AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1731 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1731

Sivu 2369A (aukeaman 2369 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengdtilä/Penttilä 2 Jöran Mattssons hustru 1 C: og: Hämäläinen
Son Mattz Jöranssonn 1 Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 1 Thomas Peersson Aufwins hust 1 C: og: Auvinen
2 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Petter 1 Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Mattz Läskin 1 Cav: Leskinen
Bror Son Wisentius mh 1 1 Leskinen
2 Johan Meetins Cav: öde Miettunen
3 1 3 Christer Sorrioin el:r Mulldaheiska 1 Inf: Sorjonen
Bror Hindrich mh 1 1 Sorjonen
1 Inh: Förafsked: Solld: Mattz Purdin 1 Puurtinen *
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Jöran Sålla mh 1 1 Cav: Solla
2 2 Lahrs Ihalain 1 Inf: Ihalainen
Bror Mattz 1 Ihalainen
1 Hamula 3 Lahrs Pijra mh 1 1 C: og: Piira
Bror Hindrich 1 Piira
2 3 Petter Härckein mh 1 1 Cav: Härkönen
Bror Hindrich 1 Härkönen
3 2 Mattz Tuchkain 1 Inf: Upt: Tuhkanen
Bror Jöran Tuchkains hust 1 Tuhkanen
4 2 Mårten Kyllein mh 1 1 Cav: Kyllönen
5 1 Mattz Immoins hustru 1 Cav: Upt: Immonen
1 Harmala/Harmaala 3 Michell Leinoin mh 1 1 C: og: Leinonen
Bror Son Michell 1 Leinonen
2 Mattz Harmains Cav: öde Harmainen
3 Pittkä Harmains Cav: öde Pitkäharmainen
1 Hurrisahlo/Hurissalo 1 Bertell Pardain 1 Inf: Partanen
2 2 Anders Leinoin 1 Cav: Leinonen
B:m: Mattz Juckarain 1 Jukarainen
4 1 Lahrs Michelss:n Juckarain 1 Cav: Jukarainen
3 2 Petter And:ss:n Juck:n mh 1 1 Cav: Jukarainen
1 Hyllckälä/Hylkylä 3 Mattz Ingin mh 1 1 C:og: Inkinen
Bror Lahrs Ingins hust 1 Inkinen

Sivu 2369B (aukeaman 2369 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Hyllckälä/Hylkylä Lambert Halloins Crono öde Halonen
3 1 Petter Tijmoin 1 C: og: Timonen
4 1 Johan Marckuss:n Hämmäl: 1 C: og: Hämäläinen
5 1 Anders Witticka 1 C: og: Vitikka
6 1 Johan Simonsson Ingin 1 C: og: Inkinen
1 Hauhola/Hauhala 2 Michell Anderssonn 1 Cav:
Bror Johan 1
2 2 Måns Piedickein mh 1 1 Cav: Pietikäinen
1 Junninmäckj/Junninmäki 1 Mattz Johanssonn 1 Cav: Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen 2 Anders Leinoins hustru 1 Cav: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen
2 1 Mårten Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 Peer Peersson Sålla 1 Inf: Solla
1 Ickoila/Ikola 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fureren Carl Jachz Bost: Inf: Jack
d:r Johan Ickoin 1 Ikonen
2 1 Probsten och Kyrckioheerd: H:r Gustaff Orra'i Hem:n Cav: Orraeus
d:r Påhl Kittuin 1 Kitunen
3 Lagdt under Prästebohl
4 Lagdt under Capl:s bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin 1 Cav: Luukkonen
d:r Johan Thomass:n Luuk:n 1 Luukkonen
2 2 Hindrich Sillfwenoins hust 1 Cav: Silvennoinen
Swåger Peer Peersson 1 Kietäväinen
3 2 Wirgelius Kietäwein med hustrun 1 1 C: og: Kietäväinen
4 3 Olof Peukoin mh 1 1 C: og: Päykkönen
Bror Hindrich 1 Päykkönen
5 1 Johan Kietewäins hust 1 Cav: Kietäväinen
6 1 Michell Ickoin 1 1 Cav: Ikonen
7 2 1 Mattz Kietäwein mh 1 1 Cav: Kietäväinen
Solld: Olof Hackulins hust 1 Hakulinen 24
1 Kåckola/Kokkola 2 H:r Capit:n Törnes Fruu 1 Capit: Bost: Inf: Törne
d:r Petter Råckain 1 Rokkanen

Sivu 2370A (aukeaman 2370 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Killiula/Kiljula 2 Erich Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
2 Brukas af desse 2:ne grannar Cav:
3 2 Michell Killiuin 1 Kiljunen
Bengdt Bengdtssons hustru 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luukoila Cav:
2 3 Länssm:n Hindrich Romanus med hustrun 1 1 Cav: Romanus
d:r Petter Rässiä 1 Räsiä
3 3 Lahrs Luukoins hustru 1 Cav: Luukkonen
½Bror Johan 1
Son Lahrs Lahrssonn 1 Luukkonen
4 3 Hindrich Arpoin mh 1 1 Cav: Arponen
Bror Christer 1 Arponen
5 3 Johan Mårtenssons hust 1 Cav: Luukkonen
B:r S: Mårten Anderss:n 1 Luukkonen
B:r S: Lahrs Hindersson 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 3 Måns Sorrioin mh 1 1 Cav: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
2 3 Mattz Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
Bror Petter 1 Kiljunen
3 Bruukas af Sorrioin N:1
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Johan Såppain mh 1 1 C: og: Sopanen
Bror Michell 1 Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäckj Cav:
3 Johan Lambins Cav: öde Lampinen
4 2 Lahrs Lahrsson Saukoins hust 1 Cav: Saikkonen
Bror Hindrich 1 Saikkonen
5 3 Jacob Wirolain mh 1 1 C: og: Virolainen
B:r Son Petter Johanssonn 1 Virolainen
1 Kyllälä/Kyllölä 4 Mattz Mattssons hustru 1 C: og: Kyllönen
Bror Johan 1 Kyllönen
Frende Mattz hustru 1
Frende Peer Mattssonn 1
2 1 Johan Johanss:n Kyllein 1 Inf: Kyllönen

Sivu 2370B (aukeaman 2370 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kyllälä/Kyllölä 3 Påhl Lijmatain mh 1 1 Cav: Liimatainen
Swåger Mattz Thomassonn 1 Huttunen
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 Daniell Mattsson Kietäwein mh 1 1 Cav: Kietäväinen
3.4 3 Påhl Hackulin 1 Cav: Hakulinen
Bror Petter mh 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Mattz Jöranssonn 1 Cav: Kontiainen
Bror Hindrich Jöransson 1 Kontiainen
1 Lambila/Lampila 3 Christer Sorrioin mh 1 1 Cav: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 Anders Kåttros Inf: öde Kotro
3 1 Broofougden Erich Ruuth 1 Inf: Ruuth
1 Luuckoila/Luukkola 7 Anders Hinderssonn med hustrun 1 1 Cav: Luukkonen Kuikka
F:Bror Son Anders Mattssonn med hustrun 1 1 Luukkonen
Bror Lahrs Mattssonn 1 Luukkonen
Faar Bror Sonn Mattz Hinderssonn 1 Luukkonen
Faar Bror Sonn Johan Mattssonn 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Ohlsson Kuika 1 Cav: Kuikka
Olof Anderssonn 1
4 2 Johan Luukoins hustru 1 Cav: Luukkonen
Son Johan Johanssonn 1 Luukkonen
5.6 4 Petter Liutin 1 Cav: Liutu
Bror Anders Liutin med hustru 1 1 Liutu
Bror Erich Liutin 1 Liutu

Sivu 2371A (aukeaman 2371 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Lijmatala/Liimattala 5 Abraham Mattin med hustrun 1 1 Cav: Matinen
Faar Bror Sonn Abraham Mattin med hustrun 1 1 Matinen
d:r Petter Råcka 1 Rokka
2 4 Johan Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bolagzman Bertell Härckein med hustrun 1 1 Härkönen
d:r Berendt Lijmatain 1 Liimatainen
3 2 Lahrs Luukoin mh 1 1 Cav: Luukkonen
4 1 Petter Erichssonn Lijmatain 1 Cav: Liimatainen
1 Lindusahlo/Lintusalo 1 Lahrs Christerssonn Håttj 1 Cav: Hotti
2 2 Lahrs Christerssonn Killiuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Christer Christerss:n Killiuin 1 Kiljunen
3 2 Erich Månssonn Summain med hustrun 1 1 giestgif: Summanen
4 2 Måns Mattsson Räpoin med hustrun 1 1 Cav: Reponen
5 Lahrs Månssonns Inf: öde Saikkonen
1 Muramäckj/Muuramäki 3 Jöran Walldoin mh 1 1 Cav: Valtonen
Bror Thomases hustru 1 Valtonen
1 Magnola/Maunola 5 Johan Killiuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Petter Killiuin mh 1 1 Kiljunen
Cassera Solldat Hindrich Luukillas hustru 1 Luukkila 11
2 4 Påhl Johanssonn med hustrun 1 1 Cav: Kiljunen
Bror Johan Johansson med hustrun 1 1 Kiljunen

Sivu 2371B (aukeaman 2371 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Magnola/Maunola 2 Eskell Killiuins hust: 1 Cav: Kiljunen
Bror Son Jacob Killiuin 1 Kiljunen
4 2 Hans Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
5 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
d:r Simon Sålla 1 Solla
1 Mietula/Miettula 2 Lahrs Lahrsson Sorrioin 1 Cav: Sorjonen
Bror Anders Lahrsson Sorrioin 1 Sorjonen
2 1 Mårten Luukoin 1 Cav: Luukkonen
3 4 Petter Hindrichssonn Mietuin 1 Cav: Miettunen
Son Hindrich Pehrsson Mietuin mh 1 1 Miettunen
Son Mattz hustru 1 Miettunen
4 Hindrich Ohlsson Räpoins Cav: öde Reponen
5 1 Jöran Mietuin 1 Cav: Miettunen
1 Malliala/Maljala 2 Johan Måndoin mh 1 1 Cav: Montonen
2 3 Josseph Måndoin mh 1 1 Cav: Montonen
Påhl Leinoin 1 Leinonen
3 1 Solldaten Mattz Huijases hustru 1 Cav: Hujanen 4
4 Mattz Säppäleins Crono öde Seppäläinen
5 2 Johan Mårtenssonn Måndoin mh 1 1 C: og: Montonen
1 Ninimäckj/Niinimäki Lahrs Sauckoins Cav: öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 4 Anders Härckein mh 1 1 Cav: Härkönen
Bror Lahrs 1 Härkönen
Bror Jöran 1 Härkönen
2 3 Påhl Peerssonn Luukoin med hustrun 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Lahrs Luukoin 1 Luukkonen

Sivu 2372A (aukeaman 2372 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Ninisarj/Niinisaari 2 Abraham Påhlssonn Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Påhl Påhlssonn Luukoin 1 Luukkonen
4 1 Erich Peersson Turckiain 1 Cav: Turkiainen
5 2 Christer Hullckoin mh 1 1 Cav: Hulkkonen
1 Ollila Johan Luukoins Cav: öde Luukkonen
2 3 Mattz Börgiellssonn Hämmälein med hustrun 1 1 Cav: Hämäläinen
Bror Lahrs Börgiellsson 1 Hämäläinen
1 Pätäiennemj/Petäjäniemi 2 Johan Aufwin mh 1 1 Cav: Auvinen
1 Pirtimäckj/Pirttimäki 4 Grells Läskin mh 1 1 Cav: Leskinen
Bror Mårten mh 1 1 Leskinen
2 1 Johan Anderssonn Råckain 1 Cav: Rokkanen
3 Petter Råckains Inf: öde Rokkanen
1 Pöllälä/Pellilä 1 Petter Petterssonn Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
2 Förafsk: Corporal Adam Suppoins hustru 1 Supponen 89
dåtter Carin 1 Supponen
2 1 Petter Luuckasson Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 1 Hindrich Anderssonn 1 Inf:
1 Piskola Mattz Pätins Crono öde Pätynen
2 4 Påhl Måndoin mh 1 1 Crono Upt: Montonen
Bror Johan mh 1 1 Montonen
3 2 Johan Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen
4 2 Petter Hindrichss:n Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen

Sivu 2372B (aukeaman 2372 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Piskola 2 Jacob Lahrsson Kåndia 1 Inf: Kontiainen
Bror Johan Lahrssonn Kåndiain 1 Kontiainen
6 2 Lahrs Sålla mh 1 1 Inf: ht öde Solla
1 Rokotaipall/Ruokotaipale 2 Thomas Summa mh 1 1 Cav: Summa
2 2 Påhl Huijain mh 1 1 Cav: Hujanen
2 Råckansahlo/Rokansalo 3 Mårten Räpoin mh 1 1 Cav: Reponen
Bror Hindrich 1 Reponen
1 3 Petter Killiuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
d:r Petter Fiskare 1 Fiskare
3 4 Erich Summain med hustrun 1 1 Inf: Summanen
Bror Thomas mh 1 1 Summanen
1 Räpola/Repola 3 Olof Räpoin mh 1 1 Reponen
Bror Hans Räpoin 1 Reponen
2 3 Michell Räpoins hust 1 Cav: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
Bror Petter 1 Reponen
1 Ryhälä 3 Erich Staffanssonn Aufwin 1 Cav: Auvinen
Cassera drag: Johans hust 1 Auvinen?
drag: Petter Påppi hustru 1 Poppius
2 3 Mattz Issraellssonn Bengdtin mh 1 1 Cav: Penttinen
Bror Issraell 1 Penttinen
3 2 Hindrich Läskin mh 1 1 h:t öde Leskinen
4 Mårten Luukoins Crono öde Luukkonen
5 Samuell Killiuins Crono öde Kiljunen
6 2 Hans Ickäheimoin mh 1 1 C: og: Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 2 Mattz Halloin mh 1 1 C: og: Halonen 21

Sivu 2373A (aukeaman 2373 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Säppälä/Seppälä 2 Thomas Härckeins hustru 1 C: og: Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
3 2 Påhl Peersson Walldoin 1 C: og: Valtonen
1 Sorriola/Sorjola 1 Petter Ryhein 1 C: og: Ryhänen
2 3 Mattz Månss:n Sorrioin 1 Cav: Sorjonen
Bror Måns Månsson Sårrioin 1 Sorjonen
Bror Son Måns Peerss:n 1 Sorjonen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 1 2 Hindrich Hullckoin 1 C: og: Hulkkonen
Bror Simons hustru 1 Hulkkonen
Corporal Erich Kaipoins hustru 1 Kaipainen 23
1 Såpalannemj/Sopala 3 Cappelans Bohl
d:r Mattz Anderss:n Kietäwein 1 Kietäväinen
d:r Johan Kietäwen mh 1 1 Kietäväinen
1 Hindrich Brussiuss:n Kietäw 1 C: og: Kietäväinen
1 Wässnemj/Vesiniemi 2 Anders Luukoin mh 1 1 Cav: Luukkonen
2 3 Eskell Kainulain 1 Cav: Kainulainen
B:r S: Bertell Bert:ss:n mh 1 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttro 1 Cav: Kotro
4 3 Hindrich Eskellsson Luukoins hustru 1 Luukkonen
Bror Johan mh 1 1 Luukkonen
5 4 Mårten Christersson mh 1 1 Cav: Kontiainen
Lahrs Grellsson mh 1 1 Kontiainen
6 1 Erich Jöransson Luukoin 1 C: og: Luukkonen
1.2 Walldola/Valtola 3 Anders Peersson Walldoin 1 Cav: Valtonen
Frende Anders mh 1 1 Valtonen
Pumala Sund/Kirkonkylä 1 Färge Karl:n Mattz Johanssonn Härckein 1 Härkönen

Sivu 2373B (aukeaman 2373 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sund/Kirkonkylä 3 Probsten och Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Gustaff Orra'us 1 Orraeus
Son H:r Magnus Orra'us 1 Orraeus
d:r Jacob Christerssonn 1
2 Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Anders Orra'us med hustrun 1 1 Orraeus
1 Klåckaren Hindrich Itima'us 1 Ithimaeus
2 Spöögubben Marckus Pällckoin 1 Pelkonen
2 Corporal:n Kexler mh 1 1 Kexler

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17301732

© Maija-Liisa Laakso 2023