AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1732 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1732

Sivu 1962B (aukeaman 1962 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 1 Mattz Jöransson 1 Crono Ograv. Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 1 Thomas Pehrsson Aufwins hustru 1 Crono Ograverad Auvinen
2 3 Mattz Lukoin mh:o 1 1 Cav:e Luukkonen
Bror Peter 1 Luukkonen
1 Huhtima/Huhtimaa 3 Mattz Läskin 1 Cav:e Leskinen
Bror Son Wisentius mh:o 1 1 Leskinen
2 1 Hindrich Läskin 1 Cav:e opt:t Leskinen
3 1 3 Christer Sårjoin eller Mulda Heiska 1 Inf:e Sorjonen
Bror Hindrich Kainul:n 1 Kainulainen
1 Huhkala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Cav:e Solla
2 2 Lars Ihalain 1 Inf:e Ihalainen
Bror Mattz 1 Ihalainen
1 Hamula 2 Lars Pijra 1 Crono Ograv. Piira
Bror Hindrich 1 Piira
2 3 Pehr Härkein mh:o 1 1 Cav:e Härkönen
Bror Hindrich 1 Härkönen
3 2 Mattz Tuhkain 1 Inf:e upt:t Tuhkanen
Jöran Tuhkains h:o 1 Tuhkanen
4 2 Mårten Kyllöin mh:o 1 1 Cav: Kyllönen
5 1 Mattz Immoins h:o 1 Cav:e opt:t Immonen
1 Harmala/Harmaala 3 Michel Leinoin mh:o 1 1 Crono Ograv: Leinonen
Bror Son Michel 1 Leinonen
2 Mattz Harmains Cavallerie öde Harmainen
3 Pitckä Harmains Cavallerie öde Pitkäharmainen

Sivu 1963A (aukeaman 1963 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hurisalo/Hurissalo 1 Bärtil Pardain 1 Inf:e Partanen
2 2 Anders Leinoin 1 Cav:e Leinonen
B:M: Mattz Juckarain 1 Jukarainen
3 2 Pehr Andersson Juckarain mh:o 1 1 Cav:e Jukarainen
4 1 Lars Michelsson Juckarain 1 Cav:e Jukarainen
1 Hylkälä/Hylkylä 3 Mattz Ingin mh:o 1 1 Crono Og: Inkinen
Bror Lars Ingins h:o 1 Inkinen
2 Lambertus Haloins Crono öde Halonen
3 1 Pehr Tijmoin 1 Crono Ogr: Timonen
4 1 Johan Markusson Hämäläin 1 C:o Ograv: Hämäläinen
5 1 Anders Wittika 1 C:o Ogr: Vitikka
6 1 Johan Simonsson Inginen 1 C:o Ogr: Inkinen
1 Hauhola/Hauhala 2 Michel Andersson 1 Cav:e
Bror Johan 1
2 1 Måns Piedickeins h:o 1 Cav:e Pietikäinen
1 Junnimäcki/Junninmäki 1 Johan Mattsson 1 Cav:e Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen 2 Anders Lamoins h:o 1 Cav: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen
2 1 Mårten Måndåin 1 Cav:e Montonen
3 1 Pehr Pehrsson Sålla 1 Inf:e Solla
1 Ickoila/Ikola 1 Johan Måndoin 1 Cav:e Montonen
1 Kyrckieby/Kirkonkylä 1 Fureren Carl Jackz Boställe Jack
dräng Johan Ikoin 1 Ikonen
2 Probsten och Kyrckioheerden H:r Gustaw Orei hemman Cav:e Orraeus

Sivu 1693B (aukeaman 1693 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kyrckieby/Kirkonkylä Lagdt under Prästebohlet
4 Lagdt under Cappelans d:o
1 Kietäwälä/Kietävälä 1 Mattz Luukoinen 1 Cav:e Luukkonen
2 2 Hindrich Silfwoins h:o 1 Cav:e Silvonen
Swåger Pehr Peehsson 1 Kietäväinen
3 1 Wirgilius Kättewäin 1 Crono Ogr: Kietäväinen
4 3 Ohlof Päuhkoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Päykkönen
Bror Hindrich 1 Päykkönen
5 1 Johan Kieteweins h:o 1 Cav:e Kietäväinen
6 1 Michel Ikoin 1 Cav: Ikonen
7 2 Mattz Kietewein mh:o 1 1 Cav: Kietäväinen
1 Kåckala/Kokkola 1 Capitaine Törnes Fruu 1 Cap: Bost: Inf:e Törne
1 Kiljula 2 Erich Kiljuin med h:o 1 1 Cav:e Kiljunen
2 Brukas af dess 2:ne grannar Cav:e
3 2 Michel Kiljuin 1 Cav:e Kiljunen
Bengt Bengtssons h:o 1 Kiljunen
1 Kitula Under ett Bruk i Liukola Cav:e
2 3 Länsman Henr. Romanus mh:o 1 1 Crono Ogr: Romanus
dräng Pehr Rässer 1 Räsiä
3 3 Lars Lukoins h:o 1 Cav:e Luukkonen
Half Bror Johan 1
Son Lars Larssonn 1 Luukkonen
4 3 Hindrich Arpoin mh:o 1 1 Caval:e Arponen
Bror Christer 1 Arponen
5 3 Johan Mårtenssons h:o 1 Cav:e Luukkonen
Bror Son Mårten Andersson 1 Luukkonen
Bror Son Lars Hindersson 1 Luukkonen

Sivu 1964A (aukeaman 1964 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kaupila/Kauppila 3 Måns Sairain mh:o 1 1 Cav:e Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
2 3 Mattz Kiljuin mh:o 1 1 Cav:e Kiljunen
Bror Petter 1 Kiljunen
3 Brukas af Sairain N:1 Cav:e
1 Kaipiala/Kaipaala 2 Johan Såpains hustro 1 Crono Ogr: Sopanen
Bror Michel 1 Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäcki Cav:e
3 Johan Lambins Cav:e Öde Lampinen
4 1 Hindrich Saukoin 1 Cav:e Saikkonen
5 2 Jacob Wirolain 1 Crono Ogr: Virolainen
Bror Son Pehr Johansson 1 Virolainen
1 Kyllölä 4 Mattz Mattssons h:o 1 Crono Ogr: Kyllönen
2 1 Johan Johansson Kyllöin 1 Inf:e Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Cav:e Huttunen
1.2 Kärinemi/Keriniemi 2 Daniel Mattsson mh:o 1 1 Cav:e Kietäväinen
3.4 2 Pehr Hakulin mh:o 1 1 Cav:e Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Mattz Jöransson 1 Cav:e Kontiainen
Bror Hindrich 1 Kontiainen
1 Lambila/Lampila 2 Christer Sårjoins h:o 1 Cav:e Sorjonen
Bror Ohlof 1 Sorjonen
2 Anders Kåttros Inf:e Öde Kotro
3 1 Brofougden Erich Ruuth 1 Inf:e Ruuth
1 Lukoila/Luukkola 5 Anders Hindersson 1 Cav:e Luukkonen Kuikka
F:r B:r Son Anders Matzson 1 Luukkonen
B:r Lars Mattsson 1 Luukkonen
F:r B:r Son Matts Hindersson 1 Luukkonen
F:r B:r Son Johan Mattsson 1 Luukkonen

Sivu 1964B (aukeaman 1964 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2.3 Lukoila/Luukkola 2 Jacob Ohlsson Kuika 1 Cav:e Kuikka
Olof Andersson 1
4 2 Johan Lukoins hustro 1 Cav:e Luukkonen
Son Johan 1 Luukkonen
5.6 4 Peter Liutin 1 Cav:e Liutu
B:r Anders mh:o 1 1 Liutu
B:r Erich 1 Liutu
1 Limatala/Liimattala 4 Abraham Matins h:o 1 Cav:e Matinen
F:r B:r Son Abraham Matin mh:o 1 1 Matinen
dräng Pehr Råcka 1 Rokka
2 3 Johan Lukoin 1 Crono Ogr: Luukkonen
B:M:n Bärtil Härckein mh:o 1 1 Härkönen
3 2 Lars Lukoin mh:o 1 1 Cav:e Luukkonen
4 2 Pehr Erichsson Limatain 1 Crono Ogr: Liimatainen
Påhl Limatain 1 Liimatainen
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Christersson Håtti 1 Cav:e Hotti
2 2 Lars Christersson Kiljuin 1 Cav:e Kiljunen
Bror Christer 1 Kiljunen
3 2 Erich Månsson Summain mh:o 1 1 Cav:e Summanen
4 2 Måns Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Cav:e Reponen
5 2 Johan Kyllöin 1 Inf:e Kyllönen
Bror Mattses h:o 1 Kyllönen
1 Muramäcki/Muuramäki 2 Jöran Waldoin mh:o 1 1 Cav: Valtonen
1 Magnola/Maunola 3 Pehr Kiljuin mh:o 1 1 Cav:e Kiljunen
Casserad Såldat Hindr: Luckas h:o 1 Luukkila 11
2 4 Påhl Johansson Kiljuin mh:o 1 1 Cav:e Kiljunen
Bror Johan Johansson mh:o 1 1 Kiljunen
3 2 Eskil Kiljuins h:o 1 Cav:e Kiljunen
Bror Son Jacob 1 Kiljunen

Sivu 1965A (aukeaman 1965 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Magnola/Maunola 2 Lars Karfwin mh:o 1 1 Inf:e Karvinen
5 3 Mattz Lukoin mh:o 1 1 Inf:e Luukkonen
dräng Simon Sålla 1 Solla
1 Mietula/Miettula 1 Anders Larsson 1 Cav:e Sorjonen
2 1 Mårten Lukoin 1 Cav:e Luukkonen
3 3 Hindrich Pehrsson mh:o 1 1 Cav: Miettunen
B:r Mattses hustro 1 Miettunen
4 Hindrich Ohlsson Repoins Cav:e Öde Reponen
5 1 Jöran Mietin 1 Cav:e Miettunen
1 Malljala/Maljala 2 Johan Måndoin mh:o 1 1 Cav:e Montonen
2 3 Josep Måndoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Montonen
Påhl Leinoin 1 Leinonen
3 1 Pehr Hujain 1 Hujanen 3
4 Mattz Säppäleins Crono öde Seppäläinen
5 2 Johan Mårtensson Måndoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Montonen
1 Ninimäki/Niinimäki Lars Saukoins Crono öde Saikkonen
1 Ninisari/Niinisaari 4 Anders Härkein mh:o 1 1 Crono Ogr: Härkönen
Bror Lars 1 Härkönen
Bror Jöran 1 Härkönen
2 3 Påhl Pehrssonn Lukoin mh:o 1 1 Cav:e Luukkonen
Bror Lars Lukoin 1 Luukkonen
3 2 Abraham Påhlsson Lukoin 1 Cav:e Luukkonen
Bror Påhl Påhlsson 1 Luukkonen
4 1 Erich Pehrsson Turckiain 1 Cav:e Turkiainen
5 2 Christer Hulkoin mh:o 1 1 Cav:e Hulkkonen
1 Ollila Johan Lukoins Cav:e öde Luukkonen

Sivu 1965B (aukeaman 1965 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Ollila 3 Mattz Börjelsson Hämälein mh:o 1 1 Cav:e Hämäläinen
Bror Lars 1 Hämäläinen
1 Pätäränniemi/Petäjäniemi 1 Johan Aufwin 1 Cav:e Auvinen
1 Pirtimäcki/Pirttimäki 3 Grels Läskin mh:o 1 1 Cav:e Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 1 Johan Andersson Råckain 1 Cav:e Rokkanen
3 Pehr Råckains Inf:e öde Rokkanen
1 Pöllälä/Pellilä 1 Pehr Pehrsson Saukoin 1 Crono Ogr: Sinkkonen
2 1 Pehr Lukasson Sinkoin 1 Cav:e Sinkkonen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pitckälax/Pitkälahti 1 Hindr. Andersson 1 Inf:e
1 Piskola Mattz Pätins Crono öde Pätynen
2 4 Påhl Måndoin mh:o 1 1 C:o Ogr: Montonen
Bror Johan mh:o 1 1 Montonen
3 2 Johan Piskoin mh:o 1 1 C:o Ogr: Piskonen
4 2 Pehr Hindersson Piskoin mh:o 1 1 Cav:e Piskonen
5 2 Jacob Larsson Kåndia 1 Inf:e Kontiainen
Bror Johan 1 Kontiainen
6 2 Lars Sålla mh:o 1 1 Inf:e opt: öde Solla
1 Rokotaipall/Ruokotaipale 2 Thomas Summa mh:o 1 1 Caval:e Summa
2 2 Påhl Hujain mh:o 1 1 Cav:e Hujanen
2 Råkansalo/Rokansalo 3 Mårten Räpoin mh:o 1 1 Cav: Reponen
Bror Hindrich 1 Reponen

Sivu 1966A (aukeaman 1966 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Råkansalo/Rokansalo 3 Pehr Killjuin mh:o 1 1 Cav:e Kiljunen
dräng Pehr Fiskare 1 Fiskare
3 3 Erich Summoin mh:o 1 1 Inf: Summanen
Bror Thomas h:o 1 Summanen
1 Räpola/Repola 3 Olof Räpoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Reponen
B:r Hans Räpoin 1 Reponen
2 3 Michel Räpoins h:o 1 Crono Ogr: Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
B:r Petter 1 Reponen
1 Ryhälä 3 Erich Staffansson Aufwin 1 Cav:e Auvinen
Casserad Drag:n Johans h:o 1 Auvinen?
Drag:n Pehr Poppi h:o 1 Poppius
2 2 Mattz Issraelsson Bengtin mh:o 1 1 Penttinen
3 Hindrich Läskins Cav:e öde Leskinen
4 Mårten Lukoins Crono öde Luukkonen
5 Samuel Killjuins Crono öde Kiljunen
6 2 Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 2 Mattz Haloin mh:o 1 1 Crono Ogr: Halonen 21
2 2 Thomas Härkeins h:o 1 Crono Ogr: Härkönen
Bror Johan 1 Härkönen
3 2 Thomas Pehrsson Waldoin mh:o 1 1 Crono Ogr: Valtonen
1 Sorjola 1 Pehr Ryhein 1 Crono Ogr: Ryhänen
2 3 Mattz Månsson Sårjoin 1 Cav:e Sorjonen
Bror Måns Sårjoin 1 Sorjonen
Bror Son Måns Pehrsson 1 Sorjonen

Sivu 1966B (aukeaman 1966 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Sipilensari/Sipilänsaari 1 2 Hindrich Hulkoin 1 Crono Ogr: Hulkkonen
Bror Simons hustro 1 Hulkkonen
Corporal Erich Kaipains h:o 1 Kaipainen 23
1 Såpalannemi/Sopala 3 Cappelans Bohl
dräng Mattz Anderson Kietewein 1 Kietäväinen
dräng Johan Kietewein mh:o 1 1 Kietäväinen
1 Hindrich Brusiusson Kietewein 1 Crono Ogr: Kietäväinen
1 Wäsiniemi/Vesiniemi 2 Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav:e Luukkonen
2 3 Eskil Kainulain 1 Cav:e Kainulainen
Bror Son Bärtil mh:o 1 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåtro 1 Cav:e Kotro
4 3 Hindrich Eskilsson Lukoins hustro 1 Crono Ogr: Luukkonen
Bror Johan mh:o 1 1 Luukkonen
5 3 Mårten Christersson mh:o 1 1 Cav:e Kontiainen
Lars Grelsson 1 Kontiainen
6 1 Erich Jöransson Lukoin 1 Crono Ogr: Luukkonen
1.2 Waldola/Valtola 2 Anders Pehrsson 1 Cav:e Valtonen
Frände Anders h:o 1 Valtonen
Pumala Sund/Kirkonkylä 1 Färge karlen Johan Johansson Härkein 1 Härkönen

Sivu 1967A (aukeaman 1967 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pumala Sund/Kirkonkylä 3 Probsten H:r Gustaw Orraeus 1 Orraeus
Cappelan H:r Magnus Orraeus 1 Orraeus
dräng Jacob Christersson 1
2 Kyrckioheerden H:r Anders Orraeus mh:o 1 1 Orraeus
1 Klåckaren Henric Ithima'us 1 Ithimaeus
1 Kyrckiowächtaren Marcus Pölcköin 1 Pelkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17311733

© Maija-Liisa Laakso 2023