AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1733 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1733

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Utj Crono Befallningmans stelle Pumala Sund/Kirkonkylä

Sivu 2298B (aukeaman 2298 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 2 Mattz Jöransson 1 Crono Hämäläinen
B:M: Hind: Härckein 1 Härkönen
1 __mahuha/Himahuuha 1 Thomas Peerson Aufwins h:o 1 Inf: Auvinen
2 2 Mattz Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Petter 1 Luukkonen
1 __uchtima/Huhtimaa 2 Mattz Läskin 1 Cav: Leskinen
Bror Son Visentil hustro 1 Leskinen
2 1 Hindrich Läskin 1 Cav: Leskinen
3 Christer Muldaheiskases ödhe Multaheiska
1 Christer Sårjoin 1 Inf: Sorjonen
1 __ckala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Cav: Solla
2 1 Lars Ihalain 1 Cav: Ihalainen
1 __amula/Hamula 1 Lars Pijra 1 Crono Piira
2 2 Peer Härckein mh: 1 1 Cav: Härkönen
3 1 Mattz Tuchkain 1 Inf: Tuhkanen
4 Mårthen Kyllöins ödhe Kyllönen
5 1 Mattz Immoins hustro 1 Cav: Immonen
1 __armala/Harmaala 3 Michell Läjnoins hustro 1 Crono Leinonen
Son Peer 1 Leinonen
Bror Michell 1 Leinonen
2 Mattz Himains Cav: ödhe Harmainen
3 Pitckä Harmains Cav: ödhe Pitkäharmainen
1 __urisalo/Hurissalo 1 Bertill Pardain 1 Inf: Partanen
2 2 Anders Läjnoin 1 Cav: Leinonen
B:M: Mattz Juckarain 1 Jukarainen
3 1 Peer Anderss: Juckarain 1 Cav: Jukarainen
4 1 Lars Michelson Juckarain 1 Cav: Jukarainen
1 __ylkylä/Hylkylä 2 Mattz Ingin 1 Crono Inkinen
Bror Lars Ingins hustro 1 Inkinen
2 Lambert Haloins Crono ödhe Halonen
3 1 Peer Timoin 1 Crono Timonen
4 1 Johan Hämäläin 1 Crono Hämäläinen
5 1 Anders Witticka 1 Crono Vitikka
6 1 Johan Ingin 1 Crono Inkinen
1 __auhola/Hauhala 1 Johan Anderson 1 Cav:
2 1 Måns Piedickeins hustro 1 Cav: Pietikäinen
1 __unninmäkj/Junninmäki 1 Johan Mattzson 1 Cav: Luukkonen
1 __hala/Ihalainen 2 Anders Läjnoins hustro 1 Cav: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen

Sivu 2299A (aukeaman 2299 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 __hala/Ihalainen 1 Mårthen Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 Peer Sålla 1 Inf: Solla
1 Ickoila/Ikola 1 Hans Johansson 1 Cav: Montonen
1 Kyrckeby/Kirkonkylä 1 Fureren Carl Jacks Inf: Jack
1 L:B: Måns Sårjoin 1 Sorjonen
2 Probst H:r Gustaf Orrej hem:n Cav: Orraeus
3 Lagdt under Prästebohlet
4 Lagdt under Cappellans bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin 1 Cav: Luukkonen
dreng Mattz Hatain 1 Haatainen
2 1 Hindrich Silfwenoins h:o 1 Cav: Silvennoinen
3 1 Virgilius Kietäwein 1 Crono Kietäväinen
4 2 Mattz Peuhkoins hustro 1 Crono Päykkönen
Bror Hindrich 1 Päykkönen
5 1 Hindrich Johanson 1 Cav: Kietäväinen
6 3 Johan Ickoin 1 Cav: Ikonen
Mattz Ickoin 1 Ikonen
Michell Ickoin 1 Ikonen
7 2 Mattz Kietäwein mh 1 1 Cav: Kietäväinen
1 Kåickala/Kokkola 1 Capitain Petter Törnes Fruu 1 Inf: Törne
1 Killjula/Kiljula 2 Erich Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
2 Brukas af desse 2:ne hemman Cav:
3 1 Michell Killjuin 1 Cav: Kiljunen
1 Kitula Under ett bruuk i Luukola Cav:
2 3 Länsman Hinr: Romanus mh 1 1 Crono Romanus
dreng Peer Räsiä 1 Räsiä
3 3 Lars Luukoins hustro 1 Cav: Luukkonen
Half Bror Johan 1
Son Lars Larson 1 Luukkonen
4 3 Hindrich Arpoin mh 1 1 Cav: Arponen
Bror Christer 1 Arponen
5 1 Lars Hinderson 1 Cav: Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 3 Måns Sorjoins hustro 1 Cav: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 3 Mattz Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
Bror Petter 1 Kiljunen
3 Brukas af Sårjoin N:1 Cav:
1 Kaipola/Kaipaala 1 Michell Eskellson 1 Crono Sopanen
2 Under ett bruuk i Pirtimäckj Cav:
3 Johan Lambins Cav: Öde Lampinen
4 1 Hindrich Sajkoin 1 Cav: Saikkonen
5 1 Peer Johanson Wirolain 1 Crono Virolainen
1 Kyllölä 1 Mattz Matzsons hustru 1 Crono Kyllönen

Sivu 2299B (aukeaman 2299 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Kyllölä 1 Johan Kyllötin 1 Inf: Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Cav: Huttunen
1.2 Käriniemj/Keriniemi 2 Daniell Kietäwäin mh 1 1 Cav: Kietäväinen
3.4 2 Peer Hakulin mh 1 1 Cav: Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Mattz Jöranson 1 Cav: Kontiainen
Bror Hind: Jöranson 1 Kontiainen
1 Lambila/Lampila 2 Christer Sårjoins hustro 1 Cav: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 Anders Kåtros Inf: ödhe Kotro
3 1 Måns Peerson 1 Inf: Sorjonen
1 Lukoila/Luukkola 4 Anders Hindrichson 1 Cav: Luukkonen Kuikka
Fahr Bror Lars Matzson 1 Luukkonen
Bror Matz Hindrichss: 1 Luukkonen
Dito Johan Matzson 1 Luukkonen
2.3 3 Jacob Kuicka mh 1 1 Cav: Kuikka
Olof Anderson 1
4 2 Johan Luukoins hustru 1 Cav: Luukkonen
Son Johan Johansson 1 Luukkonen
5.6 5 Mattz Peerson 1 Cav: Liutu
Bror Anders Liutin mh 1 1 Liutu
Bror Erich Liutin 1 Liutu
Frände Olof 1
1 Limatala/Liimattala 2 Abraham Matins hustro 1 Cav: Matinen
Fahr B: Son Abram Matin 1 Matinen
2 2 Mattz Johanson 1 Crono Luukkonen
B:M: Bertill Härckein 1 Härkönen
3 1 Lars Luukoins Encka 1 Cav: Luukkonen
4 1 Peer Limatain 1 Crono Liimatainen
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Christerson Håttj 1 Cav: Hotti
2 2 Christer Killjuin mh 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Månson Summain 1 Cav: Summanen
4 2 Måns Matzson Räpoins h:o 1 Cav: Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Muramekj/Muuramäki 2 Jöran Walldoins hustro 1 Cav: Valtonen
Son Matz Jöranson 1 Valtonen
1 Magnola/Maunola 2 Peer Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
2 3 Påhl Johanson Killjuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Johan Johanson mh 1 1 Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
5 3 Mattz Luukoin mh 1 1 Inf: Luukkonen
1 Mietula/Miettula 1 Anders Larsson 1 Cav: Sorjonen
2 1 Mårten Luukoin 1 Cav: Luukkonen
3 2 Hindrich Peerson mh 1 1 Cav: Miettunen
4 Hindrich Räpoins Cav: ödhe Reponen

Sivu 2300A (aukeaman 2300 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Mietula/Miettula 1 Jöran Mietin 1 Cav: Miettunen
1 Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
2 3 Joseph Måndoins hustro 1 Crono Montonen
Påhl Läjnoin 1 Leinonen
Såld: Peer Hujuins h:o 1 Hujanen 3
3 Peer Hujains Cav: ödhe Hujanen
4 Mattz Säppeins Crono ödhe Seppäläinen
5 1 Johan Måndoin 1 Crono Montonen
1 Ninimäkj/Niinimäki Lars Saukoins Crono öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 3 Anders Härckein 1 Crono Härkönen
Bror Lars 1 Härkönen
Bror Jöran 1 Härkönen
2 2 Påhl Luukoins hustro 1 Cav: Luukkonen
Bror Lars Luukoin 1 Luukkonen
3 2 Abraham Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
4 1 Erich Turckiain 1 Cav: Turkiainen
5 1 Christer Hulkoins Enka 1 Cav: Hulkkonen
1 Ollila 1 Bengdt Bengdtsson Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 2 Matz Börgellss: Hämäl:ns hustro 1 Cav: Hämäläinen
Bror Lars 1 Hämäläinen
1 Pätäjennemj/Petäjäniemi 1 Johan Aufwin 1 Cav: Auvinen
1 Pirtimeckj/Pirttimäki 3 Greels Läskin mh 1 1 Cav: Leskinen
Bror Mårthen 1 Leskinen
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen
3 Peer Råckains Inf: ödhe Rokkanen
1 Pällilä/Pellilä 1 Peer Sinkoin 1 Crono Sinkkonen
2 1 Peer Luukason Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
3 Naukarins Cav: ödhe Naukkarinen
1 Pitkälax/Pitkälahti 1 Mattz Thomass: Karfwin 1 Inf:
1 Piskola Mattz Pätins Crono ödhe Pätynen
2 3 Påhl Måndoin mh 1 1 Crono Montonen
Bror Johan 1 Montonen
3 2 Johan Piskoin mh 1 1 Crono Piskonen
4 2 Peer Hindrichss: Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen
5 1 Johan Larsson 1 Inf: Kontiainen
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla
1 Rokotaipal/Ruokotaipale 2 Thomas Summa mh 1 1 Cav: Summa
2 Påhl Huijains ödhe Hujanen
2 Rokansalo 2 Mårthen Räpoin 1 Cav: Reponen
Bror Hindrich 1 Reponen
1 2 Peer Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
3 2 Erich Summain 1 Inf: Summanen
Bror Thomas hustru 1 Summanen

Sivu 2300B (aukeaman 2300 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __pola/Repola 2 Olof Räpoin mh 1 1 Crono Reponen
2 2 Michell Räpoins hustro 1 Crono Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
1 __hälä/Ryhälä 2 Johan Aufwin 1 Cav: Auvinen
Drag: Poppi hustru 1 Poppius
2 2 Mattz Israelss: Bengdtin mh 1 1 Cav: Penttinen
3 Hindrich Läskins ödhe Leskinen
4 Mårthen Luukoins Crono ödhe Luukkonen
5 Samuell Killjuins Crono ödhe Kiljunen
6 1 Hans Ickäheimoin 1 Crono Ikäheimonen
1 __ppälä/Seppälä 1 Mattz Haloin hustro 1 Crono Halonen 21
2 2 Thomas Härckeins Crono ödhe Härkönen
3 2 Thomas Walldoin mh 1 1 Crono Valtonen
1 __rjola/Sorjola 1 Peer Ryhein 1 Crono Ryhänen
2 Mattz Sårjoins Cav: ödhe Sorjonen
1 __ilänsarj/Sipilänsaari 1 Simon Hullckoins hustro 1 Crono Hulkkonen
1 __palanemj/Sopala Cappellans Bohl
2 L:B: Mattz Kietäwäin 1 Kietäväinen
Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen
2 1 Hindrich Brusiusson 1 Crono Kietäväinen
1 __siniemj/Vesiniemi 2 Anders Luukoin mh 1 1 Cav: Luukkonen
2 3 Eskill Kajnulain 1 Cav: Kainulainen
Bror Son Bertill mh 1 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåtro 1 Cav: Kotro
4 2 Johan Luukoin mh 1 1 Crono Luukkonen
5 4 Mårthen Christerson mh 1 1 Cav: Kontiainen
Bror Lars Christerss: 1 Kontiainen
Lars Greelsson 1 Kontiainen
6 1 Erich Jöransson Lukoin 1 Crono Luukkonen
1.2 Waldola/Valtola 2 Anders Walldoin 1 Cav: Valtonen
Frände Anderses hustro 1 Valtonen
Kirkonkylä 1 Probsten och Kyrckjoherden H:r Gustaf Orra'us 1 Orraeus
2
2 Kyrckjoherden H:r Anders Orra'us mh 1 1 Orraeus
1 Klåckaren Hindrich Ithima'us 1 Ithimaeus

Sivu 2301A (aukeaman 2301 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kirkonkylä 1 Spögubben Marckus Pälckein 1 Pelkonen
1 Brofougden Erich Ruuth 1 Ruuth
1 Färjekarlen Mattz Johansson 1 Härkönen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17321734

© Maija-Liisa Laakso 2023