AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1723 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1723

Nimihakemisto


-  A  B  F  H  I  J  K  L  M  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  F  H  I  J  K  L  M  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hinderss: (Hauhala) 3327

Anders Hinderss:n (Luukkola) 3331

Anders Johanss: (Maunola) 3332

Anders Mattss:n (Luukkola) 3331

Anna (Kitula) 3329

Bertell Ohlss:n (Ollila) 3334

Brita (Kirkonkylä) 3337

Carin (Kirkonkylä) 3337

Carll (Hauhala) 3327

Ellin (Kyllölä) 3330

Ellin (Miettula) 3333

Ellin (Seppälä) 3335

Erich Peersson (Niinisaari) 3333

Eskell Mårt:n:ss (Luukkola) 3331

Harald (Kirkonkylä) 3336

Harald Haraldssonn (Kirkonkylä) 3336

Hindrich (Kontila) 3326

Hindrich Anderss:n (Pitkälahti) 3334

Hindrich Mortenss: (Kitula) 3329

Jacob (Kitula) 3329

Johan (Kitula) 3329

Johan (Kyllölä) 3330

Johan (Maunola) 3332

Johan Clemethssonn (Kirkonkylä) 3337

Johan Grellss (Kietävälä) 3328

Johan Issraellsson (Maljala) 3333

Jöran (Kirkonkylä) 3337

Jöran Michellss:n (Kontila) 3326

Lars (Hauhala) 3327

Lars Mattsson (Luukkola) 3331

Margetta (Kirkonkylä) 3336

Mattz (Junninmäki) 3328

Mattz Anderssonn (Junninmäki) 3328

Mattz Mattsson (Kyllölä) 3330

Mårten (Kitula) 3329

Mårten And:ss (Kitula) 3329

Mårten Ersson (Repola) 3334

Olof (Repola) 3334

Olof Andersson (Kitula) 3329

Olof Peersson (Kietävälä) 3328

Olof Syllfwestersson (Luukkola) 3331

Peer Hindersson (Miettula) 3333

Påhl (Kontila) 3326

Påhl (Harmaala) 3327

Påhl (Maunola) 3332

AAlkuun

Arpoin

Hindrich (Kitula) 3329

Johan (Kitula) 3329

Aufwin

Anders Peerssonn (Himahuuha) 3326

Johan (Petäjäniemi) 3334

Johan (Ryhälä) 3335

Staffan (Ryhälä) 3335

Thomas (Himahuuha) 3326

BAlkuun

Bengdtin

Issraell (Ryhälä) 3335

Mattz (Ryhälä) 3335

FAlkuun

Fiskare

Petter (Rokansalo) 3334

HAlkuun

Hackul:n

Olof (Kietävälä) 3328

Hackulin

Mattz (Himahuuha) 3326

Mattz (Pirttimäki) 3334

Petter (Keriniemi) 3330

Påhl (Keriniemi) 3330

Haloin

Mattz (Seppälä) 3335

Hatain

Mattz (Himahuuha) 3326

Hordiander

Hind: (Hylkylä) 3326

Huijain

Mattz (Maljala) 3333

Huijainen

Påhl (Ruokotaipale) 3334

Hullkoin

Christer (Niinisaari) 3333

Hindrich (Sipilänsaari) 3335

Mattz (Niinisaari) 3333

Simon (Sipilänsaari) 3335

Huttuin

Thomas (Kyllölä) 3330

Håttj

Christer (Lintusalo) 3332

Hämäl:

Jöran Mattsson (Penttilä) 3326

Hämälein

Mattz (Ollila) 3333

Härckein

Anders (Niinisaari) 3333

Joh: (Kirkonkylä) 3336

Johan (Seppälä) 3335

Jöran (Niinisaari) 3333

Thomas (Seppälä) 3335

IAlkuun

Ickäheimoin

Erich (Ryhälä) 3335

Hans (Ryhälä) 3335

Ihalain

Lars (Huuhkaala) 3326

Inginen

Lars (Hylkylä) 3326

Mattz (Hylkylä) 3326

Itima'us

Hindrich (Kirkonkylä) 3337

JAlkuun

Juckarain

Anders (Kirkonkylä) 3337

Lars (Hurissalo) 3327

Petter (Hurissalo) 3327

KAlkuun

Kainul:n

Eskell (Vesiniemi) 3336

Kainulain

Mårten (Huhtimaa) 3326

Kangain

Anders (Kauppila) 3329

Karf:n

Thomas (Pitkälahti) 3334

Karfwin

Christer (Maunola) 3332

Hans (Maunola) 3332

Olof (Kauppila) 3329

Kaupin

Erich (Niinisaari) 3333

Kietewäin

Hindrich (Keriniemi) 3330

Mattz (Keriniemi) 3330

Kietäwein

Abraham (Sopala) 3336

Anders (Sopala) 3335

Johan (Kietävälä) 3328

Mattz (Sopala) 3335

Söfring (Sopala) 3336

Wirgillius (Kietävälä) 3328

Killiuin

Bengdt (Ruokotaipale) 3334

Christer (Lintusalo) 3332

Eskell (Maunola) 3332

Johan (Kauppila) 3329

Johan (Maunola) 3332

Lars (Maunola) 3332

Mattz (Kauppila) 3329

Mattz (Liimattala) 3331

Petter (Maunola) 3332

Petter (Rokansalo) 3334

Kittuin

Abraham (Kiljula) 3329

Bengdt (Kiljula) 3329

Erich (Kiljula) 3329

Johan (Kiljula) 3329

Lars (Kirkonkylä) 3336

Kittuinen

Påhl (Kitula) 3329

Kyllein

Johan (Hamula) 3327

Mårten (Hamula) 3327

Kylläin

Johan (Kyllölä) 3330

Kåndia

Jacob Larsson (Maljala) 3333

Mårten (Vesiniemi) 3336

Kåndiain

Peer (Hamula) 3327

Kåttro

Anders (Miettula) 3333

Christer (Vesiniemi) 3336

Erich (Lampila) 3330

Hindrich (Kirkonkylä) 3337

Johan (Vesiniemi) 3336

Mattz (Hamula) 3327

LAlkuun

Lappal:n

Anders (Piskola) 3334

Leinoin

Anders (Hurissalo) 3327

Johan (Hurissalo) 3327

Michell (Harmaala) 3327

Petter (Harmaala) 3327

Påhl (Maljala) 3333

Lijmat:n

Påhl (Kyllölä) 3330

Lijmatain

Berendt (Liimattala) 3331

Petter (Liimattala) 3331

Luk:n

Erich Jöransson (Vesiniemi) 3336

Luuko

Mattz (Himahuuha) 3326

Luukoin

Anders (Vesiniemi) 3336

Eskell (Vesiniemi) 3336

Hindrich (Kietävälä) 3328

Hindrich (Niinisaari) 3333

Hindrich (Pellilä) 3334

Hindrich (Vesiniemi) 3336

Johan (Luukkola) 3331

Johan (Ollila) 3334

Johan (Vesiniemi) 3336

Lars (Kitula) 3329

Lars (Liimattala) 3331

Lars (Niinisaari) 3333

Mattz (Kietävälä) 3328

Mattz (Maunola) 3332

Mattz (Ollila) 3334

Måns (Kitula) 3329

Petter (Niinisaari) 3333

Påhl (Niinisaari) 3333

Påhl (Vesiniemi) 3336

Simon (Maunola) 3332

Thomas (Kitula) 3329

Läskin

Grells (Pirttimäki) 3334

Hindrich (Ryhälä) 3335

Mattz (Huhtimaa) 3326

Mårten (Pirttimäki) 3334

Simon (Huhtimaa) 3326

MAlkuun

Manninen

Grells (Ryhälä) 3335

Mattin

Abraham (Liimattala) 3331

Thomas (Liimattala) 3331

Meetin

Johan (Huhtimaa) 3326

Metin

Simon (Huhtimaa) 3326

Mietuin

Jöran (Miettula) 3332

Måndoin

Johan (Ikola) 3328

Johan (Maljala) 3333

Josseph (Maljala) 3333

OAlkuun

Orraeus

(Kirkonkylä) 3337

PAlkuun

Pardain

Bertell (Hurissalo) 3327

Mattz (Hurissalo) 3327

Peukoin

Hindrich (Keriniemi) 3330

Olof (Seppälä) 3335

Petter (Seppälä) 3335

Peuköin

Olof (Keriniemi) 3330

Piedickein

Måns (Hauhala) 3327

Pijra

Lars (Hamula) 3327

Piskoin

Hindrich (Piskola) 3334

Johan (Piskola) 3334

Pittkä

Urbanus (Kaipaala) 3330

Punderus

Thomas (Kirkonkylä) 3337

Pyllsy

Erich (Liimattala) 3331

RAlkuun

Ruuth

Erich (Kirkonkylä) 3337

Råcka

Petter (Liimattala) 3331

Räpoin

Erich (Rokansalo) 3334

Mattz (Lintusalo) 3332

Mattz (Repola) 3335

Michell (Repola) 3335

Rässiä

Petter (Liimattala) 3331

SAlkuun

Sackoin

Thomas (Kietävälä) 3328

Saukoin

Lars (Kaipaala) 3330

Påhl Larss:n (Kaipaala) 3330

Sillfwenoin

Hindrich (Kietävälä) 3328

Sorrioin

Christer (Huhtimaa) 3326

Christer (Lampila) 3331

Jacob (Kauppila) 3329

Jöran (Lampila) 3331

Lars (Sorjola) 3335

Lars Larsson (Lintusalo) 3332

Mattz (Sorjola) 3335

Måns (Kauppila) 3329

Olof (Lampila) 3331

Peer Månsson (Sorjola) 3335

Summa

Jonas (Ruokotaipale) 3334

Måns (Lintusalo) 3332

Summain

Erich (Rokansalo) 3334

Thomas (Rokansalo) 3334

Sålla

Anders (Ihalainen) 3328

Hindrich (Ihalainen) 3328

Jöran (Niinisaari) 3333

Jöran Peerss:n (Ihalainen) 3328

Peer (Ihalainen) 3328

Petter (Ihalainen) 3328

Simon (Maunola) 3332

Såppain

Johan (Kaipaala) 3330

Michell (Kaipaala) 3330

TAlkuun

Tackin

Anders (Kirkonkylä) 3337

Teitin

Johan (Kaipaala) 3330

Tuchkoin

Johan (Hamula) 3327

VWAlkuun

Walldoin

Anders (Valtola) 3336

Christer (Hurissalo) 3327

Christer (Muuramäki) 3332

Jöran (Muuramäki) 3332

Mattz (Valtola) 3336

Påhl (Valtola) 3336

Sigfred (Kietävälä) 3328

Thomas (Muuramäki) 3332

Werman

Bart: (Lampila) 3330

Wieuchko

Anders (Luukkola) 3331

Wirolain

Hindrich (Kaipaala) 3330

Jacob (Kaipaala) 3330

Wänäl:

Johan (Hurissalo) 3327

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 241 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023