AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1730 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1730

Sivu 4851AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattssons hustru 1 C: og: Hämäläinen
Son Mattz Jöransson 1 Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 3 Anders Peersson Aufwins hust 1 C: og: Auvinen
Bror Thomas hust 1 Auvinen
d:r Mattz Hatain 1 Haatainen
2 3 Mattz Hackulin 1 Cav: Hakulinen
½ Bror Mattz 1 Luukkonen
Bror Petter 1 Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Mattz Läskin 1 Cav: Leskinen
B:r Son Wisentius mh 1 1 Leskinen
2 Johan Mietins Cav: öde Miettunen
3 1 3 Christer Sorrioin el:r Mulldaheiska 1 Inf: Sorjonen
Bror Hindrich mh 1 1 Sorjonen
Trumbsl:n Simon Kittuin 1 Kitunen 1. rumpali
1 Inh: Förafsked: Solld: Mattz Purdin Puurtinen *
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Jöran Sålla mh 1 1 Cav: Solla
2 2 Lahrs Ihalain 1 Inf: Ihalainen
Bror Mattz 1 Ihalainen
1 Hamula 3 Lahrs Pijra mh 1 1 C: og: Piira
Bror Hindrich 1 Piira
2 2 Petter Härckein mh 1 1 Cav: Härkönen
3 2 Mattz Tuchkain 1 Inf: h:t öde Tuhkanen
Bror Tuchkains hustru 1 Tuhkanen
4 2 Mårten Kyllein mh 1 1 Cav: Kyllönen
5 Petter Kåndiains Cav: öde Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Michell Leinoin mh 1 1 C: og: Leinonen
Bror Son Michell 1 Leinonen
2 Mattz Harmains Cav: öde Harmainen
3 Pittkä Harmains Cav: öde Pitkäharmainen
1 Hurrisahlo/Hurissalo 1 Bertell Pardain 1 Inf: Partanen
2 3 Anders Leinoin 1 Cav: Leinonen
Bror Johan Leinoin 1 Leinonen
d:r Mattz Juckarain 1 Jukarainen

Sivu 4852AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Hurrisahlo/Hurissalo 1 Lahrs Michellsson Juckarain 1 Cav: Jukarainen
4 2 Lahrs Juckarain 1 Cav: Jukarainen
Bror Petter 1 Jukarainen
1 Hylckälä/Hylkylä 3 Mattz Ingin mh 1 1 Inkinen
Bror Lahrs Ingins hustru 1 Inkinen
2 Lamberth Halloins Crono öde Halonen
3 1 Petter Tijmoin 1 C: og: Timonen
4 1 Johan Marckusson Hämmäl: 1 C: og: Hämäläinen
5 1 Anders Wijtticka 1 C: og: Vitikka
6 3 Simon Johansson Ingin mh 1 1 C: og: Inkinen
Pigan Maria Kallinen 1 Kallinen
1 Hauhola/Hauhala 2 Michell Anderssonn 1 Cav:
Bror Johan 1
2 2 Måns Piedickein mh 1 1 Cav: Pietikäinen
1 Junninmäckj/Junninmäki 1 Mattz Johansson 1 Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen 2 Anders Leinoins hustru 1 Cav: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen
2 1 Mårten Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 Peer Peersson Sålla 1 Inf: Solla
1 Ickola/Ikola 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fureren Carll Jackz Bost: Inf: Jack
d:r Johan Ickoin 1 Ikonen
2 1 Kyrckioheerd: H:r Gustaff Orra'i Hemman Cav: Orraeus
d:r Påhl Kittuin 1 Kitunen
3 Under Prästebohl
4 Under Caplans bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin 1 Cav: Luukkonen
d:r Johan Thomasson Luukoin 1 Luukkonen
2 4 Hindrich Sillfwoin mh 1 1 Cav: Silvonen
Swåg:r Peer Peersson 1 Kietäväinen
Thomas Saikoins hustru 1 Saikkonen
3 2 Wirgelius Kietäwein mh 1 1 C: og: Kietäväinen
4 3 Olof Peukoin mh 1 1 C: og: Päykkönen
Bror Hindrich mh 1 1 Päykkönen

Sivu 4853AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kietäwälä/Kietävälä 1 Johan Kietäweins hust 1 Cav: Kietäväinen
6 2 Michell Ickoin mh 1 1 Cav: Ikonen
7 2 1 Mattz Ohlss: Kietäw: mh 1 1 Cav: Kietäväinen
Solld: Olof Hackul:s hust 1 Hakulinen 24
1 Kåckola/Kokkola 2 H:r Capitein Tornes Fruu 1 Capit: Bost: Inf: Törne
d:r Petter Acholain 1 Aholainen
1 Uthrijdaren Petter Råckain 1 Rokkanen
1 Killiula/Kiljula 2 Erich Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
2 bebrukas af desse 2:ne grannar Cav:
3 3 Bengdt Killiuins Enkia 1 Cav: Kiljunen
Bror Michell 1 Kiljunen
Bengdt Bengdtssons hust 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luukoila
2 4 Länssm:n Hindrich Romanus med hustrun 1 1 Cav: Romanus
d:r Petter Rässiä 1 1 Räsiä
3 3 Lahrs Luukoins hustru 1 Cav: Luukkonen
½Bror Johan 1
Son Lahrs Lahrssonn 1 Luukkonen
4 3 Hindrich Arpoin mh 1 1 Cav: Arponen
Bror Christer 1 Arponen
5 3 Johan Mårtenssons hust 1 Cav: Luukkonen
B:r S: Mårten And:sson 1 Luukkonen
B:r S: Lahrs Hindersson 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 3 Måns Sorrioin mh 1 1 Cav: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
2 3 Mattz Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
Bror Petter 1 Kiljunen
3 Bruukas af Sorrioin N:1
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Johan Såppain mh 1 1 C: og: Sopanen
Bror Michell 1 Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäckj Cav:
3 Johan Lämbins Cav: öde Lampinen
4 2 Lahrs Lahrsson Saukoins hust 1 Cav: Saikkonen
Bror Hindrich 1 Saikkonen

Sivu 4854AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kaipoila/Kaipaala 3 Jacob Wirolain mh 1 1 C: og: Virolainen
B:r S: Petter Johanssonn 1 Virolainen
1 Kyllälä/Kyllölä 4 Mattz Mattssons hustru 1 C: og: Kyllönen
Bror Johan 1 Kyllönen
Frende Mattz hustru 1
Frende Peer Mattssonn 1
2 1 Johan Johanss:n Kyllein 1 Cav: Inf: Kyllönen
3 3 Påhl Lijmatain mh 1 1 Cav: Liimatainen
Swåg:r Mattz Thomasson 1 Huttunen
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 Daniell Mattsson Kietäwein mh 1 1 Cav: Kietäväinen
3.4 3 Påhl Hackulin 1 Cav: Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Mattz Jöranssonn 1 Cav: Kontiainen
Bror Hindrich Kontiainen
1 Lambila/Lampila 3 Christer Sorrioin mh 1 1 Cav: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 1 Anders Kåttros hustru 1 Inf: h:t öde Kotro
3 1 Broofougd:n Erich Ruuth mh 1 1 Inf: Ruuth
1 Luukola/Luukkola 6 Anders Hinderssonn 1 Cav: Luukkonen Kuikka
F:B:S: Anders Mattss:n mh 1 1 Luukkonen
Bror Lahrs Mattsson 1 Luukkonen
F:B:S: Mattz Hindersson 1 Luukkonen
F:B:S: Johan Mattsson 1 Luukkonen
2.3 3 Jacob Ohlsson Kuika mh 1 1 Cav: Kuikka
Olof Anderssonn 1
4 2 Johan Luukoins hustru 1 Cav: Luukkonen
Son Johan Johanssonn 1 Luukkonen
5.6 5 Petter Liutu 1 Cav: Liutu
Bror Anders mh 1 1 Liutu
Bror Erich 1 Liutu
Cassera drag:n Olofz hustru 1 Liutu?
1 Lijmatala/Liimattala 5 Abraham Mattin mh 1 1 Cav: Matinen
F:B:S: Abraham mh 1 1 Matinen
d:r Petter Råcka 1 Rokka

Sivu 4855AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Lijmatala/Liimattala 4 Johan Luukoin 1 Cav: Luukkonen
B:m: Berendt Härckein mh 1 1 Härkönen
d:r Berendt Lijmatain 1 Liimatainen
3 2 Lahrs Luukoin mh 1 1 Cav: Luukkonen
4 2 Petter Erichss:n Lijmatain 1 Cav: Liimatainen
Bror Erich 1 Liimatainen
1 Lindusahlo/Lintusalo 2 Lahrs Christersson Håttj 1 Cav: Hotti
Moor, Christers hustru 1
2 2 Lahrs Christerss:n Killiuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Christer 1 Kiljunen
3 2 Erich Månss:n Summain med hustrun 1 1 Cav: Summanen
4 2 Måns Mattsson Räpoin med hustrun 1 1 Cav: Reponen
5 Lahrs Månssonns Inf: öde Saikkonen
1 Muramäckj/Muuramäki 4 Jöran Walldoin mh 1 1 Cav: Valtonen
Bror Thomas mh 1 1 Valtonen
1 Magnola/Maunola 5 Johan Killiuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Petter mh 1 1 Kiljunen
Cassera Solld: Hindrich Luukilla mh 1 1 Luukkila 11
2 4 Påhl Johanssonn med hustrun 1 1 Cav: Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
3 2 Eskell Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
5 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
d:r Simon Sålla 1 Solla
1 Mietula/Miettula 2 Lahrs Lahrsson Sorrioin 1 Cav: Sorjonen
Bror Anders Lahrsson 1 Sorjonen
2 1 Mårten Luukoin 1 Luukkonen

Sivu 4856AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Mietula/Miettula 5 Petter Hindrichssonn Mietuin 1 Cav: Miettunen
Son Hindrich Pettersson med hustrun 1 1 Miettunen
Sonn Mattz Peersson med hustrun 1 1 Miettunen
4 Hindrich Ohlsson Räpoins Cav: öde Reponen
5 1 Jöran Meetuin 1 Cav: Miettunen
1 Malliala/Maljala 2 Johan Måndoin med hustrun 1 1 Cav: Montonen
2 3 Josseph Måndoin med hustrun 1 1 Cav: Montonen
Påhl Leinoin 1 Leinonen
3 1 Solldaten Mattz Hujasses hustru 1 Cav: Hujanen 4
4 Petter Säppäleins Crono öde Seppäläinen
5 2 Johan Mårtenssonn Måndoin mh 1 1 C: og: Montonen
1 Ninimäckj/Niinimäki Lahrs Saukoins Cav: öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 4 Anders Härckein med hustrun 1 1 Cav: Härkönen
Bror Lahrs 1 Härkönen
Bror Jöran 1 Härkönen
2 3 Påhl Peerssonn Luukoin med hustrun 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Lahrs 1 Luukkonen
3 2 Abraham Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Påhl Påhlssonn 1 Luukkonen
4 1 Erich Pettersson Turck:n 1 Cav: Turkiainen

Sivu 4857AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Ninisarj/Niinisaari 3 Christer Hullckoin mh 1 1 Cav: Hulkkonen
Bror Mattz 1 Hulkkonen
1 Ollila Johan Luukoins Cav: öde Luukkonen
2 3 Mattz Hämmälein med hustrun 1 1 Cav: Hämäläinen
Bror Lahrs Börgiellss:n 1 Hämäläinen
1 Pätäiännemj/Petäjäniemi 2 Johan Aufwin mh 1 1 Cav: Auvinen
1 Pirtimäckj/Pirttimäki 4 Grells Läskin mh 1 1 Cav: Leskinen
Bror Mårten mh 1 1 Leskinen
2 1 Johan Anderssonn Råckain 1 Cav: Rokkanen
1 Pöllälä/Pellilä 1 Petter Petterssonn Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
2 1 Petter Luckasson Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 1 Hindrich Anderssonn 1 Inf:
1 Piskola Mattz Pätins Crono öde Pettinen
2 Anders Lijmatains Crono öde Liimatainen
3 2 Johan Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen
4 2 Petter Hindrichssonn Piskoin med hustrun 1 1 Cav: Piskonen
5 2 Jacob Lahrsson Kåndia 1 Inf: Kontiainen
Bror Johan 1 Kontiainen
6 2 Lahrs Sålla mh 1 1 Inf: Solla
1 Ruokotaipall/Ruokotaipale 2 Thomas Summa mh 1 1 Cav: Summa
2 2 Påhl Huijain mh 1 1 Cav: Hujanen
1 Råckansahlo/Rokansalo 3 Petter Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
drengen Petter Fiskare 1 Fiskare

Sivu 4858AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Råckansahlo/Rokansalo 3 Mårten Räpoin mh 1 1 Cav: Reponen
Bror Hindrich Mårtenssonn Räpoin 1 Reponen
3 4 Erich Summain mh 1 1 Inf: Summanen
Bror Thomas mh 1 1 Summanen
1 Räpola/Repola 3 Olof Räpoin mh 1 1 Reponen
Bror Hans Räpoin 1 Reponen
2 3 Michell Räpoins hustru 1 Cav: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
Bror Petter 1 Reponen
1 Ryhälä 1 Erich Staffanssonn Aufwin 1 Cav: Auvinen
2 3 Mattz Issraellssonn Bengdtin med hustrun 1 1 Cav: Penttinen
Bror Issraell 1 Penttinen
3 2 1 Hindrich Läskin mh 1 1 Cav: Leskinen
Solldaten Anders Råckains hustru 1 Rokkanen 34
4 Mårten Luukoins Crono öde Luukkonen
5 Samuell Killiuins Crono öde Kiljunen
6 2 Hans Ickäheimoin med hustrun 1 1 C: og: Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 2 Mattz Halloin mh 1 1 C: og: Halonen
2 2 Thomas Härckeins hustru 1 C: og: Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
3 2 Petter Peersson Walldoin 1 C: og: Valtonen
d:r Petter Peukoins hust 1 Päykkönen

Sivu 4859AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Sorriola/Sorjola 1 Petter Ryhein 1 C: og: Ryhänen
2 3 Mattz Sorrioin 1 Cav: Sorjonen
Bror Måns Månssonn 1 Sorjonen
B:r Son Måns Peersson 1 Sorjonen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 1 2 Hindrich Hullckoin 1 C: og: Hulkkonen
Bror Simons hustru 1 Hulkkonen
Corporal:n Erich Kaipoins hustru 1 Kaipainen 23
1 Såpalannemj/Sopala 3 Mattz Anderssonn Kietäwäin 1 C: og: Kietäväinen
Bror Johan Anderssonn med hustrun 1 1 Kietäväinen
2 Abraham Kietäwein mh 1 1 C: og: Kietäväinen
1 Wässnemj/Vesiniemi 2 Anders Luukoin med hustrun 1 1 Cav: Luukkonen
2 3 Eskell Kainulain 1 Cav: Kainulainen
Bror Son Bertell Bertellsson med hustrun 1 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttro 1 Cav: Kotro
1 Tårparen Johan Uckoin 1 Ukkonen
4 3 Hindrich Eskellssonn Luukoins hustru 1 Luukkonen
Bror Johan mh 1 1 Luukkonen
5 4 Mårten Christerssonn med hustrun 1 1 Cav: Kontiainen
Lahrs Grellsson mh 1 1 Kontiainen
6 1 Erich Jöransson Luukoin 1 Cav: Luukkonen
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Peersson Walldoin 1 Cav: Valtonen
Frende Anders 1 Valtonen

Sivu 4860AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 1 Färge Karl:n Mattz Härckein 1 Härkönen
6 Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Gustaff Orra'us 1 Orraeus
dotter Jungfru Margareta 1 Orraeus
Son H:r Magnus Orra'us 1 Orraeus
d:r Jöran Peukoin 1 Päykkönen
d:r Abraham Leinoin 1 Leinonen
d:r Hindrich 1
2 Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Anders Orra'us mh 2 Orraeus
1 Klåck:n Hind: Itima'us 1 Ithimaeus
2 Spög: Marckus Pallckoin med hustrun 1 1 Pelkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17281731

© Maija-Liisa Laakso 2023