AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1739 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1739

Sivu 4443A (aukeaman 4443 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Bängtilä/Penttilä 2 Eskell Hamäläin 1 Crono Hämäläinen
dr: Erich Aufwin 1 Auvinen
1 Himahuha/Himahuuha 2 Thomas Aufwin mh: 1 1 Crono Auvinen
2 3 Mattz Luckoin 1 Cavall:e Luukkonen
Bror Pähr mh: 1 1 Luukkonen
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Anders Simonsson 1 Cavall:e Leskinen
Bror Visentius mh: 1 1 Leskinen
2 Anders Simonssons öde Cav: öde Leskinen
3 1 1 Hindrich Kainulain 1 Inf:e Kainulainen
Trumbslag: Joh: Polak 1 Polack 1. rumpali
1 Huchkala/Huuhkaala 1 Jöran Sålla 1 Cavall:e Solla
2 2 Lars Ihalain mh: 1 1 Inf:e Ihalainen
1 Hammula/Hamula 1 Hindrich Sårjoins h:o 1 Crono Sorjonen
2 2 Pähr Härckein mh: 1 1 Cav: Härkönen
3 Mattz Tuchkuins öde Inf: öde Tuhkunen
4 2 Hindrich Härckein 1 Cav: Härkönen
Bror Christer 1 Härkönen
5 2 Johan Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen
1 Harmala/Harmaala 3 Michell Leinoin 1 Crono Leinonen
Bror Pähr mh: 1 1 Leinonen
2 Mattz H__moins öde Cav: öde Harmainen
3 Pitkäharmoins öde Cav: öde Pitkäharmainen
1 Hurisalo/Hurissalo 2 Lars Pardain 1 Inf:e Partanen
dr: Michell Juckarin 1 Jukarainen
2 1 Anders Leinoin 1 Cavall:e Leinonen
3 3 Anders Juckarin 1 Cav: Jukarainen
dr: Mattz Juckarin 1 Jukarainen
F:Br:S: Johan Andersson 1 Jukarainen
4 2 Lars Juckarin 1 Cav: Jukarainen
Bror Michell 1 Jukarainen
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Mattz Ingin 1 Crono Inkinen
2 2 Mattz Peukoin 1 Crono Päykkönen
Michell Randalain 1 Rantalainen
3 Pähr Tijmoins öde Crono öde Timonen
4 2 Marckus Hämäläin mh: 1 1 Crono Hämäläinen
5 2 Anders Witika 1 Crono Vitikka
Bror Pährs h:o 1 Vitikka
6 2 Johan Ingin mh: 1 1 Crono Inkinen
1 Hauhåla/Hauhala 2 Johan Andersson 1 Cav:
Bror Michels h:o 1
2 2 Lars Kåndiain 1 Cav: Kontiainen
Mattz Kåndiain 1 Kontiainen
1 Junninmäkj/Junninmäki 3 Johan Mattzson 1 Cav: Luukkonen
Bror Hindrich mh: 1 1 Luukkonen

Sivu 4443B (aukeaman 4443 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Ihala/Ihalainen 1 Hindrich Leinoin 1 Cavall:e Leinonen
2 2 Anders Måndoin mh: 1 1 Cavall:e Montonen
3 1 Anders Sålla 1 Inf:e Solla
1 Ikoila/Ikola 3 Hans Måndoin 1 Cavall:e Montonen
Bror Anders mh: 1 1 Montonen
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Förar: Carl Jacks hustro 1 Inf: Bost: Jack
Piga Maria Hindrichsd:r Liukoin 1 Luukkonen
2 Sahl: Probst: Orra'ii hemman Cav: Orraeus
Brukas med dagzwärcken
3 Under Prästebohlet
4 Under Capell:s bohlet
1 Kiätäwälä/Kietävälä 3 Thomas Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen
Mattz Lukoins d:r Kirstin 1 Luukkonen
2 2 Johan Kiätäwäläin mh: 1 1 Caval: Kietäväinen
3 1 Virgilius Kiätäwäläin 1 Crono Kietäväinen
4 1 Hindrich Peukoin 1 Crono Päykkönen
5 1 Hindrich Johansson 1 Cav: Kietäväinen
6 2 Michell Ickoin 1 Cav: Ikonen
Bror Mattz Ickoin 1 Ikonen
7 1 Mattz Kiätäwäläin 1 Cav: Kietäväinen
1 Kockola/Kokkola Capit: Törnes Boställe Inf: Bost: Törne
Brukas med dagzwärcken
1 Killjula/Kiljula 1 Erich Killjuin 1 Cav: Kiljunen
2 Brukas af före och eftern:de hm Cav:
3 3 Erich Bertillsson Killjuin 1 Cav: Kiljunen
Bror Olof mh: 1 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula Under ett bruuk i Luckola Cav:
2 2 L:B: Pähr Räsäin 1 Crono Räsiä
dr: Mattz Kangain 1 Kankainen
3 Länsm: Hindr: Romanus mh: 1 1 Romanus
dr: Anders Himain 1 Himanen
3 4 Lars Larsson mh: 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Hesekiel 1 Luukkonen
Half Bror Johan 1
4 4 Mattz Arpoin 1 Cav: Arponen
Bror Hindrich 1 Arponen
Swåg: Abraham Lukoin mh: 1 1 Luukkonen
5 2 Anders Anderssonn 1 Cav: Luukkonen
Br: Mattzes h:o 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 1 Jacob Sorjoin 1 Cav: Sorjonen
2 2 Mattz Killjuin. Br: Pähr 2 Cav: Kiljunen
3 Brukas af N:o 1 i denne by Cav:
1 Kaipoila/Kaipaala 2 Hindrich Johansson 1 Crono Sopanen
F: Br: Michell Eskelsson 1 Sopanen
2 Under Ett bruk i Pirtimäkj Cav:
3 1 Christer Sårjoin 1 Cav: Sorjonen

Sivu 4444A (aukeaman 4444 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 ibm/Kaipaala 1 Hindrich Saikoin 1 Cavall:e Saikkonen
5 3 Christer Wirolain 1 Crono Virolainen
Swåg: Johan Härckein mh: 1 1 Härkönen
1 Kyllölä 4 Mattz Mattzsons hustro 1 Crono Kyllönen
Bror Påhls hustro 1 Kyllönen
dr: Bertill Härckäin 1 Härkönen
Bertills Stiuf Son Jacob Liukoin 1 Luukkonen
2 1 Johan Kyllöin 1 Inf:e Kyllönen
3 1 Mattz Thomasson 1 Cavall:e Huttunen
1.2 Keriniemi 3 1 Daniel Kiätewäin mh: 1 1 Cav: Kietäväinen
dr: Jacob Summoin 1 Summanen
Sålld: Sidbergz hustro 1 Sidenberg 25
3.4 3 Påhl Påhlsson Hakulin 1 Cav: Hakulinen
F: Br: Johan mh: 1 1 Hakulinen
1 Kondiala/Kontila 5 Johan Kondiain 1 Cav: Kontiainen
Bror Lars 1 Kontiainen
dr: Abraham 1
Michell Randalain mh: 1 1 Rantalainen
1 Lambila/Lampila 3 Christer Sårjoin 1 Cav: Sorjonen
Bror Olof mh: 1 1 Sorjonen
2 Brukas af Cappell: H:r Joh: Limatius med dagzwärck Inf:e Limatius
3 1 Måns Sårjoins hustro 1 Inf:e Sorjonen
1 Luukoila/Luukkola 3 Mattz Hindersson 1 Cav: Luukkonen
Frände Johan Mattzson mh: 1 1 Luukkonen
2.3 2 Jacob Kuika mh: 1 1 Cav: Kuikka
4 3 Johan Johansson mh: 1 1 Cav: Luukkonen
Bror Thomasses hustro 1 Luukkonen
5.6 5 Mattz Liutu 1 Cavall: Liutu
Br: S: Erich Liutus h:o 1 Liutu
Jacob Persson mh: 1 1 Liutu
Drag: hustrun Brita 1
1 Limatala/Liimattala 1 Abraham Mattsson 1 Cav: Matinen
2 2 Mattz Johansson mh: 1 1 Crono Luukkonen
3 2 Mattz Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen
4 1 Anders Wiskarj 1 Crono Viskari
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav: Hotti
2 1 Christer Killjuin 1 Cav: Kiljunen
3 1 Erich Summoin 1 Crono Summanen
4 2 Mårten Räpoin mh: 1 1 Cav: Reponen
5 1 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Mattz Jöransonn 1 Cavall: Valtonen
Bror Johan mh: 1 1 Valtonen
1 Magnula/Maunola 2 Petter Killjuin mh: 1 1 Cavall: Kiljunen

Sivu 4444B (aukeaman 4444 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 ibm/Maunola 1 Johan Johanssons h:o 1 Cav: Kiljunen
3 1 Jacob Killjuin 1 Cav: Kiljunen
4 2 Hans Kartwoin mh: 1 1 Inf:e Karvinen
5 3 Pähr Purssiain mh: 1 1 Inf:e Pursiainen
St: S: Simon 1
1 Mietula/Miettula 2 Anders Sårjoin mh: 1 1 Cav: Sorjonen
2 3 Mårten Lukoin 1 Cav: Luukkonen
Bröder Mattz och Jöran 2 Cav: Luukkonen
3.5 1 Hindrich Pährsson 1 Cavall: Miettunen
1 B:M: Mattz Jöranssonn 1 d:o Miettunen
4 1 Mattz Läskin 1 Cav: opt: Leskinen
1 Malljala/Maljala 1 Johan Måndoin 1 Cavall: Montonen
2 3 Joseph Hanssons h:o 1 Crono Montonen
Mattz Leinoin mh: 1 1 Leinonen
3 2 Jacob Uikain mh: 1 1 Cav: Uikkanen
4 1 Michell Ickoin 1 Crono Ikonen
5 2 Johan Mårtenssonn mh: 1 1 Crono Montonen
1 Ninimäkj/Niinimäki 2 Mattz Repoin mh: 1 1 Crono Reponen
1 Ninisarj/Niinisaari 3 Lars Härckäin 1 Crono Härkönen
Bror Jöran. Syst: Maria 1 1 Härkönen
2 2 Påhl Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen
Bror Lars 1 Luukkonen
3 4 Abraham Lukoin 1 Cavall: Luukkonen
Bror Påhl mh: 1 1 Luukkonen
d:o Thomas 1 Luukkonen
4 2 Elias Kåndiain 1 Cav: Kontiainen
dräng Mattz 1
5 1 Mattz Hullkoin 1 Cavall: Hulkkonen
1 Ollila 2 Hans Killjuin mh: 1 1 Cavall: Kiljunen
2 2 Lars Hämäläin 1 Cavall: Hämäläinen
Syster Susanna 1 Hämäläinen
1 Pätäjäniemj/Petäjäniemi 1 Johan Johansson 1 Cav: Auvinen
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 3 Grells Läskin mh: 1 1 Cavall: Leskinen
dr: Lars Himain 1 Himanen
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen
3 1 Pähr Hamuin 1 Inf: Hamunen
1 Pöllälä/Pellilä 1 Pähr Pöllöin 1 Crono Pellinen
2 2 Pähr Lukain mh: 1 Cavall: Sinkkonen
3 Naukarins öde Crono öde Naukkarinen
1 Pittkälax/Pitkälahti 2 Mattz Karfwin 1 Inf: Karvinen
Bror Pähr 1 Karvinen
1 Piskola 1 Anders Piskoin 1 Crono Piskonen
2 2 Påhl Måndoin 1 Crono Montonen
Bror Johan 1 Montonen
3 2 Mattz Piskoin 1 Crono Piskonen
Bror Larses hustro 1 Piskonen

Sivu 4445A (aukeaman 4445 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Ibm/Piskola 2 Pähr Piskoin mh 1 1 Cav: Piskonen
5 1 Anders Andersson 1 Inf:e Lappalainen
6 1 Lars Sålla 1 Inf:e Solla
1 Rokotaipal/Ruokotaipale 2 Thomas Summains h:o 1 Cav: Summa
Bror Jöran 1 Summa
2 2 Hindrich Jöransson ´mh: 1 1 Cav:
2 Råckansalo/Rokansalo 1 Hindrich Repoin 1 Cav: Reponen
1 3 Pähr Killjuins hustro 1 Cav: Kiljunen
Anders Killjuin mh: 1 1 Kiljunen
3 1 Erich Summain 1 Inf:e Summanen
1 Repola 1 Olof Repoin 1 Crono Reponen
2 3 Mattz Repoin 1 Crono Reponen
Son Mattz mh: 1 1 Reponen
1 Ryhälä 4 Pähr Wirolain mh: 1 1 Cavall: Virolainen
Bröder Mattz och Michell 2 Virolainen
2 2 Mattz Bengtin 1 Cavall: Penttinen
Bror Påhl 1 Penttinen
3 1 Mattz Ingin 1 Cav: Inkinen
4 1 Påhl Råckain 1 Crono Rokkanen
5 2 Thomas Repoin 1 Crono Reponen
Bror Mattz 1 Reponen
6 3 Hans Ikäheimoin 1 Crono Ikäheimonen
Bror Son Erich 1 Ikäheimonen
Sålld: Giöses hustro 1 Gös 35
1 Säppälä/Seppälä Crono öde
2 3 Anders Liutin 1 Crono Liutu
F:B: Pähr mh: 1 1 Liutu
3 1 Thomas Walldoin 1 Crono Valtonen
1 Sårjåla/Sorjola 1 Pähr Ryhäin 1 Crono Ryhänen
2 2 Johan Hackulin mh: 1 1 Cavall: Hakulinen
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Johan Hullkoin mh: 1 1 Crono Hulkkonen
1 Såpalaniemj/Sopala Cappellans Bohl
3 L:B: Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen
dr: Anders mh: 1 1
2 2 Hindrich Brussiusson mh: 1 1 Crono Kietäväinen
1 Wässniemj/Vesiniemi 3 Anders Luckoin 1 Cavall: Luukkonen
Bröder Michel och Påhl 2 Luukkonen
2 2 Johan Kainulain 1 Cav: Kainulainen
Michell Eskellssons h:o 1 Kainulainen
3 1 Johan Kåttrå 1 Cavall: Kotro
4 5 Johan Luckoin 1 Crono Luukkonen
Bror Eskell mh: 1 1 Luukkonen
d:o Påhl mh: 1 1 Luukkonen
5 5 Mårten Kåndiain 1 Cavall: Kontiainen
Bror Grells mh:, d:o Lars 2 1 Kontiainen
dr: Bertill Kainulain 1 Kainulainen

Sivu 4445B (aukeaman 4445 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Ibm/Vesiniemi 1 Thomas Limatain 1 Crono Liimatainen
1.2 Walldola/Valtola 2 Anders Walldoin mh: 1 1 Cavall: Valtonen
Pastorat/Kirkonkylä 5 Kyrckioh: H:r And: Orra'us mh: 1 1 Orraeus
dr: Adam Kylläin 1 Kyllönen
d:o Gabriel Tuchkuin 1 Tuhkunen
Pigan Anna 1
3 L:B: Erich Purhoin 1 Purhonen
dr: Benjam Siöman 1 Sjöman
d:o Grells Mannin 1 Manninen
2 Capellan H:r Joh: Limatius mh: 1 1 Limatius
dr: Thomas Mietin 1 Miettunen
1 Klåckar: Hindr: Ithima'us 1 Ithimaeus
1 Wächtar: Markus Pellkoin 1 Pelkonen
1 Brofogd: Erich Ruut 1 Ruuth
1 Färjekarl: Mattz Johansson 1 Härkönen
1 Skräddar Gesällen Carl Hordiander 1 Hordiander
1 Dödgräf:n Påhl Kittuin 1 Kitunen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17381743

© Maija-Liisa Laakso 2023