AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1748 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1748

Sivu 3110AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 1 Erich Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen 1
1 Himahuha/Himahuuha 4 Thomas Aufwin mh: 1 1 Cr: Auvinen B:r Johan, B:r Anderses h:o 4
2 2 Pähr Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
1 Huchtima/Huhtimaa 3 And: Simonss: Läskin 1 Cav: Leskinen B:r Wincentii h:o, B:r Son Anders 3
3 H:r Major Kijlströms folck Kihlström dr Pähr Haikoin, dr:p: Erich, pig Elin Lukoin 3
2 Brukas af Her Past. Limatius Cav: Limatius
3 3 Mårt: Sorjoin 1 Inf: Sorjonen Res. K: Erich Pyllkein mh: 3
1 Huchala/Huuhkaala 1 Brusius Lukoin 1 Cav: Luukkonen 1
2 2 Matts Ihalain 1 Inf: Ihalainen B:Son Mattses h:o 2
1 Hamula 1 Hindr: Sorjoins h:o 1 Cr: Sorjonen 1
2 4 Hindrich Härkäin mh: 1 1 Cav: Härkönen B:r Christer mh: 4
3 2 Hindrich Mietin mh: 1 1 Inf: Miettunen 2
4 2 Matz Kåtrå mh: 1 1 Cav: Kotro 2
5 4 Res: K: Joh: Kåndiain mh: 1 1 Inf: Kontiainen v32 Swåg Mattz mh: 4
1 Harmala/Harmaala 2 Pähr Kaupin mh: 1 1 Cr: Kauppinen 2
2 1 Res: K: Israel Rimbil: 1 Cav: Rimpiläinen v31 1
3 Mårt: Leskins öde Cav: Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r Thomases h:o, Res: K: Lars Jukarain mh: 4
1 Torp Staff: Aholains h:o 1 Aholainen 1
1 Ko, int.uts.
2 3 Anders Leinoin mh: 1 1 Cav: Leinonen Son Anders 3
3 5 Lars Jukarain 1 Cav: Jukarainen Son Anders mh:, F:br: Pähr mh: 5
4 2 Johan Kåndiain 1 Cav: Kontiainen B:r Lars 2
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Mattz Ingin 1 Cr: Inkinen 1

Sivu 3111AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibidem/Hylkylä 2 Matts Pauckoin mh: 1 1 Cr: Päykkönen 2
3 1 Mickel Juckarain 1 Cr: Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen 1
5 1 Lars Juckarain 1 Cr: Jukarainen 1
6 1 Johan Ingin 1 Cr: Inkinen 1
1 Hauhola/Hauhala 1 Joh: Andersson 1 Cav: 1
2 4 Matts Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen B:r Johan, B:r Larses h:o 4
1 Junnimäki/Junninmäki 6 Joh: Mattzsons h:o 1 Cav: Luukkonen B:r Matts mh:, B:r Hindrich mh:, B:r Abram 6
1 Torp: Staff: Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 Ko, ingen åker
1 Ihala/Ihalainen 5 Hindr: Leinoin mh: 1 1 Cav: Leinonen Son Hindrich, B:r Anderses h:o, B:r S: Johan Johansson 5
2 4 Anders Måndoin mh: 1 1 Cav: Montonen B:r Johan mh: 4
3 4 Pähr Sålla mh: 1 1 Inf: Solla Måg Clas mh: 4
1 Ickoila/Ikola 3 Hans Måndoin 1 Cav: Montonen B:r Anders mh: 3
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 L:B: Hind: Kätäwäin 1 Inf:Bost: Kietäväinen 1
2 1 L:B: Gust: Mannin 1 Cav: Manninen 1
3 Prästebol: underl:
4 Capl: bohlet underlagt
1 Kätäwälä/Kietävälä 3 Hindr. Puttoin mh: 1 1 Cav: Puttonen dr: Johan Hakulin 3
2 3 Res: K: Joh: Kiätäwäläin mh: 1 1 Cav: Kietäväinen v24 B:r Pährs h:o 3
3 2 Michel Kiätäwäläin mh: 1 1 Cr: Kietäväinen 2
4 1 Matts Lukoins h:o 1 Cr: Luukkonen 1
5 Brukas af Her Capit: Ernroth Cav: Ehrnrooth
6 2 Matts Ickoin mh: 1 1 Cav: Ikonen 2
7 2 Brusius Hällp mh: 1 1 Cav: Helpi 2

Sivu 3112AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kåckåla/Kokkola Her Capit: Ernrots folck Inf:bost: Ehrnrooth dr: Sigfred, dr: Erich, dr: Lars mh:, dr: Christer, Pig: Kierstin, Pig: Elin, Pig: Maria, Pig: Anna i adelsmans Kåst
1 Killjula/Kiljula 3 Pähr Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen Syst: Walborg 3
2 Brukas af näst före och eftergående
3 3 Erich Bertilssons h:o 1 Cav: Kiljunen B:r Olof mh: 3
1 Kittula/Kitula under ett bruk i Lukola Cav:
2 2 L:B: Johan Låikain 1 Cr: Loikkanen dr: Anders Tuchkoin 2
3 3 Lars Larsson Lukoin 1 Cav: Luukkonen B:r Hezechiel mh: 3
4 6 Matts Arpoin 1 Cav: Arponen B:r Hindrich mh:, Swåg: Abraham, B:r Jöran, Matts Johanssons h:o 6
5 2 Anders Andersson 1 Cav: Luukkonen B:r Mattses Enka 2
1 Kaupila/Kauppila 4 Jacob Sårjoins h:o 1 Cav: Sorjonen B:r Olofs h:o, B:r dot: Anna, Son Markus 4
2 4 Matts Killjuin 1 Cav: Kiljunen B:r Pähr, B:r Anderses h:o, B:r Grels 4
3 Underlagt N:o 1 Ibm Cav:
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Res: K: Hindr: Såpain mh: 1 1 Cr: Sopanen v27 B:r Pähr 3
2 Underl: hemman Cav:
3 1 Christer Sårjoin 1 Cav: Sorjonen 1
4 2 Hindrich Saikoin 1 Inf: Saikkonen dr: Bertill Teitin 2
5 4 Christer Wirolain 1 Cr: Virolainen dr: Johan mh: , Pig: Helena 4
1 Kyllälä/Kyllölä 4 Matts Mattzson 1 Cr: Kyllönen dr: Jacob mh:, dr: Lars
2 2 Smed: Carl Auveliin 1 Inf: Auvelin Pig: Karin 2
2 Lösdrif: Joh: Kylläin mh: 1 1 Kyllönen 2
3 3 Mattz Huttuin mh: 1 1 Cav: Huttunen dr: Res: K: Knut Juckarain 3

Sivu 3113AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1.2 Kiärinemi/Keriniemi 2 Jacob Sumain mh: 1 1 Cav: Summanen 2
3 Thomas Limatain 1 Cav: Liimatainen B:r Lars mh: 3
1 Inh: Hindr: Peukoins h:o 1 Päykkönen 1
1 Ko
3.4 3 Påhl Hakulin mh: 1 1 Cav: Hakulinen dr: Res: K: Anders 3
1 Kåndiala/Kontila 5 Mich: Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen dr: Mickel mh:, dr: Abraham 5
1 Lambila/Lampila 2 Johan Killjuin 1 Cav: Kiljunen Syst: Elin 2
2 2 Bengt Hämäläin mh: 1 1 Inf: Hämäläinen 2
3 3 L:B: Lars Sorjoin mh: 1 1 Inf bost Sorjonen dr:p: Johan Summain 3
1 Lukoila/Luukkola 5 Lars Matzson 1 Cav: Luukkonen B:r Johan mh:, B:r S: Hindr mh: 5
2.3 2 Jacob Kuikas Encka 1 Cav: Kuikka Son Olof 2
4 4 Joh: Johansson Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen B:r Thomases h:o, Son Jöran 4
5.6 5 Matts Liutu mh: 1 1 Cav: Liutu B:r Jacob, B:r Johan, dr: Johan Eskelsson 5
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson mh: 1 1 Cav: Matinen hustr: Maria 3
2 4 Matts Johanssons h:o 1 Cron: Luukkonen B:r Johan mh:, B:r Anders 4
3 4 Matts Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen B:r Thomas, B:r Erich mh: 4
4 2 Pähr Wiskari mh: 1 1 Cron Viskari 2
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Lars Håttin 1 Cav: Hottinen B:r Christer 2
2 2 Thomas Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
3 2 Erich Sumain 1 Cr: Summanen Pig: Sisilia 2
4 3 Mårt: Räpoin mh: 1 1 Cav: Reponen 2
5 2 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen Son Matts 2
1 Muramäki/Muuramäki 6 Matts Jöranss: mh: 1 1 Cav: Valtonen F:br:S: Matts, B:r Johans h:o, F:br:S: Res: K: Anders, Syst: Kierstin 6
1 Mangula/Maunola 2 Pähr Killjuins h:o 1 Cav: Kiljunen Son Pähr 2

Sivu 3114AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Mangula/Maunola 2 Thomas Kiätäwäin mh: 1 1 Cav: Kietäväinen 2
3 2 Lars Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
4 4 Hans Karfwins h:o 1 Inf: Karvinen Enkan Ewa, Son Hans mh: 4
5 2 Pähr Pursiain 1 Inf: Pursiainen dr: Michel 2
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Sårjoin mh: 1 1 Cav: Sorjonen B:r Lars 3
2 3 Mats Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen B:r Jöran mh: 3
3.5 3 Pähr Mietin mh: 1 1 Cav: Miettunen Pig Maria Walldoin 3
2 Matts Jöranss: mh: 1 1 Cav: Miettunen 2
4 3 Christ: Suna mh: 1 1 Cav: Suna Swåg: Anderses h:o 3
1 Maljala 1 Hans Mondoin 1 Cav: Montonen 1
2 4 Matts Leinoin mh: 1 1 Cr: Leinonen B:r S: Johan mh: 4
3 2 Jacob Uikain 1 Cav: Uikkanen B:r Påhl 2
4 3 Michel Ickoin mh: 1 1 Cr: Ikonen dot: Johanna 3
5 2 Joh: Mårtensson mh: 1 1 Cr: Montonen 2
1 Ninimäki/Niinimäki 2 Matts Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen 2
1 Ninisari/Niinisaari 4 Jöran Härckein mh: 1 1 Cr: Härkönen B:r Lars, B:r Pähr 4
2 3 Lars Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen Son Matz 3
3 4 Påhl Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen B:r Thomas mh: 4
4 5 Elias Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen dr: Hindrich mh:, B:r Pähr 5
5 4 Matts Hullkoin mh: 1 1 Cav: Hulkkonen Res: K: Joh Hulkoin, B:r Christer 4
1 Ollila 3 Hans Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen B:r Bengt 3
2 2 Lars Hämäläin 1 Inf: Hämäläinen Swåg: Grels 2
1 Pätäjänemi/Petäjäniemi 3 Anders Johansson 1 Cav: Auvinen B:r Pähr mh: 3

Sivu 3115AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Grels Leskin 1 Cav: Leskinen B:r Son Johan mh:, dr: Erich, Drag:hust: Karin 5
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen 1
3 2 Pähr Hamuin 1 Inf: Hamunen B:r Hindrichs h:o 2
1 Pällilä/Pellilä 2 Erich Lukasson mh: 1 1 Cr: Sinkkonen 2
2 1 Pähr Pöllein 1 Cav: Pellinen 1
3 2 Joh: Hakulin mh: 1 1 Cro: Hakulinen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Thomas Karfwin 1 Inf: Karvinen dr: Christer mh: 3
1 Piskoila/Piskola 2 Anders Piskoin mh: 1 1 Cr: Piskonen 2
2 2 Påhl Måndoin mh: 1 1 Cr: Montonen 2
3 3 Matts Piskoin mh: 1 1 Cr: Piskonen F:B:S: Johan 3
4 4 Pähr Piskoin mh: 1 1 Cav: Piskonen Son Pähr mh: 4
5 2 And: Lappalain mh: 1 1 Inf: Lappalainen 2
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla 1
1 Ruokotaipall/Ruokotaipale 3 Jöran Summain 1 Cav: Summanen B:r Michels h:o, B:r Jonas 3
2 2 Påhl Piskoin 1 Cav: Piskonen B:r Johan 2
1 Råckansalo/Rokansalo 2 And: Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
2 4 Hindrich Repoin 1 Cav: Reponen B:r Mårten mh:, B:r Johans h:o 4
3 1 Erich Summain 1 Inf: Summanen 1
1 Repola 2 Erich Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen 2
2 4 Matts Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen B:r Jörans h:o, F:B:S: Mårtens h:o 4
1 Ryhälä 5 Pähr Wirolain 1 Cav: Virolainen B:r Mats mh:, d:r Michel, B:r Anders 5
2 3 Mats Bengtin 1 Cav: Penttinen B:r Påhl mh: 3
3 5 Matts Ingin 1 Cav: Inkinen dr: Lars mh:, Res:K: B:r Joh Ingin, dr: Jacob Puttoin 5

Sivu 3116AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibidem/Ryhälä 2 Anders Jufwoin mh: 1 1 Cr: Juvonen 2
5 3 Matts Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen B:r Thomas 3
6 2 Erich Ikeheimoin mh: 1 1 Cr: Ikäheimonen 2
1 Säppälä/Seppälä 2 Sold. Matts Halloin 1 Cr: Halonen 21 dot: Elin 2
2 4 Pähr Liutin mh: 1 1 Cr: Liutu B:r Johans E:a, dr: Olof 4
3 3 Thomas Waldoin 1 Cr: Valtonen Son Pähr, B:r Larses h:o 3
1 Sårjåla/Sorjola 2 Mårt: Ryhäin mh: 1 1 Cr: Ryhänen 2
2 2 Michel Ickoin mh: 1 1 Cav: Ikonen 2
1 Påhl Saikoin 1 Cav: Saikkonen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hullkoin mh: 1 1 Cr: Hulkkonen 2
1 Såpalanemi/Sopala 2 L:B: And: Kiätäwäin mh: 1 1 Cap: bohl Kietäväinen 2
3 Joh: Brusiusson mh: 1 1 Cr: Kietäväinen B:r Brusius 3
1 Wässinemi/Vesiniemi 3 Länsman Hindrich Romanus mh: 1 1 Cav: Romanus dr: Hindrich 3
2 2 Johan Kainulain 1 Cav: Kainulainen Michels h:o 2
3 2 Esaias Kåttrå mh: 1 1 Cav: Kotro 2
4 5 Johan Lukoin 1 Cr: Luukkonen B:r Son Johan, B:r Påhl mh:, Eskells h:o 5
5 5 Mårt: Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen B:r Lars, B:r Grels, B:r S: Lars 5
1 Torp: Bert: Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Ko, 4 C: uts:
6 Thom: Limatains öde Cr: Liimatainen
1.2 Waldoila/Valtola 5 And: Walldoin mh: 1 1 Cav: Valtonen Drag: hust:, dr: Anders Kiljuin mh: 5
Pastoratet/Kirkonkylä 5 Kyrckioh: H:r Arvid Thoranius 1 Thoranius dr: Pähr, dr: Lars, pig: Maria, pig: Ewa Kås__ 5
2 L:B: Matts Hulkoin mh: 1 1 Hulkkonen 2

Sivu 3117AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kirkonkylä 1 L:B: Brita Purhoin 1 Purhonen 1
8 Capellan Herr Johan Limatius mh: 1 1 Limatius dr: Thomas, dr: Johan, dr: Johan Uckoin mh:, dr: Olof, pig: Anna 8
2 Klåck: Zacha'us Walberg mh: 1 1 Vallberg 2
3 Kyrckiow: Markus Pellkoin mh: 1 1 Pelkonen dot: Brita 3
1 Dödgräf: Påhl Kittuin 1 Kitunen 1
1 Brofogd: Joh: Ruut 1 Ruuth 1
2 Färgekarlen Matz Kangain mh: 1 1 Kankainen 2
2 Färgekarlen Mats Johansson 1 Härkönen 1
1 Trumbslagaren Staffan Frimodig 1 Frimodig 1. rumpali 1
1 Trumbsl: Lars Lustig 1 Lustig 2. rumpali 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17471749

© Maija-Liisa Laakso 2023