AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1738 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1738

Sivu 3372AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bengtilä/Penttilä 2 Eskell Hämelein mh 1 1 Crono Hämäläinen
1 Himahuha/Himahuuha 2 Thomas Aufwin mh 1 1 Crono Auvinen
2 2 Mattz Luckoin. Bror Pähr 2 Cav: Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Anders Simonsson 1 Cav: Leskinen
Bror Vinsentius mh 1 1 Leskinen
2 Påhl Läskins öde Cav: öde Leskinen
3 1 1 Hindrich Kainulain 1 Inf: Kainulainen
Trumbsl: Joh: Polack 1 Polack 1. rumpali
1 Huchkala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Cav: Solla
2 2 Lars Ihalain mh: 1 1 Inf:e Ihalainen
1 Hammula/Hamula 1 Hendrich Sårjåins h:o 1 Crono Sorjonen
2 2 Pähr Härckein mh: 1 1 Cav: Härkönen
3 Mattz Tuchkuins öde Inf: öde Tuhkunen
4 1 Hindrich Härckein 1 Cav: Härkönen
5 2 Johan Kandiain mh:o 1 1 Cav: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Michell Leijnoin 1 Crono Leinonen
Bror Pähr mh:o 1 1 Leinonen
2 Mattz Heinoins öde Cav: öde Harmainen
3 Pittkäharmains öde Cav: öde Pitkäharmainen
1 Hurisalo/Hurissalo 2 Lars Pardain. dr: Mich: Jukarin 2 Inf:e Partanen
2 1 Anders Leijnoin 1 Caval: Leinonen
3 3 Pähr Juckarin 1 Cav: Jukarainen
Mattz Juckarin och And: Larsson 2 Jukarainen
4 2 Lars Juckarin. Bror Michell 2 Cav: Jukarainen
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Mattz Ingin 1 Crono Inkinen
2 2 Mattz Päukoin mh:o 1 1 Crono Päykkönen
3 1 Pähr Tijmoin 1 Crono Timonen
4 2 Marckus Hämälein mh: 1 1 Crono Hämäläinen
5 2 Anders Witticka. Bror Pährs h:o 1 1 Crono Vitikka
6 1 Johan Ingin 1 Crono Inkinen
1 Hauhåla/Hauhala 2 Johan Anderss: Bror Michels h:o 1 1 Caval:
2 2 Lars och Mattz Kåndiain 2 Cav: Kontiainen
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Johan Mattssonn 1 Cav: Luukkonen
Bror Hindrich mh: 1 1 Luukkonen
1 Ihala/Ihalainen 1 Hindrich Lejnoin 1 Cav: Leinonen
2 2 Mårt: Måndoin. Br: Son Anders 2 Cav: Montonen
3 1 Anders Sålla 1 Inf:e Solla

Sivu 3373AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Ickoila/Ikola 3 Hans Måndoin. Bror Anders mh: 2 1 Cavall: Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Föraren Carl Jacks h:o 1 Inf: Bost: Jack
2 Sahl: Probsten Orra'ii hemman Caval: Orraeus
Brukas med dagzwärcken
3 Lagdt under Prästebohlet
4 Lagdt under Cappelans Bohlet
1 Kietewälä/Kietävälä 3 Thomas Luukoin 1 Cav: Luukkonen
dreng Mattz Hatain 1 Haatainen
Mattz Lukoins dotter Kirstin 1 Luukkonen
2 1 Johan Kietäwälein 1 Caval: Kietäväinen
3 1 Wirgilius Kietäwälein 1 Crono Kietäväinen
4 1 Hindrich Peukoin 1 Crono Päykkönen
5 1 Hindrich Johanssonn 1 Caval: Kietäväinen
6 2 Johan och Mattz Ickoin 2 Cav: Ikonen
7 1 Mattz Kietäwäin 1 Cav: Kietäväinen
1 Kåckola/Kokkola H:r Capitain Törnes Bostäl: Inf: Bost: Törne
1 Killjula/Kiljula 1 Erich Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 Brukas af desse 2:ne hem:n Cav:
3 1 Erich Killjuin 1 Cav: Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luukala Cav:
2 4 LänsM: Hindrich Romanus mh: 1 1 Romanus
dräng Pähr Räsäin och And: Himain 2 Räsiä
3 3 Lars Larsson mh 1 1 Caval: Luukkonen
Half Bror Johan 1
4 2 Mattz Arpoin. Syster Brita 1 1 Cav: Arponen
5 1 Anders Anderssonn 1 Caval: Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 1 Jacob Sårjoin 1 Cav: Sorjonen
2 2 Mattz Killjuin och Bror Pähr 2 Cav: Kiljunen
3 Brukas af N:o 1 i denne by Cav:
1 Kaipola/Kaipaala 1 Michell Eskellsson 1 Crono Sopanen
2 Under Ett bruk i Pirtimäkj Cav:
3 1 Christer Sårjoin 1 Caval: Sorjonen
4 1 Hindrich Saukoin 1 Cav: Saukkonen
5 3 Christer Wirolain 1 Crono Virolainen
Swåger Johan Härckein mh: 1 1 Härkönen
1 Kyllölä 2 Mattz Mattssons hustro 1 Crono Kyllönen
dräng Bertill Herckein 1 Härkönen

Sivu 3374AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 ibd/Kyllölä 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Cav: Huttunen
1.2 Käriniemj/Keriniemi 2 1 Daniel Kietäwäin mh: 1 1 Cav: Kietäväinen
Solldat Sidbergz hustro 1 Sidenberg 25
3.4 3 Påhl Hakulin 1 Cav: Hakulinen
Farbror Johan mh: 1 1 Hakulinen
1 Kåndiala/Kontila 4 Johan Kåndiain. Bror Lars 2 Cav: Kontiainen
dräng Abram. Drag: hust: Elin 1 1
1 Lambila/Lampila 2 Christer Sårjoin. Bror Olof 2 Caval: Sorjonen
2 Bruk: af Cappell: H:r Joh: Limatius Inf: Limatius
3 1 Måns Sårjoins hustro 1 Inf: Sorjonen
1 Luckoila/Luukkola 3 Mattz Hindersson 1 Cav: Luukkonen
Frände Johan Mattssonn mh: 1 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Kuicka mh: 1 1 Cav: Kuikka
4 2 Johan Johansson mh: 1 1 Cav: Luukkonen
5.6 5 Mattz Liutu 1 Cav: Liutu
Bror Son Erich Liutus hustro 1 Liutu
Dito Jacob Pährssonn mh: 1 1 Liutu
Dragoun hustro Brita 1
1 Limatala/Liimattala 1 Abraham Mattsson 1 Cav: Matinen
2 2 Mattz Johansson mh: 1 1 Crono Luukkonen
3 2 Mattz Luukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen
4 1 Pähr Limatain 1 Crono Liimatainen
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav: Hotti
2 1 Christer Killjuin 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Crono Summanen
4 3 Måns Räpoins hustro 1 Cav: Reponen
Bror Mårten mh: 1 1 Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Mattz Jöransonn 1 Cav: Valtonen
Bror Johan mh: 1 1 Valtonen
1 Magnåla/Maunola 2 1 Pähr Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen
Sålldat Hämäläins hustro 1 Hämäläinen 12
2 1 Johan Johansons hustro 1 Cav: Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Kartwoin mh: 1 1 Inf: Karvinen
5 3 Pähr Purssiain mh: 1 1 Inf: Pursiainen
Styf Son Simon 1

Sivu 3375AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Mietula/Miettula 1 Anders Sårjoin 1 Caval: Sorjonen
2 2 Mårten Luukoin. Bror Mattz 2 Cav: Luukkonen
3 2 Hindrich Pährssonn mh: 1 1 Cav: Miettunen
4 1 Mattz Läskin 1 Cav: opt: Leskinen
5 1 Mattz Jöranssonn 1 Cav: Miettunen
1 Malliala/Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cav: Montonen
2 3 Joseph Hanssons hustro 1 Crono Montonen
Mattz Leinoin mh: 1 1 Leinonen
3 2 Jacob Wjkoin mh: 1 1 Cav: Uikkanen
4 1 Michell Ickoin 1 Crono Ikonen
5 1 Johan Mårtenssonn 1 Crono Montonen
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Mattz Erssonn Räpoin 1 Crono opt: Reponen
1 Ninisarj/Niinisaari 4 Lars Herckein 1 Crono Härkönen
Bror Jöran. Syster Maria 1 1 Härkönen
Sålldat Lundz hustro 1 Lund 40
2 2 Påhl Luukoins h:o 1 Cav: Luukkonen
Bror Lars 1 Luukkonen
3 3 Abraham Luckoin 1 Cav: Luukkonen
Bror Påhl mh: 1 1 Luukkonen
4 2 Elias Kåndiain. Dräng Mattz 2 Cav: Kontiainen
5 1 Mattz Hulckoin 1 Cav: Hulkkonen
1 Ollila 2 Hans Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen
2 2 Lars Hämäläin. Syster Susanna 1 1 Cav: Hämäläinen
1 Pätäjanemj/Petäjäniemi 1 Johan Johanssonn 1 Cav: Auvinen
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 3 Greels Läskin mh: 1 1 Cav: Leskinen
dräng Lars Himain 1 Himanen
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen
3 2 Pähr Hamuin mh: 1 1 Inf: Hamunen
1 Pöllälä/Pellilä 1 Pähr Pöllin 1 Crono Pellinen
2 2 Pähr Luckainen mh: 1 Cavall: Sinkkonen
3 Nauckarins Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 1 Mattz Karfwin 1 Inf: Karvinen
1 Piskola 1 Anders Piskain Crono opt: Piskonen
2 2 Påhl Måndoin. Bror Johan 1 Crono Montonen
3 2 Mattz Piskoin 1 Crono Piskonen
Bror Larses hustro 1 Piskonen
4 2 Pähr Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen
5 1 Anders Andersson 1 Inf:e Lappalainen

Sivu 3376AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 ibd/Piskola 1 Lars Sålla 1 Inf:e Solla
1 Rokotaipall/Ruokotaipale 2 Thomas Summas hustro 1 Cav: Summa
Bror Jöran 1 Summa
2 2 Mattz Jöransson 1 Cav:
Bror Hindrich 1
2 Råkansalå/Rokansalo 1 Hindrich Räpoin 1 Cav: Reponen
1 2 Pähr Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Inf: Summanen
1 Repola 1 Olof Räpoin 1 Crono Reponen
2 3 Mattz Räpoin 1 Crono Reponen
Sonn Mattz mh: 1 1 Reponen
1 Ryhälä 4 Pähr Wijrolain mh:o 1 1 Cav: Virolainen
Johan Aufwin 1 Auvinen
Dragoun hustru Anna 1
2 2 Mattz Bengtin. Bror Påhl 2 Cav: Penttinen
3 1 Mattz Ingin 1 Cav: opt: Inkinen
4 1 Påhl Råckanen 1 Crono opt: Rokkanen
5 2 Thomas Repoin. Bror Mattz 2 Crono opt: Reponen
6 2 Hans Ikäheimoin 1 Crono Ikäheimonen
Bror Erich Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 1 Sålldat Halloins h:o 1 Crono ödhe Halonen 21
2 3 Olof Liutu. Bror Pähr mh:o 2 1 Crono Liutu
3 2 Thomas Walldoin 1 Crono Valtonen
B:L:M: Lars Peuijkanen 1 Päykkönen
1 Sårjala/Sorjola 1 Pähr Ryhein 1 Crono Ryhänen
2 1 Johan Hakulin 1 Cav: opt: Hakulinen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 3 Simon Hulckoins hustro 1 Crono Hulkkonen
Son Johan mh:o 1 1 Hulkkonen
1 Såpalannemj/Sopala Cappellans Bohl
2 L:B: Johan Kiätäwäin 1 Kietäväinen
d:o Anders
2 2 Hindrich Brussiusson mh:o 1 1 Crono Kietäväinen
1 Wessinemj/Vesiniemi 4 Anders Lukoin 1 Caval: Luukkonen
Bröder Michel och Påhl 2 Luukkonen
Dragoun hustro Anna 1
2 3 Johan Kainulain mh: 1 1 Cav: Kainulainen
Michell Eskellssons hustro 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttro 1 Caval: Kotro

Sivu 3377AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 ibd/Vesiniemi 3 Johan Luukoin 1 Crono Luukkonen
Bror Eskell mh:o 1 1 Luukkonen
5 5 Mårten Kåndiain 1 Cav: Kontiainen
Bror Lars. D:o Greels mh:o 2 1 Kontiainen
dräng Bertill Kainulain 1 Kainulainen
6 1 Thomas Limatain 1 Crono Liimatainen
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Walldoin mh: 1 1 Cav: Valtonen
Kirkonkylä 8 Kyrckioh: H:r Anders Orra'us mh: 1 1 Orraeus
drängar Thomas och Erich 2
d:o Gabriel, Simon och Abraham 3 Tuhkunen
Pigan Brita 1
2 Sacell: H:r Joh: Limatius mh:o 1 1 Limatius
1 Klåck: Hindr: Ithima'us 1 Ithimaeus
1 Kyrckiowäck: Markus Pellkoin 1 Pelkonen
1 Brofogden Erich Ruuth 1 Ruuth
1 Färjekarl: Mattz Johansson 1 Härkönen
1 Skräddare Gesallen Carl Hordiander 1 Hordiander

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17371739

© Maija-Liisa Laakso 2023