AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1752 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1752

Sivu 490AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Anders Tuckuin mh 1 1 Kro Tuhkunen 2
1 Himahuha/Himahuuha 5 Tomas Aufwin 1 Kro Auvinen Son Tomas 15 år, B:r Johan mh, B:r Anders h:o 5
2 2 Pähr Lukoin 1 Cav Luukkonen dot Anna 2
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Anders Simonss Läskin 1 Cav Leskinen B:r S Anders 2
2 Brukas af Pasto: Limatius Cav Limatius
2 Torp Olof Hakulin mh 1 1 2
1 häst, 1 Koo, 2 C: uts
3 2 Mårt: Sårioin 1 Inf Sorjonen d:r Erich Pylkäins h:o 2
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Måns Månsson 1 Cav d:r p: Erich 16 år 2
2 2 Matz Ihalain 1 Inf Ihalainen d:r p: Jöran 18 år 2
1 Hamula 2 Hindrich Sårioins h:o 1 Kro Sorjonen B:r S: Hindrich 16 år 2
2 2 Hindrich Härkäin 1 Cav Härkönen B:r Christers h:o 2
3 1 Hindrich Mietin 1 Inf Miettunen 1
2 Pähr Wihawain 1 Inf Vihavainen Syst Susanna 2
4 3 Matz Kåttro mh 1 1 Cav Kotro Son Johan 18 år 3
5 3 Matz Kåndiain mh 1 1 Caval: Kontiainen Res K: Johans h:o 3
1 Harmala/Harmaala 2 Pähr Kaupin mh 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 Mårten Läskins öde Cav Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain 1 Inf Partanen B:r Tomasses h:o, Res K: h:o Karin 3
2 3 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders, B:r S: Johan 16 år 3
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r S: Anders 17 år 3
4 2 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Lars 2
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Matz Ingins h:o 1 Kro Inkinen 1
2 2 Matz Päukoin mh 1 1 Kro Päykkönen 2
3 1 Michel Jukarin 1 Kro Jukarainen 1

Sivu 492AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Hylkylä 2 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen Måg Johans h:o 2
5 2 Lars Junkarin 1 Kro Jukarainen Son Michell 17 år 2
6 2 Johan Ingin 1 Kro Inkinen Son Simon 2
1 Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav 1
2 1 Matz Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
1 Junninmäkj/Junninmäki 4 Johan Matssons h:o 1 Cav Luukkonen B:r Matz mh, B:r Hindrich 4
1 Ihala/Ihalainen 4 Påhl Läinoin 1 Cav Leinonen B:r Hindrichs h:o, B:r Anderses h:o, Fr: B:r S: Johan 4
2 4 Anders Måndoin mh 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh 4
3 4 Pähr Sålla mh 1 1 Inf Solla måg Claes mh 4
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
1 Kyrckjoby/Kirkonkylä 1 L:B: Hindrich Kietawain 1 Inf:Bost: Kietäväinen 1
2 2 L:B: Carl Joh: Jack 1 Cav Jack Syst: Juljana 2
3 Prästebohl underlagt
4 Kapel: Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 3 Hindrich Puttoin mh 1 1 Cav Puttonen Styf S: Matz 3
1 Torp: Johan Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
ingen Bosk: el: åker
2 2 Johan Kietewäin mh 1 1 Cav Kietäväinen 2
1 Anders Kainoin 1 Cav Leinonen 1
3 2 Michell Kietewäläin mh 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 2 Matz Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen Son Olof 2
5 2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen B:r Pährs h:o 2
6 2 Matz Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
7 1 Sold: Brusius Hielps folk Cav Helpi 24 Res K: B:r Mårten Hielps h:o 1
1 Kåckola/Kokkola 4 L:B: Gustaf Mannin 1 Inf:bost: Manninen B:r Olof mh, d:r Anders 4
1 Killiula/Kiljula 4 Pähr Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Syst Walborg, B:r Simon 4
2 Brukas af nästföre
3 3 Erich Bertilssons h:o 1 Cav Kiljunen B:r Olof mh 3
1 Kittula/Kitula under et bruk i Lukola Cav
2 9 L:B: Johan Låikain 1 Kro Loikkanen d:r Hindrich 15 år, d:r Matz, Pig: Agneta, d:r Olof, d:r Olof, d:r Matz, d:r Pähr, d:r Anders 9
3 3 Hesekiel Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Christer 3

Sivu 494AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Kitula 5 Matz Arpoin 1 Cav Arponen B:r Hindrich mh, d:r Matz Johanssons h:o, Pig Walborg 4
5 2 Olof Olsson 1 Cav Luukkonen B:r Matzes Enka 2
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins h:o 1 Cav Sorjonen B:r Olofs h:o, Son Markus 3
2 3 Matz Killiuin 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r Grels 3
3 Underlagt hemman N:o 1 ibm Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Hindrich Såpoin mh 1 1 Kro Sopanen B:r Pähr 3
2 Underlagt hemman Cav
3 1 Johan Sårioin 1 Cav Sorjonen 1
4 2 Hindrich Saikoin 1 Inf Saikkonen Br:S: Lars 2
5 3 Christer Wirolain 1 Kro Virolainen d:r Johan, d:r Pähr 3
1 Kyllölä 3 Matz Matsson 1 Kro Kyllönen d:r Jacob, d:r Lars 3
2 1 Smed: Carl Auvelin 1 Inf Auvelin 1
3 2 Matz Huttuin mh 1 1 Cav Huttunen 2
1.2 Kiärinemj/Keriniemi 1 Jacob Summain 1 Cav Summanen 1
3 Res: K: Tomas Limatains h:o 1 Cav Liimatainen v11 B:r Lars mh 3
3.4 4 Påhl Hakilin mh 1 1 Cav Hakulinen B:r Pähr mh 4
1 Kåndiala/Kontila 5 Michell Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen Styf S: Påhl mh, d:r Abraham 5
1 Michell Kåndiain 1 Cav 1
1 Lambila/Lampila 3 Johan Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Son Anders 3
2 1 Bengt Hämälain 1 Inf Hämäläinen 1
3 2 L:B: Lars Sårioin 1 Inf bost Sorjonen d:r Måns 2
1 Lukoila/Luukkola 6 Sylfwester Lukoin 1 Cav Luukkonen F:r B:r Johan mh, B:r Hindrich mh, Drag:s h:o Ewa 6
2.3 2 Olof Kuika mh 1 1 Cav Kuikka 2
4 4 Adam Johanss: Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Pähr, Fr B:r h:o Kirstin, d:r Hindrich 4
5.6 4 Matz Liutu mh 1 1 Cav Liutu B:r Johans h:o, d:r Anders 4
1 Limatala/Liimattala 2 Adam Abrahamsson mh 1 1 Cav Matinen 2
2 5 Matz Johanssons h:o 1 Kro Luukkonen B:r Johan mh, B:r Anders mh 5
3 6 Matz Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Tomas mh, B:r Hindrich, B:r Adam, Pig Karin 6
1 Torp Abraham Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
1 häst, 1 Koo, int uts
4 3 Pähr Wiskari 1 Kro Viskari Mats Bengtins h:o, dr p: Påhl 16 år 3

Sivu 496AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lindusalo/Lintusalo 2 Lars Håttin 1 Cav Hottinen dot: Karin 2
2 2 Tomas Killiuin 1 Cav Kiljunen Son Johan 19 år 2
3 2 Magnus Summain 1 Kro Summanen Pig Maria 2
4 2 Mårten Råpoin 1 Cav Reponen B:r S: Matz 19 år 2
5 2 Johan Kylloin 1 Inf Kyllönen d:r Johan Summain 2
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Matz Tomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Fr:Br: Johans h:o, Fr Br.S: Anders 3
1 Magnula/Maunola 2 Pähr Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 4 Tomas Kiätäwäin mh 1 1 Cav Kietäväinen Swåg: Anders, Swåg: Johan 15 år 4
3 3 Lars Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Pig Karin 3
4 5 Hans Karfwoins h:o 1 Inf Karvinen Styf far Michell mh, B:r Simon mh 5
5 2 Pähr Pursiain 1 Inf Pursiainen d:r Michell 2
1 Mietilä/Miettula 2 Anders Sorioins h:o 1 Cav Sorjonen B:r Lars 2
2 3 Matz Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Jöran mh 3
3.5 2 Pähr Metin mh 1 1 Cav Miettunen 2
1 Matz Jöransson 1 Cav Miettunen 1
4 2 Christer Sålla 1 Cav Suna Swåg: Andersses h:o 2
1 Maliala/Maljala 2 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Syst: Lisa 2
2 3 Matz Leinoin 1 Kro Leinonen B:r S: Johan mh 3
3 2 Jacob Uikain 1 Cav Uikkanen B:r Påhl 2
4 2 Michell Ikoin 1 Kro Ikonen dot: Johanna 2
5 2 Mårten Mårtensson mh 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Matz Repoins h:o 1 Kro Reponen 1
1 Ninisari/Niinisaari 2 Jöran Jöranss: Härkain 1 Kro Härkönen Mor Margreta 2
2 2 Lars Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
3 4 Påhl Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Tomas mh 4
4 4 Elias Kåndiain 1 Cav Kontiainen d:r Hindrich, d:r Pähr mh 4
5 2 Matz Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johan 15 år 2
1 Ollila 3 Hans Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Bengt 3

Sivu 498AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Ollila 2 Lars Hämäläin 1 Caval: Hämäläinen Swåg: Grels 2
1 Pätäiänemj/Petäjäniemi 4 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Pähr, B:r Tomas mh 4
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Johan Läskin 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh, d:r Johan Hakulin 4
2 1 Anders Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 2 Pähr Hamuin 1 Inf Hamunen B:r Hindrichs h:o 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh 3
1 Piskoila/Piskola 1 Matz Aholain 1 Kro Aholainen 1
2 2 Anders Måndoin 1 Kro Montonen Mor Margareta 2
3 5 Matz Piskoin mh 1 1 Kro Piskonen Fr: B:r S: Johan mh, Fr: B:r S: Pähr 20 år 5
4 3 Pähr Piskoins folk 1 Cav Piskonen Res: K: Son Pähr Pährsson Piskoins h:o, Son Johan, Son Hindrich 16 år 2
5 1 Anders Lappalains h:o 1 Inf Lappalainen 1
6 1 Lars Larson Sålla 1 Inf Solla 1
1 Rokåtaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summain 1 Cav Summanen B:r Michells h:o, B:r Jonas mh, B:r Johan 5
2 3 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Johan mh 3
1 Råkansalo/Rokansalo 2 Anders Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 4 Hindrich Repoin 1 Cav Reponen B:r Johans h:o, B:r S: Erich, B:r S: Mårten 16 år 4
3 1 Johan Summain 1 Inf Summanen 1
1 Repola 3 Erich Repoin mh 1 1 Kro Reponen B:r Mårten 3
2 5 Matz Matson Repoins h:o 1 Kro Reponen B:r Jöranss h:o, B:r S: Hindrich 17 år, B:r S: Mårtens h:o, B:r S: Mårten 5
1 Ryhälä 6 Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen B:r Matz mh, B:r Anders, dot: Kirstin 16 år, Drag h:o Maria 6
2 4 Matz Matson Bengtin 1 Cav Penttinen B:r Påhl mh, B:r S: Israel 16 år 4
3 5 Matz Ingins folk Cav Inkinen dr Lars mh, dr Jacob mh, B:r Johan 5
4 1 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen 1
3 Hindrich Kangain 1 Kro Kankainen B:r Anders 16 år, Syst: Anna 3
5 3 Matz Repoin mh 1 1 Kro Reponen B:r Tomas 3
6 2 Erich Ikähäinoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf 2
1 Säppälä/Seppälä 1 Matz Haloin 1 Kro Halonen 21 1
2 3 Pähr Liutu mh 1 1 Kro Liutu B:r Johans Enka 3
3 4 Pähr Tomasson Waldoin 1 Kro Valtonen B:r Larsses h:o, Swåg: Pähr mh 4
1 Såriola/Sorjola 4 Matz Ryhäin mh 1 1 Kro Ryhänen B:r S: Pähr mh 4
2 2 Michell Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
2 Påhl Saikoin mh 1 1 Cav Saikkonen 2
1 Såpalanemj/Sopala 3 L:B: Anders Kiätäwäin 1 Capl Bost Kietäväinen Son Johan mh 3
1 Torp: Johan Uikain 1 Uikkanen 1
2 3 Anders Killiuin 1 Kro Kiljunen d:r Brusius mh 3

Sivu 500AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Wäsinemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind Romanus 1 Cav Romanus d:r Hindrich, dot: Chatarina 3
2 1 Johan Kainulain 1 Cav Kainulainen 1
3 2 L:B: Major Kilströms folk Kihlström Pig: Kirstin, Pig: Anna 2
3 Elias Kåttros h:o 1 Cav Kotro B:r Anders 17 år, B:r Hindrich 16 år 3
4 5 Påhl Lukoin mh 1 1 Kro Luukkonen B:r S: Jöran, B:r Eskels h:o, dot: Maria 5
5 5 Mårten Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Lars, Son Mårten, B:r S: Lars 16 år 5
Torp Bertell Kainulain han bräckl: Kainulainen
1 Koo, 4 C: uts:
6 Tomas Limatains öde Kro Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 3 Anders Waldoin mh 1 1 Cav Valtonen Son Matz 3
Torp Lars Päyköin han gammal Päykkönen
1 Koo, 4 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 5 H:r Kyrckioh: Hind: Salmennius mh 1 1 Salmenius d:r Hindrich, Pig: Susanna, Pig: Helena 4
2 Torp Matz Hulkoin mh 1 1 Hulkkonen 2
9 Vice Pastor: Johan Limatius mh 1 1 Limatius d:r Tomas, d:r Jöran, d:r Tomas, Pig: Maria, Pig: Anna, Pig: Anna Kangain, Pig: Anna Tietinen 9
4 Klåck: Zacheus Walbergius mh 1 1 Vallberg Pig: Kirstin, d:r Michell 4
1 Kyrkiowackt: Markus Pälkoin 1 Pelkonen 1
2 Brof: Johan Ruut mh 1 1 Ruuth 2
2 Ferge Karl: Matz Kangain mh 1 1 Kankainen 2
1 Ferge Karl: Matz Johansson 1 Härkönen 1
1 Trumbsl: Lars Lustig 1 Lustig 2. rumpali 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1129AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 1 Erich Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
1 Blm: Lars Kardin 1 Kaartinen 1
2 2 Petter Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen 2
3 1 Johan Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Simon, B: Lars h:o 3

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17511753

© Maija-Liisa Laakso 2023