AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1755 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1755

Sivu 518AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 4 Anders Tuckuin mh:o 1 1 Kro Tuhkunen dotter Margareta, Sold Lukas Margareta 4
Torp och Res:ve Karlen Adam Aufwinen v42
1 koo, 10 cap utsäde
1 Himahuha/Himahuuha 6 Thomas Aufwins folck Kro Auvinen B:r Johan mh:o, B:r Anderses h:o, Son Thomas mh:o, Son Anders 6
2 2 Pähr Luckoin 1 Cav Luukkonen dotter Anna 2
1 Huchtima/Huhtimaa Brukas af vice Pastoren Limatius Cav Limatius
2 Torp Olof Hakulinen 1 Hakulinen dotter Brita 2
1 häst, 1 koo, 8 Cap: utsäde
1 Torp Lars Waldoin 1 Valtonen 1
1 häst, 1 koo, 8 Cap: utsäde
2 5 Anders Simonss: Läskinen 1 Cav Leskinen B:r S: Anders mh:o, Frbr dot: Sisilja, Syster Maria 5
3 1 Johan Sorjoin 1 Inf Sorjonen 1
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Måns Månsson 1 Cav B:r Son Erich mh:o 3
2 5 Mats Ihalainen mh:o 1 1 Inf Ihalainen d:r Jöran mh:o, Syst Kirstin 5
1 Hamula 2 Hinrich Sorjoins folck Kro Sorjonen B:r Son Hinrich mh:o 2
2 2 Hinrich Härckäin 1 Cav Härkönen B:r Kristers h:o 2
3 2 Hinrich Mietin mh:o 1 1 Inf Miettunen 2
2 Pähr Wihawain 1 Inf Vihavainen Syster Susanna 2
4 3 Mattz Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
Torp Johan Parfwiain Parviainen Bräklig
4 kappar utsäde
5 3 Matts Kåndjains h:o 1 Cav Kontiainen Swåg: Johanss h:o, Swåger Son Matts 15 år 3
1 Harmala/Harmaala 2 Pähr Kaupins folck Kro Kauppinen B:r Anders mh:o 2
2 2 1 Israel Rimbiläin mh:o 1 1 Cav Rimpiläinen Res: K: h:o Marja 3
3 Mårten Läskins öde Cav Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r Thomases h:o, Res: K: Larses h:o 4
2 5 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders mh:o, B:r Son Johan, Son Mats 5
3 3 N.M. Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r Pärs h:o 3
4 2 Lars Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Kirstin 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matts Ingins folck Kro Inkinen Son Mats, Afskiedade Sold. h:o Margareta 2
2 2 Matts Paukoin 1 Kro Päykkönen dotter Anna 2
3 1 Michel Jukarain 1 Kro Jukarainen 1

Sivu 520AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Hylkälä/Hylkylä 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Lars Jukarains folck Kro Jukarainen Son Michel mh:o 2
6 3 Johan Ingins folck Kro Inkinen Son Simon mh:o, Sold. h:o Elin 3
1 Hauhala 5 Johan Anderssons h:o 1 Cav Son Anders mh:o, d:r Kirstin, B:r Anders 15 år 5
2 1 1 Mats Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r och Res: K: h:o Elin 2
1 Junninmäkj/Junninmäki 4 Johan Matssons folck Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hinrich, dot Anna 4
1 Ihala/Ihalainen 3 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Hindrichs h:o 3
3 Pähr Witika mh:o 1 1 Cav Vitikainen B:r Thomas 3
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh:o 4
3 6 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåg: Eljas mh:o, Pig Brita, PigAnna 6
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fourier Krocks folck Inf:Bost: Krook Pigan Anna 1
2 Brukas af vice Pastoren Limatius Cav Limatius intet Legofolck
3 Underlagt Präste Bohlen
4 Cappe: Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 4 Hinrich Puttoin 1 Cav Puttonen Styf Son Mats mh:o, Pig Karin 4
Torp Mats Hatain Bräkl:
1 Koo, 4 Cap:r utsäde
Torp Johan Luckoin 1 Luukkonen Bräklig
1 Koo, int: utsäde
2 2 Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Cav Kietäväinen 2
3 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Syster Karin 3
3 2 Michel Kietäwäin 1 Kro Kietäväinen Bror Hinrichs h:o 2
4 3 Matts Luckoins folck Kro Luukkonen Son Olof mh:o, Son Thomas 15 år 3
5 2 Hinrich Kituin 1 Cav Kitunen B:r Påls h:o 2
6 1 Matts Ikoin 1 Cav Ikonen 1
7 2 Brusius Hielp 1 Cav Helpi 24 Bror Res: K: Mårtens h:o 1
Kockola/Kokkola H:r Capit: Swanhals Bost: Inf:Bost: Svanhals
3 Lb: Gustaf Mannin 1 Manninen B:r Olof mh 3
2 Corporal And: Törnequists h:o 1 Törnkvist 23 Pigan Ewa 2
1 Torp Anders Widika 1 Viitikko 1
1 Koo, 4 Kap:r utsäde
1 Kiljula 4 Pähr Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon, Fr.br.dot Marja 4
Torp Anna Aufwin Auvinen Bräckl:
1 Häst, 1 Koo, 4 Kap:r utsäde

Sivu 522AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kiljula Bruckas af föregående Cav
3 3 Erich Bertilssons folck Cav Kiljunen B:r Olof änka, Son Johan mh:o 3
1 Kitula under et bruk i Liukola Cav
2 1 Hinrich Lukoin 1 Kro Luukkonen 1
3 Johan Lukoin 1 Kro Luukkonen Son Anders, Pig Lena 3
3 5 Hesekell Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Krister mh:o, Fr.br.S Mats 15 år, B:r Larses h:o 5
4 5 Mats Arpoins folck Cav Arponen B:r Hinrich mh:o, d:r Matses h:o, d:r Matts Winter, Res: K: Jörans h:o 5
5 3 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Påls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorjoins folck Cav Sorjonen Son Markus mh:o, Pig Brita 3
1 Torp Benjam Skönmans h:o 1 Sjöman 36 1
2 Kor, 4 Kap:r utsäde
1 Torp Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
2 Koor, 4 Kap:r utsäde
2 4 N.M. Matts Kiljuin 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r S: Johan, dott. Dorotea, Res: K: h:o Kirstin 4
3 Underlagt N:o 1 ibm Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 3 Hinrich Sopain 1 Kro Sopanen Bror Pähr mh:o 3
2 Underlagt hemman Cav
3 2 Johan Sorjoin mh:o 1 1 Cav Sorjonen 2
Torp Johan Heinoin Bräckl:
1 häst, 1 koo, 4 C:r uts.
4 3 N.M. Hinrich Saikoin 1 Cav Saikkonen B:r Son Lars mh:o 3
5 2 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen dräng Pähr 2
1 Johan Härkäin 1 Härkönen 1
1 Kyllölä 4 Mats Mattsson 1 Kro Kyllönen d:r Jacob, d:r Lars, måg Michels h:o 4
2 2 Matz Måndoin mh:o 1 1 Inf Montonen 2
3 3 Matts Huttuins h:o 1 Cav Huttunen Son Thomas mh:o 3
1.2 Kerinemj/Keriniemi 2 Jacob Summain 1 Cav Summanen Son Jacob 15 år 2
4 Thomas Limatin mh:o 1 1 Cav Liimatainen B:r Lars mh:o 4
3.4 3 Påhl Hakulins h:o 1 Cav Hakulinen Son Pål 16 år, Son Johan 15 år 3
1 Kåndiala/Kontila 5 Michel Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Matts mh:o, Bror Jöran 15 år 5

Sivu 524AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kontila Torp Johan Repoin Bräckl:
ingen boskap eller utsäde
2 Michel Randalain 1 Cav Rantalainen Syster? Son Pål 2
1 Lambila/Lampila 6 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Pål, Syster Karin 6
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 4 lb. Lars Sorjoin 1 Inf bost Sorjonen B:r Måns mh:o, B:r Pål 15 år 3
1 Luckola 6 Sylwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars mh:o, Drag: h:o Ewa, Pig Karin, B:r Johan 5
Luukkola 3 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Johan 3
2.3 5 Olof Kuika mh:o 1 1 Cav Kuikka B:r Matz mh:o, Fr.br.dot Brita 5
4 5 Adam Johansson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Pähr mh:o, B:r Jöran 5
5.6 6 Matts Liutu mh:o 1 1 Cav Liutu Res: K: Johans h:o, d:r Anders mh:o, d:r Eskel, 6
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh:o 3
2 5 Mats Johansons h:o 1 Kro Luukkonen B:r Johan mh:o, B:r Anderses h:o, Son Johan 5
3 5 Matts Luckoins folck Cav Luukkonen B:r Thomas mh:o, B:r Hinrich mh:o, B:r Adam 5
1 Torp Abraham Luckoin 1 Luukkonen 1
1 koo, intet utsäde
4 5 Johan Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari Måg Anders mh:o, Pig Elin 5
1 Torp Mats Poskas h:o 1 Poska 1
1 st. 3 års hingst, 1 koo
1 Hofslag: Påhl Poska 1 Poska 1
1 Lindusalå/Lintusalo 2 Lars Håttin 1 Cav Hottinen Pig Lisa 2
2 1 1 Thomas Kiljuin 1 Cav Kiljunen Res: K: h:o Marja 2
3 1 Magnus Summain 1 Kro Summanen 1
4 3 Mårten Repoin 1 Cav Reponen B:r Son Mats mh:o 3
5 1 Johan Kyllöins folck Inf Kyllönen Son Pål 1
2 Johan Sumain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Muramäkj/Muuramäki 5 Mats Thomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Fr.br Johans h:o, Fr.br Anders mh:o, dot Brita 5
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o, Pig Karin 5
1 Torp Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
2 Koor, 4 Kap:r utsäde
2 4 Thomas Kietäwäins h:o 1 Cav Kietäväinen Swåger Anders, Swåger Matts mh:o 4
3 3 1 Lars Kiliuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Sold: h:o Susanna, brS. Pähr 15 år 4

Sivu 526AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Maunola 3 Hans Karfwoins änka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o 3
5 3 Simon Lukoin 1 Inf Luukkonen d:r Michels h:o 3
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Sorjoins folck Cav Sorjonen B:r Lars mh:o, B:r Mårten 3
2 4 Mats Luckoins folck Cav Luukkonen B:r Jöran mh:o, B:r S Hinrich, QwinsPers. Märta 4
2 Linwäfwären Bertil Tårkgren mh:o 1 1 2
3.5 3 Pähr Mietins h:o 1 Cav Miettunen Pig Elin, Son Jöran 15 år 3
1 1 Mats Jöransson 1 Cav Miettunen Res: K: h:o Margareta 2
4 2 Krister Sållas fålck Cav Suna Swåger Anders mh:o 2
1 Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 2 Mats Leinoins änkas folk 1 Kro Leinonen B:r Son Johan mh:o 2
3 2 Påhl Uikain mh:o 1 1 Cav Uikkanen 2
4 2 Michel Ikoins folk Kro Ikonen dot: Johanna, Son Påhl 2
5 2 Mårten Mårtensson mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki Matz Repoins öde Kro Reponen
1 Ninisarj/Niinisaari 2 Lars Härkain 1 Kro Härkönen Syster Marja 2
Torp Johan Hulkoin Hulkkonen Bräkl:
1 Koo, 4 Kap:r utsäde
1 Lars Repoin 1 Reponen 1
2 3 Lars Luckoins folck Cav Luukkonen Son Matts mh:o, Son Påhl 3
Anders Sparre Parri Bräkl:
ingen boskap eller åker
3 4 Påhl Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Thomases h:o, dot Elin 4
4 3 Eljas Kåndjain 1 Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 3
Torp Erich Juckarin Jukarainen Bräkl:
1 koo, intet utsäde
4 Hinrich Luckoin 1 Luukkonen Bror Påhl mh:o, PigMarja 4
5 3 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister 3
1 Torp Thomas Suika 1 Suikka 1
1 Häst, 2 Koor, int: utsäde
1 Ollila 6 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r S: Bengt, Syster Walborg 6
2 2 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Swåger Grels 2

Sivu 528AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pätäjäniemj/Petäjäniemi 5 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Pähr, B:r Påhl 5
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 4 Johan Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh:o 4
1 Torp och Res:K: Anders Råkains h:o 1 Rokkanen v33 1
1 Häst, 1 Koo, 4 Kap:r uts.
Torp Erich Ersson Ikäheimoin Ikäheimonen Bräkl:
1 Koo, 4 Kap:r utsäde
2 2 Anders Råckain mh:o 1 1 Cav Rokkanen 2
3 1 Hinrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh:o 3
1 Piskåila/Piskola 2 Matts Aholain 1 Kro Aholainen B:r Staffan 15 år 2
2 3 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan 3
3 3 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Fr.br.S. Johan mh:o, Fr.br.S. Pähr 3
4 4 Pähr Piskoins änkas folk Cav Piskonen Res: K: Pähr Pährsson Piskoins h:o, Son Johan, Son Hindrich mh:o 4
5 3 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen Son Lars, Son Johan mh:o 3
6 1 Lars Larsson Sållas änka 1 Inf Solla 1
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Sumains folk Cav Summanen B:r Jonas m:ho, B:r Johan, Fr.br.S. Pähr mh:o 5
2 5 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Johans h:o, Styf Son Michel, B:r Karl mh:o 5
Torp Johan Mietin Miettunen Bräkl:
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 Kap:r uts.
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh:o 4
2 4 Erich Repoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Mårten, B:r Eskel 15 år 4
3 3 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen Syster Elin 3
1 Repola 4 Erich Repoin 1 Kro Reponen B:r Mårten mh:o, B:r Pähr 4
2 5 Mats Matss: Repoins folk Kro Reponen B:r Hinr mh:o, B:r Mårtens h:o, B:r Mats, Son Mårten 5
1 Ryhälä 3 N.M. Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin, Pig Maria 3
4 Matts Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Anders mh:o 4
Torp Hinr Rautiain Bräkl:
ingen boskap eller åker
2 3 Pär Matsson Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen Bror Son Israel 3
3 2 Mats Ingins folk Cav Inkinen B:r Johan mh:o 2
4 Lars Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Slägt Jacob mh:o 4
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot Karin 2
3 Hinrich Kangain 1 Kro Kankainen B:r Anders, dot Magdalena 3
5 3 Mats Repoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Thomas 3
6 2 Erich Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf 2

Sivu 530AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Säpälä/Seppälä 4 Matts Haloins folk Kro Halonen Måg Jöran mh:o, Son Berent mh:o 4
2 3 Pähr Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r S Johan 15 år 3
3 4 Pähr Thomasson Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen Swåger Pähr mh:o 4
Torp Olof Waldoin Valtonen Bräkl:
1 häst, 1 koo, 4 Kap:r utsäde
1 Sårjola/Sorjola 2 Mårten Ryhäin mh:o 1 1 Kro Ryhänen 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 Kap:r uts.
2 3 Michel Ikoins änka 1 Cav Ikonen B:r Johan, B:r Påhls h:o 3
3 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders 3
1 Såpalanniemj/Sopala 2 L:B: Anders Kietäwäin 1 Capl: Bost Kietäväinen Son Johans h:o 2
1 Torp: Johan Uikain 1 Uikkanen 1
2 1 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 Wäsinemj/Vesiniemi 7 Länsman Hinric Romanus 1 Cav Romanus dot Hedwig, d:r Påhl, d:r Pähr mh:o, d:r Pähr, Pigan Agneta 7
2 Torp Anders Luckoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 1 koo
1 Torp Matts Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 1 koo
1 Torp Jöran Pitkäin 1 Pitkänen 1
1 häst, 1 koo, int: utsäde
2 Torp Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 koor, intet utsäde
2 2 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michel mh:o 2
3 5 Eljas Kåttras h:o 1 Cav Kotro B:r Anders mh:o, B:r Hindrich, B:r Hans 5
4 5 Påhl Luckoin 1 Kro Luukkonen B:r Eskels h:o, B:r dot Kirstin, B:r Son Johan mh:o 5
5 5 Mårten Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Lars, Son Krister mh:o, B:r dot: Elsa 5
Torp: Bertil Kainulain Kainulainen Bräkl:
1 koo, 8 C: utsäde
6 Thomas Limatains öde Kro Liimatainen
1.2 Waldoila/Valtola 4 Anders Waldoins änka 1 Cav Valtonen B:r dot: Walborg, Slägt Anderses h:o, Son Pål 15 år 4
2 Matz Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen 2

Sivu 532AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Valtola Torp Lars Päyköin Päykkönen Bräklig
1 koo, 8 Kap:r utsäde
Pastoratet/Kirkonkylä 6 Kyrckioherd: H:r Henr: Salmenius mh:o 1 1 Salmenius Adjunct Henr Romanus, Pig Elin Pig Agneta Råckain, Pig Ewa 4
2 Torp: Henrich Härckäin mh:o 1 1 Härkönen 2
Torp Jöran Repoin Reponen Bräkl:
1 H:r Majoren Kihlströms folk Kihlström Pigan Anika 1
1 Torp: Mats Hulkoin 1 Hulkkonen 1
9 Vice Past: H:r Joh: Limatius mh:o 1 1 Limatius Pig: Margareta, Pig: Brita, d:r Abraham, dot Katarina, dot Elisabeta, Pigan Walborg, Pigan Anna Itimea 9
1 Sokne Smeden Carl Awin 1 Auvinen 1
3 Klåckaren Zacharias Walberg mh:o 1 1 Vallberg Pigan Margareta 3
2 Kyrckiowächt: Marckus Pelkoin 1 Pelkonen Son Mårten 2
2 Sochnestugu Eld: Thomas Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
2 Brofogd: Johan Ruth mh:o 1 1 Ruuth 2
2 Fergekarl Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
1 Fergekarl Johan Härckä 1 Härkönen 1
2 Trumbslag: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Länsman Simon Gab: Jaack 1 Jack 1
1 Utrid: Hindrich Pitkäin 1 Pitkänen 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1023AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 __ölä/Pellilä 1 Erick Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
2 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen 2
2 6 Petter Sinckoin mh 1 1 Crono Sinkkonen Bror Erick mh, Bror Thomas, Pig Elin 6

Sivu 1024AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibidem/Pellilä 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Simon mh, B: Lars h:o 4

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17541756

© Maija-Liisa Laakso 2023