AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1705 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1705

Sivu 5911AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__ghilä/Penttilä 4 Mattz Eskellson med h:o 2 Hämäläinen
S:n Jöran mh 2 Hämäläinen
__diala/Kontila 9 Thomas Abrahamson mh 2 Kontinen
B:r Mattz 1 Kontinen
B:r Peer med h:o 2 Kontinen
B:r Lars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Himahuuha 5 Anders Aufwoin mh 2 Auvinen
S:n Thomas 1 Auvinen
B:m: Greels mh 2 Summa
4 Mattz Hijmain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
_uchtama/Huhtimaa 3 Jonas Tijmmoin mh 2 Timonen
B:r Hindrich 1 Timonen
2 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
2 Hind: Leskein 1 Leskinen
Ryttare h:o 1
Niinimäki 5 Påhl Kahorin 1 Kähäräinen
B:r Anders 1 Kähäräinen
B:r Mattz med h:o 2 Kähäräinen
Syster 1
__uckalaby/Huuhkaala 6 Bertell Walldain mh 2 Valtonen
B:r Anders mh 2 Valtonen
B:r Lars med h:o 2 Valtonen
2 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
2 Oloff Ihalain mh 2 Ihalainen
__mula/Hamula 2 Johan Kylling mh 2 Kyllönen
5 Peer Asilain 1 Asilainen
B:r Mårthen mh 2 Asilainen
B:r Mattz mh 2 Asilainen

Sivu 5912AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__mula/Hamula 6 Måns Räpoin mh 2 Reponen
B:r Jörans h:o 1 Reponen
B:r Peer med h:o 2 Reponen
B:r Anders 1 Reponen
4 Mattz Ryhain mh 2 Ryhänen
B:m: Peer Larss: mh 2
Hariumala/Harmaala 2 Peer Ryhälläin mh 2 Ryhänen
Hurisahlo/Hurissalo 3 Anders Lenhuin 1 Leinonen
Bror Peer mh 2 Leinonen
3 1 Påhl Juckoins mh 2 Jukarainen
B:r Thomas 1 Jukarainen
Soldatz h:o 1
5 Anders Larson mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
S:n Johan 1 Jukarainen
Hylckala/Hylkylä 2 1 Påhl Wesein mh 2 Väisänen
Soldatz h:o 1
2 Mårthen Ingein mh 2 Inkinen
2 1 Simon Ingein mh 2 Inkinen
Soldatz h:o 1
2 Mattz Ingerin 1 Inkinen
Moder 1
2 Peer Parckin mh 2 Parkkinen
2 Lamber Haloin mh 2 Halonen
Hauhola/Hauhala 2 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Junimäkj/Junninmäki 5 Anders Luckoin 1 Luukkonen
S:n Johan mh 2 Luukkonen
S:n Mattz 1 Luukkonen
S:n Mattz Ands: 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 2 Anders Hujain 2 Hujanen

Sivu 5913AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihala/Ihalainen 5 Cnuth Sållo 1 Solla
B:r Staffan 1 Solla
B:r Påhls h:o 1 Solla
B:r Benjam mh 2 Solla
6 Påhl Sållo mh 2 Solla
B:r Peers h:o 1 Solla
B:r Marckus mh 2 Solla
B:r Anders 1 Solla
Ickola/Ikola 2 Påhl Måndoin mh 2 Montonen
Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Landb: Påhl Hujain 2 Hujanen
2 Påhl Lambin 1 Lampinen
d. Oloff Perrain 1 Parri
Kietawala/Kietävälä 7 Thomas Luckoin 1 Luukkonen
S:n Mattz med h:o 2 Luukkonen
S:n Jörans h:o 1 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
Dub: Ryttare h:o 1
3 Johan Peerson 1 Kietäväinen
B:r Peer mh 2 Kietäväinen
5 Hind: Kettwain 1 Kietäväinen
S:n Mattz med h:o 2 Kietäväinen
S:n Johan mh 2 Kietäväinen
4 Oloff Kettwain mh 2 Kietäväinen
d. Jacob mh 2 Summa
4 Peer Lamain mh 2 Laamanen
B:r Lars mh 2 Laamanen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kackola/Kokkola Capitein Stuhrs Bostelle Sture
3 Landb: Johan Kardin mh 2 Kaartinen
d: Johan Harmain 1 Harmainen

Sivu 5914AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Killiula/Kiljula 3 Peer Killiuin mh 2 Kiljunen
B:r Matts 1 Kiljunen
5 Bertell Killiuin 1 Kiljunen
B:r S:n Anders mh 2 Kiljunen
B:r S:n Johan 1 Kiljunen
B:r S:n Bengt 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 5 Mårthen Kittuin mh 2 Kitunen
S:n Hindrich 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
5 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
B:r Påhl med h:o 2 Penttinen
Rytt: h:o 1
5 Erich Luckoin 1 Luukkonen
S:n Lars med h:o 2 Luukkonen
S:n Måns mh 2 Luukkonen
6 Hind: Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Oloff mh 2 Luukkonen
B:r Johan mh 2 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Marckus Såroin 1 Sorjonen
B:r Lars mh 2 Sorjonen
B:r Jöran mh 2 Sorjonen
B:r Hindrich 1 Sorjonen
Kaupoila/Kaipaala 2 1 Hind: Peerson mh 2 Kaipainen
Soldatz h:o 1
1 1 Mattz Peerson 1 Kaipainen
Soldatz h:o 1
6 Lars Pedickain mh 2 Pietikäinen
B:r Johan mh 2 Pietikäinen
B:m: Mårthen mh 2 Montonen
Kyllälä/Kyllölä 5 Johan Kylloin mh 2 Kyllönen
B:r Mattz mh 2 Kyllönen
Bror Påhl 1 Kyllönen

Sivu 5915AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyllälä/Kyllölä 6 Mattz Huttuin 1 Huttunen
B:r Thomas mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
S:n Thomas mh 1 Huttunen
4 1 Mattz Kyllin mh 2 Kyllönen
S:n Mattz med h:o 2 Kyllönen
Soldatz h:o 1
Kärinemj/Keriniemi 6 1 Eskell Hackelin 1 Hakulinen
dotter Karin 1 Hakulinen
S:n Thomas mh 2 Hakulinen
B:r Oloff med h:o 2 Hakulinen
Soldatz h:o 1
4 1 Greels Hackelin mh 2 Hakulinen
Bror Påhl mh 2 Hakulinen
Soldatz h:o 1
__mbila/Lampila 3 Crister Kåttro mh 2 Kotro
dotter 1
6 Johan Larson med h:o 2 Lampinen
B:r Mattz mh:o 2 Lampinen
M: Johan Sorgoin mh 2 Sorjonen
4 Munsterskrif:n Johan Stackofvius med h:o 2 Storckovius
d: Johan 1 Hamunen?
d: Lars Lehennoin 1 Leinonen
Luckoila/Luukkola 8 Johan Luckoin 1 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Mattz mh 2 Luukkonen
M: Mattz Killiuins h:o 1 Kiljunen
8 Hindrich Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Lars h:o 1 Luukkonen
B:r Oloff h:o 1 Luukkonen
B:r S:n Joseph mh 2 Luukkonen
B:r S:n Hind: Hinds: mh 2 Luukkonen

Sivu 5916AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Luckoila/Luukkola 6 Johan Luckoin mh 2 Luukkonen
S:n Peer mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
9 Michell Rynoin 1 Ryynänen
S:n Mattz 1 Ryynänen
B:r Söllfwester mh 2 Ryynänen
S:n Oloff mh 2 Ryynänen
B:r Anders mh 2 Ryynänen
S:n Oloff 1 Ryynänen
Limattala/Liimattala 3 Erich Luukoin 1 Luukkonen
B:m: Mårthen mh 2
5 Thomas Martin mh 2 Matinen
B:r Lars mh 2 Matinen
B:r S:n Mattz 1 Matinen
6 Hindrich Peerson mh 2 Liimatainen
B:r Peer mh 2 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
6 Lars Lijmatain mh 2 Liimatainen
Bror Oloff mh 2 Liimatainen
B:r Bengdt 1 Liimatainen
B:r Peer Oloffson 1 Liimatainen
Lindasahlo/Lintusalo 2 Christer Kyllin mh 2 Kiljunen
2 Simon Härckein mh 2 Härkönen
3 Peer Råckoins h:o 1 Rokkanen
B:r Anders mh 2 Rokkanen
5 Mattz Räpoin mh 2 Reponen
B:r Marckus h:o 1 Reponen
B:r Thomas mh 2 Reponen
3 Anders Sackain mh 2 Saikkonen
B:r Johan 1 Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 6 Mattz Walldain mh 2 Valtonen
S:n Jöran med h:o 2 Valtonen
B:r Anders E:a 1 Valtonen
Pijga Elin 1

Sivu 5917AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Magnula/Maunola 3 Mattz Killuin mh 2 Kiljunen
B:r Peers h:o 1 Kiljunen
3 Johan Anderson mh 2 Kiljunen
B:r Anders h:o 1 Kiljunen
4 Anders Killjuin mh 2 Kiljunen
S:n Lars mho 2 Kiljunen
4 Hans Karfwins h:o 1 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
Pijga Karin 1
6 Simon Luukoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mho 2 Luukkonen
B:r Oloff med h:o 2 Luukkonen
Mietula/Miettula 5 Simon Kangain mh 2 Kankainen
Bror Johan 1 Kankainen
B:r S:n Mattz mh 2 Kankainen
5 Mattz Kijllpoin mh 2 Kilponen
S:n Simon mh 2 Leskinen
d: Peers h:o 1
3 Peer Mietins h:o 1 Miettunen
S:n Jöran med h:o 2 Miettunen
4 Peer Hinderson mh 2 Miettunen
B:r Simon med h:o 2 Miettunen
Malliola/Maljala 2 Thomas Malin mh 2 Maljanen
2 Hans Måndoin mh 2 Montonen
4 Mattz Piskoin h:o 1 Piskonen
B:r Peer h:o 1 Piskonen
B:r Johan med h:o 2 Piskonen
2 Johan Jost med h:o 2 Kuivanen
2 Greels Lähnoin mh 2 Leinonen
Ninisarj/Niinisaari 5 Peer Turickain mh 2 Turkiainen
B:r S:n Peer mh 2 Turkiainen
B:r S:n Johan h:o 1 Turkiainen

Sivu 5918AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarj/Niinisaari 2 Anders Kiettuin mh 2 Kettunen
6 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Peer med h:o 2 Luukkonen
B:r Hind: 1 Luukkonen
B:r Lars 1 Luukkonen
2 Mattz Kåttro h:o 1 Kotro
Broor Peer 1 Kotro
4 1 Mattz Hullckoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars med h:o 2 Hulkkonen
Soldatz h:o 1
Ållila/Ollila 4 Marckus Hemel:n mh 2 Hämäläinen
B:r S:n Börgell mh 2 Hämäläinen
5 Jacob Luckoin 1 Luukkonen
S:n Johan 1 Luukkonen
Bror Thomas mh 2 Luukkonen
S:n Mattz 1 Luukkonen
Petanemj/Petäjäniemi 4 Johan Aufwoin h:o 1 Auvinen
S:n Anders mh 2 Auvinen
Soldatz h:o 1
Pijrtinmäkj/Pirttimäki 3 Johan Leskein mh 2 Leskinen
S:n Lars 1 Leskinen
2 Mårthen Larson mh 2 Kietäväinen
2 Mattz Hackulin mh 2 Hakulinen
Pällilä/Pellilä 2 Johan Hullckoin mh 2 Heikkurinen
1 4 Peer Sinckoin mh 2 Sinkkonen
S:n Thomas mh 2 Sinkkonen
Corporal h:o 1
2 Anders Laurickain mh 2 Laurikainen
Pittkalax/Pitkälahti 1 4 Thomas Pedickain mh 2 Pietikäinen
S:n Mangnus mh 2 Pietikäinen
Corporals h:o 1

Sivu 5919AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__kola/Piskola 5 Hind: Piskain mh 2 Piskonen
B:r Anders mh 2 Piskonen
B:r Johan 1 Piskonen
2 Påhl Ickoin mh 2 Ikonen
2 1 Lars Christerson mh 2 Piskonen
Soldatz h:o 1
2 Thomas Christerson mh 2 Pietikäinen
2 And: Anderss: Lappal:n 1 Lappalainen
d. Maria 1 Lappalainen
3 Lars Jacobson Mötte h:o 1 Metelinen?
Bror Christer mh 2 Metelinen?
Rokotaipal/Ruokotaipale 6 Peer Summain mh 2 Summanen
Bror Måns mh 2 Summanen
B:m: Jonas Hujain mh 2 Hujanen
3 Greels Hujain h:o 1 Hujanen
B:r Mattz med h:o 2 Hujanen
__konsahlo/Rokansalo 3 1 Thomas Råckain mh 2 Rokkanen
B:r Oloff 1 Rokkanen
Soldatz h:o 1
2 Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
4 Johan Råckain mh 2 Rokkanen
B:m: Johan Käckoin 1 Kekkonen
S:n Peer 1 Rokkanen
Repola 4 Erich Räpoin mh 2 Reponen
B:r S:n Erich Hinds: mh 2 Reponen
Ryhällä/Ryhälä 7 Staffan Aufwoin mh 2 Auvinen
Bror Mattz mh 2 Auvinen
B:r Anders 1 Auvinen
Ryttare h:o 1
Dubl: Ryttare h:o 1

Sivu 5920AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhällä/Ryhälä 3 Erich Ickeheimoin 1 Ikäheimonen
S:n Erich mh 2 Ikäheimonen
3 Israel Bengtin mh 2 Penttinen
d. Kangain 1 Kankainen
3 Johan Lijmatain 1 Liimatainen
M: Lars Kåndoins E:a 1 Kontinen
d. Lars Ihalain 1 Ihalainen
Säppälä/Seppälä 2 1 Peer Oloffs: Kettwain mh 2 Kietäväinen
Soldatz h:o 1
2 Lars Peucköin mh 2 Päykkönen
2 Lars Hinds: Päuckäin mh 2 Päykkönen
2 Anders Peuckain mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 4 Måns Sorginen 1 Sorjonen
B:r Peer med h:o 2 Sorjonen
S:n Peer 1 Sorjonen
Sippilansarj/Sipilänsaari 5 Johan Hullckoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars med h:o 2 Hulkkonen
B:r Hindrich 1 Hulkkonen
Såppälänemj/Sopala 5 Lars Kiettwäin mh 2 Kietäväinen
B:r Mattz med h:o 2 Kietäväinen
B:r Brusius 1 Kietäväinen
Westennemj/Vesiniemi 6 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Eskell Hinds: mh 2 Luukkonen
7 Mårten Käunol:n mh 2 Kainulainen
B:r Michells h:o 1 Kainulainen
B:r Bertell mh 2 Kainulainen
B:r Hindrich mh 2 Kainulainen
3 Ellias Kåttra 1 Kotro
d. Hind: Kangarin mh 2 Kankainen
1 Brofougd: Christer Kåttra 1 Kotro

Sivu 5921AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Westennemj/Vesiniemi 7 Mattz Larson Kåndin 1 Kontiainen
B:r Greels med h:o 2 Kontiainen
B:r Peer med h:o 2 Kontiainen
B:r Christer 1 Kontiainen
Ryttare h:o 1
__lldola/Valtola 3 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
4 Påhl Larson Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Lars med h:o 2 Valtonen
3 Mattz Ands. Walldoin h:o 1 Valtonen
B:r Thomas h:o 1 Valtonen
Ryttare h:o 1
Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Färgkarl Lars Kettuin 1 Kettunen
2 Klåck:n Johan mh 2 Kosterus
3 Spögubben Marckus Putoin 1 Puttonen
dotter Brijta 1 Puttonen
D:o Pijga Anna 1
3 1 Länsm: Ellias Haralds: mh 2
d. Johan Huijain 1 Hujanen
Pijga 1
3 Skrif:n Haral Haralds: mh 2
d. Johan Härckoin 1 Härkönen
7 Capel:n H:r Lars Rosenius med h:o 2 Rosenius
d. Anders Kettwoin mh 2 Kietäväinen
d. Samuel Hångain 1 Honkanen
d. Anders Keckoin 1 Kekkonen
Pijga Maria 1
2 Sochn Smeden Lars Bengtin med h:o 2 Penttinen

Sivu 5922AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby/Kirkonkylä 6 Kyrckioherden H:r Hind: Romanus med h:o 2 Romanus
Son H:r Hindrich mh 2 Romanus
dreng Hind: Israels: 1
Dragon Mårten Kiskins h:o 1 Kiiskinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17041706

© Maija-Liisa Laakso 2023