AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä → 1711

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Puumala henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Pumala Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2605 Penttilä, Kontila, Himahuuha, Huhtimaa, Huuhkaala, Hamula, Hurissalo
2606 Hylkylä, Hauhala, Junninmäki, Ihalainen, Ikola, Kietävälä, Kokkola, Kiljula, Kitula
2607 Kitula, Kauppila, Kaipaala, Kyllölä, Keriniemi, Lampila, Luukkola
2608 Luukkola, Liimattala, Lintusalo, Muuramäki, Maunola, Miettula
2609 Miettula, Maljala, Niinisaari, Ollila, Petäjäniemi, Pirttimäki, Pitkälahti, Piskola, Ruokotaipale
2610 Ruokotaipale, Rokansalo, Repola, Ryhälä, Seppälä, Ryhälä, Sorjola, Sipilänsaari, Sopala, Vesiniemi
2611 Vesiniemi, Valtola, Kirkonkylä, Ryhälä

Allekirjoitukset

Att så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantals Längdh undandölt el: uth
sluta låtit som Mantals P:r betahle böra
betyga wij wed wår Siels Sallighet
med wåre Nampns och Signets under
sättiande. Dat: Pumala d: 16 Jan: 1711
Henrich Komanus Pastor Pumalens.
Gustavus Cuolus
Elias Haraldson Crono läns__
Nämbdens Nampn
Olof Ketäwäin Johan Ketäwäin
And: Waldoin Simon Luckain
Petter Sorjoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 230.
Veroa maksaneita yhteensä 369 henkilöä (miehiä 198, naisia 171).
Veroluokittain 11 / 323 / 31 ; yhteensä 365 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 74 31.1 %
Mies ja vaimo 127 53.4 %
Vaimo 19 8.0 %
Leski 15 6.3 %
Muu merkintä 3 1.3 %
Kaikki yhteensä 238 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 1711-1711 Tositekirja (8762), jakso 1291, sivu 2605, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12916298 / Viitattu 21.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020