AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1739 → Kylät

Puumala henkikirja 1739

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Hamula (Hammula) 4443A
Harmaala (Harmala) 4443A
Hauhala (Hauhåla) 4443A
Himahuuha (Himahuha) 4443A
Huhtimaa (Huchtima) 4443A
Hurissalo (Hurisalo) 4443A
Huuhkaala (Huchkala) 4443A
Hylkylä (Hyllkälä) 4443A
Ihalainen (Ihala) 4443B
Ikola (Ikoila) 4443B
Junninmäki (Junninmäkj) 4443A
Kaipaala (Kaipoila, ibm) 4443B, 4444A
Kauppila (Kaupila) 4443B
Keriniemi 4444A
Kietävälä (Kiätäwälä) 4443B
Kiljula (Killjula) 4443B
Kirkonkylä (Kyrckioby, Pastorat) 4443B, 4445B
Kitula (Kittula) 4443B
Kokkola (Kockola) 4443B
Kontila (Kondiala) 4444A
Kyllölä (Kyllölä) 4444A
Lampila (Lambila) 4444A
Liimattala (Limatala) 4444A
Lintusalo (Lindusalo) 4444A
Luukkola (Luukoila) 4444A
Maljala (Malljala) 4444B
Maunola (Magnula, ibm) 4444A, 4444B
Miettula (Mietula) 4444B
Muuramäki (Muramäkj) 4444A
Niinimäki (Ninimäkj) 4444B
Niinisaari (Ninisarj) 4444B
Ollila (Ollila) 4444B
Pellilä (Pöllälä) 4444B
Penttilä (Bängtilä) 4443A
Petäjäniemi (Pätäjäniemj) 4444B
Pirttimäki (Pirtimäkj) 4444B
Piskola (Ibm, Piskola) 4444B, 4445A
Pitkälahti (Pittkälax) 4444B
Repola (Repola) 4445A
Rokansalo (Råckansalo) 4445A
Ruokotaipale (Rokotaipal) 4445A
Ryhälä (Ryhälä) 4445A
Seppälä (Säppälä) 4445A
Sipilänsaari (Sipilänsarj) 4445A
Sopala (Såpalaniemj) 4445A
Sorjola (Sårjåla) 4445A
Valtola (Walldola) 4445B
Vesiniemi (Ibm, Wässniemj) 4445A, 4445B

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023