AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1750 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1750

Sivu 2296AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 3 Erich Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen 3
Swåg: And: mh: 1 1 Tuhkunen?
1 Himahuha/Himahuuha 4 Thomas Aufwin 1 Cr: Auvinen 4
Br: Johan mh: 1 1 Auvinen
Br: Anderses h:o 1 Auvinen
2 2 Pär Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
1 Huchtima/Huhtimaa 4 And: Simonss: Leskin mh: 1 Cav: Leskinen 4
Br: Vinsentii h:o 1 Leskinen
Br: Son Anders 1 Leskinen
2 Brukas af Her Pastor Limatius Cav. Opt: Limatius
3 3 Mårt: Sårjoin 1 Inf: Sorjonen 3
dr: Erich Pyllkein mh: 1 1 Pylkkänen
1 Huchkala/Huuhkaala 1 Måns Månsson 1 Cav: 1
2 1 Mats Ihalain 1 Inf: Ihalainen 1
1 Hamula 1 Hindr: Sårjoins h:o 1 Cr: Sorjonen 1
2 3 Hindrich Härkäin 1 Cav: Härkönen 3
Br: Christer mh: 1 1 Härkönen
3 2 Hindr: Miettin mh: 1 1 Inf: Miettunen 2
4 2 Matts Kåtro mh: 1 1 Cav: Kotro 2
Son Johan 16 år 1 Kotro
5 3 Matts Kåndiain mh: 1 1 Kontiainen 3
Res:k: Johans h:o 1 Kontiainen v32
1 Harmala/Harmaala 2 Pär Kaupin mh: 1 1 Cr: Kauppinen 2
2 1 Res:k: Israel Rimbiläin 1 Cav: Rimpiläinen v31 1
3 Mårten Leskins öde Cav: Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh: 1 1 Inf Partanen 3
Br: Thomases h:o 1 Partanen
Res:k: Larses h:o 1 Jukarainen v7
2 2 And: Leinoins h:o 1 Cav: Leinonen 2
Son Anders 1 Leinonen

Sivu 2297AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Hurissalo 4 Lars Jukarain 1 Cav: Jukarainen 4
Son Anders mh: 1 1 Jukarainen
Br: Son Anders 16 år 1 Jukarainen
4 2 Johan Kåndiain 1 Cav: Kontiainen 2
Br. Lars 1 Kontiainen
1 Hylkälä/Hylkylä 1 Matts Ingins h:o 1 Cr: Inkinen 1
2 2 Matts Päukoin mh: 1 1 Cr: Päykkönen 2
3 1 Res:k: Michel Jukarain 1 Cr: Jukarainen v2 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen 1
5 1 Lars Jukarain 1 Cr: Jukarainen 1
6 1 Johan Ingin 1 Cr: Inkinen 1
1 Hauhola/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav: 1
2 3 Matts Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen 3
Br: Johan 1 Kontiainen
1 Juninmäki/Junninmäki 5 Johan Mattssons h:o 1 Cav: Luukkonen 5
Br: Matts mh: 1 1 Luukkonen
Br: Hindr: 1 Luukkonen
Br: Abram 1 Luukkonen
1 Torp Staff: Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, ing: åker
1 Ihala/Ihalainen 5 Hindr: Lembins E:ka 1 Cav: Leinonen 5
Son Hindr: mh: 1 1 Leinonen
Br: Anderses h:o 1 Leinonen
Br: Son Johan 1 Leinonen
2 4 Anders Måndoin mh: 1 1 Cav: Montonen 4
Br: Johan mh: 1 1 Montonen
3 3 Pär Sålla mh: 1 1 Inf: Solla 3
Måg Claes mh: 1 1
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndoin 1 Cav: Montonen 1
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 L:B: Hindr: Kätäwäin 1 Inf:Bost: Kietäväinen 1
2 2 L:B: Gustaf Mannin 1 Cav: Manninen 2
Br: Olof 16 år 1 Manninen
3 PrästeboL underl:t
4 Cap: bol:t underl:t
1 Kiätäwälä/Kietävälä 2 Hindrich Puttoin mh: 1 1 Cav: Puttonen 2

Sivu 2298AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Kietävälä 2 Res: K: Joh: Kätäwäläins hustro 1 1 Cav: Kietäväinen v24 2
Br Pärs h:o 1 Kietäväinen
3 2 Mich: Kätäwäläin mh: 1 1 Cr: Kietäväinen 2
4 1 Matts Lukoins h:o 1 Cr: Luukkonen 1
5 4 Her Majoren Kijlströms folk Cav: Kihlström 4
dr: Pär 1
Pig Elin 1
Pig: Lena Leinoin 1 Leinonen
dr: Lars Walldoin 1 Valtonen
6 2 Matts Ikoin mh: 1 1 Cav: Ikonen 2
7 3 Brusius Hällpi 1 Cav: Helpi 3
Br: Mårten mh: 1 1 Helpi
1 Kåckola/Kokkola H:r Major: Ernroths folk Inf:bost: Ehrnrooth
dr: Lars 1
Pig: Elin 1
1 Killiula/Kiljula 3 Pär Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 3
Syst: Walborg 1 Kiljunen
2 Brukas af näst före och eftergående
3 3 Erich Bertilssons h:o 1 Cav: Kiljunen 3
Br: Olof mh: 1 1 Kiljunen
1 Kittula/Kitula under ett bruk i Lukola Cav:
2 3 L:B: Johan Låikain 1 Cr: Loikkanen 3
dr: Pär Kietäwäin 1 Kietäväinen
dr: And Luckoin 1 Luukkonen
3 2 Hesekiel Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
4 4 Matts Arpoin 1 Cav: Arponen 4
Br: Hidrich mh: 1 1 Arponen
Mattz Johansons h:o 1
5 2 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav: Luukkonen 2
Br: Mattses Enka 1 Luukkonen
1 Kaupila/Kauppila 4 Jacob Sårjoins h:o 1 Cav: Sorjonen 4
Br Olofs h:o 1 Sorjonen
Son Marckus 1 Sorjonen
2 3 Matts Killiuin 1 Cav: Kiljunen 3
Br Grells 1 Kiljunen
Br Anderses h:o 1 Kiljunen
3 Underlagt N:o 1 ibm Cav:
1 Kaipoila/Kaipaala 2 Res: K: Hindr: Såpains h:o 1 Cr: Sopanen v27 2
Br: Pähr 1 Sopanen
2 Underlagt hemman Cav:

Sivu 2299AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Kaipaala 1 Christer Sårjoin 1 Cav: Sorjonen 1
4 3 Hindrich Saikoin 1 Cav: Saikkonen 3
Qwins pers: Kierstin 1
Br: Son Lars 1 Saikkonen
5 2 Christer Wirolain 1 Cr: Virolainen 2
dr: Johan 1 Härkönen
1 Kyllälä/Kyllölä 4 Matts Mattsson 1 Cr: Kyllönen 4
dr: Jacob mh: 1 1 Luukkonen
dr: Lars 1 Luukkonen
2 1 Smed: Carl Auwelin 1 Inf: Auvelin 1
3 2 Matts Huttuin mh: 1 1 Cav: Huttunen 2
1.2 Käriniemi/Keriniemi 1 Jacob Summain 1 Cav: Summanen 1
3 Thomas Limatain 1 Cav: Liimatainen 3
Br: Lars mh: 1 1 Liimatainen
1 Inhys: Hindr: Pauköins h:o 1 Päykkönen 1
ingen Koo
3.4 4 Påhl Hakulin mh: 1 1 Cav: Hakulinen 4
dr: Pär mh: 1 1
1 Kåndiala/Kontila 5 Michel Kåndiain mh: 1 1 Cav: Kontiainen 5
Br: Michel mh: 1 1
dr Abram 1
1 Lambila/Lampila 1 Johan Killiuin 1 Cav: Kiljunen 1
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf: Hämäläinen 1
3 1 L:B: Lars Sårjoin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukoila/Luukkola 5 Syllwester Lukoin 1 Cav: Luukkonen 5
F:br: Johan mh: 1 1 Luukkonen
F:br: Hindrich mh: 1 1 Luukkonen
2.3 2 Olof Kuika mh: 1 1 Cav: Kuikka 2
4 4 Joh: Johansson Lukoin mh: 1 1 Cav. Luukkonen 4
Son Johan 1 Luukkonen
Son Pär 1 Luukkonen
5.6 4 Matts Liutu mh: 1 1 Cav: Liutu 4
Br: Johan 1 Liutu
dr: Anders 1
1 Limattala/Liimattala 3 Adam Abrahamson mh: 1 1 Cav: Matinen 3
dr:poik: Michel 17 år 1
2 4 Matts Johansons h:o 1 Cr: Luukkonen 4
Br: Johan mh: 1 1 Luukkonen
Br: Anders 1 Luukkonen
3 4 Matts Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen 4
Br: Thomas mh: 1 1 Luukkonen
Res: K: Br: Erichs h:o 1 Luukkonen v16

Sivu 2300AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibid/Liimattala 1 Inhys: Abrah: Lukoin 1 Luukkonen 1
4 2 Pär Wiskarj 1 Cr: Viskari 2
Mats Bengtins h:o 1 Penttinen
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav: Hottinen 1
2 2 Thomas Killjuin 1 Cav: Kiljunen 2
Son Johan 17 år 1 Kiljunen
3 1 Magnus Summain 1 Cr: Summanen 1
4 4 Mårt: Repoin mh: 1 1 Cav: Reponen 4
Br: Son Matts 17 år 1 Reponen
Enckan Ewa 1
5 2 Johan Kyllöin 1 Inf: Kyllönen 2
dr: Joh: Summain 1 Summanen
1 Muramäki/Muuramäki 4 Matts Jöransson 1 Cav: Valtonen 4
F:Br:S: Mats 1 Valtonen
Br: Johans h:o 1 Valtonen
F:Br:Son Anders 1 Valtonen
1 Magnula/Maunola 2 Pär Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
2 3 Thomas Kiätäwäin mh: 1 1 Cav: Kietäväinen 3
Swåg: Anders 1
3 2 Lars Killiuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
4 3 Hans Karfwoins h:o 1 Inf: Karvinen 3
Son Hans mh: 1 1 Karvinen
5 2 Pär Pursiain 1 Inf: Pursiainen 2
dr: Michel 1
1 Mietula/Miettula 2 And: Sorioins h:o 1 Cav: Sorjonen 2
Br: Lars 1 Sorjonen
2 3 Matts Lukoins h:o 1 Cav: Luukkonen 3
Br: Jöran mh: 1 1 Luukkonen
3.5 2 Pär Mietin mh: 1 1 Cav: Miettunen 2
1 Matts Jöransson 1 Cav: Miettunen 1
4 2 Christer Suna 1 Cav: Suna 2
Swåg: Anderses h:o 1
1 Maljala 1 Hans Mondoin 1 Cav: Montonen 1
2 4 Matts Leinoin mh: 1 1 Cr: Leinonen 4
Br: Son Johan mh: 1 1 Leinonen
3 2 Jacob Uikain 1 Cav: Uikkanen 2
Br: Påhl 1 Uikkanen
4 2 Michel Ikoin 1 Cr: Ikonen 2
dot: Johanna 1 Ikonen

Sivu 2301AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 ibm/Maljala 1 Johan Mårtensson 1 Cr: Montonen 1
1 Ninimäki/Niinimäki 2 Matts Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Jöran Härkäin mh: 1 1 Cr: Härkönen 2
2 2 Lars Lukoin mh: 1 1 Cav: Luukkonen 2
3 3 Påhl Lukoin 1 Cav: Luukkonen 3
Br: Thomas mh: 1 1 Luukkonen
4 5 Elias Kåndiain 1 Cav: Kontiainen 5
dr: Hindr: mh: 1 1
Br: Pär mh: 1 1 Kontiainen
5 2 Matts Hullkoin mh: 1 1 Cav: Hulkkonen 2
1 Ollila 3 Hans Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 3
Br: Bengt 1 Kiljunen
2 2 Lars Hämäläin 1 Cav: Hämäläinen 2
Swåg: Grels 1 Ukkonen
1 Pätäjänemi/Petäjäniemi 3 Anders Johansson 1 Cav: Auvinen 3
Br: Pär mh: 1 1 Auvinen
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Grels Läskin 1 Cav: Leskinen 4
Br: Son Johan mh: 1 1 Leskinen
dr:p: Bertil 18 år 1
2 1 Johan Råckain 1 Cav: Rokkanen 1
3 2 Pär Hamuin 1 Inf: Hamunen 2
Br: Hindrichs h:o 1 Hamunen
1 Pällilä/Pellilä 1 Erich Lukasson 1 Cr: Sinkkonen 1
2 1 Pär Pöllein 1 Cav: Pellinen 1
3 2 Johan Hakulin mh: 1 1 Cr: Hakulinen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Christer Ikoin 1 Inf: Ikonen 3
Br: Johan mh: 1 1 Ikonen
1 Piskoila/Piskola 2 Mats Aholain 1 Cr: Aholainen 2
Mor Brita 1
2 2 Påhl Måndoin mh: 1 1 Cr: Montonen 2
3 3 Matts Piskoin mh: 1 1 Cr: Piskonen 3
F:Br:Son Johan 1 Piskonen
4 2 Pär Piskoins Encka 1 Cav: Piskonen 2
Res: K: Pärs hustro 1 Piskonen v5
5 2 And: Lappalain mh: 1 1 Inf: Lappalainen 2
6 1 Lars Sålla 1 Inf: Solla 1
1 Ruokotaipall/Ruokotaipale 4 Jöran Summain 1 Cav: Summanen 4
Br: Michels h:o 1 Summanen
Br: Jonas 1 Summanen
Br: Johan 1 Summanen

Sivu 2302AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Ruokotaipale 3 Påhl Piskoin 1 Cav: Piskonen 3
Br: Johan mh: 1 1 Piskonen
1 Råkansalo/Rokansalo 2 Anders Killjuin mh: 1 1 Cav: Kiljunen 2
2 3 Hindrich Repoin 1 Cav: Reponen 3
Br Johans h:o 1 Reponen
Br: Son Erich 1 Reponen
3 1 Johan Summain 1 Inf: Summanen 1
1 Repola 2 Erich Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen 2
2 6 Mats Repoins h:o 1 Cr: Reponen 6
Br: Son Pär 16 år 1 Reponen
Br: Jörans h:o 1 Reponen
B:S: Hindrich 16 år 1 Reponen
B:S: Mårtens h:o 1 Reponen
Br: Son Mårten 1 Reponen
1 Ryhälä 4 Pär Wirolain 1 Cav: Virolainen 4
Br: Matts mh: 1 1 Virolainen
Br: Anders 1 Virolainen
2 3 Matts Bengtin 1 Cav: Penttinen 3
Br: Påhl mh: 1 1 Penttinen
3 4 Matts Ingin 1 Cav: Inkinen 4
dr: Lars mh: 1 1 Himanen
dr: Jacob 1 Puttonen
4 3 Anders Jufwoin mh: 1 1 Cr: Juvonen 3
B:M: Hindrich Kangain 1 Kankainen
5 3 Mattz Repoin mh: 1 1 Cr: Reponen 3
Br: Thomas 1 Reponen
6 2 Erich Ikäheimoin 1 Cr: Ikäheimonen 2
Br: Gustaf 1 Ikäheimonen
1 Säppälä/Seppälä 1 Såld Matts Hallin 1 Cr: Halonen 21 1
2 3 Pähr Liutu mh: 1 1 Cr: Liutu 3
Br: Johans Encka 1 Liutu
3 5 Thomas Waldoin mh: 1 1 Cr: Valtonen 5
Br: Larses h:o 1 Valtonen
Son Pär mh: 1 1 Valtonen
1 Sårjola/Sorjola 2 Mårten Ryhäin mh: 1 1 Cr: Ryhänen 2
2 2 Michel Ikoin mh: 1 1 Cav: Ikonen 2
1 Påhl Saikoin 1 Cav: Saikkonen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin mh: 1 1 Cr: Hulkkonen 2
1 Såpalanniemi/Sopala 2 L:B: And: Kietäwäin mh: 1 1 Capl Bost Kietäväinen 2
1 Torp: Johan Uikain 1 Uikkanen 1
3 And: Kiliuin mh: 1 1 Cr: Kiljunen 3
dr: Brusius 1 Kietäväinen

Sivu 2303AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Wesinemi/Vesiniemi 3 Länsman Hind: Romanus mh: 1 1 Cav: Romanus 3
dr Hindr: 1
2 1 Johan Kainulain 1 Cav: Kainulainen 1
3 2 Elias Kåtros h:o 1 Cav: Kotro 2
Br: Hans 15 år 1 Kotro
4 4 Påhl Lukoin mh: 1 1 Cr: Luukkonen 4
Br: Son Johan 1 Luukkonen
Br: Son Eskells h:o 1 Luukkonen
5 5 Mårt: Kåndiain mh: 1 1 Cav. Kontiainen 5
Br: Grels 1 Kontiainen
Br: Son Lars 1 Kontiainen
Drag: h:o Karin 1
1 Torp: Bert: Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Koo, 4 cap: uts:
6 Thomas Limatains öde Cr: Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 3 Anders Waldoin mh: 1 1 Cav: Valtonen 3
Drag: h:o Rigina 1
Pastoratet/Kirkonkylä 1 Kyrckioh: Arvid Thoranii Enckas folk Thoranius 1
Nådårs Predikant Hindrich Almenius 1 Almenius
2 Torp: Matts Hullkoin mh: 1 1 Hulkkonen 2
8 Vice Kyrkioh: Her Joh: Limatius mh: 1 1 Limatius 8
dr: Thomas 1
dr: Hindrich 1
dr: Johan 1
dr: Olof 1
Pig: Anna 1
Pig: Karin 1
2 Klåckaren Zacheus Walberg mh: 1 1 Vallberg 2
2 Kyrckowächtaren Markus Pellkoin 1 Pelkonen 2
dot: Brita 1 Pelkonen
1 Brofogd: Joh: Ruut 1 Ruuth 1
2 Färge Karlen Matts Kangain mh: 1 1 Kankainen 2
2 Färge Karlen Matts Johansson mh: 1 1 Härkönen 2

Sivu 2304AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kirkonkylä 1 Trumslag: Staffan Frimodig 1 Frimodig 1. rumpali 1
1 Trumsl: Lars Lustig 1 Lustig 2. rumpali 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17491751

© Maija-Liisa Laakso 2023