AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1736 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1736

Sivu 1942B (aukeaman 1942 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 3 Eskell Hämäl: med hust: 1 1 Crono Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 3 Thomas Aufwins hstr 1 Crono Auvinen
Son Thomas 1 Auvinen
Såld: Karpins hustru 1 Karppinen 37
2 2 Mattz Luckoin 1 Caw: Luukkonen
Bror Peer 1 Luukkonen
1 Huhtima/Huhtimaa 3 Anders Läskin 1 Caw: Leskinen
B:r Son Wisentin mh:o 1 Leskinen
2 Påhl Läskins Cawal:e: öde Leskinen
3 1 3 Christer Sårjoin 1 Inf: Sorjonen
B.M. Hend: Kainul:n mh:o 1 1 Kainulainen
Trumbsl:n Pålack 1 Polack 1. rumpali
1 Huhkala/Huuhkaala 2 Jöran Sålla med hustrun 1 1 Inf: Solla
2 2 Lars Ihalain med hustrun 1 1 Caw: Ihalainen
1 Hamula 3 Johan Parfwiains hustru 1 Crono Parviainen
Hindrich Sårgoin med hust: 1 1 Sorjonen
2 2 Peer Härköin med h:ru 1 1 Caw: Härkönen
3 3 Matts Tuhckuin med h:o 1 1 Inf: Tuhkunen
B:r Gabriell 1 Tuhkunen
4 1 Hindrich Härckein 1 Inf: Härkönen
5 2 Johan Kåndiain med hustru 1 1 Caw: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 2 Michell Leinon med hustru 1 1 C:o Leinonen
broor Peer 1 Leinonen
2 Matts Himains Caw: öde Harmainen
3 Pitkäharmains Caw: öde Pitkäharmainen
1 Hurisalo/Hurissalo 1 Bertill Pardain 1 Inf: Partanen
2 3 Matts Jukarain 1 Cav: Jukarainen
Anders Leinon med hu:ro 1 1 Leinonen
3 3 Peer Andersson Juckarain 1 Caw: Jukarainen
Anders Juckarain med h:o 1 1
4 1 Lars Juckarain 1 Caw: Jukarainen
1 Hylkälä/Hylkylä 1 Matts Ingin 1 C:o Inkinen
2 2 Matts Pauckoin med h:ro 1 1 Crono Päykkönen
3 1 Peer Timoin 1 Crono Timonen
4 1 Johan Hämmäl: 1 Crono Hämäläinen
5 1 Anders Witickain 1 Crono Vitikka
6 1 Johan Ingin 1 Crono Inkinen
1 Hauhola/Hauhala 4 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav:
B:r Michell med hustru 1 1
2 Johan Månsons Cav: öde Pietikäinen
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Johan Mattzsson mh:o 1 1 Caw: Luukkonen
B:r Hindrich 1 Luukkonen

Sivu 1943A (aukeaman 1943 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Ihala/Ihalainen 2 Anders Leinoins h:o 1 Caw: Leinonen
Bror Hindrich 1 Leinonen
2 1 Mårten Måndoin 1 Cav: Montonen
3 1 Anders Sålla 1 Inf: Solla
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndoin 1 Caw: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Föraren Carl Jacks Båst: Jack
2 Sal: Probsten Orreii hemman Cav: Orraeus
3 Lagdt under Prästebohl
4 Lagdt under Cappelans Bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 1 Matts Hattain 1 Caw: Haatainen
2 1 Johan Kiätäwein 1 Caw: Kietäväinen
3 1 Virgilius Kiätäwäin 1 Crono Kietäväinen
4 1 Hindrich Peuhckoin 1 Crono Päykkönen
5 1 Hindrich Johansson 1 Caw: Kietäväinen
6 2 Johan Ickoin 1 Caw: Ikonen
Matts Ickoin 1 Ikonen
7 1 Matts Kiätäwäin 1 Caw: Kietäväinen
1 Kåckola/Kokkola Capitain Törnes Inf_ B: Törne
1 Killjula/Kiljula 1 1 Erich Killjuin 1 Caw: Kiljunen
Såldaten Mustoins h:o 1 Mustonen 10
2 Beb: af desse 2:ne hemman
3 1 Erich Killjuin 1 Caw: Kiljunen
1 Kitula Under et bruuk å Lepickola Caw:
2 4 Lendzman Hindrick Romanus mh 1 1 Crono Romanus
dreng Peer Rässein 1 Räsiä
D:o Anders Himain 1 Himanen
3 3 Lars Larsson med hustru 1 1 Caw: Luukkonen
½broor Johan 1
4 4 Hindrich Arpoin mh:o 1 1 Caw: Arponen
Broor Son Matts 1 Arponen
Broor dotter Brita 1 Arponen
5 4 Lars Hindrichsson mh:o 1 1 Caw: Luukkonen
Anders Andersson 1 Luukkonen
Broor Son Johan 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 2 Jacob Sårjoin 1 Caw: Sorjonen
Broor Olof 1 Sorjonen
2 4 Matts Killjuin 1 Caw: Kiljunen
Broor Peer mh:o 1 1 Kiljunen
Pro Anno 1735 till backa 1
3 bebruckas af Sårjoin N:o 1 Caw:

Sivu 1943B (aukeaman 1943 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Kaipola/Kaipaala 1 Michell Eskellsson 1 Crono Sopanen
2 under et bruuck I Pirtimäk Caw:
3 Johan Lambins Caw: öde Lampinen
4 2 Hindrich Sauckoin med h:o 1 1 Caw: Saikkonen
5 2 Christer Wirolain 1 Crono Virolainen
Broor Johan Härckein 1 Härkönen
1 Kyllölä 2 Mattz Mattzssons h:o 1 Crono Kyllönen
Swåg: Bertill Härckein 1 Härkönen
2 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Caw: Huttunen
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 1 Daniel Kiätewein mh 1 1 Caw: Kietäväinen
Såld: Nils Sedbergz h:o 1 Sidenberg 25
3.4 4 Påhl Hackulin 1 Caw: Hakulinen
Påhl Påhlsson Hackulin 1 Hakulinen
F:b:S Johan med hustro 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 2 Elias Kåndiain 1 Caw: Kontiainen
Dragone hustru Elin 1
1 Lambila/Lampila 2 Johan Hackulin 1 Caw: Hakulinen
Syster Karin 1 Hakulinen
2 1 Thomas Mietin 1 Inf: Miettunen
3 1 Måns Sårjoins hustru 1 Inf: Sorjonen
1 Lukoila/Luukkola 3 Mattz Hindersson 1 Caw: Luukkonen
frende Johan Mattzson mh:o 1 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Kiucka med hustru 1 1 Caw: Kuikka
4 1 Johan Johansson 1 Caw: Luukkonen
5.6 3 Matts Persson 1 Caw: Liutu
Broor Erich Luukoin ´mh 1 1 Liutu
1 Limatala/Liimattala 1 Abram Matsson 1 Caw: Matinen
2 2 Mattz Johansson mh:o 1 1 C:o Luukkonen
3 1 Matts Larsson Luckoin 1 Caw: Luukkonen
4 1 Peer Limatain 1 C:o Liimatainen
1 Lindosalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Caw: Hotti
2 2 Christer Killjuin mh:o 1 1 Caw: Kiljunen
3 1 Erich Mattzsson Summain 1 C:o Summanen
4 2 Måns Repoins hustru 1 Caw: Reponen
Broor Mårthen 1 Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Mietula/Miettula 1 Anders Sårjoin 1 Caw: Sorjonen

Sivu 1944A (aukeaman 1944 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Mietula/Miettula 1 Mårthen Luckoin 1 Caw: Luukkonen
3 2 Hindrich Persson mh:o 1 1 Caw: Miettunen
4 Hindrich Räpoins Caw: öde Reponen
5 1 Mattz Jörensson 1 Caw: Miettunen
1 Maliala/Maljala 1 Johan Måndoin 1 Caw: Montonen
2 2 Joseph Mårthenssons hustru 1 C:o Montonen
Mattz Leinoin 1 Leinonen
3 1 Jacob Uckoin 1 Caw: Uikkanen
4 1 Michell Ickoin 1 C:o Ikonen
5 1 Johan Måndoin 1 C:o Montonen
1 Muramekj/Muuramäki 2 Mattz Jöransson mh:o 1 1 Caw: Valtonen
1 Maguola/Maunola 2 1 Peer Killjuin mh:o 1 1 Caw: Kiljunen
Såld: Hämmäns hustro 1 Hämäläinen 12
2 2 Johan Johansson medh:o 1 1 Caw: Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Caw: Kiljunen
4 1 Hans Karfwin 1 Inf: Karvinen
5 1 Matts Luckoins hustru 1 Inf: Luukkonen
1 Ninimekj/Niinimäki Lars Saukoins C:o öde Saikkonen
1 Ninisarj/Niinisaari 4 Lars Heickin med hustro 1 1 C:o Härkönen
Broor Jöran 1 Härkönen
Syster Marjia 1 Härkönen
Såld: Lars Lundz hustru 1 Lund 40
2 2 Påhl Luckoins hustru 1 Caw: Luukkonen
Broor Lars 1 Luukkonen
3 2 Abram Luckoin 1 Caw: Luukkonen
Broor Påhl 1 Luukkonen
4 Erich Turckiains Caw: Öde Turkiainen
5 2 Christer Hullckoins Encka 1 Caw: Hulkkonen
Son Mattz Christersson 1 Hulkkonen
1 Ollila 1 Bengdt Killjuin 1 Caw: Kiljunen
2 3 Mattz Hämmäl:s h:o 1 Caw: Hämäläinen
Syster Susanna 1 Hämäläinen
broor Lars 1 Hämäläinen
1 Pättäiänemj/Petäjäniemi 1 Johan Johansson 1 Caw: Auvinen
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 3 Grels Läskin med h:o 1 1 Caw: Leskinen
broor Mårtenn 1 Leskinen
2 2 Johan Råckain 1 Caw: Rokkanen
broor Påhl 1 Rokkanen
3 1 Peer Hamuin 1 Inf: Hamunen
1 Pellilä 1 Peer Pellin 1 C:o Pellinen

Sivu 1944B (aukeaman 1944 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Pellilä 2 Peer Suickoin 1 Crono Sinkkonen
3 Naukarins C:o öde Naukkarinen
1 Pitkälax/Pitkälahti 1 Matts Karfwin 1 Inf: Karvinen
1 Piskoila/Piskola Mattz Pättins C:o öde Pätynen
2 2 Påhl Måndoin 1 Crono Montonen
broor Johan 1 Montonen
3 1 Johan Piskoin 1 Crono Piskonen
4 2 Peer Piskoin 1 Cawal. Piskonen
Broor Anders 1 Piskonen
5 2 Johan Larsson 1 Inf: Kontiainen
Anders Andersson 1 Lappalainen
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla
1 Rokotaipall/Ruokotaipale 2 Thomas Summains h:o 1 Caw: Summanen
Broor Jöran 1 Summanen
2 2 Matz Jöransson 1 Caw:
broor Hindrich 1
2 Råkansalo/Rokansalo 4 Hindrich Repoin mh:o 1 1 Caw: Reponen
Syster Maria 1 Reponen
Broor Matts 1 Reponen
1 2 Peer Killjuin med hust 1 1 Caw: Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Inf: Summanen
1 Räpoila/Repola 1 Olof Räpoin 1 Crono Reponen
2 2 Matts Repoin 1 Crono Reponen
Son Matts 1 Reponen
1 Ryhälä 7 Peer Wirolain med h:o 1 1 Caw: Virolainen
Johan Aufwin med h:o 1 1 Auvinen
Mihell Lambain? med h:o 1 1
Hustru Pro 1735 tillbacka
2 2 Mattz Bengdtin 1 Caw: Penttinen
Broor Påhl 1 Penttinen
3 Hindrich Läskins C öde Leskinen
4 Mårthen Luckoins C öde Luukkonen
5 Samuel Killjuins C öde Kiljunen
6 1 Hans Ickäheimoin 1 Crono Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 1 Såld. Matts Haloins h:o 1 C:o Halonen 21
2 3 Olof Liutu 1 C:o Liutu
Broor Peer med h:o 1 1 Liutu
3 1 Thomas Waldoin 1 C:o Valtonen
1 Sorjola 1 Peer Ryhäin 1 C:o Ryhänen

Sivu 1945A (aukeaman 1945 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Sorjola Mattz Sårjoins Caw: öde Sorjonen
1 Sipelensarii/Sipilänsaari 2 Simon Hullckoins h:o 1 C:o Hulkkonen
Son Johan 1 Hulkkonen
1 Såpalannemj/Sopala Cappelans Bohl
1 Landb. Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen
2 1 Hindrich Brusiusson 1 Crono Kietäväinen
1 Wäsinemj/Vesiniemi 2 Anders Luckoin 1 Caw: Luukkonen
Broor Michell 1 Luukkonen
2 4 Johan Kainulain med h:o 1 1 Caw: Kainulainen
Michell Eskellsson med h:o 1 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttrå 1 Caw: Kotro
4 4 Johan Luckoin med hustru 1 1 Crono Luukkonen
Broor Eskell med hustru 1 1 Luukkonen
5 6 Mårthen Kåndiain 1 Caw: Kontiainen
Broor Lars med hustru 1 1 Kontiainen
Dito Grels med hustru 1 1 Kontiainen
dräng Bertill Kainul:n 1 Kainulainen
6 1 Thomas Limatain 1 C:o Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 3 Anders Waldoin 1 Caw: Valtonen
Broor Hindrichs h:o 1 Valtonen
Konan Brita pro 1735 till Backas 1
Kirkonkylä 1 Färjekarlen Mattz Johansson 1 Härkönen
7 Kyrckioherden H:r Anders Oreus med h:o 1 1 Orraeus
dräng Adam Johansson 1
Dito Thomas Bertillsson 1
Dito Erich Purhoin mh:o 1 1 Purhonen
Piga Brita 1
3 Sacelan H:r Johan Limatius med hustru 1 1 Limatius
dräng Benjam 1
1 Klockaren Hindrich Ithimaus 1 Ithimaeus
1 Wächtaren Marck. Pellgoin 1 Pelkonen
1 Brofogden Erich Ruuth 1 Ruuth

Sivu 1945B (aukeaman 1945 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kirkonkylä 3 Löösdrifwaren? Christer Sårgoin med h:o 1 1 Sorjonen
Broor Olof 1 Sorjonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17351737

© Maija-Liisa Laakso 2023