AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1705 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1705

Nimihakemisto


-  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kontila) 5911

Anders (Maunola) 5917

Anders Larson (Hurissalo) 5912

Anna (Kirkonkylä) 5921

Elin (Muuramäki) 5916

Ellias Haralds: (Kirkonkylä) 5921

Erich (Hurissalo) 5912

Erich (Liimattala) 5916

Greels (Himahuuha) 5911

Haral Haralds: (Kirkonkylä) 5921

Hind: Israels: (Kirkonkylä) 5922

Hind: Peerson (Kaipaala) 5914

Hindrich Peerson (Liimattala) 5916

Jacob (Kietävälä) 5913

Johan (Hurissalo) 5912

Johan (Lampila) 5915

Johan (Kirkonkylä) 5921

Johan Anderson (Maunola) 5917

Johan Jost (Maljala) 5917

Johan Larson (Lampila) 5915

Johan Peerson (Kietävälä) 5913

Jöran (Penttilä) 5911

Karin (Maunola) 5917

Lars (Kontila) 5911

Lars Christerson (Piskola) 5919

Maria (Kirkonkylä) 5921

Mattz (Kontila) 5911

Mattz (Lampila) 5915

Mattz Eskellson (Penttilä) 5911

Mattz Peerson (Kaipaala) 5914

Mårthen (Kaipaala) 5914

Mårthen (Liimattala) 5916

Mårthen Larson (Pirttimäki) 5918

Peer (Kontila) 5911

Peer (Kietävälä) 5913

Peer (Liimattala) 5916

Peer (Miettula) 5917

Peer Hinderson (Miettula) 5917

Peer Larss: (Hamula) 5912

Simon (Miettula) 5917

Thomas Abrahamson (Kontila) 5911

Thomas Christerson (Piskola) 5919

AAlkuun

Asilain

Mattz (Hamula) 5911

Mårthen (Hamula) 5911

Peer (Hamula) 5911

Aufwoin

Anders (Himahuuha) 5911

Anders (Petäjäniemi) 5918

Anders (Ryhälä) 5919

Johan (Petäjäniemi) 5918

Mattz (Ryhälä) 5919

Staffan (Ryhälä) 5919

Thomas (Himahuuha) 5911

BAlkuun

Bengtin

Israel (Ryhälä) 5920

Lars (Kirkonkylä) 5921

Mattz (Kitula) 5914

Påhl (Kitula) 5914

HAlkuun

Hackelin

Eskell (Keriniemi) 5915

Greels (Keriniemi) 5915

Karin (Keriniemi) 5915

Oloff (Keriniemi) 5915

Påhl (Keriniemi) 5915

Thomas (Keriniemi) 5915

Hackulin

Mattz (Pirttimäki) 5918

Haloin

Lamber (Hylkylä) 5912

Harmain

Johan (Kokkola) 5913

Hemel:n

Börgell (Ollila) 5918

Marckus (Ollila) 5918

Hijmain

Anders (Himahuuha) 5911

Mattz (Himahuuha) 5911

Huijain

Johan (Kirkonkylä) 5921

Hujain

Anders (Ihalainen) 5912

Greels (Ruokotaipale) 5919

Jonas (Ruokotaipale) 5919

Mattz (Ruokotaipale) 5919

Påhl (Kirkonkylä) 5913

Hullckoin

Hindrich (Sipilänsaari) 5920

Johan (Pellilä) 5918

Johan (Sipilänsaari) 5920

Lars (Niinisaari) 5918

Lars (Sipilänsaari) 5920

Mattz (Niinisaari) 5918

Huttuin

Hans (Kyllölä) 5915

Mattz (Kyllölä) 5915

Thomas (Kyllölä) 5915

Hångain

Samuel (Kirkonkylä) 5921

Härckein

Simon (Lintusalo) 5916

Härckoin

Johan (Kirkonkylä) 5921

IAlkuun

Ickeheimoin

Erich (Ryhälä) 5920

Ickoin

Påhl (Piskola) 5919

Ihalain

Lars (Ryhälä) 5920

Mattz (Huhtimaa) 5911

Mattz (Huuhkaala) 5911

Oloff (Huuhkaala) 5911

Ingein

Mårthen (Hylkylä) 5912

Simon (Hylkylä) 5912

Ingerin

Mattz (Hylkylä) 5912

JAlkuun

Juckoins

Påhl (Hurissalo) 5912

Thomas (Hurissalo) 5912

KAlkuun

Kahorin

Anders (Niinimäki) 5911

Mattz (Niinimäki) 5911

Påhl (Niinimäki) 5911

Kangain

(Ryhälä) 5920

Johan (Miettula) 5917

Mattz (Miettula) 5917

Simon (Miettula) 5917

Kangarin

Hind: (Vesiniemi) 5920

Kardin

Johan (Kokkola) 5913

Karfwin

Hans (Maunola) 5917

Thomas (Maunola) 5917

Keckoin

Anders (Kirkonkylä) 5921

Kettuin

Lars (Kirkonkylä) 5921

Kettwain

Hind: (Kietävälä) 5913

Johan (Kietävälä) 5913

Mattz (Kietävälä) 5913

Oloff (Kietävälä) 5913

Peer Oloffs: (Seppälä) 5920

Kettwoin

Anders (Kirkonkylä) 5921

Kiettuin

Anders (Niinisaari) 5918

Kiettwäin

Brusius (Sopala) 5920

Lars (Sopala) 5920

Mattz (Sopala) 5920

Kijllpoin

Mattz (Miettula) 5917

Killiuin

Anders (Kiljula) 5914

Bengt (Kiljula) 5914

Bertell (Kiljula) 5914

Johan (Kiljula) 5914

Matts (Kiljula) 5914

Mattz (Luukkola) 5915

Peer (Kiljula) 5914

Killjuin

Anders (Maunola) 5917

Lars (Maunola) 5917

Killuin

Mattz (Maunola) 5917

Peer (Maunola) 5917

Kiskin

Mårten (Kirkonkylä) 5922

Kittuin

Hindrich (Kitula) 5914

Johan (Kitula) 5914

Mårthen (Kitula) 5914

Kyllin

Christer (Lintusalo) 5916

Mattz (Kyllölä) 5915

Kylling

Johan (Hamula) 5911

Kylloin

Johan (Kyllölä) 5914

Mattz (Kyllölä) 5914

Påhl (Kyllölä) 5914

Kåndin

Christer (Vesiniemi) 5921

Greels (Vesiniemi) 5921

Mattz Larson (Vesiniemi) 5921

Peer (Vesiniemi) 5921

Kåndoin

Lars (Ryhälä) 5920

Kåttra

Christer (Vesiniemi) 5920

Ellias (Vesiniemi) 5920

Kåttro

Crister (Lampila) 5915

Mattz (Niinisaari) 5918

Peer (Niinisaari) 5918

Käckoin

Johan (Rokansalo) 5919

Käunol:n

Bertell (Vesiniemi) 5920

Hindrich (Vesiniemi) 5920

Michell (Vesiniemi) 5920

Mårten (Vesiniemi) 5920

LAlkuun

Lamain

Lars (Kietävälä) 5913

Mattz (Kietävälä) 5913

Peer (Kietävälä) 5913

Lambin

Påhl (Kirkonkylä) 5913

Lappal:n

And: Anderss: (Piskola) 5919

Maria (Piskola) 5919

Laurickain

Anders (Pellilä) 5918

Lehennoin

Lars (Lampila) 5915

Lenhuin

Anders (Hurissalo) 5912

Peer (Hurissalo) 5912

Leskein

Hind: (Huhtimaa) 5911

Johan (Pirttimäki) 5918

Lars (Pirttimäki) 5918

Lijmatain

Bengdt (Liimattala) 5916

Johan (Ryhälä) 5920

Lars (Liimattala) 5916

Oloff (Liimattala) 5916

Peer Oloffson (Liimattala) 5916

Luckoin

Anders (Junninmäki) 5912

Anders (Luukkola) 5915

Erich (Kitula) 5914

Eskell Hinds: (Vesiniemi) 5920

Hind: (Kitula) 5914

Hind: (Niinisaari) 5918

Hind: Hinds: (Luukkola) 5915

Hindrich (Kietävälä) 5913

Hindrich (Luukkola) 5915

Hindrich (Vesiniemi) 5920

Jacob (Ollila) 5918

Johan (Junninmäki) 5912

Johan (Kitula) 5914

Johan (Luukkola) 5915

Johan (Luukkola) 5916

Johan (Ollila) 5918

Joseph (Luukkola) 5915

Jöran (Kietävälä) 5913

Lars (Kitula) 5914

Lars (Luukkola) 5915

Lars (Niinisaari) 5918

Mattz (Junninmäki) 5912

Mattz (Kietävälä) 5913

Mattz (Luukkola) 5915

Mattz (Ollila) 5918

Mattz Ands: (Junninmäki) 5912

Michell (Luukkola) 5916

Måns (Kitula) 5914

Oloff (Kitula) 5914

Oloff (Luukkola) 5915

Peer (Luukkola) 5916

Peer (Niinisaari) 5918

Påhl (Niinisaari) 5918

Påhl (Vesiniemi) 5920

Thomas (Kietävälä) 5913

Thomas (Ollila) 5918

Luukoin

Erich (Liimattala) 5916

Hindrich (Maunola) 5917

Oloff (Maunola) 5917

Simon (Maunola) 5917

Lähnoin

Greels (Maljala) 5917

MAlkuun

Malin

Thomas (Maljala) 5917

Martin

Lars (Liimattala) 5916

Mattz (Liimattala) 5916

Thomas (Liimattala) 5916

Mietin

Jöran (Miettula) 5917

Peer (Miettula) 5917

Måndoin

Hans (Maljala) 5917

Peer (Hauhala) 5912

Påhl (Ikola) 5913

Mötte

Christer (Piskola) 5919

Lars Jacobson (Piskola) 5919

PAlkuun

Parckin

Peer (Hylkylä) 5912

Pedickain

Johan (Kaipaala) 5914

Lars (Kaipaala) 5914

Mangnus (Pitkälahti) 5918

Thomas (Pitkälahti) 5918

Perrain

Oloff (Kirkonkylä) 5913

Peuckain

Anders (Seppälä) 5920

Peucköin

Lars (Seppälä) 5920

Piskain

Anders (Piskola) 5919

Hind: (Piskola) 5919

Johan (Piskola) 5919

Piskoin

Johan (Maljala) 5917

Mattz (Maljala) 5917

Peer (Maljala) 5917

Putoin

Brijta (Kirkonkylä) 5921

Marckus (Kirkonkylä) 5921

Päuckäin

Lars Hinds: (Seppälä) 5920

RAlkuun

Romanus

Hind: (Kirkonkylä) 5922

Hindrich (Kirkonkylä) 5922

Rosenius

Lars (Kirkonkylä) 5921

Ryhain

Mattz (Hamula) 5912

Ryhälläin

Peer (Harmaala) 5912

Rynoin

Anders (Luukkola) 5916

Mattz (Luukkola) 5916

Michell (Luukkola) 5916

Oloff (Luukkola) 5916

Söllfwester (Luukkola) 5916

Råckain

Johan (Rokansalo) 5919

Oloff (Rokansalo) 5919

Peer (Rokansalo) 5919

Påhl (Rokansalo) 5919

Thomas (Rokansalo) 5919

Råckoin

Anders (Lintusalo) 5916

Peer (Lintusalo) 5916

Räpoin

Anders (Hamula) 5912

Erich (Repola) 5919

Erich Hinds: (Repola) 5919

Jöran (Hamula) 5912

Marckus (Lintusalo) 5916

Mattz (Lintusalo) 5916

Måns (Hamula) 5912

Peer (Hamula) 5912

Thomas (Lintusalo) 5916

SAlkuun

Sackain

Anders (Lintusalo) 5916

Johan (Lintusalo) 5916

Sinckoin

Peer (Pellilä) 5918

Thomas (Pellilä) 5918

Sorginen

Måns (Sorjola) 5920

Peer (Sorjola) 5920

Sorgoin

Johan (Lampila) 5915

Stackofvius

Johan (Lampila) 5915

Stuhr

(Kokkola) 5913

Summain

Måns (Ruokotaipale) 5919

Peer (Ruokotaipale) 5919

Sållo

Anders (Ihalainen) 5913

Benjam (Ihalainen) 5913

Cnuth (Ihalainen) 5913

Marckus (Ihalainen) 5913

Peer (Ihalainen) 5913

Påhl (Ihalainen) 5913

Staffan (Ihalainen) 5913

Såroin

Hindrich (Kauppila) 5914

Jöran (Kauppila) 5914

Lars (Kauppila) 5914

Marckus (Kauppila) 5914

TAlkuun

Tijmmoin

Hindrich (Huhtimaa) 5911

Jonas (Huhtimaa) 5911

Turickain

Johan (Niinisaari) 5917

Peer (Niinisaari) 5917

VWAlkuun

Walldain

Anders (Huuhkaala) 5911

Anders (Muuramäki) 5916

Bertell (Huuhkaala) 5911

Jöran (Muuramäki) 5916

Lars (Huuhkaala) 5911

Mattz (Muuramäki) 5916

Walldoin

Anders (Valtola) 5921

Lars (Valtola) 5921

Mattz Ands. (Valtola) 5921

Påhl (Valtola) 5921

Påhl Larson (Valtola) 5921

Thomas (Valtola) 5921

Wesein

Påhl (Hylkylä) 5912

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 310 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023