AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1706 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1706

Sivu 4636B (aukeaman 4636 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bendtilä/Penttilä 4 Mattz Eskelss mh 2 Hämäläinen
Son Jöran mh 2 Hämäläinen
Condiala/Kontila 11 Thomas Abrams: mh 2 Kontinen
B: Hindrich 1 Kontinen
B: Lars mh 2 Kontinen
B: Peer mh 2 Kontinen
B: Anders mh 2 Kontinen
B: Mattz mh 2 Kontinen
Himahuuha 4 Anders Aufwin mh 2 Auvinen
B:m. Grells mh 2 Summa
4 Mattz Himain mh 2 Himanen
B: Anders mh 2 Himanen
Huhtiama/Huhtimaa 3 Jonas Tjmoin mh 2 Timonen
B: Hindrich 1 Timonen
2 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
3 Hind: Laskin 1 Leskinen
B: Grells mh 2 Leskinen
Niinimäki 6 Påll Kårhoin mh 2 Kähäräinen
B: Anders mh 2 Kähäräinen
B: Matz mh 2 Kähäräinen 36
__kala/Huuhkaala 5 Bert: Walldoin mh 2 Valtonen
B: Anders mh 2 Valtonen
B: Lars mh 2 Valtonen
2 Matz Ihalain mh 2 Ihalainen
Hamula 2 Johan Kyllein mh 2 Kyllönen
5 Peer Asilain 1 Asilainen
B: Mårten mh 2 Asilainen
B: Mattz mh 2 Asilainen
2 Olof Sårien mh 2

Sivu 4637A (aukeaman 4637 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamula 5 1 Peer Räpoin mh 2 Reponen
B: Jöran mh 2 Reponen
B: Anders 1 Reponen
Soldatz h:o 1
3 Mattz Rjhoin 1 Ryhänen
B:m. Peer Larss: mh 2
Hariumala/Harmaala 2 Peer Rjhonen mh 2 Ryhänen
Hurisalo/Hurissalo 5 Anders Lenhoin mh 2 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
B: Johan 1 Leinonen
3 1 Påhl Juckarin mh 2 Jukarainen
B:r Thomas 1 Jukarainen
Ordj: Sold: hust: 1
5 And: Larsson mh 2 Jukarainen
B:r Erich mh 2 Jukarainen
S: Johan 1 Jukarainen
2 Mattz Pardain 1 Partanen
Moor 1
Hylckälä/Hylkylä 2 1 Påhl Wässoin mh 2 Väisänen
Sold: E:a 1
2 Mårten Ingoin mh 2 Inkinen
2 1 Simon Ingoin mh 2 Inkinen
Sold: hust 1
1 Anders Partain 1 Partanen
2 Peer Parckoin mh 2 Parkkonen
2 Lamber Haloin mh 2 Halonen
Hanhola/Hauhala 2 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Junimäkj/Junninmäki 5 Anders Liukoin 1 Luukkonen
S: Johan mh 2 Luukkonen
S: Matz Johansson 1 Luukkonen
S: Mattz Andersson 1 Luukkonen

Sivu 4637B (aukeaman 4637 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ihala/Ihalainen 2 Anders Hujain 2 Hujanen
5 Cnuth Sållå 1 Solla
B:r Staffan 1 Solla
B:r Påhls h:o 1 Solla
B:r Beniam mh 2 Solla
6 Peer Sållo mh 2 Solla
B:r Peers h:o 1 Solla
B:r Markus mh 2 Solla
B:r Anders 1 Solla
Ikoila/Ikola 2 Påhl Måndoin mh 2 Montonen
Kyrckioby/Kirkonkylä 3 L.B. Påhl Hujain 2 Hujanen
d And Ljkain 1 Liikanen
4 Elias Kåttrå mh 2 Kotro
d: Påhl Lambin 1 Lampinen
d: Olof Perroin 1 Parri
Kettawala/Kietävälä 10 Thomas Liukoin 1 Luukkonen
S. Thomas mh 2 Luukkonen
S. Mattz mh 2 Luukkonen
S. Jörans h:o 1 Luukkonen
S. Jöran Jöranss 1 Luukkonen
B: Hindrich mh 2 Luukkonen
Rytt. h:o 1
5 Johan Peerss: 1 Kietäväinen
B: Peer mh 2 Kietäväinen
M: Thomas Saikoin mh 2 Saikkonen
5 Hind: Kettwain 1 Kietäväinen
S: Mattz mh 2 Kietäväinen
S: Johan mh 2 Kietäväinen
4 Olof Kettwain mh 2 Kietäväinen
d: Jacob Suma mh 2 Summa
4 1 Peer Lamain mh 2 Laamanen
B:r Påhl mh 2 Laamanen
Dubl. Sold. h:o 1

Sivu 4638A (aukeaman 4638 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kettawala/Kietävälä 2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kackola/Kokkola 3 Johan Kandain mh 2 Kontiainen?
d: Johan Harmain 1 Harmainen
Killiula/Kiljula 5 Peer Killuin mh 2 Kiljunen
B:r Matts 1 Kiljunen
S: Abram mh 2 Kiljunen
5 Bertell Killuin mh 2 Kiljunen
B:r S: Anders mh 2 Kiljunen
B:S Bengdt 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 5 Mårt. Kittuin mh 2 Kitunen
B: Hindrich dito 1 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
5 Mattz Bengdtin mh 2 Penttinen
B:r Påhl Dito mh 2 Penttinen
Rytt. hust 1
5 Lars Liukoin mh 2 Luukkonen
S: Thomas 1 Luukkonen
S: Måns mh 2 Luukkonen
6 Hind. Liukoin mh 2 Luukkonen
S: Olof mh 2 Luukkonen
B: Johan mh 2 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Mårt: Såroin 1 Sorjonen
B: Lars mh 2 Sorjonen
B: Jöran mh 2 Sorjonen
B: Hind: 1 Sorjonen
5 Mattz Karfwin mh 2 Karvinen
B: Olof mh 2 Karvinen
B: Thomas 1 Karvinen
Kaipoila/Kaipaala 2 1 Hind: Peerss: mh 2 Kaipainen
Ordj Sold. h:o 1
1 1 Mattz Kaipain 1 Kaipainen
Sold. hust 1

Sivu 4638B (aukeaman 4638 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 6 Lars Pidikain mh 2 Pietikäinen
B:r Johan mh 2 Pietikäinen
B:m: Mårt: Månd: mh 2 Montonen
Kyllälä/Kyllölä 5 Johan Kyllöin mh 2 Kyllönen
B:r Mattz mh 2 Kyllönen
B:r Påhl 1 Kyllönen
6 Mattz Huttuin 1 Huttunen
B:r Mattz mh 2 Huttunen
B:r Hans mh 2 Huttunen
S: Thomas 1 Huttunen
4 Mattz Kyllin mh 2 Kyllönen
S: Mattz mh 2 Kyllönen
__iniemj/Keriniemi 7 1 Eskell Hakolin mh 2 Hakulinen
S: Mattz mh 2 Hakulinen
dåtter Karin 1 Hakulinen
B:r Olof mh 2 Hakulinen
Sold: hustru 1
4 Grells Hakelin mh 2 Hakulinen
B:r Påhl mh 2 Hakulinen
Lembilä/Lampila 3 Crist:r Kåttro mh 2 Kotro
dåtter 1
6 Johan Larsson mh 2 Lampinen
B:r Mattz mh 2 Lampinen
M. Johan mh 2 Sorjonen
4 Munsterskrif: Johan Stårkåfwius mh 2 Storckovius
d: Arfwed Kåsoin 1 Kosonen
d: Lars Lehenoin 1 Leinonen
__koila/Luukkola 10 Johan Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Anders mh 2 Luukkonen
B: Hind: mh: B: Mattz mh 4 Luukkonen
M: Mattz Killuin mh 2 Kiljunen

Sivu 4639A (aukeaman 4639 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__koila/Luukkola 9 Hindrich Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Lars E:a 1 Luukkonen
B:r Olofz h:o 1 Luukkonen
B S: Josep mh 2 Luukkonen
B:r S: Hindrich mh 2 Luukkonen
B: S: Michell 1 Luukkonen
6 Johan Liukoin mh 2 Luukkonen
S: Peer mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
8 Eskell Rynein 1 Ryynänen
B:r Syllfwester mh 2 Ryynänen
S: Olof mh 2 Ryynänen
B:r Anders mh 2 Ryynänen
S: Olof 1 Ryynänen
Limatala/Liimattala 3 Erich Luckoin 1 Luukkonen
B:m: Mårten mh 2
3 Thomas Martin mh 2 Matinen
B:r Lars E:a 1 Matinen
5 Hind. Peersson mh 2 Liimatainen
B:r Peers h:o 1 Liimatainen
B:r Erich mh 2 Liimatainen
6 Lars Limatain 2 Liimatainen
B:r Oloff mh 2 Liimatainen
B: Berendt 1 Liimatainen
B:r Peer Olofsson 1 Liimatainen
Lindusalo/Lintusalo 2 Crister Kyllein mh 2 Kiljunen
2 Simon Herckein mh 2 Härkönen
3 Peer Råckains h:o 1 Rokkanen
B:r Anders mh 2 Rokkanen
5 Mattz Räpoin mh 2 Reponen
B:r Markus h:o 1 Reponen
B:r Thomas mh 2 Reponen

Sivu 4639B (aukeaman 4639 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Lindusalo/Lintusalo 4 Anders Sackoin mh 2 Saikkonen
B:r Johan mh 2 Saikkonen
Muramäkj/Muuramäki 5 Mattz Walldoin mh 2 Valtonen
S: Jöran mh 2 Valtonen
B:r Anders h:o 1 Valtonen
__unola/Maunola 3 Mattz Kijllein mh 2 Kiljunen
B:r Peers h:o 1 Kiljunen
3 Johan Anderss: mh 2 Kiljunen
B:r Anders h:o 1 Kiljunen
5 And: Kijlliuen mh 2 Kiljunen
S: Lars mh 2 Kiljunen
S: Bertell 1 Kiljunen
4 Thomas Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Hans h:o 1 Karvinen
Pijga Karin 1
5 Simon Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrih 1 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
Mietula/Miettula 3 1 Simon Kangain mh 2 Kankainen
B:r Johan 1 Kankainen
Sold: hustrun 1
5 Matts Killpoin mh 2 Kilponen
S: Simon mh 2 Leskinen
d: Peer Hanskains h:o 1
3 Peer Mietins h:o 1 Miettunen
S: Jöran mh 2 Miettunen
2 1 Peer Hinds: Mietin mh 2 Miettunen
Sold: Simons h:o 1 Miettunen
Maliola/Maljala 2 Thomas Malin mh 2 Maljanen
2 Hans Måndoin mh 2 Montonen
5 Johan Piskoin mh 2 Piskonen
m: 1705 tillbakas 1
B: Peers h:o 1 Piskonen
m: 1705 tillbakas 1

Sivu 4640A (aukeaman 4640 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Maliola/Maljala 2 Johan Jost mh 2 Kuivanen
2 Grells Lehnoin mh 2 Leinonen
Ninisarj/Niinisaari 6 Peer Turikain mh 2 Turkiainen
B:r S: Peer mh 2 Turkiainen
B: S: Johan mh 2 Turkiainen
2 Matt Kettuin mh 2 Kettunen
6 Påhl Liukoin mh 2 Luukkonen
B: Peer mh 2 Luukkonen
B: Hindrich 1 Luukkonen
B: Lars 1 Luukkonen
3 Matts Kåttro mh 2 Kotro
B:r Peer 1 Kotro
5 1 Mattz Hullckoin mh 2 Hulkkonen
S: Mattz 1 Hulkkonen
B: Lars mh 2 Hulkkonen
Sold: h:o 1
Ållila/Ollila 5 Markus Hemel:n mh 2 Hämäläinen
S:S: Börgell mh 2 Hämäläinen
S: Mattz 1 Hämäläinen
4 Jacob Luckoin 1 Luukkonen
S: Johan 1 Luukkonen
S: Mattz 1 Luukkonen
B:r Thomas E:a 1 Luukkonen
Pätäniemj/Petäjäniemi 5 1 Johan Aufwin mh 2 Auvinen
dåtter Brita 1 Auvinen
S: Anders mh 2 Auvinen
Soldatz hust 1
Pirtimäkj/Pirttimäki 3 Johan Läskin mh 2 Leskinen
S: Lars 1 Leskinen
2 Mårt: Larsson mh 2 Kietäväinen
2 Matz Hakulin mh 2 Hakulinen
Pällila/Pellilä 2 And: Laukarin mh 2 Laurikainen

Sivu 4640B (aukeaman 4640 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pällila/Pellilä 1 4 Peer Sijnckoin mh 2 Sinkkonen
S: Thomas mh 2 Sinkkonen
Corp: Jacob Hind:ss h:o 1
__tkälax/Pitkälahti 5 Thomas Pedikein mh 2 Pietikäinen
S: Magnus mh 2 Pietikäinen
dåtter Anna 1 Pietikäinen
__kila/Piskola 5 Hind. Piskain mh 2 Piskonen
B:r Anders mh 2 Piskonen
B:r Johan 1 Piskonen
2 Påhl Ikoin mh 2 Ikonen
1 1 Lars Cristerss:s E:a 1 Piskonen
Solld: hust: 1
2 Thomas Cristerss. mh 2 Pietikäinen
4 And: Lappal:n mh 2 Lappalainen
Mohr 1
dåtter Maria 1 Lappalainen
2 Lars Möttö h:o 1 Metelinen?
B: Crister 1 Metelinen?
__kotaipall/Ruokotaipale 6 Måns Summa mh 2 Summa
B:r Peer mh 2 Summa
B:m. Johan Hujain 2 Hujanen
3 Mattz Hujain mh 2 Hujanen
B:r Grells h:o 1 Hujanen
__nsahlo/Rokansalo 4 1 Thomas Råkoin mh 2 Rokkanen
Faar Peer 1 Rokkanen
B: Olof 1 Rokkanen
Sold: hust 1
2 Påhl Råckoin mh 2 Rokkanen
6 Johan dito mh 2 Rokkanen
B:m: Johan mh 2 Kekkonen
S: Peer mh 2 Rokkanen
__la/Repola 4 Erich Räpoin mh 2 Reponen
B: S: Erich Hind:ss: mh 2 Reponen

Sivu 4641A (aukeaman 4641 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhalla/Ryhälä 6+1 Staffan Aufwin 2 Auvinen
B Mattz mh 2 Auvinen
B Anders h:o 1 Auvinen
Rytt: hust:r 2
4 Erich Ikaheim:n 2 Ikäheimonen
S: Erich mh 2 Ikäheimonen
2 Israell Bengdtin mh 2 Penttinen
3 Johan Limatu 2 Liimatainen
M. Lars Kåndins E:a 1 Kontinen
Säpälä/Seppälä 2 1 Peer Kettwain 2 Kietäväinen
Sold: hust 1
4 Lars Päkoin mh 2 Päykkönen
B Lars mh 2 Päykkönen
2 And: dito mh 2 Päykkönen
Soroila/Sorjola 6 1 Måns Såroin 1 Sorjonen
S: Lars 1 Sorjonen
B: Peer mh 2 Sorjonen
S: Peer mh 2 Sorjonen
Sold: hust 1
Sipilansarj/Sipilänsaari 5 Johan Hullkoin mh 2 Hulkkonen
B: Lars mh 2 Hulkkonen
B: Hindrich 1 Hulkkonen
Såpolanniemij/Sopala 6 Lars Kietäwäin mh 2 Kietäväinen
B: Mattz mh 2 Kietäväinen
B: Brusius 1 Kietäväinen
B: S. Syring 1 Kietäväinen
Westenniemj/Vesiniemi 6 Påhl Liukoin mh 2 Luukkonen
B: Hind: mh 2 Luukkonen
B: Eskell mh 2 Luukkonen
7 Mårt. Kajulain 2 Kainulainen
B: Michells h:o 1 Kainulainen
B: Bertell mh 2 Kainulainen
B: Hindrich mh 2 Kainulainen

Sivu 4641B (aukeaman 4641 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Westenniemj/Vesiniemi 3 Hind: Kangoin mh 2 Kankainen
S: Johan Kåttra 1 Kotro
1 Brof: Crist: Kåttra 1 Kotro
7 Matz Kåndin 1 Kontiainen
B:r Grells mh 2 Kontiainen
B:r Peer mh 2 Kontiainen
B:r Crister 1 Kontiainen
Ordj: Rytt: h:o 1
__ldola/Valtola 3 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Anders 1 Valtonen
4 Påhl Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Lars mh 2 Valtonen
4 Mattz Walldoin mh 2 Valtonen
B:r Thomas h:o 1 Valtonen
Rytt: h:o 1
__rkioby/Kirkonkylä 1 Färg: Karll Lars Kätein 1 Kettunen
2 Klåck: Johan Köster mh 2 Kosterus
3 Spögub: Mark: Puttoin 1 Puttonen
dåtter Brijtha 1 Puttonen
Piga Anna 1
1 Peer Peerss: Råcka 1 Rokka
2+1 Opbördzskrif: Harald Haraldson mh 2
d: Johan Herckein 1 Härkönen
2 Lendzm: Elias Haralds: 2
1 Skiutzrätt: Peer Hujain 1 Hujanen
8 Capel: H: Lars Rosen:s 2 Rosenius
d. And: Kettwain 2 Kietäväinen
d. Samuel Hångain 1 Honkanen
Piga Maria 1
d. Lars Ihalain 1 Ihalainen
Piga Kirstin 1

Sivu 4642A (aukeaman 4642 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__rkioby/Kirkonkylä 6 Kyrckioherd: H: Hind: Romanus mh 2 Romanus
S. H: Hind: mh 2 Romanus
d Hind: Israelss: 1
Piga Magdalena 1
2 Sochne Smed Lars Bengdtin 2 Penttinen
1 Philip Håttins h:o 1 Hottinen *

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17051707

© Maija-Liisa Laakso 2023