AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1722 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1722

Sivu 2109AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattssonn mh: 1 1 Hämäläinen
Condiala/Kontila 6 Jöran Michellsson mh 1 1 Kontiainen
Bror Påhl mh 1 1 Kontiainen
dreng Hindrich 1
Rytt: And:s Kangas hust 1 Kankainen
Himahuha/Himahuuha 3 And:s Peersson Aufwin mh 1 1 Auvinen
b: Thomas hustru 1 Auvinen
1 d: Mattz Hatain 1 Haatainen
Huchtima/Huhtimaa 2 Mårthen Kainul: mh 1 1 Kainulainen
3 Johan Jöranss. Mietuin 1 Miettunen
b: Simon Mietuin mh: 1 1 Miettunen
4 Simon Läskin mh: 1 1 Leskinen
Bror Mattz mh: 1 1 Leskinen
Huchkala/Huuhkaala 2 Lars Ihalain mh: 1 1 Ihalainen
Hylckälä/Hylkylä 2 H: Hinr: Hordiander mh: 1 1 Hordiander
3 Lars Inginen mh 1 1 Inkinen
Bror Mattz 1 Inkinen
Hamula 2 Peer Kåndinen mh: 1 1 Kontinen
3 Johan Kyllein mh: 1 1 Kyllönen
Son Mårten 1 Kyllönen
2 Jacob Kåttro mh: 1 1 Kotro
2 Lars Pijra 1 Piira
brodren 1

Sivu 2110AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hurisahlo/Hurissalo 3 Anders Waldoins hustru 1 Valtonen
S: Christer Andersson mh: 1 1 Valtonen
3 Mattz Pardain 1 Partanen
b: Bertill mh: 1 1 Partanen
3 Johan Leinoin mh: 1 1 Leinonen
bror Anders 1 Leinonen
Hauhola/Hauhala 4 And:s Hindersson mh: 1 1
Son Lars mh: 1 1
2 Måns Piedickein mh: 1 1 Pietikäinen
Harmala/Harmaala 4 Petter Lejnoin mh: 1 1 Leinonen
Bror Michell mh: 1 1 Leinonen
Junninmäkj/Junninmäki 2 Mattz Anderssonn 1 Luukkonen
Frände Mattz hustru 1
Ihala/Ihalainen 6 Anders Såla mh: 1 1 Solla
BS: Peer mh: 1 1 Solla
B:r Hindrich mh: 1 1 Solla
1 Jöran Peerss. Såla 1 Solla
Ikola 2 Johan Måndoin mh: 1 1 Montonen
Kietäwälä/Kietävälä 4 Mattz Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
bror Hindrich mh: 1 1 Luukkonen
5 Olof Peersson mh: 1 1 Kietäväinen
Måg Hind: Silf:oin mh: 1 1 Silvennoinen
Swåg: Thomas Saickoins h: 1 Saikkonen
4 Johan Kietäwäin mh: 1 1 Kietäväinen
bror Virgilius mh: 1 1 Kietäväinen
2 Sigfred Waldoin mh: 1 1 Valtonen

Sivu 2111AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kåckola/Kokkola 2 Föraren Carl Mag:s Hahn mh: 1 1 Hahn
Killiula/Kiljula 4 1 Mattz Killiuns hustru 1 Kiljunen
b:S: Abrahams hustru 1 Kiljunen
bror Erich 1 Kiljunen
Såldat Brodbergz hust: 1 *
3 Bengdt Killiun m hust 1 1 Kiljunen
bror Johans hustru 1 Kiljunen
Kitula 1 Påhl Kittuinen 1 Kitunen
5 Lars Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
b:S: Thomas hustru 1 Luukkonen
Bror Måns mh: 1 1 Luukkonen
9 Hindrich Mårtenssons h: 1 Luukkonen
Bror Olof 1 Luukkonen
Bror Johan mh: 1 1 Luukkonen
Bror Mårten mh: 1 1 Luukkonen
b:S: Olof Anderssonn 1 Luukkonen
bror Jacob 1 Luukkonen
dotter Anna 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 4 Måns Såryoin mh: 1 1 Sorjonen
F:b: Hind: Andersson mh: 1 1 Sorjonen
5 Mattz Killiuin 1 Kiljunen
Bror Johan 1 Kiljunen
d: Olof Karfwinen 1 Karvinen
d: Thomas Karfwinen mh: 1 1 Karvinen
Kaipola/Kaipaala 2 Johan Såpain m:h 1 1 Sopanen
4 Påhl Larsson Saukoin mh: 1 1 Saikkonen
Bror Lars mh: 1 1 Saikkonen
3 Hindrich Wirolain 1 Virolainen
Bror Jacob m:h: 1 1 Virolainen

Sivu 2112AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kyllälä/Kyllölä 2 Johan Kylläin 1 Kyllönen
Swär-dotter Ellin 1
4 Thomas Huttuin mh: 1 1 Huttunen
Måg Påhl Lijmatain mh: 1 1 Liimatainen
3 Mattz Kylläin 1 Kyllönen
S: Mattz Mattsson mh: 1 1 Kyllönen
Käriänemj/Keriniemi 4 Mattz Kietawäin mh: 1 1 Kietäväinen
Son Hindrich mh: 1 1 Kietäväinen
4 Påhl Hackulin mh: 1 1 Hakulinen
Bror Petter mh: 1 1 Hakulinen
Lambila/Lampila 1 Erich Kåttros hust 1 Kotro
3 Jören Sårioin mh: 1 1 Sorjonen
Sonn Christer 1 Sorjonen
Luukola/Luukkola 6 And:s Hindersson mh: 1 1 Luukkonen Kuikka
F:B:S: And:s Mattsson mh: 1 1 Luukkonen
Frende Eskiell mh: 1 1 Luukkonen
3 Johan Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
bror Staffans hustru 1 Luukkonen
3 Olof Sylfwestersson 1 Ryynänen
Swåg: And:s Wiuhko mh: 1 1 Viuhko
Lijmatala/Liimattala 2 1 Lars Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
Soldat Peer Råckas hust 1 Rokka *
2 Skräd:n Erich Pyllssy mh: 1 1 Pylsy
5 Thomas Mattin 1 Matinen
bror Abraham mh: 1 1 Matinen
b:S: Abrah: Thomasson mh: 1 1 Matinen
2 Johan Larsson Kåndias E: 1 Kontiainen
Modren Carin 1

Sivu 2113AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lijmatala/Liimattala 4 Berendt Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
bror Petter mh: 1 1 Liimatainen
Lindusahlo/Lintusalo 2 Christer Killiuin mh: 1 1 Kiljunen
3 Måns Summa mh 1 1 Summa
Pijga Ellin 1
2 Lars Larsson Sårjoin mh: 1 1 Sorjonen
2 Mattz Räpoin mh: 1 1 Reponen
2 Christer Ohlss. Håtty mh: 1 1 Hotti
Muramäkj/Muuramäki 5 Christer Waldoins hust: 1 Valtonen
bror Jören mh: 1 1 Valtonen
bror Thomas mh: 1 1 Valtonen
Magnola/Maunola 3 Peer Killiuins hustru 1 Kiljunen
Son Johan mh: 1 1 Kiljunen
5 Anders Johanssonn mh: 1 1 Kiljunen
bror Påhl mh: 1 1 Kiljunen
bror Johan 1 Kiljunen
4 Lars Killiuins hustru 1 Kiljunen
bror Eskiell mh 1 1 Kiljunen
d. Peer Kaupin 1 Kauppinen
4 Thomas Karfwins hust: 1 Karvinen
S: Christer Karfwin mh: 1 1 Karvinen
b: Hans 1 Karvinen
4 Simon Luukoins hust: 1 Luukkonen
Son Mattz 1 Luukkonen
F:b: Hindrichz hustru 1 Luukkonen
d: Simon Sålla 1 Solla
Miettula 2 Jören Miettuin mh: 1 1 Miettunen
2 Peer Hindersson Metuin mh: 1 1 Miettunen
2 Anders Kåttro mh: 1 1 Kotro

Sivu 2114AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mallila/Maljala 2 Johan Måndoin mh: 1 1 Montonen
3 Johan Israelsson mh: 1 1
d: Påhl Läinoin 1 Leinonen
2 Mattz Huijain 1 Hujanen 23
Son Mattz 1 Hujanen 4
Ninisarij/Niinisaari 2 Erich Peersson mh: 1 1 Turkiainen
6 Påhl Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
bror Hindrich mh: 1 1 Luukkonen
bror Lars mh: 1 1 Luukkonen
2 Petter Luukoin mh: 1 1 Luukkonen
4 Jören Härckuin mh: 1 1 Härkönen
Son Anders mh: 1 1 Härkönen
4 1 Christer Hulckoin mh: 1 1 Hulkkonen
Bror Mattz mh: 1 1 Hulkkonen
Såldatz hustru 1 Luukkonen 18
Ållila/Ollila 4 Byriel Hämäl:s hust: 1 Hämäläinen
Bror Mattz mh: 1 1 Hämäläinen
b:S: Mattz Byrgelsson 1 Hämäläinen
3 Johan Luukoin 1 Luukkonen
bror Mattz Enckia 1 Luukkonen
d: Bertell Ohlsson 1
Pätajänemj/Petäjäniemi 1 Johan Aufwin 1 Auvinen
Pällilä/Pellilä 1 Hindrich Luukoin 1 Luukkonen
Pirtamäkj/Pirttimäki 3 Grels Läskin mh: 1 1 Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 Mattz Hackulin mh: 1 1 Hakulinen

Sivu 2115AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Piskola 3 Johan Piskoin m:h: 1 1 Piskonen
Bror Mattz Enkia 1 Piskonen
2 Johan Ikoin mh: 1 1 Ikonen
2 Hindrich Piskoin mh: 1 1 Piskonen
1 Jacob Larss. Kåndiain 1 Kontiainen
Råukotaipal/Ruokotaipale 4 Jonas Summa mh: 1 1 Summa
d: Bengdt Killiuin mh: 1 1 Kiljunen
2 Påhl Hujain mh: 1 1 Hujanen
Råkansalo/Rokansalo 2 Erich Summain 1 Summanen
Bror Thomas 1 Summanen
2 Erich Räpoin mh: 1 1 Reponen
3 Petter Killiuin mh: 1 1 Kiljunen
b:M: Petter Fiskare 1 Fiskare
Räpola/Repola 3 Mårten Erss. Räpoin mh: 1 1 Reponen
Bror Olof 1 Reponen
2 Michell Räpoin mh: 1 1 Reponen
Ryhälä 4 Staffan Aufwin mh: 1 1 Auvinen
Son Johann mh: 1 1 Auvinen
3 Israel Bengdtin mh: 1 1 Penttinen
Son Mattz 1 Penttinen
3 Hindrich Läskin mh: 1 1 Leskinen
d: Michell Mannin 1 Manninen
2 Erich Ikahäimon 1 Ikäheimonen
bror Hans hustru 1 Ikäheimonen
Säppälä/Seppälä 3 Olof Peuckoin mh: 1 1 Päykkönen
Bror Petter 1 Päykkönen
2 Mattz Berendtss Haloin 1 Halonen
Modren Ellin 1

Sivu 2116AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Säppälä/Seppälä 3 Thomas Härckäin mh: 1 1 Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
Såriola/Sorjola 3 Lars Sårioins hustru 1 Sorjonen
b: Peer Månsson 1 Sorjonen
bror Mattz 1 Sorjonen
Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Hindrich Hulckoin 1 Hulkkonen
bror Simons hustru 1 Hulkkonen
Capell:s Bohl
Såpalanemj/Sopala 3 Anders Kietäwäin 1 Kietäväinen
Son Mattz mh: 1 1 Kietäväinen
3 Söfring Kietäwäins h: 1 Kietäväinen
bror Abraham mh: 1 1 Kietäväinen
Wässnemj/Vesiniemi 4 Hindrich Luukoin 1 Luukkonen
Bror Anders mh: 1 1 Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
1 Erich Jöranss. Luukoin 1 Luukkonen
3 Eskiell Luukoins hustru 1 Luukkonen
Son Hindrich 1 Luukkonen
Bror Johan 1 Luukkonen
2 Johan Kåtro mh: 1 1 Kotro
2 Brof: Christ:r Kåttro 1 Kotro
Son Hindrich 1 Kotro
2 Mårten Kåndia 1 Kontiainen
F:b: Grels hustru 1 Kontiainen
Waldola/Valtola 4 Påhl Waldoin mh: 1 1 Valtonen
Bror Anders 1 Valtonen
F:b: Mattz hustru 1 Valtonen
Pumala Sundh/Kirkonkylä 1 Upbördz sk: Harald Haraldson 1

Sivu 2117AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 2 Fargekarl: Johan Härkäin 1 Härkönen
dito Lars Kittuin 1 Kitunen
3 Uthrjd: Erich Ruuth mh: 1 1 Ruuth
B: Michell 1 Ruuth
2 Kl: Hinr: Ithemeus mh: 1 1 Ithimaeus
1 Spö gub:s dotter Brjta 1 Puttonen
2 Länssm:n Barth: Werrman mh 1 1 Werman
4 H: Kyrckioheerd: Thomas Punderus 1 Punderus
dotter Elisabeth 1 Punderus
drengh Jöran 1
Piga Elly 1
Lapinsalmj/Kirkonkylä 2 Linwäf: Joh: Clemetss. mh: 1 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17121723

© Maija-Liisa Laakso 2023