AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1735 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1735

Sivu 2559B (aukeaman 2559 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 1 Eskell Hämäl:s h:o 1 C:o Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 1 Thomas Aufwins h:o 1 C:o Auvinen
2 2 Matz Luckoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Peer 1 Luukkonen
1 Huhtinma/Huhtimaa 2 And:s Simonsson 1 Cav: Leskinen
B:S: Visenti h:o 1 Leskinen
2 Påhl Läskins Cav: öde Leskinen
3 1 2 Hend: Sårjåin 1 Inf: Sorjonen
B:M: Hend: Kainul:n 1 Kainulainen
Trumbslag: Joh: Pålak 1 Polack 1. rumpali
1 Huhkala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Inf: Solla
2 1 Lars Ihalain 1 Cav: Ihalainen
1 Hamula 1 Johan Parfwiain 1 C:o Parviainen
2 1 Peer Härckäin 1 Cav: Härkönen
3 2 Matz Tuchkuin 1 Inf: Tuhkunen
bror Gabriel 1 Tuhkunen
4 1 Hend: Hulckoin 1 Inf: Hulkkonen
5 2 Johan Kåndin mh 1 1 Cav: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 2 Michell Läinoin 1 C:o Leinonen
Bror Peer 1 Leinonen
2 Mats Himains Cav: öde Harmainen
3 Pitkäharmains Cav: öde Pitkäharmainen
1 Hurisalo/Hurissalo 1 Bertill Pardain 1 Inf: Partanen
2 1 Matz Juckarain 1 Cav: Jukarainen
3 1 Peer Anderss: Juckarain 1 Cav: Jukarainen
4 1 Michell Juckarain 1 Cav: Jukarainen
1 Hylkölä/Hylkylä 1 Matz Ingin 1 C:o Inkinen
2 1 Matz Puikoin 1 Päykkönen
3 1 Peer Tynnin 1 Timonen
4 1 Johan Hämäl: 1 Hämäläinen
5 1 And:s Witicka 1 Vitikka
6 1 Johan Ingin 1 Inkinen

Sivu 2560A (aukeaman 2560 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hauhola/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav:
2 1 Johan Månsson 1 Cav: Pietikäinen
1 Junninmäkj/Junninmäki 2 Joh: Matsson mh 1 1 Cav: Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen 2 And:s Läinoins h:o 1 Cav: Leinonen
Bror Hendrich 1 Leinonen
2 1 Mårten Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 And:s Såla 1 Inf: Solla
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Johansson 1 Cav: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Föraren Carl Jacks h:o 1 B: Inf: Jack
2 Sal: Probst: Orrei hem:n Cav: Orraeus
3 Lagdt under Prästbohl
4 Lagdt und: Cappell: Bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 1 Mats Hatain 1 Cav: Haatainen
2 1 Joh: Perss: Kietäwein 1 Cav: Kietäväinen
3 1 Vigilius Kietäwein 1 C:o Kietäväinen
4 1 Hend: Peukoin 1 C:o Päykkönen
5 1 Hend: Johansson 1 Cav: Kietäväinen
6 2 Johan Ikoin 1 Cav: Ikonen
Mattz Ikoin 1 Ikonen
7 1 Matz Kietäwein 1 Cav: Kietäväinen
1 Kåckola/Kokkola Capit: Tornes B: Inf: Törne
1 Killjula/Kiljula 1 Erich Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 bebruk:s af desse 2:ne h:n
3 1 Erich Killjuin 1 Cav: Kiljunen
1 Kitula Under et bruck i Luko Cav:
2 3 Länsman Hend: Romanus mh 1 1 C:o Romanus
d:r Peer Räsiä 1 Räsiä
3 3 Lars Larsson mh 1 1 Cav: Luukkonen
half B: Johan 1
4 3 Hendrich Arpoin mh 1 1 Cav: Arponen
B: Son Mats 1 Arponen
5 3 Lars Hendersson mh 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Son Johan 1 Luukkonen

Sivu 2560B (aukeaman 2560 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __upila/Kauppila 2 Jacob Sårjoin 1 Cav: Sorjonen
Bror Oloff 1 Sorjonen
2 2 Matz Killjuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Peer 1 Kiljunen
3 b:t af Sårjoin N:o 1 Cav:
1 __ipola/Kaipaala 1 Michell Eskellsson 1 C:o Sopanen
2 under et bruk I Pirtimäki Cav:
3 Johan Lambins Cav: öde Lampinen
4 1 Hendrich Sauckoin 1 Cav: Saikkonen
5 1 Christ: Hend:ss: Wirol:n 1 C:o Virolainen
1 __yllölä/Kyllölä 2 Matz Mattzsons h:o 1 C:o Kyllönen
d:r Bertill Härckein 1 Härkönen
2 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
3 1 Matz Thomasson 1 Cav: Huttunen
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 1 Daniel Kiätänoin mh 1 1 Cav: Kietäväinen
Såld: Nils Sedbergz h:o 1 Sidenberg 25
3.4 2 Påhl Hakulin 1 Cav Hakulinen
F:b:Son Johans h:o 1 Hakulinen
1 __ndiala/Kontila 1 Elias Kåndiain 1 Cav: Kontiainen
1 __mbila/Lampila 2 Christer Sårjoins h:o 1 Cav: Sorjonen
Bror Oloff 1 Sorjonen
2 And:s Kåttros I: öde Kotro
3 1 Måns Sårjoins h:o 1 Inf: Sorjonen
1 __ukoila/Luukkola 3 Matz Hendersson 1 Cav: Luukkonen
frende Joh: Matson mh 1 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Kuicka mh 1 1 Cav: Kuikka
4 1 Johan Johansson 1 Cav: Luukkonen
5.6 3 Mattz Peersson 1 Cav: Liutu
b: Erich Liutin ´mh 1 1 Liutu
1 __matala/Liimattala 1 Abram Matsson 1 Cav: Mattinen
2 2 Matz Johansson mh 1 1 C:o Luukkonen
3 2 Hendrich Hämäl: mh 1 1 Cav: Hämäläinen 12
4 1 Peer Limatain 1 C:o Liimatainen

Sivu 2561A (aukeaman 2561 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Christ:ss: Håttj 1 Cav: Hotti
2 2 Christer Killjuin mh 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Månss: Summoin 1 C:o Summanen
4 1 Måns Räpoins h:o 1 Cav: Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Muramekj/Muuramäki 2 Mats Jöranss: mh 1 1 Cav: Valtonen
1 Magnola/Maunola 2 Peer Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
2 2 Johan Johanss: mh 1 1 Cav: Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Kartuin mh 1 1 Inf: Karvinen
5 1 Mats Luckoins h:o 1 Inf: Luukkonen
1 Mietula/Miettula 1 And:s Larsson 1 Cav: Sorjonen
2 1 Mårt: Luckoin 1 Cav: Luukkonen
3 2 Hendrich Peersson mh 1 1 Cav: Miettunen
4 Hindrich Räpoins Cav: öde Reponen
5 1 Mattz Jöransson 1 Cav: Miettunen
1 Malliala/Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
2 2 Josep Mattssons h:o 1 Crono Montonen
Mattz Påhlss: Läinoin 1 Leinonen
3 Peer Hujains Cav: öde Hujanen
4 1 Michell Ikoin 1 C:o Ikonen
5 1 Johan Måndoin 1 C:o Montonen
1 Ninimäkj/Niinimäki Lars Saukoins C:o öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 2 Lars Heickin med hustro 1 1 Crono Härkönen
bror Jöran 1 Härkönen
2 2 Påhl Luckoins h:o 1 Cav: Luukkonen
bror Lars 1 Luukkonen
3 2 Abram Lukoin 1 Cav: Luukkonen
B: Påhl 1 Luukkonen
4 Erich Turckiains Cav: Öde Turkiainen
5 1 Christer Hulckoins E:a 1 Cav: Hulkkonen

Sivu 2561B (aukeaman 2561 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 __utila/Ollila 1 Bengt Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 2 Mattz Hämäl:s hustru 1 Cav: Hämäläinen
Bror Lars 1 Hämäläinen
1 __ätäjänemj/Petäjäniemi 1 Johan Johansson 1 Cav: Auvinen
1 __timäkj/Pirttimäki 2 Grels Läskin 1 Cav: Leskinen
Bror Mårten 1 Leskinen
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen
3 1 Peer Hamuin 1 Inf: Hamunen
1 __älilä/Pellilä 1 Peer Pälin 1 C:o Pellinen
2 1 Peer Lukass: Sinkoin 1 Cav: Sinkkonen
3 Naukarins C:o öde Naukkarinen
1 __itkälax/Pitkälahti 1 Matz Thomass: Karfwoin 1 Inf: Karvinen
1 __iskola/Piskola Mattz Pätins C:o öde Pätynen
2 2 Påhl Måndoin 1 C:o Montonen
Bror Johan 1 Montonen
3 1 Johan Piskoin 1 C:o Piskonen
4 1 Peer Hendrichson Piskoin 1 Cav: Piskonen
5 1 Johan Larsson 1 Inf: Kontiainen
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla
1 __okotaipal/Ruokotaipale 2 Thomas Summoins h:o 1 Cav: Summa
bror Jöran 1 Summa
2 2 Matz Jöransson 1 Cav:
bror Hendrich 1
2 __åkansalo/Rokansalo 2 Mårten Räpoin 1 Cav: Reponen
B: Hindrich 1 Reponen
1 2 Peer Killjuin mh 1 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Inf: Summanen
1 Räpola/Repola 1 Oloff Räpoin 1 C:o Reponen
2 1 Matz Räpoin 1 C:o Reponen
1 Ryhälä 3 Peer Wirolain mh 1 1 Cav: Virolainen
Johan Aufwin 1 Auvinen
2 2 Mats Israelss: Bengtin 1 Cav: Penttinen
Bror Påhl 1 Penttinen

Sivu 2562A (aukeaman 2562 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Ryhälä Hendrich Läskins C:o öde Leskinen
4 Mårten Luckos C:o öde Luukkonen
5 Samuel Killjuins C:o öde Kiljunen
6 1 Hans Ikäheimoin 1 C:o Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 1 Matz Haloins h:o 1 C:o Halonen 21
2 2 Oloff Liutu 1 C:o Liutu
bror Peer 1 Liutu
3 1 Thomas Waldoin 1 C:o Valtonen
1 Sorjola 1 Peer Ryhäin 1 C:o Ryhänen
2 Matz Sårjoins Cav: öde Sorjonen
1 Sipilensarj/Sipilänsaari 1 Simon Hulckoins h:o 1 C:o Hulkkonen
1 Såpalannemj/Sopala Cappellans Bohl
1 L:b: Joh: Kietawein 1 Kietäväinen
2 1 Hindrich Brusiusson 1 C:o Kietäväinen
1 Wäsinemj/Vesiniemi 1 And:s Luckoin 1 Cav: Luukkonen
2 2 Johan Kainulain mh 1 1 Cav: Kainulainen
3 1 Johan Kåtrå 1 Cav: Kotro
4 2 Johan Lukoin mh 1 1 C:o Luukkonen
5 4 Mårt: Christerss: 1 Cav: Kontiainen
Bror Lars mh 1 1 Kontiainen
dreng Bertill Kainul: 1 Kainulainen
6 1 Thomas Larsson Limatain 1 C:o Liimatainen
1.2 Walldola/Valtola 2 And:s Waldoin 1 Cav: Valtonen
Bror Hindrichs h:o 1 Valtonen
Kirkonkylä 1 Färjekarlen Mattz Johansson 1 Härkönen
4 Kyrckioherden H:r Anders Orra'us mh 1 1 Orraeus
dreng Adam Johanss: 1
d:o Thomas Bertillsson 1

Sivu 2562B (aukeaman 2562 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kirkonkylä 1 Klåckaren Hendrich Ithima'us 1 Itimaeus
1 Wächtaren Marckus Pälgoin 1 Pelkonen
1 Brofog: Erich Ruuth 1 Ruuth

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17341736

© Maija-Liisa Laakso 2022