AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1751 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1751

Sivu 484AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Anders Tuhkuin mh 1 1 Krono Tuhkunen 2
1 Himahuha/Himahuuha 4 Tomas Aufwin 1 Krono Auvinen Br Johan mh, Br Anderses h:o 4
2 3 Pär Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen dot Anna 3
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Anders Simsson Läskin 1 Cav Leskinen Br S Anders, Br Wisentiuses h:o 3
2 Brukas af Her Pastoren Limatius Cav Limatius
3 3 Mårten Såroin 1 Inf Sorjonen d:r Erich mh 3
1 Huchkala/Huuhkaala 2 Måns Månsson 1 Cav d:r p: Erich 15 år 2
2 2 Mats Ihalain 1 Inf Ihalainen d:r Jöran 17 år 2
1 Hamula 2 Hindr: Såroins hust 1 Krono Sorjonen Br S: Hindr 15 år 2
2 2 Hindr Härkäin 1 Cav Härkönen Br Kristers h:o 2
3 1 Hindr Metin 1 Inf Miettunen 1
1 Pär Wihawain 1 Inf Vihavainen 1
4 3 Mats Kåtro mh 1 1 Cav Kotro Son Johan 17 år 3
5 3 Mats Kåndiain mh 1 1 Caval: Kontiainen Res K: Johans h:o 3
1 Harmala/Harmaala 3 Pär Kaupin mh 1 1 Krono Kauppinen Son Lars 15 år 3
2 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 Mårten Laskins öde Cav Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh 1 1 Inf Partanen Br Tomasses h:o, Res K: Larsses h:o 3
Piskola Torp öde
Staffan Aholains Torp öde Aholainen
2 3 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders, Br S: Johan 15 år 3
3 3 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, Br S: Anders 17 år 3
4 2 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen Br Lars 2
1 Hyllkälä/Hylkylä 1 Mats Ingins h:o 1 Krono Inkinen 1
2 2 Mats Päukoin mh 1 1 Krono Päykkönen 2
3 1 Michel Juckarin 1 Krono Jukarainen 1

Sivu 486AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Hylkylä 1 Johan Hämäläin 1 Krono Hämäläinen 1
5 2 Lars Jukarain 1 Krono Jukarainen Son Michel 16 år 2
6 1 Johan Ingin 1 Krono Inkinen 1
1 Hauhola/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav 1
2 2 Mats Kåndiain 1 Cav Kontiainen Bror Johan 2
1 Juninmäki/Junninmäki 5 Johan Matsons h:o 1 Cav Luukkonen Br Mats mh, Br Hindr, Br Abraham 5
Staffan Huckains Torp öde Luukkonen 1
1 Ihala/Ihalainen 5 Påhl Leinoin 1 Cav Leinonen Br Hindr mh, F:Br Anderses h:o, F:Br S: Johan 5
2 4 Anders Måndoin mh 1 1 Cav Montonen Br Johan mh 4
3 4 Pär Sålla mh 1 1 Inf Solla måg Claes mh 4
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 L:B: Hindr: Kiätäwäin 1 Inf:Bost: Kietäväinen 1
2 1 Johan Jack 1 Cav Jack 1
3 Präst Bohl underlagt
4 Kapl: Bohl underlagt
1 Kätäwälä/Kietävälä 3 Hindr Puttoin mh 1 1 Cav Puttonen Slägt S: Mats 3
2 2 Res K: Johan Kätäwäins h:o 1 Cav: Kietäväinen v24 Br Pärs h:o 2
3 2 Michel Kätäwäin mh 1 1 Krono Kietäväinen 2
4 2 Mats Lukoins h:o 1 Krono Luukkonen Son Adam 2
5 4 H:r Majoren Kilströms folk Cav Kihlström dr Lars, Pig: Kirstin, Pig: Lena, Pig: Karin 4
6 2 Mats Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
7 3 Brusius Hälppi 1 Cav Helpi Br Mårten mh 3
1 Kåckola/Kokkola 2 L:B: Gustaf Mannin 1 Inf:bost: Manninen Br Olof 17 år 2
1 Killiula/Kiljula 3 Pär Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Syst Walborg 3
2 Brukas af nästföregående och efter gående
3 3 Erich Bertilssons h:o 1 Cav Kiljunen Br Olof mh 3
1 Kittula/Kitula under et bruk i Lukola Cav
2 7 L:B: Johan Låikain 1 Krono Loikkanen d:r Mats, d:r Pär, d:r Hindr, d:r Påhls h:o, d:r Mats, d:r Anders 7
3 2 Hesekiel Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2

Sivu 488AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Kitula 5 Matts Arpoin 1 Cav Arponen Br Hindr mh, d:r Matses h:o, Pig Walborg 4
5 2 Olof Olson 1 Cav Luukkonen Br Matses Enka 2
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Såroins h:o 1 Cav Sorjonen Br Olofs h:o, Son Markus 3
2 3 Mats Killiuin 1 Cav Kiljunen Br Anderses h:o, Br Grels 3
3 Underlagt N:o 1 ibm Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Hindr Såpain mh 1 1 Krono Sopanen Bror Pähr 3
2 Underlagt hemman Cav
3 1 Johan Såroin 1 Cav Sorjonen 1
4 3 Hindr Saikoin 1 Caval: Saikkonen Br.S. Lars, qwins Per: Sisilia 3
5 3 Krister Wirolain 1 Krono Virolainen d:r Johan, d:r Pär 3
1 Kyllälä/Kyllölä 3 Mats Matsson 1 Krono Kyllönen d:r Jacob, d:r Lars 3
2 1 Smeden Carl Aufwelin 1 Inf Auvelin 1
3 2 Mats Huttuin mh 1 1 Cav Huttunen 2
1.2 Kiärinemj/Keriniemi 1 Jacob Summain 1 Cav Summanen 1
3 Tomas Limatain 1 Cav Liimatainen Br Lars mh 3
3.4 4 Påhl Hakulin mh 1 1 Cav Hakulinen d:r Pär mh 4
1 Kåndiala/Kontila 5 Michel Kandiain mh 1 1 Cav Kontiainen F Br Miche , d:r Abraham, Styf S Påhl 5
1 Lambila/Lampila 2 Johan Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 1 L:B: Lars Sårjoin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukoila/Luukkola 5 Sylfwäster Lukoin 1 Cav Luukkonen F Br Johan mh, Br Hindr mh 5
2.3 2 Olof Kuika mh 1 1 Cav Kuikka 2
4 3 Adam Johansson Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen Br Pär, mor Kirstin 3
5.6 4 Mats Liutu mh 1 1 Cav Liutu Br Johans h:o, d:r Anders 4
1 Limattala/Liimattala 3 Abraham Abrahamsson mh 1 1 Cav Matinen Michel 18 år 3
2 4 Mats Johanssons h:o 1 Krono Luukkonen Br Johan mh, Br Anders 4
3 4 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Br Tomas mh, Res K: Erichs h:o 4
1 Abraham Lukoin 1 Luukkonen 1
4 3 Pär Wiskari 1 Krono Viskari Mats Bengtins h:o, dr p: Påhl 15 år 3

Sivu 490AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håtin 1 Cav Hottinen 1
2 2 Tomas Killiuin 1 Cav Kiljunen Son Johan 18 år 2
3 1 Magnus Summain 1 Krono Summanen 1
4 4 Mårt: Räpoin mh 1 1 Cav Reponen Enckan Ewa, Br S: Mats 18 år 4
5 2 Johan Kylloin 1 Inf Kyllönen d:r Johan Summain 2
1 Muramäkj/Muuramäki 3 Mats Tomasson Waldoin 1 Cav Valtonen F:Br Johans h:o, F:B:S: Anders 3
1 Magnula/Maunola 2 Pär Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 3 Tomas Kiätäwäin mh 1 1 Cav Kietäväinen Swåg: Anders 3
3 2 Lars Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
4 2 Hans Karfwoins h:o 1 Inf Karvinen Son Hanses h:o 2
5 2 Pär Pursiain 1 Inf Pursiainen d:r Michell 2
1 Mietula/Miettula 2 Anders Sårioins h:o 1 Cav Sorjonen Br Lars 2
2 3 Mats Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Br Jöran mh 3
3.5 2 Pär Metin mh 1 1 Cav Miettunen 2
1 Mats Jöransson 1 Cav Miettunen 1
4 2 Christer Summain 1 Cav Suna Swåg: Andersses h:o 2
1 Malialla/Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 3 Mats Leinoin 1 Krono Leinonen Br Son Johan mh 3
3 2 Jacob Uikain 1 Cav Uikkanen Br Påhl 2
4 2 Michel Ikoin 1 Krono Ikonen dot: Anna 2
5 1 Mårten Mårtensson 1 Krono Montonen 1
1 Ninimäkj/Niinimäki 2 Mats Repoin mh 1 1 Krono Reponen 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Jöran Jöransson Härckä 1 Krono Härkönen Mor 2
2 2 Lars Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
3 3 Påhl Lukoin 1 Cav Luukkonen Br Tomas mh 3
4 4 Elias Kåndiain 1 Cav Kontiainen d:r Hindr, d:r Pär mh 4
5 2 Mats Hulkoin mh 1 1 Cav Hulkkonen 2
1 Ollila 3 Hans Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Br Bengt 3
2 2 Lars Hämäläin 1 Caval: Hämäläinen Swåg: Grels 2

Sivu 492AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pätäiänemj/Petäjäniemi 3 Anders Johansson 1 Cav Auvinen Br Pär, Br Tomas 15 år 3
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Johan Läskin 1 Cav Leskinen Br S: Johan mh, d:r Johan Hakulin 4
2 1 Anders Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 2 Pär Hamuin 1 Inf Hamunen Br Hindrs h:o 2
1 Pällilä/Pellilä 1 Erich Lukas 1 Krono Sinkkonen 1
2 1 Pär Pöllöin 1 Cav Pellinen 1
3 2 Johan Hakulin mh 1 1 Krono Hakulinen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen Br Johan mh 3
1 Piskoila/Piskola 2 Mats Aholain mh 1 1 Krono Aholainen 2
2 2 Anders Måndoin 1 Krono Montonen Mor Greta 2
3 4 Mats Piskoin mh 1 1 Krono Piskonen F Br S: Johan, F Br S: Pär 15 år 4
4 3 Pär Piskoins Enka 1 Cav Piskonen Res K: S: Pär Piskoins h:o, Son Hindr 15 år 2
5 2 Anders Lappalain mh 1 1 Inf Lappalainen 2
6 1 Lars Larsson Sålla 1 Inf Solla 1
1 Rokotaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summain 1 Cav Summanen Br Michels hust, Br Jonas mh, Br Johan 5
2 3 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen Br Johan mh 3
1 Råkansalo/Rokansalo 2 Anders Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 4 Hindr Repoin 1 Cav Reponen Br Johans hust, Br S: Erich, Br S: Mårten 15 år 4
3 1 Johan Summain 1 Inf Summanen 1
1 Repola 2 Erich Repoin mh 1 1 Krono Reponen 2
2 5 Mats Matsson Repoins hust 1 Krono Reponen Br Jöranss h:o, Br S: Mårten, Br S: Hindr 17 år, BS: Mårtens h:o 5
1 Ryhälä 5 Pär Wirolain 1 Cav Virolainen Br Mats mh, Br Anders, Drag h:o Maria 5
2 4 Mats Matsson Bengtin 1 Cav Penttinen Br Påhl mh, Br S: Israel 15 år 4
3 4 Mats Ingin 1 Cav Inkinen d Lars mh, dr Jacob 4
4 1 Anders Jufwoin 1 Krono Juvonen 1

Sivu 494AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Ryhälä 2 Hindr Kangain 1 Crono Br Anders 15 år 2
5 3 Mats Repoin mh 1 1 Crono Reponen Br Tomas 3
6 2 Erich Ikeheimoin 1 Crono Ikäheimonen Br Gustaf 2
1 Säpälä/Seppälä 1 Mats Hallin 1 Crono Halonen 21 1
2 3 Pär Liutu mh 1 1 Crono Liutu Br Johans Enka 3
3 4 Pär Tomasson Waldoin 1 Crono Valtonen Br Larsses h:o, Swåg: Pär mh 4
1 Såriola/Sorjola 3 Mårten Ryhäin mh 1 1 Crono Ryhänen Br S: Pär 15 år 3
2 2 Michel Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
1 Påhl Saikoin 1 Cav Saikkonen 1
1 Sipilänsarj/Sipilänsaari 2 Johan Hulkoin mh 1 1 Crono Hulkkonen 2
1 Såpalannemj/Sopala 3 L:B: Anders Kiätäwäin mh 1 1 Capl Bost Kietäväinen Son Johan 16 år 3
1 Torp: Johan Uikåin 1 Uikkanen 1
3 Anders Killiuin 1 Krono Kiljunen dr Brusius mh 3
1 Wäsinemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind Romanus 1 Cav Romanus dot: Katarina, dr Hindr 3
2 1 Johan Kainulain 1 Cav Kainulainen 1
3 3 Elias Kåttros hust 1 Cav Kotro Br Hansses hust, Br Anders 16 år 3
4 4 Påhl Lukoin mh 1 1 Crono Luukkonen Br S: Johan, Br Eskels h:o 4
5 6 Mårten Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen Br Lars, Son Mårten, Br S: Lars 15 år, Drag h:o Karin 6
1 Torp Bertil Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Koo, 4 cap: uts:
6 Tomas Limatains öde Krono Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 2 Anders Waldoin mh 1 1 Cav Valtonen 2
Torp Lars Päyköin han bräckl: Päykkönen
Pastoratet/Kirkonkylä 4 Kyrckioherden Hind Salmennius mh 1 1 Salmenius dr Tomas 15 år, Piga Brita 4
2 Torp Mats Hulkoin mh 1 1 Hulkkonen 2

Sivu 496AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 9 Vice Pastoren Johan Limatius mh 1 1 Limatius dr Tomas, dr Tomas, dr Jöran, dr Olof, Pig Anna, Pig: Karin, Pig: Anna/_ietinen:} 9
3 Klåckaren Zaharias Wahlberg mh 1 1 Vallberg Pig: Helena 3
2 Kyrckowächtaren Markus Pälkoin 1 Pelkonen dot: Brita 2
1 Brofougden Johan Ruut 1 Ruuth 1
2 Ferge Karlen Mats Kangain mh 1 1 Kankainen 2
1 Ferge Karlen Mats Johansson 1 Härkönen 1
1 Trumbslagaren Lars Lustig 1 Lustig 2. rumpali 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17501752

© Maija-Liisa Laakso 2023