AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1723 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1723

Sivu 3326AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattsson Hämäl: mh 1 1 Hämäläinen
Condiala/Kontila 5 Jöran Michellss:n mh 1 1 Kontiainen
Bror Påhl mh 1 1 Kontiainen
dreng Hindrich 1
Himahuha/Himahuuha 4 Anders Peerssonn Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Thomas hust 1 Auvinen
dreng Mattz Hatain 1 Haatainen
2 Mattz Hackulin 1 Hakulinen
B: S Mattz Luukos hust 1 Luukkonen
Huchtima/Huhtimaa 3 Mårten Kainulain 1 Kainulainen
Måg Christer Sorrioin mh 1 1 Sorjonen
3 Johan Meetin mh 1 1 Miettunen
B:m: Simon Metin 1 Miettunen
4 Simon Läskin mh 1 1 Leskinen
Bror Mattz mh 1 1 Leskinen
Huchkala/Huuhkaala 2 Lars Ihalain mh 1 1 Ihalainen
Hyllkälä/Hylkylä 2 H:r Hind: Hordiander mh 1 1
3 Lars Inginen mh 1 1 Inkinen
Bror Mattz 1 Inkinen

Sivu 3327AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hamula 2 Peer Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
2 Johan Kylleins hust 1 Kyllönen
Son Mårten 1 Kyllönen
2 Mattz Kåttro mh 1 1 Kotro
2 Johan Tuchkoin mh 1 1 Tuhkanen
1 Lars Pijra 1 Piira
Hurisahlo/Hurissalo 2 Christer Walldoin mh 1 1 Valtonen
2 Mattz Pardain 1 Partanen
Bror Bertell 1 Partanen
2 Lars Juckarain 1 Jukarainen
Bror Petter 1 Jukarainen
4 Johan Leinoin mh 1 1 Leinonen
Bror Anders 1 Leinonen
B: M: Johan Wänäl:s hust 1 Venäläinen
Hauhola/Hauhala 4 Anders Hinderss:s hust 1
Son Lars mh 1 1
Son Carll 1
2 Måns Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Harmala/Harmaala 5 Petter Leinoin mh 1 1 Leinonen
Bror Michell mh 1 1 Leinonen
drengh Påhl 1

Sivu 3328AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Junnimäckj/Junninmäki 2 Mattz Anderssonn 1 Luukkonen
Frende Mattz hustru 1
Ihalax/Ihalainen 5 Anders Sålla mh 1 1 Solla
Bror Son Peer 1 Solla
Bror Hindrich mh 1 1 Solla
2 Jöran Peerss:n Sålla mh 1 1 Solla
Sonn Petter 1 Solla
Ickoila/Ikola 2 Johan Måndoin mh 1 1 Montonen
Kietäwälä/Kietävälä 3 Mattz Luukoin 1 Luukkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Luukkonen
5 Olof Peersson mh 1 1 Kietäväinen
M: Hindrich Sillfwenoins hustru 1 Silvennoinen
Swåg Thomas Sackoins h 1 Saikkonen
d:r Johan Grellss 1
4 Johan Kietäwein mh 1 1 Kietäväinen
Bror Wirgillius 1 Kietäväinen
dreng Olof Hackul:n 1 Hakulinen 24
2 Sigfred Walldoin mh 1 1 Valtonen
Kåckola/Kokkola Capiteins Bostelle af Inf:

Sivu 3329AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kittulansahlo/Kiljula 3 Abraham Kittuins h 1 Kiljunen
Bror Erich mh 1 1 Kiljunen
3 Bengdt Kittuin mh 1 1 Kiljunen
Bror Johans hust 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 1 Påhl Kittuinen 1 Kitunen
5 Lars Luukoin mh 1 1 Luukkonen
B: S: Thomas hustru 1 Luukkonen
Bror Måns mh 1 1 Luukkonen
4 Johan Arpoin mh 1 1 Arponen
B:r Hindrich Arpoin mh 1 1 Arponen
9 Hindrich Mortenss: hust 1 Luukkonen
Bror Johan mh 1 1 Luukkonen
Bror Mårten mh 1 1 Luukkonen
B:r S: Olof Andersson 1 Luukkonen
Bror Jacob 1 Luukkonen
Son Mårten And:ss 1 Luukkonen
dåtter Anna 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 4 Måns Sorrioin mh 1 1 Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
Rytt: Anders Kangais h 1 Kankainen
4 Mattz Killiuin 1 Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
dreng Olof Karfwin 1 Karvinen

Sivu 3330AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaipåla/Kaipaala 3 Johan Såppain mh 1 1 Sopanen
Bror Michell 1 Sopanen
4 Påhl Larss:n Saukoin mh 1 1 Saikkonen
Bror Lars mh 1 1 Saikkonen
4 1 Hindrich Wirolain 1 Virolainen
Bror Jacob mh 1 1 Virolainen
d:r Urbanus Pittkä 1 Pitkä
Solld: Johan Teitins hustru 1 Teittinen 30
Kyllälä/Kyllölä 2 Johan Kylläin 1 Kyllönen
Swåger dåtter Ellin 1
3 Thomas Huttuins hust 1 Huttunen
Måg Påhl Lijmat:n mh 1 1 Liimatainen
3 Mattz Mattsson mh 1 1 Kyllönen
Bror Johan 1 Kyllönen
Kärinemi/Keriniemi 4 Mattz Kietewäin 1 Kietäväinen
Son Hindrich mh 1 1 Kietäväinen
dreng Olof Peuköin 1 Päykkönen
5 Påhl Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
dreng Hindrich Peukoin 1 Päykkönen
Lambila/Lampila 3 Lenssm:n Bart: Werman mh 1 1 Werman
Piga Erich Kåttros hust 1 Kotro

Sivu 3331AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lambila/Lampila 3 Jöran Sorrioins hust 1 Sorjonen
Son Christer 1 Sorjonen
Sonn Olof 1 Sorjonen
Luukola/Luukkola 7 Anders Hinderss:n mh 1 1 Luukkonen Kuikka
F:B:S: Anders Mattss:n mh 1 1 Luukkonen
Frände Eskell Mårt:n:ss mh 1 1 Luukkonen
Bror Lars Mattsson 1 Luukkonen
2 Johan Luukoin mh 1 1 Luukkonen
3 Olof Syllfwestersson 1 Ryynänen
Swåg:r Anders Wieuchko mh 1 1 Viuhko
Lijmatala/Liimattala 3 Lars Luukoin mh 1 1 Luukkonen
d:r Mattz Killiuin 1 Kiljunen
2 Skräddaren Erich Pyllsy mh 1 1 Pylsy
5 Thomas Mattin 1 Matinen
Bror Abraham mh 1 1 Matinen
Bror S Abraham mh 1 1 Matinen
4 Petter Rässiä mh 1 1 Räsiä
Petter Råcka mh 1 1 Rokka
4 Berendt Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
Bror Petter mh 1 1 Liimatainen

Sivu 3332AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lijndusahlo/Lintusalo 2 Christer Killiuin mh 1 1 Kiljunen
2 Måns Summa mh 1 1 Summa
2 Lars Larsson Sorrioin mh 1 1 Sorjonen
2 Mattz Räpoin mh 1 1 Reponen
2 Christer Håttj mh 1 1 Hotti
Muramäckj/Muuramäki 5 Christer Walldoins hust 1 Valtonen
Bror Jöran mh 1 1 Valtonen
Bror Thomas mh 1 1 Valtonen
Magnola/Maunola 3 Johan Killiuin mh 1 1 Kiljunen
Bror Petter 1 Kiljunen
4 Anders Johanss:s hust 1 Kiljunen
Bror Påhl mh 1 1 Kiljunen
Bror Johan 1 Kiljunen
3 Lars Killiuins hust 1 Kiljunen
Bror Eskell mh 1 1 Kiljunen
4 Christer Karfwin mh 1 1 Karvinen
Bror Hans mh 1 1 Karvinen
4 Simon Luukoins hust 1 Luukkonen
Son Mattz mh 1 1 Luukkonen
dreng Simon Sålla 1 Solla
Mietula/Miettula 2 Jöran Mietuin mh 1 1 Miettunen

Sivu 3333AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mietula/Miettula 3 Peer Hindersson mh 1 1 Miettunen
Syster Ellin 1 Miettunen
2 Anders Kåttro mh 1 1 Kotro
Malliala/Maljala 4 Johan Måndoin mh 1 1 Montonen
Bror Josseph mh 1 1 Montonen
2 Johan Issraellsson 1
d:r Påhl Leinoin 1 Leinonen
1 Jacob Larsson Kåndia 1 Kontio
1 Mattz Huijain 1 Hujanen
Ninisarj/Niinisaari 3 Erich Peersson mh 1 1 Turkiainen
B:M: Erich Kaupin 1 Kauppinen
6 Påhl Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Luukkonen
Bror Lars mh 1 1 Luukkonen
4 Petter Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Måg Jöran Sålla mh 1 1 Solla
3 Jöran Härckeins hust 1 Härkönen
Son Anders mh 1 1 Härkönen
3 Christer Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
Bror Mattz 1 Hulkkonen
Ollila 3 Mattz Hämälein mh 1 1 Hämäläinen
Bror Son Mattz 1 Hämäläinen

Sivu 3334AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ollila 3 Johan Luukoin 1 Luukkonen
Bror Mattz Enkia 1 Luukkonen
dreng Bertell Ohlss:n 1
Pätäiänemj/Petäjäniemi 1 Johan Aufwin 1 Auvinen
Pittkälax/Pitkälahti 4 Hindrich Anderss:n mh 1 1
B:m: Thomas Karf:n mh 1 1 Karvinen
Pällilä/Pellilä 1 Hindrich Luukoin 1 Luukkonen
Pirtimäckj/Pirttimäki 2 Grells Läskin 1 Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 Mattz Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Piskola 2 Johan Piskoin mh 1 1 Piskonen
2 Hindrich Piskoin mh 1 1 Piskonen
2 Anders Lappal:n mh 1 1 Lappalainen
Roukotaipal/Ruokotaipale 4 Jonas Summa mh 1 1 Summa
d:r Bengdt Killiuin mh 1 1 Kiljunen
2 Påhl Huijainen mh 1 1 Hujanen
Råckansahlo/Rokansalo 3 Erich Summain mh 1 1 Summanen
Bror Thomas 1 Summanen
2 Erich Räpoin mh 1 1 Reponen
3 Petter Killiuin mh 1 1 Kiljunen
B:m Petter Fiskare 1 Fiskare
Räpola/Repola 4 Mårten Ersson mh 1 1 Reponen
Bror Olof mh 1 1 Reponen

Sivu 3335AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Räpola/Repola 2 Michell Räpoins hust 1 Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
Ryhälä 3 Staffan Aufwin 1 Auvinen
Bror Johan mh 1 1 Auvinen
3 Issraell Bengdtin 1 Penttinen
Son Mattz mh 1 1 Penttinen
3 Hindrich Läskin mh 1 1 Leskinen
d:r Grells Manninen 1 Manninen
2 Erich Ickäheimoin 1 Ikäheimonen
Bror Hans hustru 1 Ikäheimonen
Säppälä/Seppälä 3 Olof Peukoin mh 1 1 Päykkönen
Bror Petter 1 Päykkönen
2 Mattz Haloin 1 Halonen
Modren Ellin 1
3 Thomas Härckein mh 1 1 Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
Sorriola/Sorjola 3 Lars Sorrioins hust 1 Sorjonen
Bror Peer Månsson 1 Sorjonen
Bror Mattz 1 Sorjonen
Sippilänsari/Sipilänsaari 2 Hindrich Hullkoin 1 Hulkkonen
Bror Simons hust 1 Hulkkonen
Såppalannemj/Sopala 3 Anders Kietäwein 1 Kietäväinen
Son Mattz mh 1 1 Kietäväinen

Sivu 3336AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Såppalannemj/Sopala 3 Söfring Kietäweins h 1 Kietäväinen
Bror Abraham mh 1 1 Kietäväinen
Wässinemi/Vesiniemi 4 Hindrich Luukoin 1 Luukkonen
Bror Anders mh 1 1 Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
1 Erich Jöransson Luk:n 1 Luukkonen
3 Eskell Luukoins hust 1 Luukkonen
Son Hindrich 1 Luukkonen
Bror Johan 1 Luukkonen
2 Johan Kåttro mh 1 1 Kotro
1 Brof: Christer Kåttro 1 Kotro
2 Mårten Kåndia 1 Kontiainen
d:r Eskell Kainul:n 1 Kainulainen
Walldola/Valtola 3 Påhl Walldoins hust 1 Valtonen
Son Anders 1 Valtonen
F: B: Mattz hustru 1 Valtonen
Pumala Sundh/Kirkonkylä 3 Upbördz skrif:n Harald Haraldssonn 1
Son Harald 1
Piga Margetta 1
2 Färge Karl: Joh: Härckein 1 Härkönen
d:to Lars Kittuin 1 Kitunen

Sivu 3337AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 2 UthRijd:n Erich Ruuth mh 1 1 Ruuth
2 Klåck:n Hindrich Itima'us mh 1 1 Ithimaeus
1 Spogubb:s dåtter Brita 1 Puttonen
3 H:r Kyrckioheerden Thomas Punderus 1 Punderus
dreng Jöran 1
Piga Carin 1
1 Fureren Anders Tackins hustru 1 Takkinen
1 Lijnwäfwaren Johan Clemethssonn 1
Kyrckioheerdens H:r Orra'i hemman Orraeus
2 L:B: Hindrich Kåttro 1 Kotro
d:r Anders Juckarain 1 Jukarainen 15

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17221724

© Maija-Liisa Laakso 2023