AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1734 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1734

Sivu 2243A (aukeaman 2243 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 1 Hindrich Härckein 1 Crono Härkönen
1 Himahuha/Himahuuha 1 Thomas Aufwins hustro 1 Crono Auvinen
2 2 Matts Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Peer 1 Luukkonen
1 Huhtinma/Huhtimaa 2 Anders Simonsson 1 Cav: Leskinen
B:S: Visentj hustro 1 Leskinen
2 1 Påhl Hinderss: Läskin 1 Cav: Leskinen
3 1 1 Christer Sårjoin 1 Sorjonen
Trumbsl: Johan Pålack 1 Polack 1. rumpali
1 Huhkala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Inf: Solla
2 1 Lars Ihalain 1 Cav: Ihalainen
1 Hamula 1 Hindrich Pijras hustro 1 Crono Piira
2 1 Peer Härckein 1 Cav: Härkönen
3 2 Mattz Tuchkuin mh: 1 1 Inf: Tuhkunen
4 Mårthen Kyllöins ödhe Kyllönen
5 2 Johan Kåndia med hustro 1 1 Cav: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Mickell Läjnoins hustro 1 Crono Leinonen
Sonn Peer 1 Leinonen
Bror Son Michell 1 Leinonen
2 Mattz Himains Cav: ödhe Harmainen
3 Pittkäharmains Cav: ödhe Pitkäharmainen
1 Hurisalo/Hurissalo 1 Bertill Pardain 1 Inf: Partanen
2 2 Anders Läjnoin 1 Cav: Leinonen
B:M: Mattz Juckarain 1 Jukarainen
3 1 Peer Anderss: Jukarain 1 Cav: Jukarainen
4 1 Lars Michellss: Jukarain 1 Cav: Jukarainen
1 Hylkylä 1 Mattz Ingin 1 Crono Inkinen
2 Lambert Haloins Crono ödhe Halonen
3 1 Peer Tijnnin 1 Crono Timonen
4 1 Johan Hämäläin 1 Crono Hämäläinen
5 1 Anders Witticka 1 Crono Vitikka
6 1 Johan Ingin 1 Crono Inkinen

Sivu 2243B (aukeaman 2243 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __auhola/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav:
2 1 Måns Piedikeins hustro 1 Cav: Pietikäinen
1 __ninmäkj/Junninmäki 2 Johan Matzson med hustro 1 1 Cav: Luukkonen
1 __hala/Ihalainen 2 Anders Läjnoins hustro 1 Cav: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen
2 1 Mårthen Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 Peer Sålla 1 Inf: Solla
1 __kola/Ikola 1 Hans Johansson 1 Cav: Montonen
1 __rckeby/Kirkonkylä 1 Föraren Carl Jacks Inf: Bostel: Jack
1 L:B: Måns Sårjoin 1 Sorjonen
2 Sahl: Probsten Ora'j hem:n Cav: Orraeus
3 Lagdt under Prästebohlet
4 Lagdt under Cappellans Bohl
1 __täwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin 1 Cav: Luukkonen
dreng Matts Hatain 1 Haatainen
2 1 Hindrich Silfwenoins hustro 1 Cav: Silvennoinen
3 1 Virgilius Ketäwein 1 Crono Kietäväinen
4 1 Hindrich Päykein 1 Crono Päykkönen
5 1 Hindrich Johansson 1 Cav: Kietäväinen
6 3 Johan Ickoin 1 Cav: Ikonen
Mattz Ickoin 1 Ikonen
Michell Ickoin 1 Ikonen
7 1 Mattz Ketäwäin 1 Cav: Kietäväinen
1 __kola/Kokkola 1 Capitain Törnes Fruu 1 Inf: Törne
1 __jula/Kiljula 2 Erich Killjuin med hustro 1 1 Cav: Kiljunen
2 Bebrukas af desse 2:ne hem:n
3 1 Michell Killjuin 1 Cav: Kiljunen
1 __ula/Kitula Under edt bruck i Lakola Cav:
2 3 Länsman Hinr: Romanus mh 1 1 Crono Romanus
dreng Peer Räsiä 1 Räsiä
Kitulan talot 3,4 ja 5 ovat sivulla 2244B
Kylät Kauppila ja Kaipaala ovat sivulla 2244B
1 __llölä/Kyllölä 1 Mattz Matzsons hustro 1 Crono Kyllönen
2 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Cav: Huttunen
1.2 __riniemj/Keriniemi 2 Daniell Ketäwäin mh 1 1 Cav: Kietäväinen
3.4 Peer Hakulins Öde Hakulinen

Sivu 2244A (aukeaman 2244 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kåndiala/Kontila 3 Mattz Jöransson 1 Cav: Kontiainen
Bror Hind: Jöransson 1 Kontiainen
Drag Thomas Bilradz hustro 1
1 Lambila/Lampila 2 Christer Sårjoins hustro 1 Cav: Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 Anders Kåtros Inf: ödhe Kotro
3 1 Måns Peerss: Sårjoin 1 Inf: Sorjonen
1 Lukoila/Luukkola 4 Anders Hindrichsson 1 Cav: Luukkonen Kuikka
F:B:S: Mattz Hindersson 1 Luukkonen
Dito Johan Matsson med h:o 1 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Kuika med hustro 1 1 Cav: Kuikka
4 1 Johan Johansson 1 Cav: Luukkonen
5.6 3 Mattz Peersson med hustro 1 1 Cav: Liutu
Bror Erich Liutin 1 Liutu
1 Limatala/Liimattala 2 Abraham Matines hustro 1 Cav: Matinen
F:B:S: Abram Matsson 1 Matinen
2 3 Matts Johansson mh: 1 1 Crono Luukkonen
B:M: Bertill Härkein 1 Härkönen
3 1 Lars Luukoins hustro 1 Cav: Luukkonen
4 1 Peer Limatain 1 Crono Liimatainen
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Christerss: Håttj 1 Cav: Hotti
2 2 Christer Killjuin mh: 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Månsson Summain 1 Crono Summanen
4 1 Måns Räpoins hustro 1 Cav: Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Muramekj/Muuramäki 1 Matz Jöransson 1 Cav: Valtonen
1 Magnola/Maunola 2 Peer Killjuin med hustru 1 1 Cav: Kiljunen
2 3 Påhl Killjuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Johan med hustru 1 1 Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Karfwin mh 1 1 Inf: Karvinen
5 1 Mattz Luukoin 1 Inf: Luukkonen
1 Mietula/Miettula 1 Anders Larsson 1 Cav: Sorjonen
2 1 Mårthen Luukoin 1 Cav: Luukkonen
3 2 Hindrich Peerson mh 1 1 Cav: Miettunen
4 Hindrich Räpoins Cav: ödhe Reponen
5 1 Mattz Jöransson 1 Cav: Miettunen

Sivu 2244B (aukeaman 2244 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
2 2 Joseph Mårthenssons hustro 1 Crono Montonen
Påhl Läjnoin 1 Leinonen
3 Peer Hujains Cav: öde Hujanen 3
4 Mattz Säppeins Crono ödhe Seppäläinen
5 1 Johan Måndoin 1 Crono Montonen
1 __nimekj/Niinimäki Lars Saukoins Crono öde Saikkonen
1 __nisarj/Niinisaari 3 Lars Härckein med hustro 1 1 Crono Härkönen
Bror Jöran 1 Härkönen
2 2 Påhl Luukoins hustro 1 Cav: Luukkonen
Bror Lars 1 Luukkonen
3 2 Abram Luukoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Påhl 1 Luukkonen
4 Erich Turkiains Cav: Öde Turkiainen
5 1 Christer Hullkoins E:a 1 Cav: Hulkkonen
1 __llila/Ollila 1 Bengdt Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 2 Mattz Hämäläins hustro 1 Cav: Hämäläinen
Bror Lars 1 Hämäläinen
1 __täjennemj/Petäjäniemi Johan Aufwins 1 Öde Auvinen
1 __timäkj/Pirttimäki 2 Grels Läskinen 1 Cav: Leskinen
Bror Mårthen 1 Leskinen
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen
Pirttimäki N:o 3 on sivun 2245A yläreunassa
3 __itulaby/Kitula 3 Lars Larsson Lakonen mh 1 1 Cav: Luukkonen
half B: Johan Lakoin 1 Luukkonen
4 3 Hindrich Arpoin mh 1 1 Cav: Arponen
Bror Son Mattz 1 Arponen
5 2 Lars Hindrichss: med hustro 1 1 Cav: Luukkonen
1 __upila/Kauppila 3 Måns Sårjoins hustro 1 Cav: Sorjonen
Bror Jacob 1 Sorjonen
Bror Olof 1 Sorjonen
2 2 Mattz Killjuin 1 Cav: Kiljunen
3 Bebrukas af Måns Sårjoin N:o 1
1 __aipola/Kaipaala 1 Michell Eskillson 1 Crono Sopanen
2 Under ett bruuk I Pirtimäkj Cav:
3 Johan Lambins Cav: öde Lampinen
4 1 Hindrich Sauckoin 1 Cav: Saukkonen
5 1 Peer Johansson 1 Crono Virolainen

Sivu 2245A (aukeaman 2245 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pirtjmekj/Pirttimäki Peer Råckains Inf: öde
1 Pällilä/Pellilä 1 Peer Sinckoin 1 Crono
2 1 Peer Lukason Sinckoin 1 Cav: Sinkkonen
3 Naukarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 1 Mattz Thomass: Karf: 1 Inf: Karvinen
1 Piskola Mattz Päätins Crono öde Pätynen
2 3 Påhl Måndoin mh: 1 1 Crono Montonen
Bror Johan 1 Montonen
3 1 Johan Piskoin 1 Crono Piskonen
4 1 Peer Hinderss: Piskoin 1 Cav: Piskonen
5 1 Johan Larsson 1 Inf: Kontiainen
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 2 Thomas Summa mh: 1 1 Cav: Summa
2 Påhl Huijains Cav: öde Hujanen
2 Råkansalo/Rokansalo 2 Mårthen Räpoin 1 Cav: Reponen
Bror Hindrich 1 Reponen
1 2 Peer Killjuin med hustro 1 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Inf: Summanen
1 Räpola/Repola 2 Olof Räpoin mh: 1 1 Crono Reponen
2 1 Mattz Räpoin 1 Crono Reponen
1 Ryhälä 1 Johan Aufwin 1 Cav: Auvinen
2 2 Mattz Israelss: Bengtin mh 1 1 Cav: Penttinen
3 Hindrich Läskins C:o öde Leskinen
4 Mårthen Luukoins C:o öde Luukkonen
5 Samuell Killjuins Crono öde Kiljunen
6 1 Hans Ickäheimoin 1 Crono Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 1 Mattz Haloins hustro 1 Crono Halonen 21
2 2 Olof Liutu 1 Crono Liutu
Bror Johan 1 Liutu
3 2 Thomas Wallkoin 1 Crono Valtonen
dreng Niels Sistoin 1 Sistonen
1 Sårjola/Sorjola 1 Peer Ryhäin 1 Crono Ryhänen
2 Mattz Sårjoins Cav: öde Sorjonen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 1 Simon Hullkoins hustro 1 Crono Hulkkonen
1 Såpalannemj/Sopala Cappellans Bohl
1 L:B: Johan Ketäwäin 1 Kietäväinen
2 1 Hindrich Brusiusson 1 Crono Kietäväinen

Sivu 2245B (aukeaman 2245 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wäsiniemj/Vesiniemi 1 Anders Luukoin 1 Cav: Luukkonen
2 1 Eskell Kajnulain 1 Cav: Kainulainen
3 1 Johan Kåtro 1 Cav: Kotro
4 2 Johan Luukoin med hustro 1 1 Crono Luukkonen
5 4 Mårthen Christersson mh 1 1 Cav: Kontiainen
Bror Lars 1 Kontiainen
dreng Bertill Kajnulain 1 Kainulainen
6 1 Thomas Larss: Limatain 1 Crono Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 2 Anders Walldoin 1 Cav: Valtonen
Bror Hindrichz hustro 1 Valtonen
Kirkonkylä 1 Färjecarl: Mattz Johanson 1 Härkönen
1 Brofogd: Erich Ruuth 1 Ruuth
2 Kyrckjoherden H:r Anders Oreus med hustru 1 1 Orraeus
1 Klåckaren Hind: Ithima'us 1 Ithimaeus
1 Wächtaren Markus Pälgein 1 Pelkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17331735

© Maija-Liisa Laakso 2023