AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1757 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1757

Sivu 496AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 4 Anders Tuchkuin mh 1 1 Kro Tuhkunen d:r Markus Pälkoin, Swåger Matts 16 år 4
1 Ewa Mattsdot. Hämäläin 1 1
1 Himahuha/Himahuuha 7 Thomas Aufwins folck Kro Auvinen B:r Johan mh:o, d:r Anderses h:o, Son Thomas mh:o, Son Anders mh:o 6
2 1 Pähr Luckoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Huchtima/Huhtimaa Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
Torp Olof Hakulin Hakulinen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1 Torp Lars Waldoin 1 Valtonen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 3 Anders Simonsson Läskin 1 Cav Leskinen B:r Son Anders mh 3
3 1 Johan Såriåin 1 Inf Sorjonen 1
1 Huchkala/Huuhkaala 5 Måns Månsson Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Erich mh:o, B:r Anders 3
2 4 Matts Ihalain 1 Inf Ihalainen Swåger Johan mh, Syster Kirstin 4
1 Hamula 2 Hindrich Sorjoins folk Kro Sorjonen B:r Son Hindrich, Son Hindrich 16 år 2
2 2 Hindrich Härkäin 1 Cav Härkönen B:r Kristers h:o 2
3 3 Hindrich Mietin mh 1 1 Inf Miettunen Son Pähr 16 år 3
3 Pähr Wihawain mh 1 1 Inf Vihavainen Son Jacob 16 år 3
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro B:r Johan mh:o 3
5 3 Matts Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen Swåger Hanses h:o, Swåger Son Matts 17 år 3
1 Harmala/Harmaala 3 Pähr Kaupins folk Kro Kauppinen B:r Anders mh, Syster Wallborg 3
2 4 Israel Rimbelin mh 1 1 Cav Rimpiläinen Res: Karl: h:o Maria, Syster Kirstin 3
3 1 Rustmäst: Anders Törnequists h:o 1 Cav Törnqvist 28 1
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Israel Pardain mh 1 1 Inf Partanen B:r Thome h:o, Res: K: Larses h:o 4
2 7 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders mh, Son Matts mh, B:r Son Anders mh 7
3 4 N.M. Lars Jukarain mh 1 1 Cav Jukarainen Son Anders, B:r Pährs h:o 4
4 2 Lars Kåndiain 1 Cav Kontiainen dot Kirstin 2
1 Hylkälä/Hylkylä 2 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Mattz, Afskied: Sold: h:o Marg 2
2 4 Matts Pauckoin mh 1 1 Kro Päykkönen d:r Pähr Läinoin, dot Anna 4
3 1 Michell Jukarain 1 Kro Jukarainen 1

Sivu 498AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 Hylkälä/Hylkylä 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michell Larss: Juckarain mh 1 1 Kro Jukarainen 2
6 4 Johan Ingins folck Kro Inkinen Son Simon mh, Sold. h:o Elin, Son Johan 16 år 4
1 Hauhala 5 Johan Anderssons h:o 1 Cav Son Anders mh, B:r Son Krister, B:r Son Anders 17 år 5
2 4 Matts Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh 4
1 Junnimäkj/Junninmäki 3 Johan Matssons folk Cav Luukkonen Son Matts mh:o, Son Hindrich 3
1 Ihala/Ihalainen 2 Påhl Läinoin mh 1 1 Cav Leinonen 2
3 Johan Witikå mh 1 1 Cav Vitikka B:r Thomas 3
2 4 Anders Måndoin mh 1 1 Cav Montonen B:r Johan mh 4
3 4 Pähr Sålla mh 1 1 Inf Solla Swåger Claes mh 4
1 Ikoila/Ikola 1 Hans Måndåin Cav Montonen 1
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 Fourier Krooks folck Inf:Bost: Krook Enkan ell: Pig: Maria Aufwin 1
2 Brukas af vice Past: Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Prästebohl
4 Capel: Bohl underlagt
1 Kietäwälä/Kietävälä 4 Matts Liuckoin mh 1 1 Cav Luukkonen BL:m: Hindrich, Styf Son Hindrich 15 år 4
1 Torp: Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
Torp: Johan Luckoin Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:
2 2 Johan Kietäwäin mh 1 1 Cav Kietäväinen 2
4 Anders Läinoin mh 1 1 Cav Leinonen Syster Karin, Sold h:o Ewa 4
3 2 Michell Kietäwäin mh 1 1 Kro Kietäväinen 2
4 4 Matts Luckoins folck Kro Luukkonen Son Olof mh, Son Thomas mh 4
5 3 Hindrich Kituin mh 1 1 Cav Kitunen B:r Påhls h:o 3
6 1 Matts Matsson Ikoin 1 Cav Ikonen 1
7 1 Brusius Hielp 1 Cav Helpi 1
Kåckåla/Kokkola H: Capit: Gyllensvans folk Inf:Bost: Gyllensvaan Pig: Ewa Widikå i adelsmans Kåst
3 L:B: Gustaf Mannin 1 Manninen Br Olof mh 3
2 Torp Anders Widikå mh 1 1 Viitikko 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Torp och Sold Petter Syrens h:o 1 Siren 15 1
1 koo, int: uts:
1 Killjula/Kiljula 4 Pär Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Simon, Fr:br: dot: Maria 4

Sivu 500AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kiljula 2 Torp Michell Killjuin mh 1 1 Kiljunen 2
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
2 Bruckas af föregående Cav
3 1 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen B:r Olofs Enka 1
3 Johan Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen Pig: Rigina Lukoin 3
1 Kitula Under Ett Bruk i Lukåla Cav
2 2 Hindrich Lukoin mh 1 1 Kro Luukkonen 2
1 Johan Lukons folk Kro Luukkonen Son Anders 1
3 5 Hesekell Lukoins Enka 1 Cav Luukkonen B:r Krister mh, Frbr: Son Matts 17 år, Pig: Elin 5
4 3 Matts Arpoins h:o Cav Arponen d:r Matts, Pig: Lisa Winter 3
4 Hindrich Arpoin mh Cav Arponen d:r Johan, Res: K: Jörans h:o 4
5 3 Olof Olofsson mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Påhls h:o 3
1 Kaupila/Kauppila 2 Jacob Sorjoins folk Cav Sorjonen Son Markus mh, Pig. Brita 2
2 Torp Benjam Skiömans h:o 1 Sjöman 36 dott. Marg 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 Torp Anders Kangains h:o 1 Kankainen Inh: Matts Poskas h:o 2
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 5 Matts Killjuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anderses h:o, B:r S: Johan mh, d:r Måns 5
3 Underlagt N:o 1 ibm Cav
1 Kaipåila/Kaipaala 3 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pähr mh 3
2 underlagt hemman Cav
3 3 Johan Sårjåin mh 1 1 Cav Sorjonen Son Hindrich 16 år 3
Torp Johan Heinoin Heinonen Bräckel:
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
4 4 N:M: Hindrich Saickoin 1 Cav Saikkonen B:r Son Lars, måg Erich Widman mh 4
1 Torp: Bertill Teitin 1 Teittinen
1 häst, 1 koo, 10 C: uts:
5 2 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen d:r Pähr 2
2 Johan Härköin 1 Härkönen Son Johan 15 år 2
1 Kyllölä 4 Matts Mattsson mh 1 1 Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:r Lars, B:L:m: Jacob 4
2 2 Matts Måndåin mh 1 1 Inf Montonen 2
3 3 Matts Huttuins h:o 1 Cav Huttunen Son Thomas mh 3
1.2 Kirrinemj/Keriniemi 2 Jacob Summains folk Cav Summanen Son Jacob, dot Anna 2
4 Thomas Limatain mh B:r Lars mh:o 4

Sivu 502AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3.4 Kirrinemj/Keriniemi 4 Påhl Hakulins h:o 1 Cav Hakulinen Son Påhl 18 år, Son Johan 17 år, Styf dot. Karin 4
2 Torp Pähr Aufwin mh 1 1 Auvinen 2
1 koo, 6 C: uts:
1 Kåndiala/Kontila 4 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts mh, B:r Jöran 17 år 4
Torp Johan Räpoin Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:
1 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen 1
1 Lambila/Lampila 5 Johan Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Påhl, Styf dot: Karin 5
2 1 Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 3 LB Måns Sårjåin mh 1 1 Inf: Bost Sorjonen v30 B:r Påhl 18 år 3
1 LB Lars Sorjoin 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukåla 6 Sigfred Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Lars mh, B:r Johan, drag: h:o Ewa 6
Luukkola 2 Hindrich Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
1 T: och Res: Karl: Hind: Lukoins h:o Luukkonen 1
1 koo, et får, int: uts:
2.3 5 Olof Kiuckain mh 1 1 Cav Kuikka B:r Matts mh, Fr:br:dot Brita 5
Torp Anders Kåndias h:o 1 Kontiainen Bräckl:
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
4 5 Adam Johanss: Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Pähr mh, B:r Jöran 5
5.6 4 Matts Liuttu 1 Cav Liutu d:r Eskell Lukoin, dot: Kirstin, Res: Karl: Johans h:o 4
2 T: Anders Liuttu mh 1 1 Liutu 2
1 koo, int:uts:
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:r Anders mh 3
2 4 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan mh, B:r Anderses h:o, Son Johan 4
3 4 Matts Liuckoins folk Cav Luukkonen B:r Thomas, B:r Hindrich mh, B:r Adam 4
1 Torp Abram Luckoin 1 Luukkonen 1
2 kiör, 8 C: uts:
4 3 Johan Wiskari mh 1 1 Kro Viskari Måg Anders 3
2 T: och Sockn Smed Carl Aufwin 1 Auvinen dot: Engell 2
1 koo
1 Lindusalå/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav Hottinen 1
2 3 Thomas Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Johan, Res: Karl: h:o Maria 3
3 3 Magnus Summain mh 1 1 Kro Summanen B:r Krister 3
4 2 Matts Räpoin mh 1 1 Cav Reponen 2
5 1 Johan Kyllöins folk Inf Kyllönen Son Påhl 1

Sivu 504AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Lintusalo 2 Johan Summain mh 1 1 Inf Summanen 2
1 Muramäkj/Muuramäki 4 Matts Thomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Frbr: Son Anders mh:o, dot: Brita 4
1 Magnula/Maunola 5 Pähr Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh, Pig. Brita 5
1 Torp: Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 5 Thomas Kietäwäins h:o 1 Cav Kietäväinen Swåger Anders, Swåger Matts mh, Pig: Kirstin 5
3 4 1 Lars Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen B:r Son Pär 17 år, Sold: h:o Susanna, B:r Jacobs h:o 5
4 2 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon 2
Torp Matts Killjuin Kiljunen gammal
1 koo, 4 C: uts:
5 4 Simon Lukoin mh 1 1 Inf Luukkonen d:r Michell Matilain, Res: Karl: Wihoins h:o 4
1 T: Samuel Hårdianders h:o Hordiander 1
1 koo, 4 C: uts:
1 Mietulä/Miettula 1 Anders Sorjoins folk Cav Sorjonen B:r Mårten 1
2 3 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich, B:r Jörans h:o, qwinsperson Märta 3
1 Linwäf: Michel Tarkgren 1 Torkgren 1
3.5 4 Pähr Mietins h:o 1 Cav Miettunen Son Jöran mh, Res: Karl: h:o Anna 3
1 Matts Jöransson 1 Cav Miettunen 1
4 1 Krister Suma 1 Cav Suna 1
1 Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 2 Matts Leinoins Enkas folk 1 Kro Leinonen B:r Son Johan mh:o 2
3 2 Påhl Uckoin mh 1 1 Cav Uikkanen 2
4 3 Påhl Ikoin mh 1 1 Kro Ikonen Syster Anna 3
5 4 Mårten Mårtenss mh 1 1 Kro Montonen Syster Kirstin, Frbr. Son Mårtens h:o 4
1 Ninimäkj/Niinimäki 1 Hindrich Rautiains folk Kro Rautiainen Son Pähr 1
4 Carl Piskoin mh 1 1 Kro Piskonen B:r Johans h:o, Swåger Påhl 4
1 Ninisarj/Niinisaari 1 Lars Härkäin 1 Kro Härkönen 1
Johan Hukkoin Hulkkonen Bräckel:
2 kiör, 4 C: uts:
2 Lars Räpoin mh 1 1 Kro Reponen 2
2 3 Lars Luckoins folk Cav Luukkonen Son Matts Enka, Son Pär mh:o 3
3 3 Pähr Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Tomases h:o, B:r Son Abram 15 år 3
4 3 Elias Kåndiain 1 Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 3
T: Erich Turdiain Turkiainen Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:

Sivu 506AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Niinisaari 4 Hindrich Luckoin Luukkonen B:r Påhl mh:o, Pig. Anna 4
5 3 1 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Sold: h:o Brita 4
1 Torp Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Bengt mh:o, B:r Son Bengt mh:o 5
2 4 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Swåger Grels, d:r Lars 16 år, Fr.br.S Byrier 16 år 4
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 Anders Johansson 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh, B:r Pähr, B:r Påhl 5
1 Pirtimäkj/Pirttimäki 6 Johan Läskin mh 1 1 Cav Leskinen B:r Son Johan mh, d:r Anders Säppäin, Syster Maria 6
T: och Res: Karl Anders Råckain Rokkanen v33
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
T: Erich Ersson Ikäheimoin Ikäheimonen Bräckel:
2 kiör, 4 C: uts:
2 1 Anders Råckains Enka 1 Cav Rokkanen 1
3 2 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen Res: Kar: h:o Marg 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Krister Ikoin 1 Inf Ikonen B:r Johan mh 3
1 Piskåila/Piskola 3 Michell Aholain mh 1 1 Kro Aholainen B:r Staffan 17 år 3
2 5 Anders Måndoin mh 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh, B:r dot: Brita 5
3 3 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Frbr: Son Johan mh, Frbr: Son Pär 3
4 4 Pähr Piskoins Enkas folk Cav Piskonen Son Johan, Son Hindrich mh, Res: Kar: Pähr Pährsson Piskoins h:o 4
5 3 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen Son Lars, Son Johan mh:o 3
6 2 Johan Kåndiain mh 1 1 Inf Kontiainen 2
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 5 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas mh, B:r Johan, Frbr: Son Pähr mh 5
1 T: och Res: Karl Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
2 4 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen Styf Son Michell mh, Sold h:o Margareta Piskoin 4
1 Torp: Johan Mietins h:o 1 Miettunen 1
1 häst, 2 kiör, 1 får, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh, moster dot Sisillia 4
2 3 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Mårten, B:r Eskell 17 år 3
3 3 Johan Summain mh 1 1 Inf Summanen Syster Elin, Broor Erich för 1743 3
1 Räpola/Repola 3 Erich Räpoin 1 Kro Reponen B:r Pähr, B:r Mattses h:o 3
2 6 Matts Mattsson Rapoins folk Kro Reponen Son Hindrich mh, Son Matts, Son Mårtens h:o, Son Erich 16 år, Son Johan 17 år 6
1 Ryhälä 3 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin, Pig Maria 3

Sivu 508AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Ryhälä 3 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen B:r Anders mh 4
2 3 Påhl Mattsson Bengtin 1 Cav Penttinen B:r Son Israel mh 3
3 2 Matts Ingins folck Cav Inkinen B:r Johan mh:o 2
2 Lars Himains folk Cav: Himanen Släctt Jacob mh, Slächt Karin 2
4 2 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen dot Karin 2
5 Hindrich Kangain mh 1 1 Kro Kankainen B:r Anders mh, dot: Magdalena 5
5 3 Matts Räpoin mh 1 1 Kro Reponen B:r Thomas 3
6 3 Erich Ikäheimoin 1 Kro Ikäheimonen B:r Gustaf mh 3
1 Säppälä/Seppälä 4 Matts Haloins folk Kro Halonen Måg Jöran mh, Son Berendt mh 4
2 3 Pähr Liutu mh 1 1 Kro Liutu Fr:br: Son Johan 17 år 3
3 5 Pähr Thomass: Waldoin mh 1 1 Kro Valtonen Swåger Pähr mh, Pig: Maria Karhu 5
1 T: Olof Päyköins folk Päykkönen Styf dot: Anna 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
1 Sorjola 2 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen B:r Son Mårten 15 år 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 C: uts:
2 3 Michel Ikoins Enkas folk 1 Cav Ikonen B:r Johan mh, B:r Påhls h:o 3
4 Påhl Saikoin mh 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders mh:o 4
1 Såpalanemj/Sopala 2 LB Anders Kietäwäin 1 Kaps Bohl Kietäväinen Son Johans h:o 2
1 Torp Johan Uckoin 1 Uikkanen 1
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen 2
1 Wäsinemj/Vesiniemi 4 Länsman Hinr: Romanus 1 Cav Romanus Pig. Anna Lukoin, d:r Påhl, d:r Hindrich 15 år 4
2 Torp Matts Aufwin mh 1 1 Auvinen 2
1 stod, 1 koo, int: uts:
2 T: Anders Lukoin mh 1 1 Luukkonen 2
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Torp Jöran Pitkein 1 Pitkänen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
4 T: Matts Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen B:r Pähr mh 4
2 kiör, 4 C: uts:
2 2 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michell mh 2
3 4 Elias Kåtros h:o 1 Cav Kotro B:r Anders mh, B:r Hindrich 4
4 2 Påhl Lukoin mh 1 1 Kro Luukkonen 2

Sivu 510AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Vesiniemi 2 Eskell Luckoins h:o 1 Kro Luukkonen Son Eskell 2
2 Hindrich Luckoins folk Kro Luukkonen Son Johans h:o, B:r dot Elin 2
5 2 Lars Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen 2
4 Mårten Kåndiain 1 Cav Kontiainen Son Krister mh, Son Adam 15 år 4
1 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
1 Torp: Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 häst, 1 koo, 8 C: utsäde
6 4 Länsman Sim: Gab: Jack mh 1 1 Kro Jack d:r Pähr Räsiä, Pig. Lisa 4
1.2 Waldåila/Valtola 5 Anders Walldoins Enka 1 Cav Valtonen Son Påhl 17 år, B:r Son Johan 16 år, Slächt Anderses h:o, B:r dot Walborg 5
3 Matts Waldoin mh 1 1 Cav Valtonen B:r Anders 16 år 3
Valtola Torp Lars Päycköin Päykkönen Bräckl:
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrkioherden H:r Hinrich Salmenius mh 1 1 Salmenius Adjungten Hinr. Romanus, Pig. Anna, Pig. Karin, Pig Anna Hålopain, Pig. Anna Tåifwain 7
2 Torp Hindrich Härköin mh 1 1 Härkönen 2
1 Torp Matts Hulkoin 1 Hulkkonen 1
10 Vice Pastoren H:r Johan Limatius mh 1 1 Limatius d:r Lars Pälkoin, Pig. Anna Piskoin, Pig. Lisa Hordiander, dot Chatarina, dot Elisabet, Pig: Maria, d:r Abrahams h:o, Pig: Anna Itimea 10
3 Klåckaren Zacharias Wallberg mh 1 1 Vallberg Pig: Marg Kyllöin 3
1 Torp och Kyrckiowächtaren Markus Pälkoin 1 Pelkonen 1
2 Sockn Stugu Eldaren Thomas Limatain mh 1 1 Liimatainen 2
2 Brof: Johan Ruuth mh 1 1 Ruuth 2
2 Ferge Karlen Matts Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
1 Ferge Karlen Johan Härkä 1 Härkönen 1
2 Trumbsl: Lars Lustig mh 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Utridaren Hind: Pitkein 1 Pitkänen 1
1 Sockn Hofsl: Påhl Poska 1 Poska 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1405AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 2 Erich Sinkoin 1 Crono Sinkkonen Pig: Helena 2
3 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen Pig: Karin 3
2 5 Petter Sinkoin mh 1 1 Crono Sinkkonen B: Erich mh, B: Thomas 5
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 4 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Simon mh, B: Lars h:o 4

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17561758

© Maija-Liisa Laakso 2023