofson Peukoin mh 2 Päykkönen
2 Lars Hendson Peukoin 1 Päykkönen
2 Anders Peckoin mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 4 H:r Arvedh Marander 2 Marander
d: Pär Harckoins hust 1 Härkönen
Pijga Carin 1

Sivu 6521AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Soroila/Sorjola 4 Måns Sorgoin mh 2 Sorjonen
B:r Pähr mh 2 Sorjonen
Sippilansari/Sipilänsaari 5 Johan Hulckoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
B:r Henrich 1 Hulkkonen
Sapalaniemi/Sopala 5 Lars Kietewein mh 2 Kietäväinen
B:r Matz mh 2 Kietäväinen
B:r Brusius 1 Kietäväinen
Westanemi/Vesiniemi 7 Påhl Lukain mh 2 Luukkonen
B:r Hendrich mh 2 Luukkonen
B:r Eskill Henderson mh 2 Luukkonen
Ryttare hust: 1
7 Johan Kaujolain 1 Kainulainen
B:r Michil 1 Kainulainen
B:r Mårthen mh 2 Kainulainen
B:r Bärtill mh 2 Kainulainen
B:r Hend: 1 Kainulainen
4 Elias Kåtter 1 Kotro
B:r 1
d. Hend: Kangorin mh 2 Kankainen
1 Brofougden Christ: Kåtter 1 Kotro
7 Lars Larson Kåndins hust 1 Kontiainen
B:r Greels mh 2 Kontiainen
B:r Pär mh 2 Kontiainen
B:r Christer 1 Kontiainen
Ryttare hust: 1
Waldola/Valtola 3 Påhl Andson Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen

Sivu 6522AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Waldola/Valtola 4 Pähr Larson Waldoin mh 2 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
3 Matz Andson Waldoins h: 1 Valtonen
B:r Tomas hust: 1 Valtonen
Ryttare hust: 1
Kirkonkylä 2 Färjekarl: Lars Kettuin mh 2 Kettunen
1 Christer Kåndins hust: 1 Kontiainen
2 Klåckaren Johan mh 2 Kosterus
1 Spögub:n Marckus Puttoin 1 Puttonen
4 1 Kyrckioherden H:r Hend: Romanus mh 2 Romanus
dräng Pähr Immoin 1 Immonen
d: Mårten Kijskins hust, Dragon h 1 Kiiskinen
d: Lars Lenhoin 1 Leinonen
7 Capel:n H:r Lars Rosenius mh 2 Rosenius
dräng Anders Kettwoin mh 2 Kietäväinen
dräng Samuel Hångain 1 Honkanen
d: Anders Lakoin 1
Pijga Maria 1
4 Lendzm: Elias Haraldsson med hust 2
dräng Pähr Hujain mh 2 Hujanen
4 Opbördzskrif:n Harald Haraldson mh 2
dräng Johan Harckain mh 2 Härkönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031705

© Maija-Liisa Laakso 2023